ให้การเทรดของคุณดีขึ้นไปอีกขั้น ทดลองใช้งานฟรี

อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — แคนาดา

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
123.908M5.63%36.667Kบริการเชิงพาณิชย์9
11.473B-1.04%326.273Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์26
63.492B-1.07%253.354Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ194
7.980B1.33%29.914Kระบบขนส่ง6
12.866B-4.15%2.345Mระบบขนส่ง9
45.456B-0.69%152.535Kสาธารณูปโภค14
15.843B-4.76%149.562Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร13
4.541B-3.72%152.731Kการค้าปลีก6
42.511B-0.61%220.599Kการผลิตของผู้ผลิต8
35.417B-1.11%1.573Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร17
7.618B-1.07%52.182Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร14
13.949B-0.07%137.277Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ72
2.889B-1.29%267.559Kบริการผู้บริโภค11
153.628M1.73%1.307Kการผลิตของผู้ผลิต3
46.838B-0.49%256.487Kบริการผู้บริโภค8
4.192B-2.28%80.669Kบริการผู้บริโภค9
717.908M-1.43%275.455Kการค้าปลีก4
53.618B-1.57%759.657Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ38
635.642M-5.96%211.908Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
5.363B-4.40%152.874Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ20
316.913M2.63%37.353Kแร่พลังงาน9
575.446M-0.27%54.710Kบริการเชิงพาณิชย์6
2.112M-2.95%17.844Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
236.757M0.70%82.675Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน16
64.136M0.00%9.216Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
9.674B-0.69%52.081Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ7
1.870B-0.27%362.083Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม18
675.025M2.22%77.771Kบริการทางด้านเทคโนโลยี30
28.230B-0.32%365.123Kการค้าปลีก2
751.432M0.86%126.064Kการค้าปลีก2
215.603B-0.23%369.262Kสาธารณูปโภค39
14.018B-0.52%661.372Kการผลิตของผู้ผลิต25
2.979B-2.27%88.757Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์9
753.170M4.29%126.797Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์16
2.006B0.49%32.410Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
41.650M3.83%40.336Kบริการการกระจายสินค้า6
13.459M-11.94%2.474Kการค้าปลีก2
11.629M-20.83%604.425Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
40.142B-1.96%90.620Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม34
67.901B-0.13%119.563Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม20
20.724B-1.91%203.001Kการเงิน53
41.670B-2.04%1.210Mการเงิน199
91.223B-1.20%211.082Kบริการเชิงพาณิชย์2
780.875M-0.18%7.192Kบริการการกระจายสินค้า4
126.557B-0.17%191.470Kการค้าปลีก11
445.984M0.44%163.140Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร14
40.686B-1.07%133.133Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
1.208B1.02%62.281Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
23.188B0.34%101.164Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน22
5.784B0.77%35.462Kสาธารณูปโภค3
575.215M0.12%17.690Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
691.158M-1.57%27.730Kการค้าปลีก2
264.206M-2.56%38.100Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
3.675B0.50%152.576Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ14
19.722M2.08%1.845Kบริการผู้บริโภค3
473.633M0.66%6.112Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
20.478M1.44%62.318Kการผลิตของผู้ผลิต3
7.397B-1.23%134.467Kการผลิตของผู้ผลิต29
534.489M-1.97%249.724Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ9
140.073B-0.39%108.704Kบริการทางด้านเทคโนโลยี83
9.738B-4.10%218.191Kการเงิน2
116.229B-2.30%1.229Mแร่พลังงาน47
314.441B3.31%114.735Kการค้าปลีก7
9.972B1.38%112.636Kบริการทางด้านเทคโนโลยี38
18.533B-0.07%69.782Kการเงิน14
185.288B-2.40%469.751Kการเงิน39
54.867B0.40%17.857Kอื่นๆ1648
117.637B-2.48%1.139Mการเงิน4
801.064B-1.55%2.979Mการเงิน12
159.446B-0.93%826.336Kการสื่อสาร4
12.935M0.00%1.000Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
2.611B-0.05%15.698Kระบบขนส่ง8
121.400M-0.08%39.899Kบริการการกระจายสินค้า5
1.935B2.64%42.256Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ35
1.575B-1.59%41.374Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ27
2.612B-2.69%38.441Kการผลิตของผู้ผลิต9
2.728B1.00%115.118Kอื่นๆ131
103.520B-0.73%65.191Kบริการเชิงพาณิชย์91
1.485B2.64%60.204Kการผลิตของผู้ผลิต6
245.046M-4.64%233.192Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6
2.636B-1.07%476.442Kบริการผู้บริโภค20
58.603B-1.86%690.425Kการเงิน2
6.256M0.00%395การผลิตของผู้ผลิต1
331.558B-1.11%1.736Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม14
202.211B-1.74%938.258Kแร่พลังงาน262
10.482B-0.85%146.172Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม38
10.141B0.21%20.659Kบริการผู้บริโภค13
1.235B-2.63%64.513Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
153.210B0.40%535.851Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน944
4.730B-2.15%99.811Kระบบขนส่ง6
63.350B-1.73%233.977Kบริการทางด้านเทคโนโลยี123
26.935M-2.66%6.500Kบริการเชิงพาณิชย์2
188.765M-2.12%24.900Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2
2.793B1.18%185.468Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ40
25.977B-1.79%178.840Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ103
720.520B2.89%669.412Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1101
65.719B-1.70%98.804Kการเงิน8
595.945M1.27%1.907Kบริการผู้บริโภค6
5.824B-0.17%30.661Kบริการผู้บริโภค10
4.485B-3.70%14.593Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ6
264.099B0.17%237.355Kระบบขนส่ง4
33.389B-1.28%325.280Kการเงิน37
74.454B-0.59%282.397Kการเงิน48
15.426B-2.45%98.599Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
53.311B-2.11%709.477Kการเงิน17
111.010B-1.81%100.488Kบริการผู้บริโภค15
135.665M-1.96%70.075Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์7
188.531M2.22%366.685Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
7.062B-1.42%50.574Kการเงิน6
231.308B0.02%250.583Kการค้าปลีก35
29.954B-0.78%66.417Kการสื่อสาร21
4.900B-1.01%158.758Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน24
1.997B1.67%63.180Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์17
3.050M0.00%10.057Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
26.103B0.80%186.885Kระบบขนส่ง8
3.301B-1.33%70.547Kการผลิตของผู้ผลิต17
501.920M-2.76%8.182Kสาธารณูปโภค4
40.598B-0.47%106.656Kบริการการกระจายสินค้า36
84.988B0.12%369.729Kการสื่อสาร10
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ฟีเจอร์ของชาร์ต อัตราค่าบริการ แนะนำเพื่อน กฎระเบียบการใช้งาน ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชั่นสำหรับเว็บไซต์ & โบรกเกอร์ วิดเจ็ต ชาร์ตโซลูชั่น Lightweight ชาร์ตไลบรารี บล็อก & ข่าว Twitter
โปรไฟล์ ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่เผยแพร่ ผู้ติดตาม ติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ