อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — แคนาดา

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
109.326M0.22%5.404Kบริการเชิงพาณิชย์4
9.458B-4.40%10.134Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์11
42.074B1.88%2.512Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ102
2.330B0.16%29.517Kระบบขนส่ง3
16.353B-1.09%1.495Mระบบขนส่ง4
16.027B0.73%382.777Kสาธารณูปโภค8
12.948B0.30%374.781Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
2.894B1.73%271.180Kการค้าปลีก5
25.404B1.37%509.105Kการผลิตของผู้ผลิต5
33.473B2.35%3.237Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร11
3.867B-0.02%163.735Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
6.699B1.47%101.204Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ40
2.330B1.68%690.303Kบริการผู้บริโภค6
452.001M0.03%67.961Kการผลิตของผู้ผลิต5
34.387B0.62%932.352Kบริการผู้บริโภค6
12.674B-1.21%160.333Kบริการผู้บริโภค8
217.027M1.41%183.608Kการค้าปลีก3
35.447B-0.19%804.595Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ16
615.675M-1.70%684.713Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
5.551B2.60%237.399Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ11
122.253M-0.47%43.763Kแร่พลังงาน5
349.112M-3.44%154.628Kบริการเชิงพาณิชย์4
292.556M2.45%212.525Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
9.938M5.56%5.000Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
142.713M0.26%27.979Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
66.949M-0.42%8.744Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
5.342B0.71%64.971Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
1.719B0.44%404.619Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม9
275.002M7.17%109.010Kบริการทางด้านเทคโนโลยี17
2.011B-0.18%567.020Kการค้าปลีก1
14.317B0.09%732.637Kการค้าปลีก1
226.781M-0.87%334.819Kการค้าปลีก2
148.889B1.01%626.976Kสาธารณูปโภค21
4.021B8.48%3.161Mการผลิตของผู้ผลิต13
1.656B0.33%429.106Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
404.938M-1.45%176.187Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์9
1.408B0.32%8.808Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
7.784M0.00%135.400Kบริการการกระจายสินค้า2
12.771M1.00%37.500Kการค้าปลีก1
22.496M4.10%13.095Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
22.605B0.17%278.677Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม18
34.949B0.61%170.302Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม11
13.214B0.94%779.282Kการเงิน27
17.889B0.95%939.812Kการเงิน134
51.581B0.53%358.767Kบริการเชิงพาณิชย์2
432.569M-0.27%25.172Kบริการการกระจายสินค้า2
63.376B0.31%284.811Kการค้าปลีก6
153.388M1.37%102.059Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
23.142B-0.11%320.660Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
365.153M-2.12%75.100Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
13.995B4.87%598.158Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน11
1.043B0.11%31.075Kสาธารณูปโภค2
414.002M-1.00%25.047Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
419.920M1.12%155.680Kการค้าปลีก1
11.068M1.67%1.663Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
2.494B-0.26%120.049Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ6
227.693M0.88%6.857Kบริการผู้บริโภค4
313.139M1.81%11.479Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
4.900B-0.25%126.406Kการผลิตของผู้ผลิต19
857.940M-0.19%125.899Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ8
138.241B0.65%204.827Kบริการทางด้านเทคโนโลยี47
95.453B-0.84%2.150Mแร่พลังงาน13
107.719M3.70%28.500Kการค้าปลีก1
2.824B0.46%148.551Kบริการทางด้านเทคโนโลยี27
7.763B1.05%110.612Kการเงิน8
114.045B0.79%692.943Kการเงิน20
35.299B0.61%29.754Kอื่นๆ851
108.504B1.06%1.933Mการเงิน3
491.635B0.23%2.914Mการเงิน6
87.135B0.89%1.650Mการสื่อสาร2
12.795M0.00%5.000Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
1.524B0.12%2.123Kระบบขนส่ง3
17.570M-2.22%205.500Kบริการผู้บริโภค2
89.051M-1.94%279.834Kบริการการกระจายสินค้า4
776.787M-0.30%132.067Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ21
1.174B1.48%52.807Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ12
523.500M-0.58%6.996Kการผลิตของผู้ผลิต4
1.573B-0.67%61.543Kอื่นๆ84
61.498B0.23%128.371Kบริการเชิงพาณิชย์45
2.104B3.26%180.244Kการผลิตของผู้ผลิต6
77.510M4.01%48.838Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
3.086B0.34%734.475Kบริการผู้บริโภค7
45.214B0.86%752.162Kการเงิน2
17.113M-2.46%3.100Kการผลิตของผู้ผลิต1
220.786B0.58%1.917Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม8
233.874B-2.54%1.007Mแร่พลังงาน172
3.654B-0.54%228.171Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม25
1.974B2.20%43.671Kบริการผู้บริโภค12
708.400M-0.21%93.801Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
85.583B1.01%885.236Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน539
2.678B0.06%141.325Kระบบขนส่ง3
30.778B-0.02%446.911Kบริการทางด้านเทคโนโลยี55
26.118M0.79%20.000Kบริการเชิงพาณิชย์2
173.932M-2.16%7.381Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
1.651B-0.13%29.672Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ23
17.753B1.67%571.543Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ49
264.080B-0.38%911.790Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน586
41.701B0.19%161.173Kการเงิน4
282.324M2.24%9.633Kบริการผู้บริโภค2
3.154B-0.21%51.624Kบริการผู้บริโภค5
4.119B1.99%48.494Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
136.916B0.77%614.356Kระบบขนส่ง2
29.284B1.95%906.657Kการเงิน28
97.851B0.10%397.834Kการเงิน45
9.421B0.54%192.407Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
33.006B0.23%638.638Kการเงิน8
77.110B1.81%290.262Kบริการผู้บริโภค9
36.879M-4.04%150.980Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
75.230M-1.10%341.854Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
5.619B0.63%152.308Kการเงิน3
124.815B0.35%373.534Kการค้าปลีก17
17.296B-0.65%304.327Kการสื่อสาร12
2.637B0.23%195.052Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน13
1.423B0.58%29.790Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์10
4.718B-0.95%178.277Kระบบขนส่ง4
2.692B0.20%224.601Kการผลิตของผู้ผลิต8
431.204M-0.42%1.755Kสาธารณูปโภค3
24.126B0.78%228.914Kบริการการกระจายสินค้า18
67.261B-0.24%497.481Kการสื่อสาร6
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน Pine Wizards ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library ศูนย์ช่วยเหลือ แนะนำเพื่อน คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ