อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — แคนาดา

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
108.056M1.21%12.608Kบริการเชิงพาณิชย์4
10.194B0.64%6.361Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์11
40.567B0.85%1.924Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ103
2.319B1.18%24.127Kระบบขนส่ง3
15.701B-0.23%1.086Mระบบขนส่ง4
16.214B0.74%390.882Kสาธารณูปโภค8
13.055B1.19%634.428Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
2.942B0.21%149.060Kการค้าปลีก5
24.994B-0.64%480.119Kการผลิตของผู้ผลิต5
33.226B1.52%2.255Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
3.815B-0.63%69.426Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
6.707B-0.29%138.749Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ40
2.329B-1.22%234.790Kบริการผู้บริโภค6
435.635M1.21%121.055Kการผลิตของผู้ผลิต5
33.872B-0.40%399.261Kบริการผู้บริโภค6
12.559B0.57%137.373Kบริการผู้บริโภค8
220.331M-1.93%201.702Kการค้าปลีก3
35.324B-1.07%1.172Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ16
645.468M1.05%449.083Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
5.534B-2.47%292.052Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ11
123.421M-1.05%183.995Kแร่พลังงาน5
351.047M-4.45%30.770Kบริการเชิงพาณิชย์4
286.676M-1.17%56.844Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
8.369M-20.00%34.500Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
140.653M4.60%15.334Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
66.668M-0.42%20.078Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
5.332B-0.17%78.377Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
1.612B-1.98%351.705Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม8
264.340M2.65%100.908Kบริการทางด้านเทคโนโลยี17
2.015B0.00%676.914Kการค้าปลีก1
14.464B1.60%679.886Kการค้าปลีก1
218.050M-2.18%240.020Kการค้าปลีก2
150.308B0.50%544.428Kสาธารณูปโภค21
3.699B-7.29%3.034Mการผลิตของผู้ผลิต13
1.651B0.41%177.040Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
404.608M-2.11%100.354Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์10
1.436B0.24%18.162Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
6.919M0.00%218.000Kบริการการกระจายสินค้า2
13.010M7.92%38.500Kการค้าปลีก1
21.085M4.17%32.367Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
22.835B-0.14%237.066Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม18
34.953B-0.01%232.698Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม11
13.341B-0.07%436.665Kการเงิน27
17.901B1.03%1.184Mการเงิน139
51.594B0.37%227.809Kบริการเชิงพาณิชย์2
431.346M-3.73%44.382Kบริการการกระจายสินค้า2
63.700B0.25%376.851Kการค้าปลีก6
145.463M-0.04%80.769Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
23.184B-0.27%343.093Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
354.231M0.97%88.922Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
13.718B-0.26%203.660Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน11
1.041B0.20%18.596Kสาธารณูปโภค2
402.534M0.41%17.361Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
426.919M-1.09%91.540Kการค้าปลีก1
10.889M1.67%1.663Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
2.505B-0.21%179.698Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ6
161.508M-0.46%2.280Kบริการผู้บริโภค2
297.827M-1.27%18.600Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
4.918B0.43%133.812Kการผลิตของผู้ผลิต19
861.449M0.32%81.100Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ6
141.033B0.42%267.281Kบริการทางด้านเทคโนโลยี46
94.146B-0.40%1.729Mแร่พลังงาน13
2.816B-0.78%200.865Kบริการทางด้านเทคโนโลยี27
7.869B1.18%171.408Kการเงิน8
113.940B0.18%680.766Kการเงิน20
35.311B-0.21%24.032Kอื่นๆ853
107.783B0.75%2.904Mการเงิน3
491.827B0.29%2.863Mการเงิน6
87.069B0.65%1.054Mการสื่อสาร2
12.795M0.00%5.000Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
1.515B-0.54%7.109Kระบบขนส่ง3
18.369M-4.35%189.000Kบริการผู้บริโภค2
91.495M0.87%57.924Kบริการการกระจายสินค้า3
775.442M-0.36%102.231Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ21
1.174B1.70%57.929Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ12
518.156M0.56%10.223Kการผลิตของผู้ผลิต4
1.603B-1.14%39.863Kอื่นๆ86
61.555B0.18%166.698Kบริการเชิงพาณิชย์45
2.051B-1.73%138.754Kการผลิตของผู้ผลิต6
70.967M-3.56%83.709Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
3.067B0.15%442.493Kบริการผู้บริโภค7
45.024B0.54%640.664Kการเงิน2
13.662M-23.53%10.200Kการผลิตของผู้ผลิต1
221.948B0.29%3.485Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม8
228.517B0.07%1.469Mแร่พลังงาน173
3.608B-0.34%188.344Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม24
1.949B0.55%19.144Kบริการผู้บริโภค12
687.654M0.37%166.367Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
82.886B0.43%839.586Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน537
2.717B0.23%211.346Kระบบขนส่ง3
30.676B0.99%467.661Kบริการทางด้านเทคโนโลยี53
26.118M0.78%4.600Kบริการเชิงพาณิชย์2
175.211M0.00%4.288Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
1.564B-0.05%45.282Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ22
17.542B-0.00%322.182Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ50
269.197B-0.00%830.617Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน594
41.529B-0.51%140.913Kการเงิน4
279.794M6.12%24.337Kบริการผู้บริโภค2
3.106B3.08%84.060Kบริการผู้บริโภค6
4.092B1.36%63.669Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
135.877B-0.53%807.961Kระบบขนส่ง2
29.408B-0.79%778.151Kการเงิน28
99.696B0.46%320.106Kการเงิน47
9.252B-0.25%402.012Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
33.001B-0.04%616.327Kการเงิน8
78.899B1.23%363.969Kบริการผู้บริโภค9
36.919M0.00%174.515Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
76.066M5.49%520.791Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
5.570B0.24%179.288Kการเงิน3
125.588B-0.36%408.461Kการค้าปลีก17
17.526B0.51%184.495Kการสื่อสาร11
2.537B1.44%233.398Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน13
1.420B-0.60%20.310Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์10
4.726B-0.79%229.880Kระบบขนส่ง4
2.773B1.35%294.548Kการผลิตของผู้ผลิต9
447.989M1.06%7.307Kสาธารณูปโภค3
23.981B-0.03%161.635Kบริการการกระจายสินค้า18
66.649B3.06%1.057Mการสื่อสาร6
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ