อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — แคนาดา

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
109.326M0.36%6.900Kบริการเชิงพาณิชย์4
9.458B5.77%5.244Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์11
42.074B-0.14%1.124Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ102
2.330B0.13%19.618Kระบบขนส่ง3
16.353B0.15%283.981Kระบบขนส่ง4
16.027B0.03%212.612Kสาธารณูปโภค8
12.947B0.54%112.328Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
2.894B-0.30%174.481Kการค้าปลีก5
25.404B0.14%172.769Kการผลิตของผู้ผลิต5
33.473B2.03%2.172Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร11
3.867B-0.63%22.939Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
6.699B0.52%51.049Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ40
2.330B1.71%294.537Kบริการผู้บริโภค6
452.001M-5.08%98.460Kการผลิตของผู้ผลิต5
34.387B-0.50%638.194Kบริการผู้บริโภค6
12.674B-0.32%35.741Kบริการผู้บริโภค8
217.027M1.54%71.901Kการค้าปลีก3
35.447B0.58%1.329Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ16
615.673M3.52%496.170Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
5.551B1.06%136.766Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ11
122.253M-2.49%65.998Kแร่พลังงาน5
349.112M0.74%24.650Kบริการเชิงพาณิชย์4
292.556M-0.90%68.144Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
9.938M5.26%23.000Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
142.713M-0.67%4.985Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
66.949M-0.42%43.085Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
5.342B0.76%40.864Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
1.719B-2.76%333.014Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม9
275.001M-4.05%100.492Kบริการทางด้านเทคโนโลยี17
2.011B0.09%308.505Kการค้าปลีก1
14.317B0.04%153.149Kการค้าปลีก1
226.781M-1.87%654.575Kการค้าปลีก2
148.884B0.17%496.764Kสาธารณูปโภค21
4.021B3.26%2.253Mการผลิตของผู้ผลิต13
1.656B0.05%85.909Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
405.676M-0.54%37.003Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์10
1.408B0.94%19.102Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
7.784M0.00%185.722Kบริการการกระจายสินค้า2
12.771M1.00%37.500Kการค้าปลีก1
22.496M-3.91%42.708Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
22.605B0.58%160.949Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม18
34.948B-0.39%55.760Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม11
13.215B0.05%283.999Kการเงิน27
17.883B0.48%201.836Kการเงิน133
51.581B0.21%89.313Kบริการเชิงพาณิชย์2
432.569M0.25%14.985Kบริการการกระจายสินค้า2
63.376B0.21%145.619Kการค้าปลีก6
153.383M-4.04%89.343Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
23.142B-0.24%150.819Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
365.153M-1.41%29.142Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
13.995B-0.04%152.306Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน11
1.043B0.00%8.857Kสาธารณูปโภค2
414.002M0.39%5.308Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
419.920M1.11%35.601Kการค้าปลีก1
11.068M1.67%1.663Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
2.494B0.04%93.486Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ6
227.693M1.21%11.854Kบริการผู้บริโภค4
314.885M-0.57%26.315Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
4.900B1.19%89.107Kการผลิตของผู้ผลิต19
855.826M1.02%54.174Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ7
138.236B0.27%58.199Kบริการทางด้านเทคโนโลยี47
95.453B-0.26%637.795Kแร่พลังงาน13
107.719M3.70%28.500Kการค้าปลีก1
2.790B0.21%68.328Kบริการทางด้านเทคโนโลยี26
7.763B0.47%59.969Kการเงิน8
114.083B0.14%209.405Kการเงิน21
35.298B0.54%20.044Kอื่นๆ852
108.504B0.54%867.085Kการเงิน3
491.489B0.22%1.483Mการเงิน6
87.135B-0.12%482.132Kการสื่อสาร2
12.795M0.00%5.000Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
1.524B0.44%3.823Kระบบขนส่ง3
17.570M4.55%47.070Kบริการผู้บริโภค2
89.051M2.90%328.011Kบริการการกระจายสินค้า3
777.059M-0.99%43.291Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ21
1.174B1.19%55.299Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ12
523.500M1.14%9.319Kการผลิตของผู้ผลิต4
1.576B0.10%116.731Kอื่นๆ84
61.498B0.38%85.742Kบริการเชิงพาณิชย์44
2.104B-1.54%60.047Kการผลิตของผู้ผลิต6
77.510M5.21%38.542Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
3.086B-0.40%214.159Kบริการผู้บริโภค7
45.214B0.32%265.367Kการเงิน2
17.113M-23.53%10.200Kการผลิตของผู้ผลิต1
220.786B0.21%1.210Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม8
234.093B0.60%726.858Kแร่พลังงาน171
3.654B-0.25%92.888Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม25
1.977B-0.13%26.089Kบริการผู้บริโภค12
708.400M-1.21%160.671Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
85.589B0.11%333.480Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน536
2.678B1.06%172.079Kระบบขนส่ง3
30.777B0.38%139.498Kบริการทางด้านเทคโนโลยี54
26.118M3.12%13.100Kบริการเชิงพาณิชย์2
173.932M0.00%3.674Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
1.651B-0.73%13.726Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ23
17.773B-0.53%162.517Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ50
264.085B0.66%442.479Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน591
41.701B-0.47%96.018Kการเงิน4
282.324M-0.36%745บริการผู้บริโภค2
3.077B0.31%60.007Kบริการผู้บริโภค6
4.119B0.92%34.854Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
136.916B0.33%799.061Kระบบขนส่ง2
29.283B0.34%453.690Kการเงิน27
99.079B-0.13%253.100Kการเงิน46
9.421B-0.63%63.435Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
33.006B0.04%375.808Kการเงิน8
77.110B0.21%354.857Kบริการผู้บริโภค9
36.877M11.67%160.323Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
75.230M0.00%40.295Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
5.619B-1.06%196.807Kการเงิน3
124.811B0.54%161.419Kการค้าปลีก17
17.258B3.26%61.746Kการสื่อสาร11
2.637B-0.02%144.508Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน13
1.423B-0.63%26.548Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์10
4.718B0.35%47.385Kระบบขนส่ง4
2.766B1.96%159.344Kการผลิตของผู้ผลิต9
445.491M-0.08%1.992Kสาธารณูปโภค3
24.126B-0.28%130.775Kบริการการกระจายสินค้า18
67.261B0.03%656.224Kการสื่อสาร6
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ