อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — แคนาดา

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
834.362M-0.87%118.158Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ28
403.126M-0.18%27.686Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร10
10.271B0.231.14%1.140Mในทางอุตสาหกรรม13
38.551B3.520.10%1.040Mวัสดุพื้นฐาน18
1.302B1.001.21%26.715Kในทางอุตสาหกรรม3
17.496B1.231.61%716.485Kในทางอุตสาหกรรม5
11.768M0.00%8.000Kวัสดุพื้นฐาน1
15.759B0.920.66%385.637Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร6
2.690B0.940.68%115.188Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร6
61.596M-3.49%30.374Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
253.877M4.32-0.22%59.528Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร1
24.661B2.712.06%583.975Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร8
487.095B4.470.53%2.049Mไฟแนนซ์10
5.017B-1.82%101.133Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ50
30.392B3.35-2.03%1.277Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร5
8.806B2.450.49%97.294Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร7
23.415B1.230.52%204.532Kในทางอุตสาหกรรม24
2.224B1.940.98%141.816Kในทางอุตสาหกรรม2
3.190B0.650.04%150.273Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร5
6.526B6.60-0.32%25.285Kไฟแนนซ์31
203.576M0.26-3.11%21.713Kพลังงาน10
2.557B6.010.85%49.415Kในทางอุตสาหกรรม2
202.489M8.040.00%72.440Kไฟแนนซ์1
4.351B5.841.03%218.879Kวัสดุพื้นฐาน7
3.321B1.90-0.34%41.730Kเทคโนโลยี19
8.171M-7.41%16.500Kเทคโนโลยี1
17.459B1.881.17%242.952Kในทางอุตสาหกรรม15
325.312M-1.29%9.028Kวัสดุพื้นฐาน7
409.840M11.21-0.36%56.937Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
2.548B2.87-0.17%32.155Kไฟแนนซ์9
720.666M1.13-2.35%8.394Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร7
10.485B3.630.36%224.915Kไฟแนนซ์18
19.807B2.90-1.29%107.524Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร5
16.255B0.34-0.58%468.960Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร1
2.299B2.180.48%5.360Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร5
14.557M6.05%1.711Kไฟแนนซ์2
69.353M3.18-0.76%10.700Kไฟแนนซ์1
1.237M0.00%39.000Kในทางอุตสาหกรรม1
555.036M1.111.43%27.138Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร4
69.180B4.100.08%613.580Kสาธารณูปโภค13
449.080M0.971.70%123.282Kในทางอุตสาหกรรม12
348.731M2.03%166.734Kเทคโนโลยี9
2.695B1.94-0.17%75.886Kในทางอุตสาหกรรม3
459.902M-2.03%18.094Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร10
33.652B0.67-0.03%216.343Kในทางอุตสาหกรรม24
6.882B2.02-0.24%74.251Kไฟแนนซ์21
2.077B2.78-0.06%149.103Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร14
28.000B1.770.27%196.834Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร29
160.515B1.09-0.26%373.080Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร11
12.382B2.431.55%258.002Kวัสดุพื้นฐาน13
231.513B0.74-0.24%1.577Mวัสดุพื้นฐาน300
136.125B1.540.66%474.636Kในทางอุตสาหกรรม6
7.306B3.680.22%265.739Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ19
1.016B2.330.49%50.522Kในทางอุตสาหกรรม3
11.033B3.301.45%196.296Kในทางอุตสาหกรรม14
9.411M3.85%4.500Kในทางอุตสาหกรรม1
3.295B0.18-0.91%67.076Kไฟแนนซ์54
2.107B3.140.91%29.528Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
792.102M3.66-0.98%44.915Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร1
93.126M6.55%43.800Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร1
128.051M1.700.12%1.000Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร1
45.535M2.99%103.328Kเทคโนโลยี1
28.977B0.070.60%264.086Kเทคโนโลยี23
14.027B4.980.26%233.787Kสาธารณูปโภค9
24.482B4.471.05%269.300Kในทางอุตสาหกรรม2
2.600B0.600.43%132.423Kในทางอุตสาหกรรม20
66.740B0.57-0.27%843.064Kวัสดุพื้นฐาน414
16.588B4.063.06%3.260Mพลังงาน4
126.065B4.490.23%874.447Kบริการโทรคมนาคม10
64.056B0.013.89%304.035Kเทคโนโลยี20
1.120B2.94-0.80%93.120Kไฟแนนซ์11
101.312B1.880.60%1.114Mไฟแนนซ์45
1.020B4.070.40%4.723Kไฟแนนซ์20
2.714B4.33-0.89%181.480Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
111.766B4.851.01%4.776Mไฟแนนซ์5
505.605M3.020.08%10.580Kในทางอุตสาหกรรม1
2.373B1.80-0.19%65.063Kในทางอุตสาหกรรม3
426.896M0.89%210.752Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ8
734.656M2.21%61.969Kวัสดุพื้นฐาน11
21.544B5.710.11%316.951Kไฟแนนซ์2
45.297B4.260.35%384.026Kสาธารณูปโภค6
648.568M17.860.96%98.120Kไฟแนนซ์11
2.458B6.83-0.55%196.928Kสาธารณูปโภค5
233.708M1.75%51.816Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร6
26.618B1.250.86%80.528Kวัสดุพื้นฐาน8
17.486M-8.79%35.987Kเทคโนโลยี3
1.279B8.04-0.80%725.221Kพลังงาน8
172.457B4.360.21%1.200Mพลังงาน170
104.260B4.110.65%2.270Mพลังงาน7
193.144B5.791.26%3.867Mพลังงาน6
9.207B3.240.56%174.453Kพลังงาน30
906.216M1.031.66%27.483Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
1.102B2.720.17%105.859Kวัสดุพื้นฐาน1
3.977B4.400.40%29.541Kวัสดุพื้นฐาน5
3.855M-9.09%79.000Kในทางอุตสาหกรรม1
272.019M2.53-3.92%17.186Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร2
4.651B0.790.31%26.115Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร4
69.576B0.55%988.607Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ152
54.127M-1.08%257.354Kเทคโนโลยี2
13.392B0.810.08%258.367Kวัสดุพื้นฐาน123
45.068B2.12-0.04%418.504Kในทางอุตสาหกรรม5
55.336B2.36-0.47%69.869Kไฟแนนซ์6
26.978B4.86-0.38%177.770Kไฟแนนซ์24
12.686B1.110.48%72.032Kไฟแนนซ์9
3.808B1.01-0.35%121.835Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
6.574M1.48%300ไฟแนนซ์1
1.429B0.28%96.389Kพลังงาน7
5.503M14.29%500พลังงาน1
51.397B2.66-0.31%334.654Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร12
1.288B-0.04%125.131Kเทคโนโลยี5
75.202B0.571.64%317.549Kเทคโนโลยี86
2.342B5.920.19%286.166Kไฟแนนซ์5
607.409M-0.64%32.955Kวัสดุพื้นฐาน4
12.031B0.95-0.54%168.571Kวัสดุพื้นฐาน169
5.214B3.77-0.31%195.869Kวัสดุพื้นฐาน20
194.388M3.37-0.72%2.665Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร1
7.792M-10.00%80.000Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร1
4.296B1.05%36.118Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร1
7.901B0.402.00%1.229Mพลังงาน39
328.032M2.500.72%505สาธารณูปโภค1
68.872B2.980.09%385.681Kบริการโทรคมนาคม10
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต ขอความช่วยเหลือ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ขอความช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ