การผลิตของผู้ผลิต (ภาค)

3
หุ้น
48838.562B
เงินทุนของตลาด
2.115K
ปริมาณการซื้อขาย
0%
เปลี่ยนแปลง
+1.08%
ประสิทธิภาพ เดือน
−28.89%
ประสิทธิภาพ ปี
−9.49%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
INVEXANSINVEXANS SA
17.820 CLP0.00%112.9K0.94904.107B CLP4.493.97 CLP+35.47%2.49%การผลิตของผู้ผลิต
MMMCL3M COMPANY
82443.000 CLP0.00%122.1847.436T CLP−11942.13 CLP−207.09%6.08%การผลิตของผู้ผลิต
ปานกลาง
MOLYMETMOLIBDENOS Y METALES SA
3750.000 CLP0.00%1.298K0.76498.747B CLP6.78552.81 CLP+58.11%6.56%การผลิตของผู้ผลิต