อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — แคนาดา

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
106.918M1.05%23.665Kบริการเชิงพาณิชย์4
9.822B-2.50%3.684Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์11
39.160B-3.64%1.509Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ101
2.585B0.84%54.146Kระบบขนส่ง3
15.254B-4.63%2.265Mระบบขนส่ง4
16.402B0.37%357.644Kสาธารณูปโภค8
13.018B-3.24%521.835Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
2.918B-0.47%115.963Kการค้าปลีก5
24.643B-2.12%515.202Kการผลิตของผู้ผลิต5
34.670B0.20%1.420Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
3.875B-0.39%73.161Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
6.877B-2.69%142.898Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ40
2.242B-1.29%264.679Kบริการผู้บริโภค6
420.808M-2.72%62.031Kการผลิตของผู้ผลิต5
34.599B0.82%374.793Kบริการผู้บริโภค6
12.382B-0.38%137.018Kบริการผู้บริโภค8
217.776M-2.28%137.044Kการค้าปลีก3
33.678B-2.97%1.366Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ16
620.667M-3.75%726.316Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
5.279B-2.56%240.419Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ11
118.925M0.22%149.505Kแร่พลังงาน5
316.767M5.53%150.829Kบริการเชิงพาณิชย์4
290.209M-2.99%82.194Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
10.461M-5.00%1.530Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
144.444M-4.44%15.318Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
65.543M0.00%48.300Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
5.248B-0.33%69.896Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
1.515B-0.70%317.879Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม8
264.235M0.66%106.371Kบริการทางด้านเทคโนโลยี17
2.017B0.18%1.210Mการค้าปลีก1
14.577B0.11%481.099Kการค้าปลีก1
209.317M-2.02%251.987Kการค้าปลีก2
151.964B0.10%566.010Kสาธารณูปโภค21
3.345B-5.27%1.102Mการผลิตของผู้ผลิต13
1.663B-0.85%177.841Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
390.921M-3.64%110.373Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์10
1.422B-2.61%31.142Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
6.919M0.00%202.000Kบริการการกระจายสินค้า2
12.592M7.92%38.500Kการค้าปลีก1
21.085M-5.83%62.888Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
22.593B-0.77%267.667Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม18
35.235B0.40%350.179Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม11
13.288B-1.25%267.273Kการเงิน27
18.062B-0.90%786.107Kการเงิน142
52.064B1.14%336.644Kบริการเชิงพาณิชย์2
429.555M-2.46%17.290Kบริการการกระจายสินค้า3
63.771B1.27%331.161Kการค้าปลีก6
146.218M-3.48%34.883Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
23.350B2.38%676.011Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
343.426M-3.40%47.538Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
13.440B-1.57%296.197Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน11
1.044B0.00%12.100Kสาธารณูปโภค2
384.375M1.32%20.476Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
413.710M-1.32%111.532Kการค้าปลีก1
10.889M1.67%1.663Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
2.475B-0.65%162.928Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ6
160.515M0.00%3.497Kบริการผู้บริโภค2
288.269M-0.48%23.580Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
4.931B-2.82%182.618Kการผลิตของผู้ผลิต19
852.401M-0.60%137.747Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ6
141.615B-1.90%283.593Kบริการทางด้านเทคโนโลยี46
91.765B-2.55%3.421Mแร่พลังงาน14
89.766M0.00%12.000Kการค้าปลีก1
2.760B-0.56%254.487Kบริการทางด้านเทคโนโลยี28
7.928B0.01%136.518Kการเงิน8
114.412B-0.84%710.902Kการเงิน20
35.465B0.11%27.271Kอื่นๆ867
108.240B-1.44%2.885Mการเงิน3
491.795B-0.33%2.748Mการเงิน6
88.058B0.60%1.498Mการสื่อสาร2
13.285M-5.26%3.420Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
1.534B-1.54%5.797Kระบบขนส่ง3
17.171M-11.63%186.350Kบริการผู้บริโภค2
82.303M-10.71%126.812Kบริการการกระจายสินค้า3
825.659M-2.27%77.924Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ21
1.212B0.70%93.610Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ12
506.608M1.22%8.721Kการผลิตของผู้ผลิต4
1.574B0.31%57.817Kอื่นๆ83
61.631B-0.08%147.542Kบริการเชิงพาณิชย์45
1.960B-0.83%194.445Kการผลิตของผู้ผลิต6
72.683M0.61%93.881Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
3.078B-0.61%397.093Kบริการผู้บริโภค7
45.130B-0.58%615.199Kการเงิน2
14.740M-23.53%10.200Kการผลิตของผู้ผลิต1
224.248B-0.26%3.153Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม8
216.542B-0.73%1.567Mแร่พลังงาน174
3.496B-1.00%164.550Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม24
1.984B-0.87%19.524Kบริการผู้บริโภค12
675.510M0.60%210.440Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
80.844B-3.81%1.175Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน540
2.682B-0.57%234.091Kระบบขนส่ง3
30.929B-1.54%732.009Kบริการทางด้านเทคโนโลยี53
26.323M0.78%7.443Kบริการเชิงพาณิชย์2
169.456M-6.47%700เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
1.578B-0.01%43.617Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ23
17.064B-0.21%332.279Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ51
273.686B-0.20%1.028Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน590
58.425B-0.53%76.096Kการเงิน5
297.097M0.25%2.333Kบริการผู้บริโภค2
3.349B-1.20%111.522Kบริการผู้บริโภค7
3.918B-3.09%52.076Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
136.033B-1.54%747.853Kระบบขนส่ง2
28.930B-0.40%476.177Kการเงิน27
100.877B0.02%258.770Kการเงิน48
9.374B-0.61%234.131Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
33.106B-0.12%622.341Kการเงิน8
77.985B-0.96%354.244Kบริการผู้บริโภค9
36.668M-5.48%49.335Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
81.081M-1.03%120.668Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
5.614B-3.71%144.695Kการเงิน3
124.479B2.06%498.764Kการค้าปลีก17
17.200B1.75%197.882Kการสื่อสาร11
2.480B-3.88%218.043Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน14
1.419B-1.12%29.904Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์10
4.626B-2.11%122.561Kระบบขนส่ง4
2.793B-2.72%303.783Kการผลิตของผู้ผลิต9
450.801M-0.02%2.708Kสาธารณูปโภค3
23.562B-1.17%221.421Kบริการการกระจายสินค้า18
67.168B1.03%496.586Kการสื่อสาร6
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ