อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — แคนาดา

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
126.192M0.00-1.66%24.029Kบริการเชิงพาณิชย์4
21.512B0.67-1.09%1.092Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์12
—%วัสดุพื้นฐาน
47.756B0.084.39%2.530Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ103
—%ในทางอุตสาหกรรม
1.386B0.922.00%60.967Kระบบขนส่ง2
19.274B1.14-0.29%577.663Kระบบขนส่ง5
20.276B3.92-0.05%253.486Kสาธารณูปโภค9
—%วัสดุพื้นฐาน
—%สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
13.564B1.07-0.50%419.804Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
2.213B0.88-0.80%134.265Kการค้าปลีก4
25.343B2.57-0.62%888.756Kการผลิตของผู้ผลิต5
—%สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
31.475B3.80-2.26%2.712Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร11
3.727B1.600.18%35.709Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
4.806B0.001.94%229.268Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ40
—%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
2.206B4.24-2.04%320.099Kบริการผู้บริโภค6
478.081M0.500.17%71.988Kการผลิตของผู้ผลิต6
35.458B3.870.08%534.502Kบริการผู้บริโภค6
—%สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
12.571B0.17-0.70%100.324Kบริการผู้บริโภค8
187.932M0.000.62%64.089Kการค้าปลีก3
35.864B3.810.10%959.699Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ16
578.506M2.76-1.85%245.116Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
5.180B4.950.75%223.880Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
124.353M0.00-2.37%45.705Kแร่พลังงาน6
275.653M0.592.28%286.699Kบริการเชิงพาณิชย์4
—%เทคโนโลยี
265.752M0.001.08%469.969Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
10.461M0.000.00%34.535Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
118.926M0.00-2.27%40.370Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
—%สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
64.418M11.35-1.29%62.140Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
5.093B1.65-1.38%104.920Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ5
1.802B2.881.71%484.268Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม9
206.876M0.00-0.65%51.152Kบริการทางด้านเทคโนโลยี16
1.667B0.55-0.99%614.805Kการค้าปลีก1
—%สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
13.998B0.40-2.15%865.897Kการค้าปลีก1
160.161M0.00-1.12%86.967Kการค้าปลีก2
146.483B3.890.29%651.280Kสาธารณูปโภค22
—%ในทางอุตสาหกรรม
2.250B0.15-3.15%223.133Kการผลิตของผู้ผลิต13
1.371B0.00-1.49%143.348Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
325.776M0.00-1.53%58.521Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์10
—%เทคโนโลยี
1.395B3.96-0.76%7.747Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
8.649M0.000.00%114.178Kบริการการกระจายสินค้า1
12.473M4.780.00%1.000Kการค้าปลีก1
21.965M0.00-7.31%83.524Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
20.077B1.580.72%318.052Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม17
32.630B0.79-1.00%285.524Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม10
12.668B3.24-0.39%392.794Kการเงิน28
17.270B4.21-1.69%1.326Mการเงิน136
46.929B2.04-0.27%325.880Kบริการเชิงพาณิชย์3
429.655M3.03-0.28%45.670Kบริการการกระจายสินค้า3
67.151B1.66-0.20%283.719Kการค้าปลีก5
159.079M0.003.13%57.610Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
23.140B1.880.72%546.461Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
320.910M0.006.24%47.137Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
13.114B2.14-0.49%282.166Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน12
1.039B3.13-0.82%38.384Kสาธารณูปโภค2
—%ในทางอุตสาหกรรม
—%สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
382.317M0.002.61%60.583Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
426.919M10.20-1.08%106.159Kการค้าปลีก1
—%สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
2.486B4.700.12%215.266Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ6
—%สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
219.019M0.001.31%10.475Kบริการผู้บริโภค4
237.370M3.06-1.98%15.579Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
—%เทคโนโลยี
—%สาธารณูปโภค
4.726B2.020.51%168.013Kการผลิตของผู้ผลิต19
920.651M4.57-0.39%72.184Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ6
123.074B0.12-0.45%245.754Kบริการทางด้านเทคโนโลยี47
—%วัสดุพื้นฐาน
90.771B3.58-0.75%2.312Mแร่พลังงาน13
121.184M0.000.00%49.500Kการค้าปลีก1
2.689B0.26-0.02%309.935Kบริการทางด้านเทคโนโลยี30
7.247B2.57-0.17%188.508Kการเงิน7
107.348B1.72-0.65%618.460Kการเงิน22
31.446B1.83-0.29%30.502Kอื่นๆ847
—%ไฟแนนซ์
102.349B4.580.06%2.868Mการเงิน3
487.137B4.32-0.52%1.789Mการเงิน6
89.162B4.79-0.05%989.670Kการสื่อสาร2
17.130M0.00-5.00%25.500Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
—%ในทางอุตสาหกรรม
1.610B1.69-0.46%3.664Kระบบขนส่ง3
19.167M0.00-2.04%13.602Kบริการผู้บริโภค2
58.924M0.0010.21%416.221Kบริการการกระจายสินค้า3
961.403M0.002.53%82.966Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ22
800.073M0.000.81%45.735Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ11
537.225M3.260.19%20.178Kการผลิตของผู้ผลิต4
1.575B0.040.29%51.448Kอื่นๆ87
48.952B1.16-0.49%76.674Kบริการเชิงพาณิชย์39
1.883B1.840.42%178.091Kการผลิตของผู้ผลิต6
93.575M0.002.05%26.320Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
2.488B4.73-1.92%112.220Kบริการผู้บริโภค9
41.900B3.54-0.34%871.741Kการเงิน2
—%ไฟแนนซ์
—%สาธารณูปโภค
—%เทคโนโลยี
10.354M0.00-1.37%4.500Kการผลิตของผู้ผลิต1
—%พลังงาน
211.789B5.360.43%3.399Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม9
210.937B4.480.17%1.672Mแร่พลังงาน184
—%พลังงาน
3.376B3.910.33%213.965Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม24
1.855B5.73-1.34%80.465Kบริการผู้บริโภค11
708.122M3.28-0.43%229.680Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
73.758B0.72-0.40%1.188Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน539
1.369B3.12-1.18%251.114Kระบบขนส่ง2
27.017B1.24-0.24%362.817Kบริการทางด้านเทคโนโลยี50
—%วัสดุพื้นฐาน
—%ในทางอุตสาหกรรม
—%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
24.894M7.38-3.94%9.500Kบริการเชิงพาณิชย์1
161.187M0.007.50%18.160Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
1.321B0.471.53%62.531Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ21
17.536B0.09-0.19%415.061Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ51
—%เทคโนโลยี
250.235B0.86-0.40%738.350Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน624
—%วัสดุพื้นฐาน
—%ไฟแนนซ์
39.709B2.18-0.04%112.578Kการเงิน4
260.706M0.00-0.08%367บริการผู้บริโภค2
2.711B5.97-0.98%277.391Kบริการผู้บริโภค6
3.962B3.890.96%30.254Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
128.796B1.55-0.75%674.474Kระบบขนส่ง2
37.881B4.19-0.27%180.663Kการเงิน31
90.546B4.450.36%406.882Kการเงิน47
9.732B0.370.31%120.713Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
—%สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
32.335B3.650.17%812.317Kการเงิน8
—%ไฟแนนซ์
—%พลังงาน
43.545B2.97-0.06%592.792Kบริการผู้บริโภค8
13.250M0.00-11.37%408.760Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
83.589M0.001.01%206.274Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
—%ไฟแนนซ์
5.260B3.54-0.42%114.780Kการเงิน2
122.876B1.04-1.02%618.535Kการค้าปลีก18
17.070B1.35-1.77%114.257Kการสื่อสาร12
2.757B3.611.87%288.076Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน14
1.375B0.360.41%38.226Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์10
—%สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library ศูนย์ช่วยเหลือ แนะนำเพื่อน คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ