บริการทางด้านเทคโนโลยี

บริษัท

บริษัทชิลี engaged in one sector: Technology Services

These บริษัทชิลี operate in the same sector, Technology Services. They're equipped with price, change, and other stats to help you get the most details. The list contains stocks for any strategy: from giants with large caps to cheaper options. Filter the list by any metric you need and check companies' performance in a convenient way.
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
Analyst Rating
CSCOCLCISCO SYSTEMS INC
48038.000 CLP0.00%80.15191.781T CLP15.673064.74 CLP+40.41%3.23%
ปานกลาง
GOOGALPHABET INC
143.120 USD0.00%20.011699.621T CLP24.655119.22 CLP+27.47%0.00%
มีแรงซื้อ
GOOGCLALPHABET INC
142000.000 CLP0.00%250.131699.621T CLP27.745119.22 CLP+31.97%0.00%
มีแรงซื้อ
GOOGLALPHABET INC
137.940 USD−4.21%6701.711699.621T CLP23.765119.22 CLP+27.47%0.00%
มีแรงซื้อ
GOOGLCLALPHABET INC
136230.000 CLP0.00%50.061699.621T CLP26.615119.22 CLP+31.97%0.00%
มีแรงซื้อ
IBMCLINTERNATIONAL BUS MACH CORP
180640.000 CLP+1.95%101.18166.156T CLP25.227162.43 CLP+377.93%3.59%
ปานกลาง
METACLMETA PLATFORMS INC
462238.000 CLP0.00%80.451217.341T CLP35.1913136.07 CLP+79.64%0.00%
มีแรงซื้อรุนแรง
MSFTMICROSOFT CORP
409.700 USD−0.00%120.162968.386T CLP37.059750.18 CLP+22.93%0.68%
มีแรงซื้อรุนแรง
MSFTCLMICROSOFT CORP
399040.000 CLP−1.07%371.712968.386T CLP40.939750.18 CLP+27.27%0.68%
มีแรงซื้อรุนแรง
ORCLCLORACLE CORP
95112.000 CLP0.00%10.05300.172T CLP30.123157.90 CLP+10.34%1.44%
มีแรงซื้อ
SONDASONDA S.A.
398.270 CLP+0.09%275.734K0.10346.611B CLP9.6741.17 CLP+20.48%5.71%
ปานกลาง