ให้การเทรดของคุณดีขึ้นไปอีกขั้น ทดลองใช้งานฟรี

อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — แคนาดา

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
103.679M1.01%17.193Kบริการเชิงพาณิชย์8
12.997B-0.08%298.714Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์26
75.203B2.18%511.111Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ186
8.898B-0.75%12.901Kระบบขนส่ง8
12.150B-0.80%1.202Mระบบขนส่ง10
48.894B-0.69%156.016Kสาธารณูปโภค14
17.359B1.32%141.529Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร11
4.012B-0.44%51.820Kการค้าปลีก6
47.466B0.74%855.398Kการผลิตของผู้ผลิต8
25.283B-1.08%1.466Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร16
9.015B-0.71%36.547Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร16
12.824B-0.86%65.565Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ71
2.950B2.04%290.511Kบริการผู้บริโภค11
184.488M2.19%1.870Kการผลิตของผู้ผลิต5
64.915B0.82%269.172Kบริการผู้บริโภค9
4.348B0.61%54.727Kบริการผู้บริโภค10
899.563M-0.48%165.390Kการค้าปลีก4
61.146B0.01%321.828Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ39
605.825M-0.60%900.371Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ6
5.586B2.19%245.710Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ19
292.395M3.85%87.747Kแร่พลังงาน9
947.627M-1.85%37.605Kบริการเชิงพาณิชย์5
1.680M-42.22%19.125Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
201.264M4.30%17.056Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน16
69.762M-0.41%43.975Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
10.846B0.98%70.515Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ8
2.017B0.03%255.417Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม18
884.925M3.02%98.617Kบริการทางด้านเทคโนโลยี31
30.207B0.96%182.951Kการค้าปลีก2
1.236B2.77%437.606Kการค้าปลีก2
209.797B-0.59%537.518Kสาธารณูปโภค38
10.736B-2.24%221.611Kการผลิตของผู้ผลิต23
3.550B-1.70%87.092Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์9
724.379M1.15%33.231Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์16
1.987B-0.33%7.006Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
45.841M-1.40%123.310Kบริการการกระจายสินค้า5
12.866M4.74%2.902Kการค้าปลีก2
10.660M5.00%37.782Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
43.406B-0.30%105.495Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม33
71.842B0.09%55.669Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม18
23.893B0.16%249.500Kการเงิน54
15.746B-0.13%66.127Kการเงิน217
98.735B0.19%158.417Kบริการเชิงพาณิชย์2
854.007M1.19%28.919Kบริการการกระจายสินค้า5
130.071B0.63%241.589Kการค้าปลีก12
527.046M-2.31%54.811Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร13
44.784B-0.49%112.814Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
1.643B1.58%73.029Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
30.266B2.23%150.401Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน21
6.328B-1.57%35.690Kสาธารณูปโภค3
1.195B18.07%36.539Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
1.061B1.25%164.160Kการค้าปลีก2
365.824M0.93%56.176Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
4.041B-0.92%101.873Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ13
20.389M0.48%653บริการผู้บริโภค3
503.068M5.15%35.774Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
35.066M-0.00%42.058Kการผลิตของผู้ผลิต4
8.230B0.18%90.617Kการผลิตของผู้ผลิต31
627.675M1.17%321.855Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ9
140.476B-0.78%113.370Kบริการทางด้านเทคโนโลยี81
10.598B-0.56%131.820Kการเงิน2
117.488B0.33%1.813Mแร่พลังงาน48
318.374B-0.58%83.374Kการค้าปลีก7
11.542B-2.65%141.627Kบริการทางด้านเทคโนโลยี34
18.950B0.80%38.402Kการเงิน14
184.132B0.94%632.449Kการเงิน42
62.468B0.26%33.537Kอื่นๆ1634
129.132B-1.18%2.021Mการเงิน4
836.127B-0.14%1.073Mการเงิน12
164.476B0.24%908.387Kการสื่อสาร4
12.935M-15.00%1.000Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
2.886B1.10%12.415Kระบบขนส่ง8
22.734M5.00%18.912Kบริการผู้บริโภค2
156.575M-0.61%15.734Kบริการการกระจายสินค้า6
1.853B-0.46%44.695Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ33
1.780B-0.30%44.584Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ22
2.731B-0.70%92.627Kการผลิตของผู้ผลิต10
3.147B0.11%94.309Kอื่นๆ131
109.800B1.73%88.740Kบริการเชิงพาณิชย์88
2.222B-0.16%129.185Kการผลิตของผู้ผลิต6
377.344M-4.07%224.540Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6
2.703B3.93%367.854Kบริการผู้บริโภค17
103.904B-0.01%927.716Kการเงิน4
6.471M-2.17%1.500Kการผลิตของผู้ผลิต1
360.191B0.11%3.036Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม14
284.971B-7.32%438.567Kแร่พลังงาน261
11.779B0.37%258.842Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม41
10.391B0.33%16.424Kบริการผู้บริโภค14
1.570B4.60%200.440Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
166.920B-0.33%316.190Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน982
4.847B-1.33%66.802Kระบบขนส่ง6
63.759B-0.26%194.411Kบริการทางด้านเทคโนโลยี121
31.423M-1.27%3.750Kบริการเชิงพาณิชย์2
71.784M3.92%12.200Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
3.014B-0.49%122.037Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ39
23.798B1.15%248.745Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ95
787.860B-0.32%562.429Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1100
66.733B0.11%99.021Kการเงิน7
644.494M-0.90%8.305Kบริการผู้บริโภค4
4.454B0.25%28.509Kบริการผู้บริโภค7
5.850B1.73%28.468Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ6
297.783B0.24%653.450Kระบบขนส่ง4
35.059B-0.90%169.949Kการเงิน43
75.746B-0.60%336.561Kการเงิน49
16.405B4.04%153.173Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
56.314B0.79%310.601Kการเงิน17
80.343B-0.12%112.644Kบริการผู้บริโภค14
178.062M-4.28%30.383Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์10
251.016M-0.44%50.553Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
8.229B0.11%66.911Kการเงิน6
256.233B0.25%158.897Kการค้าปลีก35
33.879B-0.49%110.893Kการสื่อสาร21
5.447B-0.11%40.181Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน23
2.652B1.93%57.788Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์17
3.059M0.00%3.123Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
30.569B-0.55%102.174Kระบบขนส่ง7
3.566B-2.53%182.348Kการผลิตของผู้ผลิต17
524.299M0.20%4.933Kสาธารณูปโภค6
45.790B0.37%96.985Kบริการการกระจายสินค้า36
86.103B-0.49%365.912Kการสื่อสาร10
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ฟีเจอร์ของชาร์ต อัตราค่าบริการ แนะนำเพื่อน กฎระเบียบการใช้งาน ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชั่นสำหรับเว็บไซต์ & โบรกเกอร์ วิดเจ็ต ชาร์ตโซลูชั่น Lightweight ชาร์ตไลบรารี บล็อก & ข่าว Twitter
โปรไฟล์ ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน เพื่อนที่ชวนมา เหรียญ ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่เผยแพร่ ผู้ติดตาม ติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ