ให้การเทรดของคุณดีขึ้นไปอีกขั้น ทดลองใช้งานฟรี

อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — แคนาดา

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
124.523M-4.75%25.816Kบริการเชิงพาณิชย์9
11.108B-0.40%360.656Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์26
66.444B7.63%470.776Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ192
7.907B-1.39%19.361Kระบบขนส่ง6
12.257B0.14%1.697Mระบบขนส่ง9
44.464B0.71%207.688Kสาธารณูปโภค14
15.248B2.44%118.102Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร13
4.483B0.54%222.028Kการค้าปลีก5
42.828B2.92%222.983Kการผลิตของผู้ผลิต8
33.635B-0.24%1.484Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร17
8.522B-0.65%43.707Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร16
13.708B-2.00%232.803Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ67
2.849B2.30%310.056Kบริการผู้บริโภค11
147.915M1.25%111การผลิตของผู้ผลิต3
47.224B1.33%365.319Kบริการผู้บริโภค8
4.133B0.13%36.594Kบริการผู้บริโภค8
768.756M2.50%222.742Kการค้าปลีก4
51.493B1.57%682.962Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ37
636.039M2.68%88.044Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ5
5.108B4.09%142.009Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ19
326.740M-1.02%40.089Kแร่พลังงาน10
552.022M-3.22%37.939Kบริการเชิงพาณิชย์5
1.595M0.00%19.795Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
166.461M0.50%39.831Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน15
67.512M2.57%11.200Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
9.761B2.65%78.927Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ7
1.750B0.92%296.975Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม17
783.289M1.05%55.236Kบริการทางด้านเทคโนโลยี30
28.931B1.38%1.346Mการค้าปลีก2
828.634M3.23%399.920Kการค้าปลีก2
204.991B0.88%611.477Kสาธารณูปโภค37
14.561B-0.86%470.878Kการผลิตของผู้ผลิต24
2.989B3.39%168.199Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์9
739.322M-0.16%42.379Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์16
1.971B-1.81%14.127Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
46.165M14.05%1.223Mบริการการกระจายสินค้า6
11.578M-13.33%2.750Kการค้าปลีก1
10.660M5.00%2.000Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
39.228B0.29%93.041Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม33
72.255B2.46%198.865Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม20
20.355B1.02%461.135Kการเงิน53
42.152B2.27%739.226Kการเงิน201
91.123B-0.44%155.796Kบริการเชิงพาณิชย์2
775.791M0.77%14.558Kบริการการกระจายสินค้า4
126.009B0.83%139.845Kการค้าปลีก12
455.122M6.26%207.628Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร14
39.993B1.38%224.228Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
1.248B3.28%33.629Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
25.162B5.60%246.769Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน22
5.521B0.09%42.431Kสาธารณูปโภค3
776.638M2.03%6.380Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6
733.188M2.28%77.535Kการค้าปลีก2
257.432M2.33%39.906Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
3.701B-0.03%143.280Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ14
18.127M-8.73%12.086Kบริการผู้บริโภค3
471.376M0.14%13.412Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
21.255M1.38%16.085Kการผลิตของผู้ผลิต3
7.228B-0.12%78.280Kการผลิตของผู้ผลิต29
556.059M1.88%218.517Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ9
141.705B-0.43%80.508Kบริการทางด้านเทคโนโลยี83
9.421B3.72%163.652Kการเงิน2
111.685B2.80%1.266Mแร่พลังงาน48
328.856B-0.80%76.059Kการค้าปลีก7
12.059B9.27%252.241Kบริการทางด้านเทคโนโลยี39
18.303B-0.57%62.215Kการเงิน14
181.996B0.92%416.907Kการเงิน39
59.418B1.12%20.139Kอื่นๆ1636
115.418B2.47%1.030Mการเงิน4
792.303B2.15%3.206Mการเงิน12
157.743B0.88%1.306Mการสื่อสาร4
12.935M0.00%1.000Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
2.709B0.25%44.557Kระบบขนส่ง8
158.078M1.29%86.672Kบริการการกระจายสินค้า6
1.944B-0.67%60.764Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ36
1.544B-0.55%28.506Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ27
2.510B2.01%39.082Kการผลิตของผู้ผลิต9
2.820B1.56%79.112Kอื่นๆ133
102.720B-0.17%90.249Kบริการเชิงพาณิชย์90
1.661B0.28%76.940Kการผลิตของผู้ผลิต6
239.990M2.62%47.356Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6
2.590B-0.56%156.003Kบริการผู้บริโภค19
58.288B1.81%286.745Kการเงิน2
6.327M0.00%200การผลิตของผู้ผลิต1
324.480B0.53%3.423Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม14
195.399B3.21%1.157Mแร่พลังงาน259
10.300B0.55%203.711Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม42
9.923B-1.46%23.721Kบริการผู้บริโภค13
1.200B-0.38%50.462Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
159.314B1.82%672.695Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน958
4.797B3.98%57.323Kระบบขนส่ง6
62.385B-0.55%227.406Kบริการทางด้านเทคโนโลยี118
25.710M-3.38%550บริการเชิงพาณิชย์2
167.496M-7.21%4.900Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2
2.836B4.65%246.751Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ39
23.992B0.15%173.339Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ104
748.522B-0.90%607.522Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1103
62.917B0.79%83.846Kการเงิน7
573.485M2.63%2.474Kบริการผู้บริโภค8
5.821B0.79%48.831Kบริการผู้บริโภค10
4.454B7.78%35.594Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ6
268.256B0.90%308.683Kระบบขนส่ง4
32.396B-0.05%227.126Kการเงิน38
73.908B0.29%291.921Kการเงิน49
15.093B0.73%92.594Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
52.499B1.75%390.299Kการเงิน17
106.194B0.58%347.225Kบริการผู้บริโภค14
129.855M12.89%261.617Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8
175.065M-3.70%367.329Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
6.922B2.24%76.921Kการเงิน6
241.228B1.48%226.912Kการค้าปลีก34
29.552B0.69%119.373Kการสื่อสาร20
4.971B2.39%95.654Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน25
2.057B0.16%16.309Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์17
6.112M28.78%22.007Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
26.090B-0.27%107.242Kระบบขนส่ง7
3.192B0.10%100.786Kการผลิตของผู้ผลิต18
811.406M0.91%16.190Kสาธารณูปโภค5
40.638B0.96%155.313Kบริการการกระจายสินค้า36
83.372B1.11%300.973Kการสื่อสาร11
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ฟีเจอร์ของชาร์ต อัตราค่าบริการ แนะนำเพื่อน กฎระเบียบการใช้งาน ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชั่นสำหรับเว็บไซต์ & โบรกเกอร์ วิดเจ็ต ชาร์ตโซลูชั่น Lightweight ชาร์ตไลบรารี บล็อก & ข่าว Twitter
โปรไฟล์ ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่เผยแพร่ ผู้ติดตาม ติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ