อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — แคนาดา

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
918.398M-0.47%94.515Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ30
397.139M1.70%25.497Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร11
12.976B0.18-3.01%4.043Mในทางอุตสาหกรรม13
39.696B3.29-0.06%647.377Kวัสดุพื้นฐาน17
1.354B0.96-0.26%21.938Kในทางอุตสาหกรรม3
17.614B1.201.31%1.096Mในทางอุตสาหกรรม6
13.032M9.09%5.000Kวัสดุพื้นฐาน1
17.249B0.86-0.04%245.042Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร6
2.621B0.97-0.05%130.459Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร6
76.306M0.00%1.000Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร1
66.256M6.48%139.177Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
273.917M4.00-1.60%62.133Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร1
24.781B2.77-0.63%435.095Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร7
510.244B4.270.27%2.402Mไฟแนนซ์10
4.957B-0.27%128.029Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ50
30.973B2.90-0.45%484สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร5
8.704B2.45-0.56%204.608Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร7
23.837B1.13-0.32%349.046Kในทางอุตสาหกรรม22
2.259B1.95-0.35%205.051Kในทางอุตสาหกรรม3
3.644B0.570.14%80.471Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร5
6.776B6.42-0.16%24.099Kไฟแนนซ์31
215.437M0.25-3.95%44.775Kพลังงาน10
2.425B6.340.83%114.720Kในทางอุตสาหกรรม2
202.157M8.040.00%54.984Kไฟแนนซ์1
5.306B4.880.06%247.650Kวัสดุพื้นฐาน8
3.494B1.81-1.19%68.490Kเทคโนโลยี19
23.744M23.75%20.084Kเทคโนโลยี2
20.118B1.91-0.39%265.882Kในทางอุตสาหกรรม15
313.730M-3.35%26.884Kวัสดุพื้นฐาน7
438.416M10.48-0.18%103.812Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
2.233B1.80-0.11%17.474Kไฟแนนซ์10
369.384M2.20-2.46%986สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร5
10.211B3.710.96%401.346Kไฟแนนซ์15
12.338B2.58-0.80%212.303Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
15.700B0.35-2.65%730.073Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร1
2.270B2.21-1.04%5.123Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร5
14.969M-3.02%4.714Kไฟแนนซ์2
138.706M3.18-2.05%1.270Kไฟแนนซ์2
628.241M0.982.09%17.018Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร4
57.723B4.060.28%652.830Kสาธารณูปโภค12
588.026M0.681.79%504.320Kในทางอุตสาหกรรม14
474.479M-0.94%299.794Kเทคโนโลยี11
2.482B2.100.89%60.335Kในทางอุตสาหกรรม3
517.539M1.37%57.956Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร10
34.479B0.66-0.99%308.025Kในทางอุตสาหกรรม24
5.642B2.460.90%487.016Kไฟแนนซ์21
2.101B2.750.24%216.380Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร14
26.896B1.82-0.08%219.681Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร28
155.493B1.12-1.48%645.731Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร11
12.578B5.310.94%257.927Kวัสดุพื้นฐาน13
210.728B0.822.45%2.496Mวัสดุพื้นฐาน314
135.099B1.55-0.46%750.152Kในทางอุตสาหกรรม6
7.763B3.450.31%198.373Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ18
1.108B2.14-0.50%41.242Kในทางอุตสาหกรรม4
11.786B3.09-0.76%147.122Kในทางอุตสาหกรรม14
23.287B4.59-0.04%316.308Kในทางอุตสาหกรรม2
3.495B0.170.47%34.416Kไฟแนนซ์63
2.139B3.13-0.33%40.341Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
687.221M4.220.38%39.631Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร1
111.973M-3.96%140.100Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร1
147.468M1.486.01%3.525Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
50.626M-6.71%451.923Kเทคโนโลยี2
29.241B0.070.59%336.871Kเทคโนโลยี21
21.973B5.360.24%223.320Kสาธารณูปโภค9
58.949M7.57-0.90%1.500Kในทางอุตสาหกรรม1
2.810B0.55-0.02%79.966Kในทางอุตสาหกรรม17
77.740B0.460.75%962.884Kวัสดุพื้นฐาน380
19.520B3.45-2.92%2.710Mพลังงาน5
125.305B4.51-0.15%597.252Kบริการโทรคมนาคม10
54.358B0.011.64%237.199Kเทคโนโลยี22
1.237B1.090.20%162.046Kไฟแนนซ์11
95.030B1.980.06%516.575Kไฟแนนซ์42
1.005B4.15-0.29%12.102Kไฟแนนซ์21
2.451B4.79-0.53%410.733Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร5
125.176B4.490.01%1.314Mไฟแนนซ์5
488.911M3.14-0.24%5.833Kในทางอุตสาหกรรม1
1.868B2.28-0.41%54.660Kในทางอุตสาหกรรม2
381.523M-1.67%117.815Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ8
615.943M0.45%470.326Kวัสดุพื้นฐาน9
22.735B5.41-0.14%669.875Kไฟแนนซ์3
43.218B4.45-0.50%282.056Kสาธารณูปโภค6
776.970M15.010.52%52.350Kไฟแนนซ์12
3.093B5.340.70%201.274Kสาธารณูปโภค5
192.451M0.22%20.909Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร4
28.983B1.140.80%168.237Kวัสดุพื้นฐาน8
5.829M4.83%44.127Kเทคโนโลยี2
1.761B5.85-1.11%344.826Kพลังงาน8
190.976B3.88-2.23%1.136Mพลังงาน161
116.175B3.71-0.82%2.101Mพลังงาน7
199.611B5.590.23%2.284Mพลังงาน6
10.112B2.900.38%209.116Kพลังงาน30
867.612M1.08-0.67%26.761Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
1.117B1.341.59%96.894Kวัสดุพื้นฐาน1
4.858B3.581.85%32.930Kวัสดุพื้นฐาน5
4.241M-9.09%36.500Kในทางอุตสาหกรรม1
303.492M2.261.17%28.928Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร2
4.677B0.80-1.55%33.096Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร5
80.810B-1.83%1.418Mธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ149
58.818M0.83%413.644Kเทคโนโลยี2
12.341B0.884.34%961.272Kวัสดุพื้นฐาน125
44.304B2.190.80%428.752Kในทางอุตสาหกรรม5
39.780B2.41-0.30%99.556Kไฟแนนซ์5
25.758B4.890.33%186.924Kไฟแนนซ์26
12.275B1.140.53%174.296Kไฟแนนซ์9
4.708B0.82-3.53%1.074Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
6.223M-11.36%100ไฟแนนซ์1
1.298B-2.52%114.419Kพลังงาน8
7.468M0.00%1.000Kพลังงาน1
49.032B2.830.54%321.906Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร12
1.262B-1.49%89.794Kเทคโนโลยี4
75.274B0.580.24%278.098Kเทคโนโลยี86
2.228B6.10-0.47%39.433Kไฟแนนซ์5
689.032M-0.91%66.911Kวัสดุพื้นฐาน4
12.722B0.881.19%264.004Kวัสดุพื้นฐาน176
6.310B3.12-0.15%180.399Kวัสดุพื้นฐาน23
204.918M3.20-0.11%6.001Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร1
9.350M14.29%267.500Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร1
3.778B0.03%60.757Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร1
9.110B0.350.06%543.403Kพลังงาน43
345.555M2.330.19%1.816Kสาธารณูปโภค1
72.102B2.85-0.15%304.841Kบริการโทรคมนาคม11
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต ขอความช่วยเหลือ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ขอความช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ