ให้การเทรดของคุณดีขึ้นไปอีกขั้น ทดลองใช้งานฟรี

อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — แคนาดา

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
112.052M2.54%8.597Kบริการเชิงพาณิชย์8
12.496B-0.07%425.398Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์26
71.758B-2.05%482.300Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ192
8.956B0.28%24.792Kระบบขนส่ง6
10.940B-0.91%1.139Mระบบขนส่ง9
48.496B0.35%157.044Kสาธารณูปโภค13
17.096B3.55%136.153Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร11
4.002B-2.03%63.644Kการค้าปลีก6
45.509B0.64%345.352Kการผลิตของผู้ผลิต8
36.065B0.65%1.726Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร17
8.883B-0.54%52.270Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร16
13.128B3.21%105.624Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ72
2.678B1.59%208.482Kบริการผู้บริโภค12
180.149M2.87%965การผลิตของผู้ผลิต4
64.624B1.21%140.870Kบริการผู้บริโภค9
4.327B0.52%34.729Kบริการผู้บริโภค10
953.002M-1.92%320.514Kการค้าปลีก4
56.941B1.12%297.240Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ37
574.765M1.78%80.957Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
5.216B0.66%116.415Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ19
264.466M-2.69%37.365Kแร่พลังงาน9
892.110M3.11%80.533Kบริการเชิงพาณิชย์5
2.908M-8.16%1.000Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
207.010M-3.15%100.513Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน17
64.136M0.01%8.050Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
10.881B-1.22%113.021Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ8
1.936B-0.11%196.593Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม18
1.006B-3.12%91.117Kบริการทางด้านเทคโนโลยี33
31.178B0.40%365.009Kการค้าปลีก2
1.176B2.63%808.650Kการค้าปลีก2
220.700B0.78%293.444Kสาธารณูปโภค39
10.781B-0.35%687.198Kการผลิตของผู้ผลิต25
3.576B-0.06%92.117Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์9
741.687M-0.49%125.246Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์17
1.973B0.01%4.628Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
29.523M1.84%323.051Kบริการการกระจายสินค้า4
12.055M5.26%1.000Kการค้าปลีก1
9.303M0.00%55.000Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
41.991B0.82%134.377Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม34
74.059B-0.73%103.597Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม19
23.422B-1.37%138.728Kการเงิน53
15.904B1.36%138.830Kการเงิน210
99.264B1.34%252.245Kบริการเชิงพาณิชย์2
841.677M0.27%8.710Kบริการการกระจายสินค้า5
129.442B-0.25%137.093Kการค้าปลีก13
453.797M0.23%153.820Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร12
44.321B0.79%249.714Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
1.580B-3.03%66.778Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
30.384B2.68%176.097Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน21
5.962B0.66%53.338Kสาธารณูปโภค3
1.199B19.51%33.686Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
1.029B3.20%280.647Kการค้าปลีก2
340.420M0.75%33.776Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
3.934B1.27%120.339Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ14
17.484M6.01%5.777Kบริการผู้บริโภค2
496.571M-1.26%8.437Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
30.645M-3.86%51.066Kการผลิตของผู้ผลิต4
7.498B0.50%304.347Kการผลิตของผู้ผลิต31
559.090M4.38%425.865Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ8
144.693B-2.55%86.228Kบริการทางด้านเทคโนโลยี82
10.249B0.77%83.966Kการเงิน2
113.214B-0.95%2.122Mแร่พลังงาน51
338.692B-2.55%77.209Kการค้าปลีก6
12.003B1.04%116.224Kบริการทางด้านเทคโนโลยี35
18.883B-0.76%41.084Kการเงิน14
181.299B0.18%615.154Kการเงิน41
62.105B-0.40%55.262Kอื่นๆ1632
124.750B1.52%2.051Mการเงิน4
813.119B1.12%1.167Mการเงิน12
164.622B-0.18%583.613Kการสื่อสาร4
12.935M-15.00%1.000Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
2.996B1.16%3.404Kระบบขนส่ง8
22.734M5.30%19.350Kบริการผู้บริโภค2
144.295M-4.41%42.779Kบริการการกระจายสินค้า5
1.812B2.05%32.050Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ35
1.497B-2.11%60.422Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ22
2.641B-1.86%43.863Kการผลิตของผู้ผลิต10
2.892B1.74%115.708Kอื่นๆ136
104.723B2.80%122.709Kบริการเชิงพาณิชย์87
2.195B-1.37%87.955Kการผลิตของผู้ผลิต6
360.665M12.50%341.608Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6
2.585B1.40%138.558Kบริการผู้บริโภค17
100.890B1.57%558.158Kการเงิน4
6.831M0.00%69การผลิตของผู้ผลิต1
358.723B-0.30%2.840Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม14
210.514B1.68%1.234Mแร่พลังงาน262
11.318B-0.73%351.530Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม38
9.869B1.80%24.286Kบริการผู้บริโภค14
1.426B-1.26%25.684Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
167.017B-0.12%530.839Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน977
4.634B-0.58%38.409Kระบบขนส่ง6
66.431B-0.40%317.310Kบริการทางด้านเทคโนโลยี124
31.831M-1.26%8.700Kบริการเชิงพาณิชย์2
146.226M-2.52%6.468Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2
3.039B0.20%168.275Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ40
24.631B-6.86%465.458Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ95
835.659B-2.16%738.772Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1106
67.451B-0.49%68.526Kการเงิน7
610.588M13.77%6.410Kบริการผู้บริโภค4
4.390B1.22%32.623Kบริการผู้บริโภค7
5.690B20.93%92.249Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ6
292.407B1.28%268.860Kระบบขนส่ง4
34.906B0.46%167.118Kการเงิน43
75.558B0.12%346.296Kการเงิน49
15.857B-0.70%113.816Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
55.250B1.46%310.999Kการเงิน17
103.244B-2.22%259.262Kบริการผู้บริโภค14
148.530M8.55%54.755Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์9
244.410M-1.32%101.100Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
8.037B-0.34%106.189Kการเงิน6
244.167B-0.48%200.197Kการค้าปลีก35
33.628B2.66%84.820Kการสื่อสาร19
5.236B-0.58%76.937Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน24
2.601B3.81%69.399Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์17
3.932M0.00%3.314Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
31.233B-0.74%72.635Kระบบขนส่ง7
3.158B1.38%186.800Kการผลิตของผู้ผลิต19
508.831M2.97%3.232Kสาธารณูปโภค4
44.337B0.21%156.935Kบริการการกระจายสินค้า37
114.499B-2.28%265.025Kการสื่อสาร13
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ฟีเจอร์ของชาร์ต อัตราค่าบริการ แนะนำเพื่อน กฎระเบียบการใช้งาน ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชั่นสำหรับเว็บไซต์ & โบรกเกอร์ วิดเจ็ต ชาร์ตโซลูชั่น Lightweight ชาร์ตไลบรารี บล็อก & ข่าว Twitter
โปรไฟล์ ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน เพื่อนที่ชวนมา เหรียญ ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่เผยแพร่ ผู้ติดตาม ติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ