อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — แคนาดา

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
109.942M-1.65%7.443Kบริการเชิงพาณิชย์4
10.258B-0.48%943.476Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์11
40.936B1.45%662.962Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ103
2.575B-1.23%8.492Kระบบขนส่ง3
15.667B-0.58%706.086Kระบบขนส่ง4
16.312B-0.01%58.142Kสาธารณูปโภค7
13.199B-0.26%223.969Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
2.948B0.09%29.287Kการค้าปลีก5
24.831B0.13%94.740Kการผลิตของผู้ผลิต5
33.115B1.50%2.004Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
3.790B0.13%17.166Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
6.688B-0.30%26.267Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ40
2.291B-1.57%68.859Kบริการผู้บริโภค6
439.908M-1.79%20.314Kการผลิตของผู้ผลิต5
34.639B-0.84%133.726Kบริการผู้บริโภค6
12.629B0.23%14.559Kบริการผู้บริโภค8
216.085M0.58%50.980Kการค้าปลีก3
34.944B-1.48%361.529Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ16
653.264M-1.96%124.411Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
5.401B-0.30%163.894Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ11
120.548M1.66%69.494Kแร่พลังงาน5
333.968M0.38%8.877Kบริการเชิงพาณิชย์4
283.404M-1.70%21.596Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
9.938M25.00%2.400Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
149.040M-2.45%5.412Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
66.387M0.42%2.100Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
5.324B0.03%14.603Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
1.581B-1.78%344.606Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม8
270.348M-3.28%32.268Kบริการทางด้านเทคโนโลยี17
2.015B0.09%42.450Kการค้าปลีก1
14.696B0.30%103.645Kการค้าปลีก1
213.298M-0.60%110.598Kการค้าปลีก2
150.867B0.36%85.327Kสาธารณูปโภค21
3.429B-8.87%973.508Kการผลิตของผู้ผลิต13
1.656B0.63%49.219Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
393.658M1.47%38.157Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์10
1.440B-0.59%13.394Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
6.919M0.00%70.400Kบริการการกระจายสินค้า2
12.592M7.92%38.500Kการค้าปลีก1
21.965M0.00%40.251Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
22.802B-0.69%71.299Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม18
34.968B-0.10%47.280Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม11
13.338B-0.49%127.471Kการเงิน27
18.067B-0.91%125.189Kการเงิน137
51.783B0.47%39.095Kบริการเชิงพาณิชย์2
415.270M0.31%8.821Kบริการการกระจายสินค้า2
63.862B0.24%57.955Kการค้าปลีก6
145.614M4.32%64.782Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
23.123B1.46%152.082Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
357.543M-1.50%11.315Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
13.682B-1.67%76.280Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน11
1.043B-0.06%1.475Kสาธารณูปโภค2
406.182M-0.97%7.850Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
422.264M-0.92%22.964Kการค้าปลีก1
89.255K1.67%1.663Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
2.497B0.79%23.995Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ6
160.515M-0.23%223บริการผู้บริโภค2
293.167M-1.76%8.070Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
4.938B-0.79%37.357Kการผลิตของผู้ผลิต19
864.240M-0.95%24.578Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ6
141.345B0.87%48.113Kบริการทางด้านเทคโนโลยี46
93.771B-1.29%493.295Kแร่พลังงาน13
2.793B-1.78%101.525Kบริการทางด้านเทคโนโลยี27
7.919B0.94%14.808Kการเงิน7
114.146B0.02%113.685Kการเงิน19
35.259B-0.43%6.935Kอื่นๆ853
108.593B-0.55%421.702Kการเงิน3
493.267B-0.09%471.029Kการเงิน6
87.636B0.47%136.170Kการสื่อสาร2
12.795M0.00%5.000Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
1.507B-0.99%974ระบบขนส่ง3
17.570M2.27%5.000Kบริการผู้บริโภค2
91.011M-0.91%22.169Kบริการการกระจายสินค้า3
773.861M0.20%12.601Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ21
1.198B1.37%32.500Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ12
519.974M-0.10%4.116Kการผลิตของผู้ผลิต4
1.583B-0.37%23.799Kอื่นๆ84
62.019B0.28%19.308Kบริการเชิงพาณิชย์45
2.015B-2.48%68.310Kการผลิตของผู้ผลิต6
68.438M-3.14%55.254Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
3.071B0.23%79.280Kบริการผู้บริโภค7
45.269B-0.25%118.200Kการเงิน2
14.021M-23.53%10.200Kการผลิตของผู้ผลิต1
222.596B-0.09%510.781Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม8
228.248B-0.24%406.526Kแร่พลังงาน173
3.601B-1.36%45.383Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม24
1.961B1.70%11.040Kบริการผู้บริโภค12
690.184M-1.17%25.615Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
83.217B-2.14%351.892Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน536
2.724B-1.18%55.447Kระบบขนส่ง3
30.980B0.22%74.880Kบริการทางด้านเทคโนโลยี53
26.323M3.10%7.335Kบริการเชิงพาณิชย์2
175.211M0.00%4.288Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
1.563B-1.18%15.822Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ22
17.481B0.45%86.158Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ50
269.161B0.69%316.612Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน595
58.854B0.07%16.126Kการเงิน5
297.097M0.47%3.297Kบริการผู้บริโภค2
3.479B2.43%16.254Kบริการผู้บริโภค6
4.134B-0.77%10.818Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
135.157B0.64%112.375Kระบบขนส่ง2
29.115B-0.07%111.740Kการเงิน27
100.422B-0.20%69.019Kการเงิน47
9.229B-0.20%42.806Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
32.987B0.13%78.305Kการเงิน8
78.786B1.04%86.766Kบริการผู้บริโภค9
36.534M-17.20%132.700Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
80.245M0.00%45.100Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
5.589B-0.65%20.477Kการเงิน3
125.130B0.41%89.505Kการค้าปลีก17
17.543B-0.06%48.215Kการสื่อสาร11
2.572B-2.11%85.586Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน13
1.412B-0.32%6.272Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์10
4.690B-2.02%57.182Kระบบขนส่ง4
2.811B-0.17%83.036Kการผลิตของผู้ผลิต9
452.746M0.65%1.447Kสาธารณูปโภค3
23.974B-1.02%49.882Kบริการการกระจายสินค้า18
68.689B1.25%104.771Kการสื่อสาร6
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ