เคมีพิเศษเฉพาะ (อุตสาหกรรม)

1
หุ้น
14757.763B
เงินทุนของตลาด
68.918K
ปริมาณการซื้อขาย
+2.81%
เปลี่ยนแปลง
+9.15%
ประสิทธิภาพ เดือน
−37.58%
ประสิทธิภาพ ปี
−18.86%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
(ปีงบประมาณ)
SQM_ASOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE
48663.000 CLP−0.04%−19.000 CLP
มีแรงซื้อ
5.202K253.145M CLP14.758T CLP4.0811917.64 CLP6.997K