อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — แคนาดา

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
118.048M0.000.18%15.742Kบริการเชิงพาณิชย์4
21.231B0.680.03%364.860Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์12
46.004B0.092.67%1.062Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ103
1.364B0.93-0.10%7.277Kระบบขนส่ง3
19.291B1.140.18%119.876Kระบบขนส่ง5
19.940B3.99-0.21%28.021Kสาธารณูปโภค9
13.553B1.070.01%139.197Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
2.253B0.87-1.61%14.148Kการค้าปลีก4
25.769B2.48-0.03%98.856Kการผลิตของผู้ผลิต5
31.475B3.80-2.29%1.540Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร11
3.640B1.64-0.96%20.140Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
5.136B0.00-0.46%36.342Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ40
2.215B4.22-0.78%241.227Kบริการผู้บริโภค6
472.222M0.510.72%15.829Kการผลิตของผู้ผลิต6
35.568B3.850.95%58.370Kบริการผู้บริโภค6
12.651B0.161.48%87.353Kบริการผู้บริโภค9
188.936M0.00-0.39%5.827Kการค้าปลีก3
35.658B3.831.00%1.474Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ16
610.221M2.611.16%141.318Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
5.302B4.841.09%126.421Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ9
112.517M0.00-0.92%18.526Kแร่พลังงาน6
307.673M0.533.57%216.286Kบริการเชิงพาณิชย์4
247.415M0.001.39%9.881Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
9.938M0.000.00%34.535Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
117.847M0.00-1.52%22.935Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
65.543M11.16-0.43%6.690Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
5.112B1.64-0.56%26.570Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ5
1.602B3.240.32%141.303Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม8
202.673M0.00-1.19%12.898Kบริการทางด้านเทคโนโลยี16
1.595B0.58-0.81%310.223Kการค้าปลีก1
13.953B0.390.11%142.467Kการค้าปลีก1
158.498M0.00-0.52%42.416Kการค้าปลีก2
144.288B3.94-0.23%129.104Kสาธารณูปโภค22
2.194B0.151.73%92.388Kการผลิตของผู้ผลิต13
1.486B0.000.23%65.231Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
318.198M0.00-1.18%38.979Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์10
1.369B4.040.25%3.673Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
9.514M0.000.00%20.950Kบริการการกระจายสินค้า1
12.771M4.670.00%1.000Kการค้าปลีก1
21.965M0.00-1.59%21.625Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
20.171B1.570.28%60.304Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม18
32.094B0.800.01%69.910Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม10
12.438B3.300.13%70.481Kการเงิน28
17.306B4.206.09%1.477Mการเงิน130
47.101B2.030.75%74.295Kบริการเชิงพาณิชย์2
420.212M3.101.15%4.103Kบริการการกระจายสินค้า3
64.631B1.73-1.17%114.259Kการค้าปลีก6
154.464M0.001.17%86.491Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
22.992B1.89-0.48%68.901Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
316.770M0.00-0.18%6.756Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
13.009B2.16-0.03%58.747Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน12
1.041B3.130.27%5.181Kสาธารณูปโภค2
388.219M0.000.83%11.390Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
405.923M10.731.92%36.400Kการค้าปลีก1
2.443B4.660.34%23.124Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ6
223.135M0.001.31%96.502Kบริการผู้บริโภค4
242.796M2.991.45%12.360Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
4.683B2.040.76%82.262Kการผลิตของผู้ผลิต19
897.172M4.691.02%40.854Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ6
122.599B0.121.27%50.940Kบริการทางด้านเทคโนโลยี46
91.107B3.57-0.11%469.150Kแร่พลังงาน13
116.695M0.000.00%49.500Kการค้าปลีก1
2.694B0.260.07%28.487Kบริการทางด้านเทคโนโลยี31
7.300B2.55-0.20%10.951Kการเงิน8
105.879B1.740.11%164.692Kการเงิน22
31.693B1.890.09%7.336Kอื่นๆ849
102.516B4.582.66%919.076Kการเงิน3
487.042B4.320.05%1.001Mการเงิน6
88.138B4.84-2.13%531.608Kการสื่อสาร2
12.236M0.000.00%19.000Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
1.603B1.700.31%734ระบบขนส่ง3
19.167M0.000.00%600บริการผู้บริโภค2
55.245M0.006.69%38.345Kบริการการกระจายสินค้า4
998.428M0.00-0.11%28.102Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ23
867.932M0.000.22%3.424Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ11
513.334M3.412.14%5.794Kการผลิตของผู้ผลิต4
1.565B0.040.74%27.151Kอื่นๆ87
48.626B1.17-0.29%46.687Kบริการเชิงพาณิชย์39
1.893B1.83-0.43%68.740Kการผลิตของผู้ผลิต6
97.452M0.001.07%11.271Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
2.405B4.89-0.47%31.991Kบริการผู้บริโภค9
42.052B3.53-0.20%155.372Kการเงิน2
9.204M0.0011.11%17.000Kการผลิตของผู้ผลิต1
210.004B5.68-0.45%502.215Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม9
216.167B4.371.11%557.172Kแร่พลังงาน181
3.404B3.880.33%76.341Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม24
1.869B5.680.08%13.191Kบริการผู้บริโภค12
706.608M3.291.14%23.947Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
76.754B0.690.35%393.239Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน538
1.389B3.071.02%31.374Kระบบขนส่ง2
27.137B1.231.28%205.646Kบริการทางด้านเทคโนโลยี50
25.506M7.200.00%2.800Kบริการเชิงพาณิชย์1
172.432M0.006.15%1.900Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
1.351B0.45-0.34%14.918Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ21
18.596B0.08-0.94%168.910Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ51
255.672B0.840.32%460.947Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน616
39.553B2.190.15%34.121Kการเงิน4
259.580M0.000.19%252บริการผู้บริโภค2
2.856B5.678.94%117.816Kบริการผู้บริโภค7
3.987B3.86-0.25%8.512Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
130.520B1.53-0.21%160.552Kระบบขนส่ง2
37.143B4.300.08%65.319Kการเงิน32
83.808B4.81-0.15%129.756Kการเงิน47
9.460B0.38-0.54%27.631Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
32.230B3.66-0.11%161.320Kการเงิน8
80.747B2.98-0.47%40.644Kบริการผู้บริโภค9
12.591M0.00-15.96%46.543Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
85.261M0.00-1.96%112.536Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
5.257B3.540.48%14.688Kการเงิน2
121.872B1.05-1.12%80.591Kการค้าปลีก18
17.364B1.33-0.15%35.858Kการสื่อสาร12
2.788B3.570.20%50.936Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน14
1.371B0.360.15%11.790Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์10
4.470B3.160.01%29.898Kระบบขนส่ง4
2.410B4.40-0.03%30.009Kการผลิตของผู้ผลิต10
446.645M1.82-0.77%2.589Kสาธารณูปโภค3
22.888B3.04-0.03%39.664Kบริการการกระจายสินค้า18
65.685B3.11-1.12%143.043Kการสื่อสาร7
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library ศูนย์ช่วยเหลือ แนะนำเพื่อน คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ