อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — แคนาดา

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
56.425M-0.19%62.296Kบริการเชิงพาณิชย์6
9.190B-2.22%2.687Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์13
31.807B-2.41%1.601Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ102
2.534B1.06%40.433Kระบบขนส่ง3
11.674B3.45%2.856Mระบบขนส่ง5
39.253B-2.08%504.291Kสาธารณูปโภค9
10.706B1.01%466.832Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
2.681B-3.96%349.867Kการค้าปลีก5
21.895B-0.37%698.241Kการผลิตของผู้ผลิต4
32.735B-0.84%4.145Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
3.823B-0.80%130.016Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
6.603B-1.40%101.808Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ39
1.910B-3.16%204.521Kบริการผู้บริโภค6
96.344M-4.81%5.953Kการผลิตของผู้ผลิต3
32.647B-0.61%248.909Kบริการผู้บริโภค6
12.335B-5.34%223.538Kบริการผู้บริโภค7
182.527M-3.18%82.430Kการค้าปลีก2
31.990B0.58%923.610Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ22
571.711M0.63%602.053Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
4.247B-2.33%343.430Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ12
116.476M-8.17%108.259Kแร่พลังงาน7
319.166M-10.08%207.744Kบริการเชิงพาณิชย์3
1.854M27.89%9.002Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
149.848M-4.45%78.281Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน10
58.792M-0.96%45.330Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
4.876B-0.76%113.222Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
1.410B-0.71%780.770Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม8
324.412M0.70%74.982Kบริการทางด้านเทคโนโลยี17
2.026B-0.18%312.493Kการค้าปลีก1
11.789B2.37%1.058Mการค้าปลีก1
219.333M-5.27%442.083Kการค้าปลีก2
137.400B-1.37%655.456Kสาธารณูปโภค21
3.587B-8.28%2.016Mการผลิตของผู้ผลิต12
1.468B-2.24%330.809Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
315.409M-4.95%126.307Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์9
1.335B-1.25%27.039Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
15.697M-5.51%243.711Kบริการการกระจายสินค้า3
13.428M4.76%20.000Kการค้าปลีก1
3.304M0.00%380.881Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
21.447B0.85%340.268Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม17
36.138B-0.17%257.723Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม10
12.941B-1.08%370.000Kการเงิน26
25.107B-2.18%1.302Mการเงิน140
51.616B0.49%425.776Kบริการเชิงพาณิชย์1
370.135M-1.04%36.757Kบริการการกระจายสินค้า3
63.606B-0.81%339.522Kการค้าปลีก6
111.128M-13.30%67.064Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
22.964B-1.41%260.402Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
291.116M14.73%69.756Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
12.800B-2.15%261.420Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน11
1.040B0.07%158.985Kสาธารณูปโภค2
294.396M-10.29%55.313Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
391.936M-3.17%204.113Kการค้าปลีก1
211.702M-1.00%846.929Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
2.336B-1.91%197.767Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ7
68.207M-3.12%9.102Kบริการผู้บริโภค3
309.477M-4.50%14.982Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
14.114M-4.31%35.649Kการผลิตของผู้ผลิต2
4.092B-1.24%278.442Kการผลิตของผู้ผลิต16
675.522M-2.80%133.204Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ5
65.905B0.28%275.551Kบริการทางด้านเทคโนโลยี46
7.160B-2.28%142.880Kการเงิน1
89.705B-0.80%1.877Mแร่พลังงาน27
73.143B-0.48%319.805Kการค้าปลีก3
2.458B-1.69%256.359Kบริการทางด้านเทคโนโลยี23
7.591B-1.48%80.917Kการเงิน9
116.082B-1.14%1.521Mการเงิน25
36.010B-0.53%54.952Kอื่นๆ887
75.745B-1.96%2.737Mการเงิน2
479.863B-1.80%3.474Mการเงิน6
87.129B-0.52%1.237Mการสื่อสาร2
12.585M11.11%16.000Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
1.647B-1.29%8.625Kระบบขนส่ง5
—%บริการผู้บริโภค1
78.507M-4.59%17.838Kบริการการกระจายสินค้า3
826.513M-1.05%84.046Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ19
1.172B-2.70%82.567Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ14
1.405B-4.38%95.258Kการผลิตของผู้ผลิต5
1.420B24.90%105.632Kอื่นๆ72
56.902B-0.32%141.483Kบริการเชิงพาณิชย์52
678.110M-2.22%29.319Kการผลิตของผู้ผลิต3
92.249M2.21%34.653Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
3.012B0.01%997.592Kบริการผู้บริโภค9
36.450B-1.89%1.336Mการเงิน1
12.871M-4.76%11.000Kการผลิตของผู้ผลิต1
218.234B-2.05%3.624Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม7
98.893B-2.29%2.837Mแร่พลังงาน157
7.623B-0.78%583.280Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม24
1.663B-3.66%57.235Kบริการผู้บริโภค7
624.910M-1.21%110.559Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
70.044B-2.16%753.487Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน530
2.354B-0.35%265.465Kระบบขนส่ง4
28.781B-1.23%699.617Kบริการทางด้านเทคโนโลยี64
24.690M7.08%22.906Kบริการเชิงพาณิชย์2
194.394M-1.32%5.950Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
1.566B-4.66%147.363Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ24
14.851B-3.36%453.587Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ52
284.229B-3.25%1.372Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน586
60.822B-1.62%65.246Kการเงิน5
327.452M-2.97%10.102Kบริการผู้บริโภค3
3.418B-1.84%105.761Kบริการผู้บริโภค6
3.125B-1.12%45.245Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
130.458B-0.36%735.825Kระบบขนส่ง2
29.029B-1.93%739.782Kการเงิน28
102.255B-2.01%430.072Kการเงิน48
8.308B-2.00%241.369Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
32.303B-2.53%819.707Kการเงิน9
76.808B-0.97%328.575Kบริการผู้บริโภค9
107.641M-0.39%352.950Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
68.622M-4.88%286.805Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
5.178B-1.39%154.276Kการเงิน3
120.267B-0.61%466.713Kการค้าปลีก17
16.954B-1.24%183.670Kการสื่อสาร11
2.122B-0.34%191.769Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน13
990.782M-0.77%52.198Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์9
2.815M-1.49%88.997Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
4.744B-0.81%228.497Kระบบขนส่ง3
2.786B-2.00%423.239Kการผลิตของผู้ผลิต10
469.296M1.35%6.938Kสาธารณูปโภค3
21.519B-1.43%264.925Kบริการการกระจายสินค้า17
65.548B-0.23%275.842Kการสื่อสาร7
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ