อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — แคนาดา

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
109.942M1.33%12.581Kบริการเชิงพาณิชย์4
10.258B0.67%252.004Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์11
40.936B-0.57%42.877Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ103
2.575B-1.20%652ระบบขนส่ง3
15.667B-0.54%18.657Kระบบขนส่ง4
16.312B0.24%9.193Kสาธารณูปโภค7
13.199B-0.88%20.760Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
2.948B-0.11%2.229Kการค้าปลีก5
24.831B-0.17%10.827Kการผลิตของผู้ผลิต5
33.115B1.48%1.795Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
3.790B-0.74%3.744Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
6.688B0.24%6.936Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ40
2.291B-0.01%5.281Kบริการผู้บริโภค6
439.908M-1.21%6.867Kการผลิตของผู้ผลิต5
34.639B-0.63%3.455Kบริการผู้บริโภค6
12.629B-0.09%963บริการผู้บริโภค8
216.085M0.52%2.255Kการค้าปลีก3
34.944B-0.33%33.975Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ16
653.264M-0.90%6.041Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
5.401B-0.36%14.603Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ11
120.548M1.19%46.874Kแร่พลังงาน5
333.968M-1.04%2.407Kบริการเชิงพาณิชย์4
283.404M0.89%4.701Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
9.938M25.00%2.400Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
149.040M4.61%14.041Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
66.387M-0.42%20.078Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
5.324B-0.05%1.261Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
1.581B-1.04%29.226Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม8
270.348M-3.96%17.049Kบริการทางด้านเทคโนโลยี17
2.015B-0.09%17.450Kการค้าปลีก1
14.696B0.21%6.736Kการค้าปลีก1
213.298M-0.60%86.697Kการค้าปลีก2
150.867B0.41%11.444Kสาธารณูปโภค21
3.429B-10.00%170.944Kการผลิตของผู้ผลิต13
1.656B-0.43%2.594Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
393.658M0.23%10.557Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์10
1.440B-0.13%3.581Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
6.919M0.00%50.000Kบริการการกระจายสินค้า2
12.592M7.92%38.500Kการค้าปลีก1
21.965M4.21%31.591Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
22.802B-0.25%5.330Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม18
34.968B-0.40%3.455Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม11
13.338B-0.03%8.696Kการเงิน27
18.067B-0.27%11.006Kการเงิน136
51.783B-0.44%2.625Kบริการเชิงพาณิชย์2
415.270M0.26%3.094Kบริการการกระจายสินค้า2
63.862B0.11%2.555Kการค้าปลีก6
145.614M5.62%34.796Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
23.123B0.50%5.426Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
357.543M0.96%959สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
13.682B-0.14%5.187Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน11
1.043B0.20%18.596Kสาธารณูปโภค2
406.182M0.79%865สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
422.264M-0.37%7.367Kการค้าปลีก1
89.255K1.67%1.663Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
2.497B0.22%2.087Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ6
160.515M-0.46%2.270Kบริการผู้บริโภค2
293.167M-1.62%3.603Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
4.938B-0.20%2.985Kการผลิตของผู้ผลิต19
864.240M-0.07%1.339Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ6
141.345B0.18%3.210Kบริการทางด้านเทคโนโลยี46
93.771B-1.04%58.247Kแร่พลังงาน13
2.793B-0.72%23.234Kบริการทางด้านเทคโนโลยี27
7.919B0.53%3.123Kการเงิน7
114.146B-0.12%10.190Kการเงิน19
35.259B-0.06%5.507Kอื่นๆ850
108.593B-0.18%35.104Kการเงิน3
493.267B-0.09%33.897Kการเงิน6
87.636B0.18%14.591Kการสื่อสาร2
12.795M0.00%5.000Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
1.507B-0.99%289ระบบขนส่ง3
17.570M-4.35%189.000Kบริการผู้บริโภค2
91.011M-1.80%16.970Kบริการการกระจายสินค้า3
773.861M0.20%24.017Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ21
1.198B2.31%13.958Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ12
519.974M-0.45%5.069Kการผลิตของผู้ผลิต4
1.583B-0.83%21.201Kอื่นๆ84
62.019B0.15%22.260Kบริการเชิงพาณิชย์45
2.015B-0.85%3.623Kการผลิตของผู้ผลิต6
68.438M-3.14%46.118Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
3.071B0.58%4.001Kบริการผู้บริโภค7
45.269B-0.18%12.921Kการเงิน2
14.021M-23.53%10.200Kการผลิตของผู้ผลิต1
222.596B-0.05%33.237Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม8
228.248B-0.38%41.944Kแร่พลังงาน173
3.601B-0.50%15.085Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม24
1.961B1.06%6.586Kบริการผู้บริโภค12
690.184M0.07%1.062Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
83.217B-0.57%47.009Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน535
2.724B0.16%4.041Kระบบขนส่ง3
30.980B0.34%7.260Kบริการทางด้านเทคโนโลยี53
26.323M0.78%4.600Kบริการเชิงพาณิชย์2
175.211M0.00%4.288Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
1.563B0.43%34.326Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ22
17.481B0.40%5.705Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ50
269.157B-0.34%21.814Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน592
41.316B-0.24%928การเงิน4
297.097M0.19%915บริการผู้บริโภค2
3.479B3.70%1.113Kบริการผู้บริโภค6
4.134B1.40%64.068Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
135.157B-0.42%7.214Kระบบขนส่ง2
29.115B-0.06%15.468Kการเงิน27
100.422B0.05%6.099Kการเงิน47
9.229B-0.23%4.688Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
32.987B0.05%10.483Kการเงิน8
78.786B1.21%3.582Kบริการผู้บริโภค9
36.534M-7.80%136.416Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
80.245M1.04%6.600Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
5.589B0.01%995การเงิน3
125.130B0.58%3.604Kการค้าปลีก17
17.543B0.40%1.657Kการสื่อสาร11
2.572B0.02%10.759Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน13
1.412B-0.29%7.963Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์10
4.690B-0.11%1.147Kระบบขนส่ง4
2.811B-0.36%14.579Kการผลิตของผู้ผลิต9
452.746M0.96%6.176Kสาธารณูปโภค3
23.974B-0.21%2.464Kบริการการกระจายสินค้า18
68.689B1.52%5.823Kการสื่อสาร6
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ