บริการผู้บริโภค (ภาค)

15
หุ้น
820472.918B
เงินทุนของตลาด
386
ปริมาณการซื้อขาย
−2.00%
เปลี่ยนแปลง
+5.30%
ประสิทธิภาพ เดือน
+9.25%
ประสิทธิภาพ ปี
+9.19%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
AZUL_AZULAZUL AZUL S.A.
583.000 CLP0.00%1.121K1.4026.45B CLP6.5988.49 CLP0.00%บริการผู้บริโภค
BKNGCLBOOKING HOLDINGS INC
2704400.000 CLP−1.66%21.8296.277T CLP21.06128427.46 CLP+116.99%0.00%บริการผู้บริโภค
มีแรงซื้อ
CMCSACLCOMCAST CORP
37172.000 CLP−9.98%120.59148.383T CLP11.533224.06 CLP+188.86%2.70%บริการผู้บริโภค
มีแรงซื้อ
COLO_COLOBLANCO Y NEGRO SA
125.000 CLP0.00%8000.5012.5B CLP40.723.07 CLP0.00%บริการผู้บริโภค
COUNTRY_APRINCE OF WALES COUNTRY CUB SA INMO
110000.000 CLP0.00%71.373.131B CLP0.00%บริการผู้บริโภค
CRUZADOSCRUZADOS S.A.D.P.
125.000 CLP0.00%90.0120.252B CLP−16.02 CLP0.00%บริการผู้บริโภค
DISWALT DISNEY COMPANY (THE)
94.910 USD0.00%530.65147.992T CLP73.761150.89 CLP−25.31%0.00%บริการผู้บริโภค
มีแรงซื้อ
DISCLTHE WALT DISNEY COMPANY
83352.000 CLP0.00%110.22147.992T CLP72.421150.89 CLP−31.25%0.00%บริการผู้บริโภค
มีแรงซื้อ
ENJOYENJOY SA
0.586 CLP−0.85%12.988M0.3523.441B CLP−1.47 CLP−19.79%0.00%บริการผู้บริโภค
ESTACIONAMINMOBILIARIA CNTRL DE ESTAC AGUSTAS
4950000.000 CLP−1.00%32.146.435B CLP12.61392526.15 CLP+2.46%8.18%บริการผู้บริโภค
GOLFDEPORTES CLUB DE GOLF SANTIAGO SA
18770000 CLP0.00%31.3056.31B CLPบริการผู้บริโภค
MCDCLMCDONALD'S CORPORATION
235850.000 CLP0.00%50.64181.152T CLP23.2310152.24 CLP+31.60%2.18%บริการผู้บริโภค
มีแรงซื้อ
POLOCLUB DE POLO Y EQUITACION SAN CRIS
2700050.000 CLP0.00%21.0542.188B CLP0.00%บริการผู้บริโภค
SBUXCLSTARBUCKS CORP
76163.000 CLP0.00%10.0998.481T CLP23.773204.74 CLP+16.39%2.18%บริการผู้บริโภค
มีแรงซื้อ
UNION_GOLFUNION EL GOLF SA
1490000.000 CLP0.00%21.336.258B CLP−60745.48 CLP+67.89%0.00%บริการผู้บริโภค