อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — แคนาดา

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ
       
1.208B-1.36%136.775Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ28
291.197M-1.02%31.978Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร11
16.133B0.14-0.89%2.476Mในทางอุตสาหกรรม13
44.575B3.150.59%644.119Kวัสดุพื้นฐาน17
2.257B1.120.21%47.276Kในทางอุตสาหกรรม4
13.017B1.59-0.51%862.353Kในทางอุตสาหกรรม6
9.261M-2.00%3.000Kวัสดุพื้นฐาน1
17.625B0.850.53%481.156Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร6
1.688B1.500.87%196.498Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร6
709.647M2.500.72%13.437Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
49.821M1.26%33.861Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
321.876M3.41-2.13%183.675Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร1
26.521B2.370.84%521.766Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร7
520.926B4.160.71%1.549Mไฟแนนซ์13
3.795B1.57%203.858Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ50
35.400B2.39-0.52%511สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร5
7.495B2.851.23%134.224Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร7
30.192B1.590.67%173.263Kในทางอุตสาหกรรม23
2.747B1.590.26%100.354Kในทางอุตสาหกรรม3
3.793B0.55-0.54%117.931Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
5.942B6.400.70%43.432Kไฟแนนซ์20
232.875M0.231.24%25.126Kพลังงาน7
2.996B5.13-1.74%399.911Kในทางอุตสาหกรรม2
199.484M8.001.00%85.589Kไฟแนนซ์1
6.796B3.642.80%232.169Kวัสดุพื้นฐาน8
3.079B4.760.62%99.001Kเทคโนโลยี19
22.890M0.00%17.381Kเทคโนโลยี2
20.633B1.860.15%213.735Kในทางอุตสาหกรรม13
770.091M0.281.77%123.345Kวัสดุพื้นฐาน9
478.144M9.551.00%188.488Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
1.382B1.551.79%15.560Kไฟแนนซ์9
626.619M1.29-8.46%8.678Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร7
8.066B3.331.33%487.941Kไฟแนนซ์11
21.225B2.750.19%82.220Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร5
10.791B0.470.85%891.569Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร1
2.193B2.29-0.80%7.642Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร5
1.127B-0.06%221.370Kไฟแนนซ์5
43.200M4.38-0.15%11.000Kไฟแนนซ์1
1.502M0.00%70.000Kในทางอุตสาหกรรม1
517.083M1.06-1.26%134.559Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร3
52.682B4.36-0.09%616.191Kสาธารณูปโภค12
613.096M0.65-0.87%185.786Kในทางอุตสาหกรรม15
618.830M0.11%262.657Kเทคโนโลยี9
2.186B2.380.94%66.586Kในทางอุตสาหกรรม3
611.641M1.28%57.774Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร9
30.638B0.730.48%176.258Kในทางอุตสาหกรรม24
5.014B2.591.35%120.755Kไฟแนนซ์18
2.605B2.324.54%2.017Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร15
27.464B1.820.32%227.560Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร27
143.821B1.09-0.11%309.692Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร11
14.770B4.530.26%278.631Kวัสดุพื้นฐาน13
139.924B0.90-1.28%1.414Mวัสดุพื้นฐาน327
126.785B1.391.16%676.740Kในทางอุตสาหกรรม5
7.460B3.570.24%227.592Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ18
872.753M2.471.32%54.823Kในทางอุตสาหกรรม4
2.857B4.890.56%473.760Kในทางอุตสาหกรรม10
20.860B4.98-0.25%371.755Kในทางอุตสาหกรรม2
4.615B0.131.76%170.985Kไฟแนนซ์68
2.218B2.990.28%90.481Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
751.195M3.65-0.49%91.591Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร1
101.119M-1.09%21.308Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร1
108.415M2.010.58%300สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร1
77.750M-8.20%226.494Kเทคโนโลยี1
25.849B0.070.32%387.777Kเทคโนโลยี22
20.984B5.520.10%374.200Kสาธารณูปโภค9
47.630M9.350.22%6.621Kในทางอุตสาหกรรม1
2.591B0.602.01%84.557Kในทางอุตสาหกรรม16
79.503B0.460.94%827.154Kวัสดุพื้นฐาน416
19.482B3.591.89%2.272Mพลังงาน5
126.420B4.290.32%1.084Mบริการโทรคมนาคม9
35.842B0.020.53%398.150Kเทคโนโลยี21
2.300B3.361.24%66.069Kไฟแนนซ์15
91.228B1.960.73%756.423Kไฟแนนซ์46
997.766M4.023.12%169.559Kไฟแนนซ์22
2.213B5.14-0.56%100.436Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร5
125.519B4.532.13%3.596Mไฟแนนซ์5
503.617M3.05-0.84%2.899Kในทางอุตสาหกรรม1
1.862B2.31-2.12%361.453Kในทางอุตสาหกรรม2
377.577M-0.02%148.268Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ7
652.359M-0.58%79.767Kวัสดุพื้นฐาน9
24.876B5.051.25%740.977Kไฟแนนซ์3
42.232B4.48-0.09%299.154Kสาธารณูปโภค6
797.944M13.561.15%115.196Kไฟแนนซ์11
2.647B6.230.25%152.622Kสาธารณูปโภค5
221.996M2.92%153.737Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร3
24.448B1.34-0.34%140.925Kวัสดุพื้นฐาน8
3.281M5.26%14.833Kเทคโนโลยี1
2.269B4.513.81%825.058Kพลังงาน8
216.045B3.672.05%1.317Mพลังงาน176
131.193B3.241.63%2.270Mพลังงาน8
189.954B5.501.13%3.261Mพลังงาน5
11.840B2.632.31%409.130Kพลังงาน33
784.698M1.191.44%277.744Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
774.106M1.95-0.12%398.123Kวัสดุพื้นฐาน1
6.215B2.780.70%26.765Kวัสดุพื้นฐาน5
2.723M11.11%106.000Kในทางอุตสาหกรรม1
467.014M1.46-0.80%5.183Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร2
3.650B0.95-0.96%30.995Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร5
91.251B2.65%6.874Mธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ131
63.110M-5.02%924.678Kเทคโนโลยี2
27.348B1.14-0.91%546.323Kวัสดุพื้นฐาน124
38.333B2.530.07%366.564Kในทางอุตสาหกรรม6
54.958B2.51-1.76%64.623Kไฟแนนซ์6
27.747B4.740.23%277.364Kไฟแนนซ์24
10.660B1.17-0.15%59.303Kไฟแนนซ์9
3.601B0.970.32%186.302Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร1
1.006B4.61%101.481Kพลังงาน8
8.258M0.00%1.000Kพลังงาน1
43.544B2.870.43%281.885Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร13
1.790B-0.78%109.564Kเทคโนโลยี5
62.613B0.63-0.23%139.897Kเทคโนโลยี84
2.110B6.490.70%159.628Kไฟแนนซ์5
772.117M0.62%643.650Kวัสดุพื้นฐาน4
13.502B0.721.37%480.800Kวัสดุพื้นฐาน176
5.981B3.290.19%230.323Kวัสดุพื้นฐาน22
195.089M3.36-1.44%8.392Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร1
7.003M-16.67%176.375Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร1
3.859B-0.69%55.323Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร1
11.098B0.29-1.19%630.339Kพลังงาน43
280.456M2.880.54%4.601Kสาธารณูปโภค1
81.771B2.520.16%355.438Kบริการโทรคมนาคม12
โหลดเพิ่ม
TH ภาษาไทย
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต สต็อกชาร์ตไลบรารี่ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย คำอธิบาย & วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ติดต่อฝ่ายสนับสนุนการใช้งาน ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ