ให้การเทรดของคุณดีขึ้นไปอีกขั้น ทดลองใช้งานฟรี

อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — แคนาดา

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
119.856M-0.83%26.713Kบริการเชิงพาณิชย์8
11.241B-0.82%485.184Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์26
62.160B-1.12%257.894Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ193
8.109B-1.33%13.819Kระบบขนส่ง6
12.537B-2.73%1.334Mระบบขนส่ง9
45.010B-1.99%176.033Kสาธารณูปโภค14
14.891B-0.15%85.599Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร13
4.340B1.91%110.355Kการค้าปลีก5
41.847B-0.21%148.534Kการผลิตของผู้ผลิต8
35.046B-3.32%1.421Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร16
8.606B-0.60%32.705Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร15
13.936B-0.40%117.816Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ69
2.791B-1.49%504.646Kบริการผู้บริโภค11
146.911M1.55%1.184Kการผลิตของผู้ผลิต3
45.870B-0.30%144.403Kบริการผู้บริโภค8
4.168B0.05%65.817Kบริการผู้บริโภค9
748.228M1.34%222.251Kการค้าปลีก4
51.263B-1.09%345.072Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ38
612.249M0.27%174.279Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
5.113B-4.02%123.935Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ20
332.152M-1.39%24.979Kแร่พลังงาน10
555.348M0.22%38.676Kบริการเชิงพาณิชย์5
1.789M-10.84%17.335Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
164.681M0.27%112.688Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน15
65.262M0.43%26.050Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
9.579B-1.22%56.943Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ7
1.823B-4.78%245.814Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม18
721.575M-4.23%54.111Kบริการทางด้านเทคโนโลยี30
28.708B-0.54%756.202Kการค้าปลีก2
766.874M0.34%498.327Kการค้าปลีก2
206.156B-0.95%395.339Kสาธารณูปโภค37
14.231B3.38%573.265Kการผลิตของผู้ผลิต25
2.930B-1.00%48.686Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์9
750.094M-3.63%75.118Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์16
2.002B-0.06%7.009Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
39.921M9.35%20.415Kบริการการกระจายสินค้า6
11.578M-13.33%2.750Kการค้าปลีก1
9.691M0.00%12.570Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
39.592B-1.66%75.091Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม34
67.404B4.02%134.557Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม20
20.451B-0.95%157.420Kการเงิน53
41.605B-0.82%270.541Kการเงิน199
90.885B0.31%98.555Kบริการเชิงพาณิชย์2
759.298M1.21%4.561Kบริการการกระจายสินค้า4
125.589B-0.23%107.522Kการค้าปลีก12
440.373M-1.25%137.193Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร14
39.751B-0.59%54.454Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
1.303B-8.43%51.862Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
23.884B-0.88%71.655Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน22
5.640B-2.41%41.097Kสาธารณูปโภค3
599.023M-0.26%5.816Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
688.044M4.30%108.304Kการค้าปลีก2
270.980M-5.33%40.702Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
3.695B-0.75%83.537Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ14
16.536M19.78%519บริการผู้บริโภค2
465.101M-0.60%5.841Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
20.349M3.08%45.685Kการผลิตของผู้ผลิต3
7.166B-0.59%72.366Kการผลิตของผู้ผลิต28
540.347M-0.88%216.186Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ9
141.901B-0.04%71.656Kบริการทางด้านเทคโนโลยี81
9.145B-0.71%106.141Kการเงิน2
110.987B-2.03%1.156Mแร่พลังงาน48
323.061B3.19%65.005Kการค้าปลีก7
10.644B2.86%133.934Kบริการทางด้านเทคโนโลยี39
18.524B-1.34%25.253Kการเงิน14
182.252B-1.36%273.202Kการเงิน39
60.207B0.69%15.302Kอื่นๆ1633
114.569B-1.73%843.100Kการเงิน4
787.366B-1.50%641.630Kการเงิน12
157.234B-1.22%665.450Kการสื่อสาร4
12.935M0.00%1.000Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
2.706B-0.29%3.966Kระบบขนส่ง8
143.856M1.70%58.511Kบริการการกระจายสินค้า6
1.968B-0.91%36.633Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ35
1.511B0.44%41.189Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ27
2.522B-2.59%38.965Kการผลิตของผู้ผลิต9
2.767B0.67%95.321Kอื่นๆ129
102.527B-0.00%61.570Kบริการเชิงพาณิชย์90
1.567B4.38%69.820Kการผลิตของผู้ผลิต6
256.849M-7.80%104.223Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6
2.637B-1.01%227.647Kบริการผู้บริโภค19
57.808B-1.16%195.486Kการเงิน2
6.256M0.00%395การผลิตของผู้ผลิต1
326.886B-1.46%685.697Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม14
194.302B-0.06%679.205Kแร่พลังงาน259
10.162B-0.35%99.006Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม39
10.133B-0.10%11.286Kบริการผู้บริโภค13
1.196B0.13%73.927Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
155.854B0.37%523.650Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน945
4.614B-0.17%37.122Kระบบขนส่ง6
62.520B0.17%140.181Kบริการทางด้านเทคโนโลยี120
26.118M-10.43%7.350Kบริการเชิงพาณิชย์2
172.813M-2.21%7.643Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2
2.709B-0.44%67.841Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ40
24.360B-1.35%102.313Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ103
755.832B-0.62%532.105Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1094
62.547B-0.16%70.921Kการเงิน7
572.017M1.76%2.123Kบริการผู้บริโภค6
5.910B-0.66%38.363Kบริการผู้บริโภค10
4.237B-2.17%15.769Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ6
267.230B-0.43%176.928Kระบบขนส่ง4
32.451B-0.71%184.847Kการเงิน38
74.484B-1.57%241.580Kการเงิน49
15.308B-2.84%41.178Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
52.153B-1.38%156.514Kการเงิน17
107.346B-1.15%161.156Kบริการผู้บริโภค15
124.214M-3.86%192.658Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8
186.848M-1.80%230.565Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
6.865B-1.35%30.443Kการเงิน6
232.595B1.76%334.839Kการค้าปลีก34
28.982B-0.57%52.291Kการสื่อสาร20
4.851B-0.11%65.296Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน25
2.046B1.16%54.406Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์17
2.827M2.62%6.400Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
26.193B-0.14%47.686Kระบบขนส่ง7
3.251B-1.73%73.142Kการผลิตของผู้ผลิต17
796.891M-2.94%1.033Kสาธารณูปโภค5
40.271B-0.11%68.090Kบริการการกระจายสินค้า36
82.715B-0.94%141.522Kการสื่อสาร10
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ฟีเจอร์ของชาร์ต อัตราค่าบริการ แนะนำเพื่อน กฎระเบียบการใช้งาน ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชั่นสำหรับเว็บไซต์ & โบรกเกอร์ วิดเจ็ต ชาร์ตโซลูชั่น Lightweight ชาร์ตไลบรารี บล็อก & ข่าว Twitter
โปรไฟล์ ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่เผยแพร่ ผู้ติดตาม ติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ