อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — แคนาดา

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
118.048M0.00-2.25%30.590Kบริการเชิงพาณิชย์4
21.231B0.680.95%1.050Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์12
46.004B0.093.56%1.563Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ103
1.364B0.93-2.02%19.120Kระบบขนส่ง3
19.291B1.14-0.84%765.010Kระบบขนส่ง5
19.940B3.99-0.75%324.019Kสาธารณูปโภค9
13.553B1.07-0.29%721.819Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
2.253B0.871.53%196.578Kการค้าปลีก4
25.769B2.481.70%544.303Kการผลิตของผู้ผลิต5
31.475B3.80-1.25%5.916Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร11
3.640B1.64-0.81%136.570Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
5.136B0.000.50%229.791Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ40
2.215B4.221.05%470.800Kบริการผู้บริโภค6
472.222M0.51-1.16%364.654Kการผลิตของผู้ผลิต6
35.568B3.850.70%431.321Kบริการผู้บริโภค6
12.651B0.160.42%248.883Kบริการผู้บริโภค9
188.936M0.00-1.31%38.789Kการค้าปลีก3
35.658B3.831.06%2.017Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ16
610.221M2.611.17%358.659Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
5.302B4.842.87%393.438Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ9
112.517M0.00-2.84%12.934Kแร่พลังงาน6
307.673M0.534.03%503.992Kบริการเชิงพาณิชย์4
247.415M0.00-0.67%60.090Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
9.938M0.000.00%34.535Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
117.847M0.00-1.13%37.100Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
65.543M11.160.87%23.970Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
5.112B1.640.44%121.668Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ5
1.602B3.240.36%610.528Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม8
202.673M0.000.22%37.831Kบริการทางด้านเทคโนโลยี16
1.595B0.582.61%561.046Kการค้าปลีก1
13.953B0.392.66%995.268Kการค้าปลีก1
158.498M0.000.53%94.935Kการค้าปลีก2
144.288B3.94-1.31%858.385Kสาธารณูปโภค22
2.194B0.151.29%266.607Kการผลิตของผู้ผลิต13
1.486B0.002.60%394.682Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
318.198M0.000.60%72.786Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์10
1.369B4.04-0.36%18.796Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
9.514M0.0010.00%1.496Mบริการการกระจายสินค้า1
12.771M4.670.00%1.000Kการค้าปลีก1
21.965M0.004.21%97.858Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
20.171B1.570.47%316.405Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม18
32.094B0.80-1.05%406.265Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม10
12.438B3.30-0.85%643.391Kการเงิน28
17.310B4.210.43%985.052Kการเงิน131
47.103B2.03-0.14%515.771Kบริการเชิงพาณิชย์3
420.212M3.10-2.34%49.836Kบริการการกระจายสินค้า3
64.631B1.73-3.03%829.969Kการค้าปลีก6
154.464M0.00-0.86%69.543Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
22.993B1.89-0.68%358.514Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
316.770M0.000.37%27.931Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
13.009B2.160.70%268.755Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน12
1.041B3.130.27%14.464Kสาธารณูปโภค2
388.219M0.003.63%90.123Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
405.923M10.73-2.97%268.391Kการค้าปลีก1
2.443B4.66-0.80%196.541Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ6
223.135M0.001.31%96.502Kบริการผู้บริโภค4
242.796M2.990.17%22.340Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
4.683B2.04-0.12%186.498Kการผลิตของผู้ผลิต19
897.172M4.690.95%260.672Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ6
122.602B0.12-0.29%268.436Kบริการทางด้านเทคโนโลยี47
91.107B3.570.72%4.047Mแร่พลังงาน13
116.695M0.000.00%49.500Kการค้าปลีก1
2.694B0.260.24%187.258Kบริการทางด้านเทคโนโลยี31
7.300B2.550.19%142.663Kการเงิน8
105.879B1.74-1.19%1.191Mการเงิน22
31.693B1.890.15%21.516Kอื่นๆ851
102.516B4.580.38%3.122Mการเงิน3
487.042B4.320.33%2.847Mการเงิน6
88.138B4.84-0.44%2.717Mการสื่อสาร2
12.236M0.000.00%19.000Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
1.603B1.70-0.17%1.383Kระบบขนส่ง3
19.167M0.000.00%600บริการผู้บริโภค2
55.245M0.00-6.86%43.975Kบริการการกระจายสินค้า4
998.428M0.00-0.21%130.475Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ23
867.932M0.00-1.36%39.069Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ11
513.334M3.412.24%9.636Kการผลิตของผู้ผลิต4
1.565B0.041.24%64.313Kอื่นๆ87
48.626B1.17-0.06%102.664Kบริการเชิงพาณิชย์39
1.893B1.831.59%297.996Kการผลิตของผู้ผลิต6
97.452M0.003.88%18.752Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
2.405B4.890.23%125.204Kบริการผู้บริโภค9
42.052B3.530.10%1.035Mการเงิน2
9.204M0.00-1.37%4.500Kการผลิตของผู้ผลิต1
210.004B5.68-0.82%4.013Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม9
216.171B4.372.27%3.118Mแร่พลังงาน181
3.404B3.880.88%418.141Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม24
1.869B5.68-0.58%49.223Kบริการผู้บริโภค12
706.608M3.290.14%77.007Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
76.782B0.691.55%1.564Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน540
1.389B3.072.58%553.732Kระบบขนส่ง2
27.137B1.230.40%653.399Kบริการทางด้านเทคโนโลยี50
25.506M7.20-0.79%28.800Kบริการเชิงพาณิชย์1
172.432M0.006.15%1.900Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
1.351B0.451.60%72.763Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ21
18.596B0.086.83%1.051Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ51
255.681B0.84-0.25%1.439Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน620
39.553B2.190.11%174.824Kการเงิน4
259.580M0.000.51%3.007Kบริการผู้บริโภค2
2.856B5.677.69%382.639Kบริการผู้บริโภค7
3.987B3.862.24%40.691Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
130.520B1.530.50%953.078Kระบบขนส่ง2
37.143B4.30-1.15%329.196Kการเงิน32
83.808B4.81-1.68%613.125Kการเงิน47
9.460B0.380.74%279.697Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
32.230B3.66-0.44%1.123Mการเงิน8
80.747B2.98-0.01%287.099Kบริการผู้บริโภค9
12.591M0.0013.03%474.516Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
85.261M0.000.99%149.538Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
5.257B3.54-0.39%97.892Kการเงิน2
121.872B1.05-0.28%549.735Kการค้าปลีก18
17.364B1.330.37%209.030Kการสื่อสาร12
2.788B3.572.00%270.125Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน14
1.371B0.360.74%40.948Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์10
4.470B3.161.12%205.852Kระบบขนส่ง4
2.410B4.401.79%215.853Kการผลิตของผู้ผลิต10
446.645M1.82-0.39%4.284Kสาธารณูปโภค3
22.888B3.040.19%304.986Kบริการการกระจายสินค้า18
65.685B3.110.88%427.663Kการสื่อสาร7
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library ศูนย์ช่วยเหลือ แนะนำเพื่อน คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ