อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — แคนาดา

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
117.767M0.00-0.52%43.651Kบริการเชิงพาณิชย์4
21.351B0.670.58%1.767Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์12
46.532B0.091.28%2.233Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ103
1.368B0.930.30%30.933Kระบบขนส่ง3
19.523B1.131.21%663.065Kระบบขนส่ง5
19.918B3.97-0.26%226.791Kสาธารณูปโภค9
13.344B0.82-1.38%646.276Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
2.231B0.88-0.97%130.506Kการค้าปลีก4
25.640B1.92-0.50%485.459Kการผลิตของผู้ผลิต5
31.275B3.82-2.97%2.707Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร11
3.588B1.36-1.37%82.145Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
5.120B0.00-0.17%126.669Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ40
2.206B4.24-0.74%547.900Kบริการผู้บริโภค6
476.833M0.510.82%136.088Kการผลิตของผู้ผลิต6
35.180B3.901.09%719.718Kบริการผู้บริโภค6
12.893B0.161.93%389.259Kบริการผู้บริโภค9
189.614M0.00-0.36%20.657Kการค้าปลีก3
36.279B2.841.75%2.603Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ16
627.567M2.543.52%420.292Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
5.296B4.17-0.10%552.677Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ9
110.389M0.00-0.31%51.101Kแร่พลังงาน6
318.001M0.513.40%510.216Kบริการเชิงพาณิชย์4
252.568M0.001.70%23.209Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
9.938M0.000.00%34.535Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
119.499M0.001.97%33.539Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
65.824M11.110.43%20.559Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
5.049B1.44-1.24%103.139Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ5
1.603B2.400.69%420.228Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม8
209.227M0.002.07%31.085Kบริการทางด้านเทคโนโลยี16
1.638B0.562.66%1.163Mการค้าปลีก1
14.022B0.390.49%1.461Mการค้าปลีก1
162.663M0.002.66%591.233Kการค้าปลีก2
144.784B3.720.27%1.027Mสาธารณูปโภค22
2.231B0.151.76%232.180Kการผลิตของผู้ผลิต13
1.491B0.00-0.02%341.816Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
318.430M0.00-0.58%98.480Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์10
1.332B4.15-2.72%37.912Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
10.379M0.009.09%236.330Kบริการการกระจายสินค้า1
12.473M4.780.00%1.000Kการค้าปลีก1
21.616M0.00-1.45%164.010Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
20.315B1.560.73%395.263Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม18
32.289B0.600.60%324.453Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม10
12.468B3.290.25%1.625Mการเงิน28
18.381B3.966.37%5.191Mการเงิน135
47.645B1.511.15%382.794Kบริการเชิงพาณิชย์2
421.960M3.080.64%24.836Kบริการการกระจายสินค้า3
63.815B1.75-1.25%583.557Kการค้าปลีก6
153.765M0.000.21%129.462Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
23.090B1.880.43%332.072Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
311.490M0.00-1.57%27.052Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
12.943B2.17-0.47%583.394Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน12
1.040B3.13-0.06%17.698Kสาธารณูปโภค2
401.125M0.003.15%68.994Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
412.144M10.571.53%170.452Kการค้าปลีก1
2.450B4.650.32%119.001Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ6
222.604M0.001.63%15.951Kบริการผู้บริโภค4
—%บริการผู้บริโภค
242.415M3.000.07%12.559Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
4.748B2.011.40%180.163Kการผลิตของผู้ผลิต19
900.907M4.670.32%220.407Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ7
124.559B0.091.71%256.611Kบริการทางด้านเทคโนโลยี46
90.806B3.58-0.33%4.383Mแร่พลังงาน13
116.695M0.000.00%49.500Kการค้าปลีก1
2.684B0.27-0.19%133.950Kบริการทางด้านเทคโนโลยี32
7.315B2.550.21%83.013Kการเงิน8
106.372B1.530.47%882.114Kการเงิน22
31.783B1.880.19%24.751Kอื่นๆ853
104.623B4.482.23%4.167Mการเงิน3
489.945B4.290.60%4.135Mการเงิน6
86.710B4.92-1.61%2.490Mการสื่อสาร2
12.585M0.002.86%56.500Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
1.613B1.690.19%3.228Kระบบขนส่ง3
18.768M0.00-2.08%7.000Kบริการผู้บริโภค2
62.267M0.0013.19%82.844Kบริการการกระจายสินค้า4
1.007B0.001.14%100.260Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ23
862.595M0.00-0.74%20.667Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ11
541.508M3.235.50%26.565Kการผลิตของผู้ผลิต4
1.586B0.032.33%54.784Kอื่นๆ88
48.732B1.09-0.19%124.684Kบริการเชิงพาณิชย์39
1.874B1.85-1.00%177.347Kการผลิตของผู้ผลิต6
95.606M0.00-2.09%15.939Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
2.416B4.870.48%105.684Kบริการผู้บริโภค9
41.884B3.55-0.40%1.729Mการเงิน2
12.224M0.0018.06%25.000Kการผลิตของผู้ผลิต1
210.363B5.670.17%3.767Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม9
215.989B4.360.91%3.117Mแร่พลังงาน182
3.444B3.830.46%1.015Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม25
1.874B4.290.32%58.852Kบริการผู้บริโภค12
708.122M3.280.21%155.244Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
77.021B0.680.48%1.257Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน540
1.404B3.041.36%206.881Kระบบขนส่ง2
27.590B0.982.01%817.772Kบริการทางด้านเทคโนโลยี51
25.914M7.091.60%3.180Kบริการเชิงพาณิชย์1
164.935M0.006.15%1.900Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
1.377B0.451.84%46.568Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ21
18.321B0.08-1.23%654.452Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ51
258.368B0.711.07%1.368Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน619
39.553B1.950.00%104.935Kการเงิน4
258.381M0.00-0.44%4.105Kบริการผู้บริโภค2
3.315B4.8811.73%275.904Kบริการผู้บริโภค7
3.912B3.93-1.79%35.452Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
130.384B1.53-0.10%922.551Kระบบขนส่ง2
37.252B4.260.33%297.762Kการเงิน32
83.911B4.96-0.06%547.078Kการเงิน47
9.387B0.38-0.77%141.552Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
32.250B3.660.06%1.244Mการเงิน8
80.843B2.280.13%261.629Kบริการผู้บริโภค9
13.621M0.000.00%143.581Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
86.097M0.000.98%191.321Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
5.318B3.501.17%107.189Kการเงิน2
121.228B1.06-0.52%515.177Kการค้าปลีก18
17.071B1.35-2.06%207.926Kการสื่อสาร12
2.826B3.521.49%294.410Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน14
1.379B0.360.57%30.644Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์10
4.485B3.150.34%202.760Kระบบขนส่ง4
2.414B4.400.28%168.455Kการผลิตของผู้ผลิต10
456.208M1.802.79%6.118Kสาธารณูปโภค3
22.971B3.030.39%225.122Kบริการการกระจายสินค้า18
65.312B3.13-0.54%603.363Kการสื่อสาร7
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library ศูนย์ช่วยเหลือ แนะนำเพื่อน คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ