อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — แคนาดา

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
57.740M-1.85%30.728Kบริการเชิงพาณิชย์12
9.343B3.08%2.297Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์25
37.034B-0.15%887.760Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ190
3.349B0.35%16.552Kระบบขนส่ง6
8.762B8.91%3.882Mระบบขนส่ง8
64.011B0.28%239.887Kสาธารณูปโภค17
13.971B0.19%212.521Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร13
2.574B8.74%238.031Kการค้าปลีก9
30.968B2.73%276.909Kการผลิตของผู้ผลิต8
43.697B-0.21%875สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร16
5.660B0.77%38.359Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร16
11.320B-3.03%72.199Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ69
2.124B8.55%621.201Kบริการผู้บริโภค11
77.033M10.23%1.921Kการผลิตของผู้ผลิต5
54.609B0.61%256.637Kบริการผู้บริโภค11
20.112B-1.22%80.994Kบริการผู้บริโภค13
514.696M-2.24%410.239Kการค้าปลีก5
54.846B0.84%512.302Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ41
494.211M4.48%115.253Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ6
3.670B0.76%215.522Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ23
152.341M-2.99%18.984Kแร่พลังงาน15
525.425M0.06%28.308Kบริการเชิงพาณิชย์5
2.371M-16.63%11.614Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
217.620M-4.20%49.537Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน19
83.827M2.77%18.785Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
9.169B0.07%59.298Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ8
1.140B-4.12%716.406Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม22
285.593M3.90%64.800Kบริการทางด้านเทคโนโลยี29
12.450B1.64%629.834Kการค้าปลีก1
373.171M-0.58%55.649Kการค้าปลีก4
212.495B-0.45%482.826Kสาธารณูปโภค39
5.679B2.09%378.203Kการผลิตของผู้ผลิต22
1.687B1.23%138.366Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์10
428.192M-2.61%32.854Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14
2.086B-0.23%24.405Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์7
16.709M-5.18%53.042Kบริการการกระจายสินค้า5
14.360M-4.21%18.501Kการค้าปลีก3
15.283M-14.44%831.835Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
29.068B1.04%182.063Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม33
29.063B3.71%520.450Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม19
12.579B4.07%162.511Kการเงิน53
35.173B2.12%736.992Kการเงิน355
47.950B-0.58%357.231Kบริการเชิงพาณิชย์1
701.765M-1.70%16.344Kบริการการกระจายสินค้า5
116.136B-1.57%292.919Kการค้าปลีก11
105.507M-1.18%15.885Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
37.993B-0.08%223.606Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
232.599M6.08%35.068Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
14.195B1.50%184.130Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน23
58.737M1.14%16.250Kสาธารณูปโภค4
224.193M21.32%31.243Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6
488.792M8.36%144.440Kการค้าปลีก2
232.986M4.94%83.889Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
3.283B9.18%275.017Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ14
124.888M-2.62%8.052Kบริการผู้บริโภค4
303.138M-0.19%24.594Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
28.910M-8.66%31.020Kการผลิตของผู้ผลิต4
5.984B3.51%122.401Kการผลิตของผู้ผลิต30
344.185M-1.72%440.778Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ12
109.951B1.99%132.336Kบริการทางด้านเทคโนโลยี87
8.867B6.63%130.762Kการเงิน2
93.478B-1.55%3.217Mแร่พลังงาน52
127.579B-3.92%125.284Kการค้าปลีก6
3.163B0.14%14.236Kบริการทางด้านเทคโนโลยี39
7.555B1.96%26.668Kการเงิน16
168.992B1.23%954.061Kการเงิน46
40.342B0.23%31.343Kอื่นๆ1580
86.147B2.15%2.246Mการเงิน3
553.975B1.89%1.447Mการเงิน10
155.748B0.37%1.095Mการสื่อสาร5
25.171M-15.18%23.475Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
2.271B-3.18%12.482Kระบบขนส่ง8
1.888M12.50%11.000Kบริการผู้บริโภค3
104.550M-6.59%21.462Kบริการการกระจายสินค้า6
1.201B-0.05%43.536Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ38
1.230B9.48%44.810Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ26
1.095B3.73%86.259Kการผลิตของผู้ผลิต9
1.731B3.00%40.775Kอื่นๆ153
75.297B1.33%191.330Kบริการเชิงพาณิชย์94
737.124M7.16%39.098Kการผลิตของผู้ผลิต5
96.544M-4.99%34.931Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
2.248B4.66%269.752Kบริการผู้บริโภค19
51.829B2.52%821.733Kการเงิน2
11.505M42.86%1.500Kการผลิตของผู้ผลิต1
235.612B0.30%2.608Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม9
224.018B-2.62%1.426Mแร่พลังงาน306
7.906B2.01%542.476Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม49
7.280B4.62%118.242Kบริการผู้บริโภค16
538.133M2.72%2.200Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
80.252B3.17%818.089Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1001
3.950B0.13%66.448Kระบบขนส่ง7
31.118B0.38%383.553Kบริการทางด้านเทคโนโลยี127
32.240M0.77%24.768Kบริการเชิงพาณิชย์4
207.375M-1.28%350เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
2.480B3.54%94.254Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ43
19.018B1.50%546.715Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ92
431.893B-1.80%894.981Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1075
84.807B1.86%93.500Kการเงิน9
251.207M-2.28%12.510Kบริการผู้บริโภค6
4.524B-2.84%48.405Kบริการผู้บริโภค10
3.778B-2.55%29.683Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ5
234.938B-0.05%436.525Kระบบขนส่ง4
28.871B4.17%646.053Kการเงิน52
66.368B3.74%677.201Kการเงิน49
6.759B7.23%243.958Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
45.134B1.50%745.470Kการเงิน17
50.493B4.44%32.580Kบริการผู้บริโภค15
172.867M0.57%109.708Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์10
98.748M6.67%238.418Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
2.753B12.66%267.502Kการเงิน4
139.199B7.24%582.291Kการค้าปลีก32
23.461B1.91%279.231Kการสื่อสาร24
2.994B5.48%75.592Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน29
1.302B3.51%19.651Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์16
4.505M14.72%7.888Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
17.986B4.89%81.758Kระบบขนส่ง8
2.350B1.12%344.010Kการผลิตของผู้ผลิต15
405.723M-1.79%8.278Kสาธารณูปโภค5
31.094B2.91%166.813Kบริการการกระจายสินค้า32
121.452B0.04%282.144Kการสื่อสาร12
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
โปรไฟล์ ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่เผยแพร่ ผู้ติดตาม ติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ