อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — แคนาดา

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
109.237M0.36%4.502Kบริการเชิงพาณิชย์4
9.918B-2.87%6.681Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์11
41.283B2.09%1.976Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ102
2.326B0.28%17.549Kระบบขนส่ง3
16.533B-0.90%1.183Mระบบขนส่ง4
15.912B0.94%253.558Kสาธารณูปโภค8
12.919B0.29%236.917Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
2.845B2.05%173.135Kการค้าปลีก5
25.059B1.34%305.928Kการผลิตของผู้ผลิต5
33.309B2.35%2.625Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร11
3.867B-0.39%125.184Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
6.607B1.07%73.550Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ40
2.293B1.92%506.432Kบริการผู้บริโภค6
451.929M-0.37%50.538Kการผลิตของผู้ผลิต5
34.176B0.36%481.184Kบริการผู้บริโภค6
12.832B-1.39%91.545Kบริการผู้บริโภค8
214.160M1.28%125.398Kการค้าปลีก3
35.532B0.23%510.295Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ16
625.589M-0.26%500.491Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
5.419B2.44%150.422Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ11
119.970M-0.05%42.422Kแร่พลังงาน5
361.391M-0.38%140.645Kบริการเชิงพาณิชย์4
285.917M3.68%179.000Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
10.252M5.56%5.000Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
138.957M0.73%27.216Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
67.231M0.42%7.344Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
5.300B0.46%43.875Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
1.700B1.00%203.549Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม9
258.650M7.61%78.233Kบริการทางด้านเทคโนโลยี17
2.015B-0.09%379.603Kการค้าปลีก1
14.305B0.39%534.850Kการค้าปลีก1
228.836M-0.34%272.594Kการค้าปลีก2
147.379B0.86%262.841Kสาธารณูปโภค21
3.706B7.96%2.299Mการผลิตของผู้ผลิต13
1.654B-0.04%376.630Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
413.770M-0.28%140.557Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์9
1.404B0.48%4.974Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
7.784M0.00%35.400Kบริการการกระจายสินค้า1
12.473M1.00%37.500Kการค้าปลีก1
21.616M4.07%8.906Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
22.572B0.23%173.932Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม18
34.741B0.58%112.273Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม11
13.093B0.95%393.925Kการเงิน27
17.732B0.91%510.075Kการเงิน134
51.310B0.45%174.248Kบริการเชิงพาณิชย์2
434.031M-0.79%20.355Kบริการการกระจายสินค้า2
63.180B0.21%155.736Kการค้าปลีก6
151.745M1.04%81.666Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
23.167B-0.05%207.628Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
373.214M-1.44%37.807Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
13.356B4.81%441.963Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน11
1.042B0.09%28.097Kสาธารณูปโภค2
416.875M-0.93%13.883Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
415.254M1.31%104.229Kการค้าปลีก1
10.889M1.67%1.663Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
2.500B0.10%79.277Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ5
227.654M0.55%10.121Kบริการผู้บริโภค4
307.751M1.37%9.570Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
4.917B-0.12%85.612Kการผลิตของผู้ผลิต19
860.755M-0.05%86.538Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ8
137.536B0.52%129.565Kบริการทางด้านเทคโนโลยี47
96.258B-0.79%1.315Mแร่พลังงาน13
107.719M3.70%28.500Kการค้าปลีก1
2.818B0.21%107.035Kบริการทางด้านเทคโนโลยี27
7.720B0.91%71.090Kการเงิน8
113.156B0.69%454.219Kการเงิน20
34.812B0.69%22.219Kอื่นๆ849
107.369B0.85%1.175Mการเงิน3
490.506B0.07%1.136Mการเงิน6
86.365B0.64%506.442Kการสื่อสาร2
12.795M0.00%5.000Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
1.524B0.35%1.021Kระบบขนส่ง3
17.969M0.00%13.000Kบริการผู้บริโภค2
91.215M-0.56%237.287Kบริการการกระจายสินค้า4
778.790M-0.80%102.993Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ21
1.156B1.32%44.160Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ12
526.567M-0.45%5.675Kการผลิตของผู้ผลิต4
1.584B-0.93%51.890Kอื่นๆ84
61.333B0.32%70.501Kบริการเชิงพาณิชย์45
2.038B3.14%135.400Kการผลิตของผู้ผลิต6
74.533M0.26%33.855Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
3.076B0.14%411.437Kบริการผู้บริโภค7
44.827B0.36%385.445Kการเงิน2
17.544M-3.28%2.900Kการผลิตของผู้ผลิต1
219.519B0.60%937.788Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม8
234.119B-2.50%662.902Kแร่พลังงาน172
3.673B-0.35%144.188Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม25
1.935B1.47%30.034Kบริการผู้บริโภค12
709.918M-0.29%56.747Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
84.819B0.79%621.153Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน537
2.676B-0.12%83.125Kระบบขนส่ง3
30.788B-0.22%272.372Kบริการทางด้านเทคโนโลยี55
25.914M0.79%20.000Kบริการเชิงพาณิชย์2
173.682M-2.16%7.381Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
1.654B-0.40%20.456Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ23
17.490B1.56%326.203Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ49
265.273B0.27%623.054Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน586
41.626B0.10%79.620Kการเงิน4
276.147M2.03%4.180Kบริการผู้บริโภค2
3.232B-0.44%28.163Kบริการผู้บริโภค5
4.064B2.14%33.849Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
135.872B0.67%346.060Kระบบขนส่ง2
28.714B1.78%667.349Kการเงิน28
97.743B-0.08%231.969Kการเงิน45
9.374B0.67%132.489Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
32.931B0.16%336.632Kการเงิน8
76.367B1.02%149.576Kบริการผู้บริโภค9
36.841M-9.49%51.574Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
76.066M-1.10%295.612Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
5.588B0.40%124.229Kการเงิน3
124.432B0.30%209.755Kการค้าปลีก17
17.220B-0.50%193.813Kการสื่อสาร12
2.630B0.68%126.212Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน13
1.417B0.42%17.804Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์10
4.764B-0.82%108.576Kระบบขนส่ง4
2.687B0.38%169.511Kการผลิตของผู้ผลิต8
433.123M-0.43%1.752Kสาธารณูปโภค3
23.924B0.57%150.563Kบริการการกระจายสินค้า18
67.423B-0.36%294.115Kการสื่อสาร6
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน Pine Wizards ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library ศูนย์ช่วยเหลือ แนะนำเพื่อน คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ