ให้การเทรดของคุณดีขึ้นไปอีกขั้น ทดลองใช้งานฟรี

อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — แคนาดา

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
111.925M0.80%21.428Kบริการเชิงพาณิชย์8
11.450B1.32%1.029Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์26
72.404B-0.87%458.886Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ195
8.022B0.18%15.612Kระบบขนส่ง6
10.555B-5.07%2.928Mระบบขนส่ง8
48.029B0.78%305.944Kสาธารณูปโภค13
16.319B-1.84%291.288Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร11
3.970B-0.90%49.237Kการค้าปลีก6
42.832B-3.36%495.345Kการผลิตของผู้ผลิต8
35.741B3.10%2.571Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร16
8.898B-0.77%47.833Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร16
13.457B-0.97%106.986Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ74
2.580B-1.10%281.831Kบริการผู้บริโภค12
166.720M7.17%31.740Kการผลิตของผู้ผลิต4
49.744B0.31%261.391Kบริการผู้บริโภค8
4.099B-2.24%29.624Kบริการผู้บริโภค9
873.889M-0.25%264.421Kการค้าปลีก4
52.374B-2.48%764.312Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ39
568.949M-1.32%548.797Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ5
4.981B-0.26%164.019Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ19
296.525M-0.72%72.607Kแร่พลังงาน10
791.014M4.22%49.927Kบริการเชิงพาณิชย์5
2.908M-8.16%1.000Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
227.006M0.25%52.507Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน18
63.574M-0.86%5.625Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
10.938B-0.56%48.926Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ8
1.928B-1.16%93.989Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม20
1.012B1.10%255.305Kบริการทางด้านเทคโนโลยี33
30.462B0.99%350.382Kการค้าปลีก2
974.388M3.62%662.428Kการค้าปลีก2
218.723B0.25%499.209Kสาธารณูปโภค38
10.417B-2.68%345.893Kการผลิตของผู้ผลิต25
3.506B-1.61%179.737Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์9
825.292M7.96%231.112Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์16
1.958B0.95%13.435Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
53.551M5.85%63.575Kบริการการกระจายสินค้า5
11.339M-7.77%961การค้าปลีก1
9.691M0.00%39.600Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
39.619B-2.85%269.025Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม33
74.313B0.10%100.470Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม19
23.074B-2.25%263.547Kการเงิน53
15.621B3.10%127.634Kการเงิน206
92.670B-0.13%305.993Kบริการเชิงพาณิชย์2
842.121M-1.25%8.268Kบริการการกระจายสินค้า5
128.822B-0.60%182.852Kการค้าปลีก12
506.809M2.23%56.436Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร13
41.961B0.01%144.348Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
1.617B-4.16%105.243Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
29.492B-0.19%160.698Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน22
5.694B0.13%41.700Kสาธารณูปโภค3
965.475M2.21%123.510Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
909.090M4.55%378.740Kการค้าปลีก2
382.583M6.63%1.564Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
3.956B-0.79%143.060Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ14
22.639M5.01%7.976Kบริการผู้บริโภค4
490.012M0.87%7.931Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
33.184M0.95%21.520Kการผลิตของผู้ผลิต4
7.223B0.06%95.707Kการผลิตของผู้ผลิต29
559.577M-1.70%143.407Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ9
145.346B-0.25%113.520Kบริการทางด้านเทคโนโลยี79
10.065B-2.67%266.476Kการเงิน2
109.533B-3.36%2.323Mแร่พลังงาน51
329.663B-3.04%99.627Kการค้าปลีก6
11.269B-1.78%214.825Kบริการทางด้านเทคโนโลยี34
18.829B-0.77%51.299Kการเงิน14
179.207B-3.31%1.273Mการเงิน39
60.807B1.63%30.832Kอื่นๆ1615
113.498B-2.38%2.388Mการเงิน4
788.616B-1.24%1.748Mการเงิน12
160.950B-0.59%930.166Kการสื่อสาร4
12.935M17.65%3.500Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
1.912B1.38%5.386Kระบบขนส่ง6
22.734M-1.50%16.500Kบริการผู้บริโภค2
152.501M-5.81%48.690Kบริการการกระจายสินค้า5
1.814B1.81%45.062Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ33
1.509B1.09%25.299Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ26
2.554B-2.12%39.640Kการผลิตของผู้ผลิต9
2.680B3.98%116.810Kอื่นๆ135
101.601B-1.58%76.352Kบริการเชิงพาณิชย์88
2.267B0.47%54.045Kการผลิตของผู้ผลิต6
316.927M-0.86%118.468Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6
2.569B-0.22%200.079Kบริการผู้บริโภค16
95.226B-1.94%900.311Kการเงิน4
6.831M0.00%6.500Kการผลิตของผู้ผลิต1
344.684B-0.94%1.613Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม14
192.354B-1.52%1.199Mแร่พลังงาน263
10.477B-0.87%296.829Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม38
9.531B-1.19%30.295Kบริการผู้บริโภค13
1.370B0.71%27.945Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
157.367B0.04%583.475Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน987
4.691B0.06%62.636Kระบบขนส่ง6
64.092B-0.31%273.985Kบริการทางด้านเทคโนโลยี124
31.015M2.67%9.000Kบริการเชิงพาณิชย์2
143.568M-3.45%1.500Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2
3.115B2.87%509.012Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ42
24.963B-2.41%276.902Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ100
838.935B3.44%930.850Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1114
67.780B-0.81%86.719Kการเงิน7
527.735M-2.32%4.514Kบริการผู้บริโภค5
4.513B2.17%82.970Kบริการผู้บริโภค9
4.533B-2.94%29.332Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ6
285.620B-0.28%523.945Kระบบขนส่ง4
35.090B-1.03%247.226Kการเงิน43
75.527B-0.78%508.880Kการเงิน51
15.577B-2.46%155.699Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
53.322B-1.37%438.122Kการเงิน16
108.252B-1.31%189.432Kบริการผู้บริโภค15
152.676M1.18%278.481Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8
244.410M-0.45%64.168Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
7.372B-2.41%42.351Kการเงิน5
245.521B-1.51%377.607Kการค้าปลีก34
31.391B1.57%73.249Kการสื่อสาร21
4.957B-0.34%63.716Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน25
2.599B-0.47%24.765Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์17
3.612M7.28%24.719Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
29.606B-0.47%107.964Kระบบขนส่ง7
3.147B-1.22%186.976Kการผลิตของผู้ผลิต19
484.660M-1.83%1.547Kสาธารณูปโภค4
42.929B-0.06%119.939Kบริการการกระจายสินค้า36
112.574B-2.99%270.461Kการสื่อสาร12
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ฟีเจอร์ของชาร์ต อัตราค่าบริการ แนะนำเพื่อน กฎระเบียบการใช้งาน ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชั่นสำหรับเว็บไซต์ & โบรกเกอร์ วิดเจ็ต ชาร์ตโซลูชั่น Lightweight ชาร์ตไลบรารี บล็อก & ข่าว Twitter
โปรไฟล์ ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน Referred friends Coins ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่เผยแพร่ ผู้ติดตาม ติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ