การค้าปลีก (ภาค)

14
หุ้น
3301253.285B
เงินทุนของตลาด
6.523K
ปริมาณการซื้อขาย
−0.12%
เปลี่ยนแปลง
+11.64%
ประสิทธิภาพ เดือน
+43.88%
ประสิทธิภาพ ปี
+63.98%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
AMZNAMAZON COM INC
145.980 USD−0.31%1801.051318.514T CLP76.221713.06 CLP+75.87%0.00%การค้าปลีก
มีแรงซื้อรุนแรง
AMZNCLAMAZON COM INC
131980.000 CLP0.00%341.011318.514T CLP77.041713.06 CLP+61.87%0.00%การค้าปลีก
มีแรงซื้อรุนแรง
CENCOSUDCENCOSUD SA
1595.000 CLP−1.54%1.871M0.574.582T CLP16.1298.93 CLP−21.79%3.83%การค้าปลีก
มีแรงซื้อ
COSTCLCOSTCO WHOLESALE CORP
535580.000 CLP0.00%70.72229.197T CLP44.2312110.09 CLP+2.39%0.67%การค้าปลีก
มีแรงซื้อ
FALABELLAFALABELLA SA
2094.900 CLP+2.89%1.43M0.775.108T CLP−15.39 CLP−112.49%4.27%การค้าปลีก
ปานกลาง
HIPERMARCHIPERMARC S.A.
3.400 CLP0.00%841.813K4.504.29B CLP0.704.85 CLP+150.66%0.00%การค้าปลีก
HITESEMPRESAS HITES S A
84.220 CLP0.00%57.019K0.3731.761B CLP−52.66 CLP−184.67%8.38%การค้าปลีก
NUEVAPOLAREMPRESAS LA POLAR S.A.
5.406 CLP0.00%727.525K0.2022.342B CLP−13.63 CLP−1037.51%0.00%การค้าปลีก
QUINENCOQUINENCO SA
2455.000 CLP+1.86%538.746K2.284.007T CLP2.64929.02 CLP+22.42%26.47%การค้าปลีก
มีแรงซื้อรุนแรง
RIPLEYRIPLEY CORP SA
152.490 CLP−0.33%4.744M3.22296.216B CLP−22.87 CLP−188.94%13.07%การค้าปลีก
ปานกลาง
SMUSMU SA
162.940 CLP+1.20%1.927M0.33929.385B CLP11.2514.49 CLP−35.61%6.75%การค้าปลีก
มีแรงซื้อรุนแรง
TGTCLTARGET CORP
198060.000 CLP0.00%50.4053.952T CLP28.087052.92 CLP+1.20%3.26%การค้าปลีก
มีแรงซื้อ
TRICOTEMPRESAS TRICOT SA
265.000 CLP0.00%8390.06113.608B CLP14.7917.92 CLP−57.04%3.57%การค้าปลีก
WALMARTCLWALMART INC
114360.000 CLP0.00%10.11365.982T CLP21.135412.13 CLP+75.29%1.46%การค้าปลีก
มีแรงซื้อรุนแรง