อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — แคนาดา

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
122.672M0.00-2.18%35.122Kบริการเชิงพาณิชย์4
21.322B0.68-1.34%2.340Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์12
45.745B0.09-2.81%1.143Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ103
1.390B0.910.16%24.025Kระบบขนส่ง2
19.202B1.151.31%853.954Kระบบขนส่ง5
20.258B3.92-0.66%221.268Kสาธารณูปโภค9
13.360B1.091.74%546.860Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
2.230B0.88-0.49%85.568Kการค้าปลีก4
25.573B2.550.89%597.730Kการผลิตของผู้ผลิต5
31.221B3.83-2.45%3.347Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร11
3.672B1.62-0.03%36.481Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
5.039B0.001.44%218.158Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ40
2.161B4.330.42%385.882Kบริการผู้บริโภค6
478.632M0.501.50%106.785Kการผลิตของผู้ผลิต6
35.557B3.86-0.78%275.069Kบริการผู้บริโภค6
12.606B0.17-0.06%173.038Kบริการผู้บริโภค8
191.968M0.00-0.30%25.905Kการค้าปลีก3
35.471B3.85-0.53%1.083Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ16
579.955M2.753.46%514.546Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
5.194B4.94-0.73%253.392Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ9
119.259M0.00-3.42%35.590Kแร่พลังงาน6
281.802M0.574.55%744.332Kบริการเชิงพาณิชย์4
254.569M0.00-2.11%127.436Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
9.938M0.000.00%34.535Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
118.837M0.00-0.29%21.373Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
64.699M11.300.43%9.655Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
5.064B1.660.50%96.109Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ5
1.662B3.130.69%362.414Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม9
200.026M0.001.29%18.762Kบริการทางด้านเทคโนโลยี16
1.619B0.57-3.99%868.354Kการค้าปลีก1
13.775B0.40-0.66%913.538Kการค้าปลีก1
157.856M0.00-0.08%97.366Kการค้าปลีก2
146.365B3.89-0.12%634.205Kสาธารณูปโภค22
2.178B0.15-0.62%221.681Kการผลิตของผู้ผลิต13
1.429B0.001.74%192.045Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
325.560M0.00-2.28%46.109Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์10
1.402B3.95-1.94%19.078Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
7.784M0.0011.11%262.450Kบริการการกระจายสินค้า1
12.473M4.780.00%1.000Kการค้าปลีก1
21.965M0.00-4.01%277.049Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
20.167B1.57-0.44%552.010Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม18
32.593B0.79-0.42%197.374Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม10
12.584B3.26-0.27%509.186Kการเงิน28
17.262B4.220.30%701.071Kการเงิน135
47.064B2.030.22%403.936Kบริการเชิงพาณิชย์3
424.375M3.071.98%40.213Kบริการการกระจายสินค้า3
67.036B1.66-0.51%426.444Kการค้าปลีก6
156.746M0.00-2.17%34.864Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
23.194B1.88-0.18%328.325Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
309.003M0.002.38%31.179Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
12.970B2.16-0.39%325.143Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน12
1.040B3.13-0.10%40.008Kสาธารณูปโภค2
370.750M0.00-0.96%53.797Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
423.808M10.28-1.28%90.603Kการค้าปลีก1
2.507B4.54-1.82%155.580Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ6
224.042M0.001.99%8.538Kบริการผู้บริโภค4
241.059M3.022.25%37.537Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
4.720B2.03-0.72%310.801Kการผลิตของผู้ผลิต19
902.091M4.67-1.43%161.837Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ6
122.430B0.120.26%216.485Kบริการทางด้านเทคโนโลยี47
91.159B3.56-0.77%1.639Mแร่พลังงาน13
121.184M0.000.00%49.500Kการค้าปลีก1
2.679B0.27-0.51%125.097Kบริการทางด้านเทคโนโลยี32
7.238B2.570.63%165.352Kการเงิน8
107.347B1.72-0.16%634.477Kการเงิน22
31.602B1.890.08%13.589Kอื่นๆ846
102.285B4.59-0.15%1.513Mการเงิน3
486.273B4.32-0.17%2.016Mการเงิน6
88.421B4.830.12%2.171Mการสื่อสาร2
12.585M0.00-2.78%60.000Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
1.608B1.690.27%2.286Kระบบขนส่ง3
19.167M0.000.00%105.000Kบริการผู้บริโภค2
54.809M0.006.27%44.757Kบริการการกระจายสินค้า4
968.861M0.003.69%160.882Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ22
842.738M0.003.99%180.844Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ11
530.557M3.30-5.36%56.638Kการผลิตของผู้ผลิต4
1.558B0.04-0.02%49.667Kอื่นๆ86
48.874B1.160.27%86.809Kบริการเชิงพาณิชย์39
1.881B1.84-0.88%151.451Kการผลิตของผู้ผลิต6
93.820M0.000.76%15.311Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
2.448B4.81-1.96%96.322Kบริการผู้บริโภค9
42.185B3.52-0.41%738.512Kการเงิน2
10.786M0.00-1.37%4.500Kการผลิตของผู้ผลิต1
212.246B5.62-0.24%2.132Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม9
211.614B4.46-0.17%1.857Mแร่พลังงาน182
3.375B3.910.22%253.227Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม24
1.873B5.670.24%76.273Kบริการผู้บริโภค11
710.141M3.27-0.64%80.647Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
73.832B0.722.50%1.123Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน536
1.344B3.180.75%337.882Kระบบขนส่ง2
26.967B1.240.24%435.065Kบริการทางด้านเทคโนโลยี50
25.506M7.200.80%1.800Kบริการเชิงพาณิชย์1
166.185M0.00-2.26%2.200Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
1.326B0.460.37%44.451Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ21
17.482B0.09-0.47%518.419Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ51
252.265B0.851.60%1.213Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน623
39.615B2.18-0.27%117.237Kการเงิน4
259.757M0.00-0.51%2.563Kบริการผู้บริโภค2
2.703B5.991.30%151.505Kบริการผู้บริโภค6
3.909B3.94-0.61%18.907Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
129.319B1.540.43%762.520Kระบบขนส่ง2
37.907B4.19-1.27%233.529Kการเงิน32
90.861B4.44-2.57%603.116Kการเงิน48
9.671B0.37-2.90%871.372Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
32.354B3.650.11%802.951Kการเงิน8
81.493B2.96-0.91%309.507Kบริการผู้บริโภค9
13.149M0.00-10.83%516.729Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
85.261M0.00-0.98%30.160Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
5.286B3.52-0.15%105.034Kการเงิน2
123.083B1.04-0.69%594.222Kการค้าปลีก18
17.246B1.341.33%381.466Kการสื่อสาร12
2.744B3.63-0.21%235.837Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน14
1.373B0.36-0.91%14.703Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์10
4.430B3.19-0.19%190.897Kระบบขนส่ง4
2.369B4.48-0.19%146.179Kการผลิตของผู้ผลิต10
453.889M1.80-0.81%7.999Kสาธารณูปโภค3
22.774B3.060.32%253.823Kบริการการกระจายสินค้า18
65.658B3.11-0.82%460.289Kการสื่อสาร7
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library ศูนย์ช่วยเหลือ แนะนำเพื่อน คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ