ส่วนของตลาดหลักทรัพย์ — ชิลี

ตารางด้านล่างแสดงส่วนไปด้วยกันกับภาพรวมและเมตริกซ์การดำเนินการเช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนของหลักทรัพย์ การวิจัยส่วนต่างๆ ที่จะพบหลักทรัพย์ที่มีแนวโน้ม

         
1919.246B0.67%254.026K23
474.946B-0.59%73.613K33
563093.021B1.11%2.218K515
996451.248B-0.20%4.320K413
395.819B-1.88%60.542K11
4165313.760B-1.68%20746
367186.191B-1.27%20.691K45
2320473.327B0.86%440.355K839
409.637B-0.18%1.360K12
1221324.400B-2.21%27937
2132.855B-0.98%368.089K17
2812.710B0.76%2.787M27
81468.250B-10.02%137.461K510
13607.585B0.68%152.028K37
284768.448B-1.48%52456
3482365.907B0.68%6.407K715
9586699.291B-0.51%4039
105729.828B-6.46%8.679M46
25889.679B0.16%14.979M416
โหลดเพิ่ม