ค้าปลีกทางอินเทอร์เน็ต (อุตสาหกรรม)

3
หุ้น
2789023.462B
เงินทุนของตลาด
24
ปริมาณการซื้อขาย
+2.49%
เปลี่ยนแปลง
+4.18%
ประสิทธิภาพ เดือน
+13.15%
ประสิทธิภาพ ปี
+11.37%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
          
AMZN AMAZON COM INC
3456.600.37%12.80ซื้อ411375615.561B64.6642602.081298000.00
AMZNCL AMAZON COM INC
2711733.004.67%121033.00ซื้อ61375615.561B62.0142602.081298000.00
EBAY EBAY INC
72.850.00%0.00ซื้อ4037792.340B4.1913869.9912700.00
โหลดเพิ่ม