อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — แคนาดา

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
107.447M-2.01%22.777Kบริการเชิงพาณิชย์4
9.577B1.95%1.146Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์11
37.766B2.15%1.186Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ100
2.606B-0.55%10.465Kระบบขนส่ง3
14.548B0.76%932.453Kระบบขนส่ง4
16.448B-0.13%197.531Kสาธารณูปโภค8
12.580B1.05%266.955Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
2.904B1.00%66.401Kการค้าปลีก5
24.120B0.71%182.521Kการผลิตของผู้ผลิต5
34.839B-0.13%535สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
3.860B0.28%26.751Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
6.688B1.07%97.514Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ40
2.226B-0.38%77.074Kบริการผู้บริโภค6
408.250M1.54%34.496Kการผลิตของผู้ผลิต5
34.855B-0.27%144.701Kบริการผู้บริโภค6
12.333B-0.34%54.065Kบริการผู้บริโภค8
212.816M1.22%74.600Kการค้าปลีก3
32.680B2.01%538.317Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ16
603.368M2.66%358.676Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
5.148B-0.01%325.626Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ11
117.753M2.98%214.676Kแร่พลังงาน5
334.151M1.12%66.587Kบริการเชิงพาณิชย์4
281.530M1.06%238.230Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
9.938M0.00%8.000Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
137.221M-4.38%9.934Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
65.543M0.00%14.773Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
5.230B1.03%31.709Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
1.505B-0.79%373.184Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม8
265.857M-3.28%54.680Kบริการทางด้านเทคโนโลยี17
2.021B0.14%660.436Kการค้าปลีก1
14.593B0.24%235.366Kการค้าปลีก1
205.080M3.01%204.011Kการค้าปลีก2
152.018B0.12%189.607Kสาธารณูปโภค21
3.168B7.88%840.636Kการผลิตของผู้ผลิต13
1.650B1.60%264.847Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
373.398M-0.71%62.427Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์10
1.385B0.23%13.277Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
6.919M0.00%10.000Kบริการการกระจายสินค้า2
12.831M7.92%38.500Kการค้าปลีก1
20.433M2.02%210.442Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
22.419B0.66%128.663Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม18
35.377B-0.30%180.255Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม11
13.105B0.78%141.416Kการเงิน25
17.898B0.06%297.586Kการเงิน137
52.656B0.60%188.175Kบริการเชิงพาณิชย์2
421.500M2.39%24.705Kบริการการกระจายสินค้า3
64.582B-1.65%243.217Kการค้าปลีก6
142.494M-3.45%28.478Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
23.906B-0.62%178.771Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
331.579M-1.13%16.097Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
13.228B0.59%94.083Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน11
1.043B0.07%11.748Kสาธารณูปโภค2
408.677M-4.13%8.600Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
408.266M0.95%19.364Kการค้าปลีก1
5.409M1.67%1.663Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
2.460B0.86%64.962Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ6
160.515M-0.60%31.907Kบริการผู้บริโภค2
286.182M-0.70%29.642Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
4.791B0.76%100.482Kการผลิตของผู้ผลิต18
846.992M-1.42%59.042Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ6
138.700B1.21%136.822Kบริการทางด้านเทคโนโลยี45
89.424B0.51%587.466Kแร่พลังงาน14
89.766M0.00%12.000Kการค้าปลีก1
2.745B4.65%121.038Kบริการทางด้านเทคโนโลยี28
7.922B1.40%48.246Kการเงิน8
113.452B0.88%255.323Kการเงิน20
35.478B-0.50%14.846Kอื่นๆ867
106.681B0.38%864.886Kการเงิน3
490.185B0.10%1.065Mการเงิน6
88.587B0.67%485.455Kการสื่อสาร2
12.585M5.56%70.000Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
1.515B-1.01%3.257Kระบบขนส่ง3
15.174M-2.63%328.690Kบริการผู้บริโภค2
73.489M7.94%154.414Kบริการการกระจายสินค้า3
806.766M5.25%79.188Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ21
1.219B0.97%23.942Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ12
512.793M-1.07%8.440Kการผลิตของผู้ผลิต4
1.564B-1.15%41.120Kอื่นๆ81
61.558B0.19%69.557Kบริการเชิงพาณิชย์45
1.943B0.59%32.009Kการผลิตของผู้ผลิต6
73.126M-1.56%10.564Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
3.059B-0.11%178.798Kบริการผู้บริโภค7
44.867B0.76%314.384Kการเงิน2
14.381M-23.53%10.200Kการผลิตของผู้ผลิต1
223.669B0.29%753.295Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม8
240.682B-0.11%913.883Kแร่พลังงาน177
3.450B0.23%105.793Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม24
1.970B1.06%12.266Kบริการผู้บริโภค12
679.558M1.15%133.412Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
77.705B1.00%566.771Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน534
2.667B0.25%146.946Kระบบขนส่ง3
30.452B1.32%244.492Kบริการทางด้านเทคโนโลยี51
26.526M0.77%4.300Kบริการเชิงพาณิชย์2
166.258M1.54%105เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
1.582B-0.90%66.990Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ23
16.961B1.97%217.100Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ51
273.114B-1.84%618.183Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน589
57.980B0.18%30.652Kการเงิน5
297.687M-0.19%2.945Kบริการผู้บริโภค2
3.338B-1.99%20.834Kบริการผู้บริโภค7
3.783B1.12%18.258Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
133.938B1.43%349.217Kระบบขนส่ง2
28.744B0.99%111.311Kการเงิน26
100.871B-0.26%111.011Kการเงิน48
9.318B1.06%134.379Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
33.052B-0.15%256.849Kการเงิน8
77.238B-1.21%598.952Kบริการผู้บริโภค9
36.981M-7.12%121.211Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
80.245M-6.25%340.199Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
5.408B0.08%51.377Kการเงิน3
127.048B-0.89%195.162Kการค้าปลีก17
17.501B-0.60%95.887Kการสื่อสาร11
2.378B2.04%123.431Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน14
1.402B1.20%26.505Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์10
4.528B1.41%59.849Kระบบขนส่ง4
2.719B1.79%164.332Kการผลิตของผู้ผลิต9
451.804M1.12%1.322Kสาธารณูปโภค3
23.292B-0.25%234.476Kบริการการกระจายสินค้า18
67.862B0.68%115.193Kการสื่อสาร6
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ