อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — แคนาดา

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
106.918M-2.15%74.084Kบริการเชิงพาณิชย์4
9.822B-1.09%2.333Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์11
39.150B-5.07%2.149Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ101
2.585B0.81%21.176Kระบบขนส่ง3
15.254B-2.20%2.029Mระบบขนส่ง4
16.391B0.54%555.001Kสาธารณูปโภค8
13.006B-1.00%468.636Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
2.918B-0.28%126.443Kการค้าปลีก5
24.643B-1.54%415.090Kการผลิตของผู้ผลิต5
34.670B-0.06%1.493Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
3.874B0.25%71.794Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
6.666B-0.56%143.240Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ40
2.242B-0.85%177.665Kบริการผู้บริโภค6
420.808M-1.04%55.718Kการผลิตของผู้ผลิต5
34.599B0.20%297.672Kบริการผู้บริโภค6
12.382B-0.91%120.511Kบริการผู้บริโภค8
217.776M-0.82%60.739Kการค้าปลีก3
33.678B-2.28%1.931Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ16
620.573M-3.26%801.687Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
5.279B-3.10%319.001Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ11
118.925M-1.33%159.435Kแร่พลังงาน5
316.767M-5.32%158.384Kบริการเชิงพาณิชย์4
290.209M4.19%89.095Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
10.461M0.00%31.500Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
144.444M-2.07%18.739Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
65.543M-1.27%27.250Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
5.248B-1.13%73.353Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
1.515B-1.32%662.128Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม8
264.198M1.53%107.059Kบริการทางด้านเทคโนโลยี17
2.017B0.09%1.210Mการค้าปลีก1
14.577B-0.94%661.437Kการค้าปลีก1
209.317M-1.15%187.204Kการค้าปลีก2
151.896B0.21%805.055Kสาธารณูปโภค21
3.345B8.23%1.677Mการผลิตของผู้ผลิต13
1.663B-0.71%367.573Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
390.672M-2.00%42.314Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์10
1.422B-0.02%34.267Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
6.919M0.00%267.000Kบริการการกระจายสินค้า2
12.592M7.92%38.500Kการค้าปลีก1
21.085M-3.97%22.348Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
22.593B-0.52%211.826Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม18
35.237B0.97%219.243Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม11
13.288B0.31%553.437Kการเงิน27
18.060B0.31%1.175Mการเงิน142
52.064B0.57%338.219Kบริการเชิงพาณิชย์2
429.555M-2.00%54.026Kบริการการกระจายสินค้า3
63.771B-0.09%255.872Kการค้าปลีก6
146.051M-3.49%23.776Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
23.350B-0.04%287.138Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
343.426M-1.89%49.116Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
13.440B-0.80%231.236Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน11
1.044B0.17%28.057Kสาธารณูปโภค2
384.375M-0.17%30.676Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
413.710M-1.12%77.889Kการค้าปลีก1
5.409M1.67%1.663Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
2.475B-1.09%112.670Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ6
160.515M0.00%1.815Kบริการผู้บริโภค2
288.269M1.76%11.690Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
4.931B0.26%128.554Kการผลิตของผู้ผลิต19
852.401M-1.64%149.141Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ6
141.390B-0.44%214.794Kบริการทางด้านเทคโนโลยี47
91.765B-1.29%2.686Mแร่พลังงาน14
89.766M-28.57%16.000Kการค้าปลีก1
2.757B0.78%243.669Kบริการทางด้านเทคโนโลยี28
7.928B-0.37%93.251Kการเงิน8
114.412B-0.28%638.747Kการเงิน20
35.416B0.60%24.836Kอื่นๆ868
108.240B-0.23%2.645Mการเงิน3
491.795B-0.49%2.408Mการเงิน6
88.058B0.06%1.127Mการสื่อสาร2
13.285M0.00%1.500Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
1.534B-0.98%8.618Kระบบขนส่ง3
17.171M-4.44%76.400Kบริการผู้บริโภค2
82.303M-3.40%164.658Kบริการการกระจายสินค้า3
768.990M-1.23%58.226Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ21
1.212B-0.57%51.055Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ12
506.608M-2.17%9.046Kการผลิตของผู้ผลิต4
1.573B1.02%91.107Kอื่นๆ83
61.590B-0.27%164.392Kบริการเชิงพาณิชย์45
1.960B-0.61%178.891Kการผลิตของผู้ผลิต6
72.683M6.51%56.152Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
3.078B-0.00%720.044Kบริการผู้บริโภค7
45.130B-0.21%715.949Kการเงิน2
14.740M-23.53%10.200Kการผลิตของผู้ผลิต1
224.248B0.17%3.504Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม8
222.794B-0.47%1.641Mแร่พลังงาน175
3.496B-1.25%211.756Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม24
1.984B-0.46%33.070Kบริการผู้บริโภค12
675.510M-1.62%158.150Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
80.849B-1.31%995.573Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน541
2.682B0.22%107.289Kระบบขนส่ง3
30.928B-0.31%467.980Kบริการทางด้านเทคโนโลยี53
26.323M2.38%300บริการเชิงพาณิชย์2
169.456M1.46%203เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
1.535B-1.17%39.516Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ22
17.023B-2.36%421.433Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ51
273.544B1.62%965.395Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน593
58.425B-0.19%88.687Kการเงิน5
297.097M-0.47%18.818Kบริการผู้บริโภค2
3.349B1.81%56.873Kบริการผู้บริโภค7
3.908B-4.22%86.528Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
136.033B-0.29%649.524Kระบบขนส่ง2
28.890B-0.64%424.791Kการเงิน27
100.678B-0.34%345.893Kการเงิน48
9.374B1.05%309.356Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
33.106B0.09%1.034Mการเงิน8
77.981B-1.88%295.582Kบริการผู้บริโภค9
36.578M13.77%58.459Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
81.081M2.11%172.165Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
5.618B0.65%189.442Kการเงิน3
124.479B-0.56%528.690Kการค้าปลีก17
17.200B-1.31%136.665Kการสื่อสาร11
2.480B-1.03%221.793Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน14
1.419B0.46%32.081Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์10
4.626B0.18%162.500Kระบบขนส่ง4
2.793B-0.21%266.332Kการผลิตของผู้ผลิต9
449.624M-0.01%3.172Kสาธารณูปโภค3
23.562B-1.15%250.300Kบริการการกระจายสินค้า18
67.168B-1.11%331.116Kการสื่อสาร6
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ