อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — แคนาดา

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
119.992M0.00-1.87%32.951Kบริการเชิงพาณิชย์4
21.036B0.69-1.32%2.326Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์12
44.508B0.09-2.64%1.154Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ103
1.392B0.910.16%24.027Kระบบขนส่ง2
19.453B1.131.32%856.300Kระบบขนส่ง5
20.124B3.95-0.66%220.894Kสาธารณูปโภค9
13.609B1.071.78%548.040Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
2.220B0.88-0.48%85.453Kการค้าปลีก4
25.802B2.530.89%598.062Kการผลิตของผู้ผลิต5
32.171B3.71-2.53%3.253Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร11
3.671B1.62-0.02%36.408Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
5.140B0.002.45%212.278Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ40
2.175B4.300.43%385.659Kบริการผู้บริโภค6
485.234M0.501.51%106.508Kการผลิตของผู้ผลิต6
35.332B3.88-0.76%277.327Kบริการผู้บริโภค6
12.599B0.17-0.06%173.103Kบริการผู้บริโภค9
191.386M0.00-0.30%25.942Kการค้าปลีก3
35.278B3.87-0.53%1.084Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ16
598.514M2.663.55%515.457Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
5.156B4.97-0.73%253.336Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ9
117.306M0.00-3.24%34.196Kแร่พลังงาน6
295.304M0.554.65%764.574Kบริการเชิงพาณิชย์4
248.923M0.00-2.10%127.902Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
10.252M0.000.00%34.535Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
118.180M0.00-0.28%20.873Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
64.980M11.260.43%9.655Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
5.090B1.650.51%96.303Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ5
1.775B2.932.36%336.150Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม9
201.589M0.001.52%18.839Kบริการทางด้านเทคโนโลยี16
1.555B0.59-3.99%868.354Kการค้าปลีก1
13.684B0.40-0.66%913.538Kการค้าปลีก1
157.727M0.00-0.08%97.409Kการค้าปลีก2
146.302B3.89-0.11%635.087Kสาธารณูปโภค22
2.167B0.15-0.58%221.391Kการผลิตของผู้ผลิต13
1.450B0.001.83%192.214Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
319.873M0.00-2.04%44.626Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์10
1.374B4.02-1.94%19.075Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
8.649M0.0011.11%262.450Kบริการการกระจายสินค้า1
12.652M4.720.00%1.000Kการค้าปลีก1
21.085M0.00-3.97%274.944Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
20.077B1.58-0.43%552.466Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม18
32.444B0.79-0.42%197.313Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม10
12.548B3.27-0.26%509.086Kการเงิน28
17.263B4.220.31%702.280Kการเงิน135
47.169B2.030.22%403.939Kบริการเชิงพาณิชย์3
431.940M3.012.42%44.645Kบริการการกระจายสินค้า3
66.692B1.67-0.51%426.554Kการค้าปลีก6
154.466M0.00-2.08%35.032Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
23.152B1.88-0.18%328.622Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
315.728M0.002.38%30.977Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
12.919B2.17-0.38%324.763Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน12
1.039B3.13-0.09%40.040Kสาธารณูปโภค2
367.182M0.00-0.95%53.420Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
418.365M10.41-1.28%90.603Kการค้าปลีก1
2.462B4.62-1.81%154.833Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ6
224.890M0.001.99%8.752Kบริการผู้บริโภค4
245.412M2.962.24%36.985Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
4.688B2.04-0.70%311.966Kการผลิตของผู้ผลิต19
889.241M4.73-1.21%162.913Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ6
122.977B0.120.27%215.924Kบริการทางด้านเทคโนโลยี47
90.459B3.59-0.77%1.639Mแร่พลังงาน13
121.184M0.000.00%49.500Kการค้าปลีก1
2.681B0.27-0.49%125.717Kบริการทางด้านเทคโนโลยี32
7.285B2.560.64%165.383Kการเงิน8
107.162B1.72-0.16%634.730Kการเงิน22
31.786B1.890.09%13.585Kอื่นๆ846
102.130B4.59-0.15%1.513Mการเงิน3
485.432B4.33-0.17%2.016Mการเงิน6
88.523B4.820.12%2.173Mการสื่อสาร2
12.236M0.00-2.78%60.000Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
1.612B1.690.27%2.289Kระบบขนส่ง3
19.167M0.000.00%105.000Kบริการผู้บริโภค2
58.243M0.007.01%45.685Kบริการการกระจายสินค้า4
1.000B0.004.01%171.438Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ22
875.593M0.004.16%182.409Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ11
502.119M3.49-5.26%57.577Kการผลิตของผู้ผลิต4
1.553B0.040.17%48.289Kอื่นๆ85
49.040B1.160.28%86.118Kบริการเชิงพาณิชย์39
1.864B1.86-0.86%150.763Kการผลิตของผู้ผลิต6
94.109M0.000.79%15.414Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
2.400B4.90-1.69%95.742Kบริการผู้บริโภค9
42.012B3.53-0.41%738.061Kการเงิน2
10.786M0.00-1.37%4.500Kการผลิตของผู้ผลิต1
211.736B5.63-0.24%2.129Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม9
211.485B4.47-0.16%1.850Mแร่พลังงาน183
3.375B3.910.39%254.122Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม24
1.875B5.660.32%72.421Kบริการผู้บริโภค11
705.599M3.29-0.64%80.647Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
75.686B0.702.60%1.125Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน536
1.354B3.150.75%338.292Kระบบขนส่ง2
27.033B1.240.25%438.239Kบริการทางด้านเทคโนโลยี50
25.710M7.140.80%1.800Kบริการเชิงพาณิชย์1
162.436M0.00-2.26%2.200Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
1.332B0.460.44%44.040Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ21
17.479B0.09-0.41%517.317Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ51
256.594B0.831.63%1.217Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน624
39.509B2.19-0.26%117.630Kการเงิน4
258.812M0.00-0.51%2.563Kบริการผู้บริโภค2
2.884B5.612.74%140.431Kบริการผู้บริโภค6
3.901B3.95-0.60%18.950Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
129.872B1.530.43%761.709Kระบบขนส่ง2
37.527B4.24-1.26%233.539Kการเงิน32
85.257B4.73-2.66%600.665Kการเงิน47
9.391B0.38-2.82%850.203Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
32.375B3.640.11%804.248Kการเงิน8
80.757B2.98-0.91%307.159Kบริการผู้บริโภค9
12.235M0.00-10.15%527.104Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
84.425M0.00-0.98%30.160Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
5.278B3.52-0.14%105.237Kการเงิน2
122.228B1.05-0.69%596.570Kการค้าปลีก18
17.473B1.321.33%381.796Kการสื่อสาร12
2.735B3.64-0.21%235.621Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน14
1.361B0.36-0.91%14.807Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์10
4.421B3.19-0.20%190.874Kระบบขนส่ง4
2.364B4.49-0.18%146.018Kการผลิตของผู้ผลิต10
452.494M1.80-0.80%7.861Kสาธารณูปโภค3
22.839B3.050.33%253.020Kบริการการกระจายสินค้า18
65.117B3.14-0.82%464.156Kการสื่อสาร7
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library ศูนย์ช่วยเหลือ แนะนำเพื่อน คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ