อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — แคนาดา

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
106.323M1.06%23.767Kบริการเชิงพาณิชย์4
9.687B-2.49%3.732Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์11
39.058B-3.63%1.512Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ101
2.585B0.84%54.146Kระบบขนส่ง3
15.192B-4.64%2.273Mระบบขนส่ง4
16.404B0.37%357.719Kสาธารณูปโภค8
13.019B-3.24%521.824Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
2.914B-0.47%116.117Kการค้าปลีก5
24.128B-2.12%515.250Kการผลิตของผู้ผลิต5
34.623B0.21%1.419Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
3.857B-0.38%73.148Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
6.862B-2.69%141.973Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ40
2.240B-1.29%264.917Kบริการผู้บริโภค6
420.808M-2.72%62.031Kการผลิตของผู้ผลิต5
34.599B0.82%374.793Kบริการผู้บริโภค6
12.386B-0.38%136.981Kบริการผู้บริโภค8
218.638M-2.25%141.029Kการค้าปลีก3
32.688B-2.96%1.366Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ16
620.667M-3.75%726.316Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
5.276B-2.55%240.492Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ11
118.925M0.22%149.505Kแร่พลังงาน5
334.508M5.56%151.767Kบริการเชิงพาณิชย์4
283.735M-2.90%80.330Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
9.938M-5.00%1.530Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
139.964M-4.30%15.700Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
65.543M0.00%48.300Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
5.250B-0.33%69.938Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
1.512B-0.69%318.261Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม8
266.515M0.81%107.360Kบริการทางด้านเทคโนโลยี17
2.017B0.18%1.210Mการค้าปลีก1
14.577B0.11%481.099Kการค้าปลีก1
204.694M-2.02%251.746Kการค้าปลีก2
151.977B0.11%566.517Kสาธารณูปโภค21
3.346B-5.27%1.102Mการผลิตของผู้ผลิต13
1.650B-0.85%177.745Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
378.583M-3.51%111.319Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์10
1.423B-2.60%31.147Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
6.919M0.00%202.000Kบริการการกระจายสินค้า2
12.592M7.92%38.500Kการค้าปลีก1
21.085M-5.83%62.888Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
22.593B-0.77%267.666Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม18
35.233B0.40%350.198Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม11
13.214B-1.22%267.419Kการเงิน27
18.070B-0.90%785.761Kการเงิน142
52.064B1.14%336.644Kบริการเชิงพาณิชย์2
429.555M-2.46%17.290Kบริการการกระจายสินค้า3
64.170B1.28%331.457Kการค้าปลีก6
146.218M-3.48%34.883Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
23.369B2.38%675.683Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
343.426M-3.40%47.538Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
13.422B-1.57%296.026Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน11
1.043B0.00%12.099Kสาธารณูปโภค2
383.672M1.34%20.473Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
408.266M-1.32%111.532Kการค้าปลีก1
10.889M1.67%1.663Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
2.465B-0.65%163.049Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ6
160.515M0.00%3.497Kบริการผู้บริโภค2
283.812M-0.44%23.902Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
4.864B-2.77%180.292Kการผลิตของผู้ผลิต19
852.511M-0.60%137.732Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ6
139.166B-1.89%283.354Kบริการทางด้านเทคโนโลยี46
91.027B-2.55%3.439Mแร่พลังงาน14
89.766M0.00%12.000Kการค้าปลีก1
2.756B-0.54%253.564Kบริการทางด้านเทคโนโลยี28
7.926B0.01%136.518Kการเงิน8
114.332B-0.84%711.252Kการเงิน20
35.464B0.11%27.207Kอื่นๆ867
108.240B-1.44%2.885Mการเงิน3
491.270B-0.33%2.747Mการเงิน6
88.284B0.60%1.499Mการสื่อสาร2
13.285M-5.26%3.420Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
1.528B-1.54%5.765Kระบบขนส่ง3
15.174M-11.63%186.350Kบริการผู้บริโภค2
82.096M-10.73%127.112Kบริการการกระจายสินค้า3
826.725M-2.19%77.796Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ21
1.208B0.71%93.554Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ12
506.608M1.22%8.721Kการผลิตของผู้ผลิต4
1.576B0.38%57.966Kอื่นๆ83
61.578B-0.08%147.533Kบริการเชิงพาณิชย์45
1.960B-0.83%194.445Kการผลิตของผู้ผลิต6
72.683M0.61%93.881Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
3.072B-0.61%397.003Kบริการผู้บริโภค7
45.130B-0.58%615.199Kการเงิน2
14.740M-23.53%10.200Kการผลิตของผู้ผลิต1
224.140B-0.26%3.154Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม8
244.120B-1.59%1.364Mแร่พลังงาน175
3.484B-0.99%164.421Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม24
1.981B-0.86%19.478Kบริการผู้บริโภค12
675.510M0.60%210.440Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
79.909B-3.76%1.159Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน540
2.682B-0.57%234.091Kระบบขนส่ง3
30.877B-1.54%733.119Kบริการทางด้านเทคโนโลยี53
26.323M0.78%7.443Kบริการเชิงพาณิชย์2
169.456M-6.47%700เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
1.592B0.10%43.588Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ23
17.054B-0.21%332.399Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ51
273.497B-0.19%1.027Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน590
58.425B-0.53%76.096Kการเงิน5
297.097M0.25%2.333Kบริการผู้บริโภค2
3.353B-1.20%111.420Kบริการผู้บริโภค7
3.804B-3.07%51.896Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
136.033B-1.54%747.853Kระบบขนส่ง2
28.988B-0.40%475.388Kการเงิน27
100.802B0.02%258.806Kการเงิน48
9.374B-0.61%234.131Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
33.111B-0.12%623.486Kการเงิน8
77.974B-0.96%354.286Kบริการผู้บริโภค9
36.668M-5.48%49.335Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
81.081M-1.03%120.668Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
5.614B-3.71%144.695Kการเงิน3
124.477B2.06%498.731Kการค้าปลีก17
17.200B1.75%197.882Kการสื่อสาร11
2.438B-3.89%216.988Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน14
1.419B-1.11%29.845Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์10
4.549B-2.11%122.730Kระบบขนส่ง4
2.795B-2.71%303.552Kการผลิตของผู้ผลิต9
450.801M-0.02%2.708Kสาธารณูปโภค3
23.508B-1.16%221.444Kบริการการกระจายสินค้า18
67.457B1.03%498.789Kการสื่อสาร6
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ