อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — แคนาดา

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
119.992M0.00-2.58%30.063Kบริการเชิงพาณิชย์4
21.035B0.690.92%1.043Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์12
44.506B0.093.45%1.531Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ103
1.392B0.91-2.01%19.120Kระบบขนส่ง3
19.453B1.13-0.84%767.023Kระบบขนส่ง5
20.117B3.95-0.75%325.170Kสาธารณูปโภค9
13.598B1.07-0.29%721.252Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
2.220B0.881.52%196.727Kการค้าปลีก4
25.802B2.531.68%544.992Kการผลิตของผู้ผลิต5
32.171B3.71-1.41%5.748Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร11
3.671B1.62-0.83%136.719Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
5.140B0.000.35%229.105Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ40
2.175B4.301.05%475.435Kบริการผู้บริโภค6
485.234M0.50-0.97%359.703Kการผลิตของผู้ผลิต6
35.332B3.880.67%436.818Kบริการผู้บริโภค6
12.599B0.170.41%248.762Kบริการผู้บริโภค9
191.386M0.00-1.35%38.923Kการค้าปลีก3
35.278B3.871.06%2.017Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ16
598.445M2.661.16%361.537Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
5.156B4.972.83%391.188Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ9
117.306M0.00-3.77%12.971Kแร่พลังงาน6
295.304M0.553.95%496.621Kบริการเชิงพาณิชย์4
248.923M0.00-0.69%60.358Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
10.252M0.000.00%34.535Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
118.180M0.00-1.20%37.428Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
64.980M11.260.87%23.970Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
5.090B1.650.44%122.083Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ5
1.596B3.260.33%604.981Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม8
201.565M0.00-0.15%37.617Kบริการทางด้านเทคโนโลยี16
1.555B0.592.61%561.046Kการค้าปลีก1
13.684B0.402.66%995.268Kการค้าปลีก1
157.727M0.000.49%95.076Kการค้าปลีก2
146.263B3.89-1.32%855.023Kสาธารณูปโภค22
2.167B0.151.26%265.777Kการผลิตของผู้ผลิต13
1.450B0.002.46%392.909Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
319.786M0.000.56%71.964Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์10
1.374B4.02-0.36%18.796Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
8.649M0.0010.00%1.496Mบริการการกระจายสินค้า1
12.652M4.720.00%1.000Kการค้าปลีก1
21.085M0.004.17%97.268Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
20.077B1.580.46%315.337Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม18
32.445B0.79-1.05%406.191Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม10
12.548B3.27-0.88%646.580Kการเงิน28
17.254B4.220.57%983.367Kการเงิน130
47.169B2.03-0.14%515.764Kบริการเชิงพาณิชย์3
431.940M3.01-2.43%51.716Kบริการการกระจายสินค้า3
66.692B1.67-3.09%835.820Kการค้าปลีก6
154.393M0.00-0.85%69.720Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
23.152B1.88-0.69%358.001Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
315.728M0.000.37%27.968Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
12.919B2.170.69%268.727Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน12
1.039B3.130.23%14.494Kสาธารณูปโภค2
367.182M0.003.53%96.888Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
418.365M10.41-2.97%268.391Kการค้าปลีก1
2.462B4.62-0.80%196.486Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ6
224.890M0.001.32%96.077Kบริการผู้บริโภค4
245.412M2.960.09%22.249Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
4.688B2.04-0.15%186.515Kการผลิตของผู้ผลิต19
889.241M4.730.92%260.378Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ6
122.869B0.12-0.29%268.082Kบริการทางด้านเทคโนโลยี47
90.459B3.590.72%4.049Mแร่พลังงาน13
121.184M0.000.00%49.500Kการค้าปลีก1
2.679B0.270.20%186.710Kบริการทางด้านเทคโนโลยี31
7.285B2.560.18%142.484Kการเงิน8
107.162B1.72-1.19%1.195Mการเงิน22
31.755B1.890.15%21.479Kอื่นๆ851
102.130B4.590.38%3.116Mการเงิน3
485.432B4.330.33%2.845Mการเงิน6
88.523B4.82-0.44%2.718Mการสื่อสาร2
12.236M0.000.00%19.000Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
1.612B1.69-0.17%1.378Kระบบขนส่ง3
19.167M0.000.00%600บริการผู้บริโภค2
58.243M0.00-6.83%43.820Kบริการการกระจายสินค้า4
1.000B0.00-0.38%126.935Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ23
885.585M0.00-1.50%39.948Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ11
502.119M3.492.23%9.653Kการผลิตของผู้ผลิต4
1.555B0.040.87%63.597Kอื่นๆ87
49.018B1.16-0.07%102.277Kบริการเชิงพาณิชย์39
1.864B1.861.57%296.604Kการผลิตของผู้ผลิต6
94.109M0.003.85%18.901Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
2.400B4.900.23%125.292Kบริการผู้บริโภค9
42.012B3.530.10%1.034Mการเงิน2
10.786M0.00-1.37%4.500Kการผลิตของผู้ผลิต1
211.736B5.63-0.82%4.018Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม9
211.319B4.472.24%3.096Mแร่พลังงาน181
3.375B3.910.85%414.368Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม24
1.879B5.65-0.59%49.318Kบริการผู้บริโภค12
705.599M3.290.14%77.007Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
75.701B0.701.46%1.544Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน540
1.354B3.152.58%553.110Kระบบขนส่ง2
27.033B1.240.38%648.622Kบริการทางด้านเทคโนโลยี50
25.710M7.14-0.79%28.800Kบริการเชิงพาณิชย์1
162.436M0.006.15%1.900Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
1.332B0.461.48%73.576Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ21
17.453B0.096.52%1.033Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ51
256.497B0.83-0.27%1.442Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน620
39.509B2.190.11%174.132Kการเงิน4
258.812M0.000.35%2.999Kบริการผู้บริโภค2
2.683B6.037.54%378.996Kบริการผู้บริโภค7
3.894B3.952.24%40.859Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
129.872B1.530.50%953.583Kระบบขนส่ง2
37.504B4.24-1.17%329.484Kการเงิน32
85.255B4.73-1.69%613.739Kการเงิน47
9.391B0.380.73%279.929Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
32.375B3.64-0.45%1.119Mการเงิน8
80.757B2.98-0.01%286.768Kบริการผู้บริโภค9
12.223M0.0012.67%480.989Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
84.425M0.000.99%149.538Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
5.278B3.52-0.40%97.774Kการเงิน2
122.228B1.05-0.29%551.058Kการค้าปลีก18
17.473B1.320.37%208.876Kการสื่อสาร12
2.735B3.641.91%270.178Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน14
1.361B0.360.69%40.956Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์10
4.421B3.191.12%205.924Kระบบขนส่ง4
2.364B4.491.75%217.530Kการผลิตของผู้ผลิต10
451.787M1.80-0.41%4.289Kสาธารณูปโภค3
22.839B3.050.19%304.264Kบริการการกระจายสินค้า18
65.117B3.140.87%430.365Kการสื่อสาร7
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library ศูนย์ช่วยเหลือ แนะนำเพื่อน คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ