อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — แคนาดา

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
106.965M-2.62%34.217Kบริการเชิงพาณิชย์4
9.938B-0.85%905.479Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์11
41.149B-1.68%897.649Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ101
2.564B0.77%5.359Kระบบขนส่ง3
15.597B-1.55%507.025Kระบบขนส่ง4
16.313B0.59%144.624Kสาธารณูปโภค8
13.141B-0.76%140.566Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
2.926B-0.38%24.539Kการค้าปลีก5
25.029B-1.30%115.305Kการผลิตของผู้ผลิต5
34.974B1.95%699สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
3.866B0.18%28.129Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
6.699B-1.15%57.969Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ40
2.261B-1.15%94.769Kบริการผู้บริโภค6
426.921M-0.86%23.065Kการผลิตของผู้ผลิต5
33.882B0.01%84.219Kบริการผู้บริโภค6
12.542B-0.74%39.066Kบริการผู้บริโภค8
219.634M0.42%37.324Kการค้าปลีก3
34.468B-2.20%580.294Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ16
637.351M-3.63%185.824Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
5.444B-2.27%107.591Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ11
121.823M0.07%41.904Kแร่พลังงาน5
334.984M-3.29%109.916Kบริการเชิงพาณิชย์4
278.542M0.28%10.452Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
10.461M0.00%31.000Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
148.474M0.27%9.624Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
66.387M-0.85%9.600Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
5.308B-0.53%17.873Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
1.542B-0.77%376.624Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม8
260.117M1.32%31.745Kบริการทางด้านเทคโนโลยี17
2.015B0.00%444.400Kการค้าปลีก1
14.715B0.43%246.355Kการค้าปลีก1
211.757M0.36%68.222Kการค้าปลีก2
151.595B0.36%158.942Kสาธารณูปโภค21
3.095B7.45%929.839Kการผลิตของผู้ผลิต13
1.673B-0.46%77.040Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
396.414M-2.27%20.094Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์10
1.423B-0.32%19.976Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
6.919M0.00%240.000Kบริการการกระจายสินค้า2
12.592M7.92%38.500Kการค้าปลีก1
21.965M0.00%22.091Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
22.710B0.39%78.471Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม18
34.892B0.64%66.927Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม11
13.275B0.30%161.421Kการเงิน27
18.008B0.41%157.999Kการเงิน137
51.769B0.47%102.085Kบริการเชิงพาณิชย์2
426.178M0.34%8.289Kบริการการกระจายสินค้า3
63.852B-0.18%71.631Kการค้าปลีก6
151.389M-1.71%9.174Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
23.359B-0.04%108.252Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
349.625M-0.32%21.916Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
13.548B-0.54%73.335Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน11
1.041B0.03%1.084Kสาธารณูปโภค2
392.331M-1.50%9.303Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
418.376M0.19%34.243Kการค้าปลีก1
89.255K1.67%1.663Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
2.505B-0.36%40.072Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ6
160.515M0.00%1.230Kบริการผู้บริโภค2
283.751M1.62%5.592Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
4.919B0.47%53.763Kการผลิตของผู้ผลิต19
867.858M-1.26%59.664Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ6
142.143B0.72%70.390Kบริการทางด้านเทคโนโลยี46
92.966B-1.05%665.710Kแร่พลังงาน14
94.254M0.00%5.000Kการค้าปลีก1
2.752B1.24%127.822Kบริการทางด้านเทคโนโลยี28
7.963B-0.28%26.616Kการเงิน8
114.729B-0.04%203.130Kการเงิน20
35.243B0.19%9.883Kอื่นๆ864
108.487B-0.05%417.687Kการเงิน3
494.242B-0.51%646.036Kการเงิน6
88.010B0.34%441.258Kการสื่อสาร2
12.585M0.00%1.500Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
1.527B-0.76%5.049Kระบบขนส่ง3
17.969M-2.22%71.400Kบริการผู้บริโภค2
85.264M-2.95%156.159Kบริการการกระจายสินค้า3
779.985M-0.83%28.566Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ21
1.220B0.73%32.985Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ12
517.891M-0.35%652การผลิตของผู้ผลิต4
1.570B0.40%36.461Kอื่นๆ83
61.885B-0.05%51.451Kบริการเชิงพาณิชย์44
1.972B-0.70%92.539Kการผลิตของผู้ผลิต6
68.438M8.24%32.271Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
3.079B-0.04%210.791Kบริการผู้บริโภค7
45.226B0.04%174.524Kการเงิน2
14.381M-23.53%10.200Kการผลิตของผู้ผลิต1
223.865B-0.11%525.866Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม8
226.462B-0.56%601.225Kแร่พลังงาน175
3.555B-0.91%71.530Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม24
2.004B-0.35%18.107Kบริการผู้บริโภค12
686.642M-1.99%47.865Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
82.055B-1.30%427.154Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน538
2.677B0.01%24.780Kระบบขนส่ง3
31.030B0.42%180.938Kบริการทางด้านเทคโนโลยี52
25.710M-2.33%12.228Kบริการเชิงพาณิชย์2
177.768M1.46%203เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
1.552B-0.95%19.753Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ21
17.458B-1.15%146.779Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ51
269.585B1.23%348.292Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน593
58.478B-0.02%27.990Kการเงิน5
298.500M0.94%3.697Kบริการผู้บริโภค2
3.351B3.67%20.316Kบริการผู้บริโภค7
4.086B-2.42%45.134Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
136.440B0.29%187.022Kระบบขนส่ง2
29.045B0.05%145.510Kการเงิน27
100.996B-0.07%81.354Kการเงิน48
9.278B0.74%85.143Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
33.085B0.14%211.295Kการเงิน8
79.476B-1.66%121.010Kบริการผู้บริโภค9
34.509M13.54%36.276Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
79.409M3.16%63.797Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
5.572B0.27%73.635Kการเงิน3
125.222B0.08%168.317Kการค้าปลีก17
17.309B-0.02%37.807Kการสื่อสาร11
2.513B-0.24%65.365Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน14
1.412B1.02%10.290Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์10
4.618B-0.49%75.735Kระบบขนส่ง4
2.799B0.12%125.704Kการผลิตของผู้ผลิต9
448.330M-0.14%1.932Kสาธารณูปโภค3
23.841B-1.06%90.440Kบริการการกระจายสินค้า18
67.925B-0.66%134.641Kการสื่อสาร6
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ