บริษัทชิลี companies operating in one industry: กลุ่มบริษัททางการเงิน

รายชื่อด้านล่างคือ บริษัทชิลี ที่ดำเนินงานภายใต้อุตสาหกรรมเดียวกัน กลุ่มบริษัททางการเงิน รายชื่อช่วยในการติดตามผลการดำเนินงาน งบกำไรขาดทุน และอื่นๆ จัดเรียงตามตัวชี้วัดที่จำเป็น จึงสามารถแสดงหุ้นที่มีราคาแพงที่สุดของอุตสาหกรรม เช่น ANTARCHILE SA หรือรายชื่อที่มีการเคลื่อนไหวของราคาที่ดีที่สุดอย่าง SOCIEDAD INVERSIONES ORO BLANCO SA ซึ่งจะช่วยในการออกแบบกลยุทธ์สำหรับทุกการโฟกัส
สัญลักษณ์
มูลค่าตามราคาตลาด
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
หมวดธุรกิจ
Analyst Rating
ANTARCHILEANTARCHILE SA
3.481 T CLP7628.200 CLP0.00%490.0017.49436.21 CLP−74.91%9.80%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
NORTEGRANNORTE GRANDE SA
1.631 T CLP9.273 CLP0.00%120.329 K0.004.881.90 CLP−49.48%17.15%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
CALICHERAAPAMPA CALICHERA SOCIEDAD DE INVERSI
1.598 T CLP620.430 CLP0.00%3470.114.81129.04 CLP−48.44%23.12%การเงิน
CALICHERABPAMPA CALICHERA SOCIEDAD DE INVERSI
1.598 T CLP616.020 CLP0.00%1580.094.77129.04 CLP−48.44%4.81%การเงิน
ORO_BLANCOSOCIEDAD INVERSIONES ORO BLANCO SA
1.461 T CLP6.880 CLP+0.09%92.444 K0.015.071.36 CLP−48.80%2.98%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
POTASIOS_APOTASIOS DE CHILE SA
634.177 B CLP260.000 CLP−8.77%200.004.5157.65 CLP−52.38%19.87%การเงิน
NAVARINONAVARINO SA
229.26 B CLP1616.000 CLP0.00%2070.114.78337.78 CLP−61.53%9.73%การเงิน
MARINSAMARITIMA DE INVERSIONES SA
188.69 B CLP67.030 CLP−0.00%5820.003.5818.73 CLP+6.37%24.38%การเงิน
TRICAHUEINVERSIONES TRICAHUE
40.067 B CLP1199.900 CLP0.00%10.008.88135.13 CLP+3.64%11.68%การเงิน
INVERNOVAINVERNOVA SA
5.719 B CLP8.000 CLP0.00%25.641 K0.364.461.79 CLP+5.39%18.75%การเงิน
AAISAADM AMERICANA DE I
194.000 CLP0.00%32.471 K0.18การเงิน