อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — แคนาดา

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ
       
1.201B-0.20%62.882Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ27
275.715M-0.52%22.638Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร11
11.696B0.200.10%4.886Mในทางอุตสาหกรรม12
41.399B3.410.68%1.734Mวัสดุพื้นฐาน16
2.049B1.11-6.42%18.699Kในทางอุตสาหกรรม4
11.560B1.730.27%983.492Kในทางอุตสาหกรรม6
10.206M-1.82%6.000Kวัสดุพื้นฐาน1
16.037B0.770.56%582.639Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร6
2.461B1.030.71%252.887Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร6
619.713M2.150.22%70.344Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร1
58.418M-4.26%50.165Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
310.366M3.53-0.71%71.608Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร1
27.383B2.311.20%927.404Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร7
494.738B4.220.75%3.100Mไฟแนนซ์13
3.665B0.32%95.914Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ51
17.796B2.66-1.57%6.757Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร4
6.758B3.13-0.51%210.753Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร7
28.589B1.640.60%320.007Kในทางอุตสาหกรรม22
2.753B1.590.31%174.901Kในทางอุตสาหกรรม3
4.013B0.492.84%1.002Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
5.643B6.420.32%57.005Kไฟแนนซ์21
264.665M0.20-0.88%29.522Kพลังงาน9
3.577B4.10-0.28%125.314Kในทางอุตสาหกรรม2
181.691M8.160.51%48.643Kไฟแนนซ์1
6.986B3.562.71%570.196Kวัสดุพื้นฐาน9
3.105B4.72-0.69%123.571Kเทคโนโลยี18
6.780M1.79%31.915Kเทคโนโลยี2
21.860B2.350.32%285.303Kในทางอุตสาหกรรม13
722.757M0.30-0.64%24.654Kวัสดุพื้นฐาน10
458.887M9.96-0.34%115.023Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
1.363B2.44-0.12%28.756Kไฟแนนซ์9
368.926M2.20-7.46%39.340Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร6
7.350B3.470.73%746.886Kไฟแนนซ์12
21.577B2.740.18%169.051Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร5
10.832B0.470.46%891.558Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร1
2.466B2.03-0.22%12.607Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร5
720.069M1.07%240.555Kไฟแนนซ์5
109.143M3.54-5.77%1.050Kไฟแนนซ์2
1.502M-15.00%54.000Kในทางอุตสาหกรรม1
454.401M1.201.67%184.688Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร2
49.551B4.630.46%925.806Kสาธารณูปโภค12
482.047M0.820.42%239.275Kในทางอุตสาหกรรม14
489.547M0.43%251.624Kเทคโนโลยี9
2.213B2.350.36%141.851Kในทางอุตสาหกรรม3
625.090M11.03%684.042Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร10
29.161B0.781.57%323.608Kในทางอุตสาหกรรม26
7.440B1.740.76%114.293Kไฟแนนซ์19
1.845B3.091.40%86.198Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร16
25.151B1.880.47%388.082Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร27
141.429B1.11-0.05%557.549Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร11
15.490B4.351.15%387.043Kวัสดุพื้นฐาน13
126.365B0.99-1.60%2.070Mวัสดุพื้นฐาน326
119.021B1.490.53%1.268Mในทางอุตสาหกรรม5
6.742B3.900.67%218.155Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ16
879.514M2.390.99%167.285Kในทางอุตสาหกรรม4
2.752B4.645.06%783.642Kในทางอุตสาหกรรม10
19.527B4.981.58%266.920Kในทางอุตสาหกรรม2
4.279B0.180.43%54.965Kไฟแนนซ์67
2.654B4.381.83%77.111Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
755.230M3.63-0.10%196.426Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร1
111.616M-1.00%82.900Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร1
110.760M2.17-0.46%30.383Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร1
86.672M-1.49%91.650Kเทคโนโลยี1
1.547M-36.36%2.000Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร1
25.024B0.080.50%436.242Kเทคโนโลยี24
18.514B6.160.52%322.242Kสาธารณูปโภค10
45.827M9.721.90%2.916Kในทางอุตสาหกรรม1
2.350B0.630.60%231.969Kในทางอุตสาหกรรม16
75.932B0.49-0.50%1.512Mวัสดุพื้นฐาน409
17.972B3.710.41%3.017Mพลังงาน4
119.652B4.460.47%1.502Mบริการโทรคมนาคม10
27.072B0.020.42%212.964Kเทคโนโลยี20
2.115B3.611.05%111.699Kไฟแนนซ์15
80.162B2.221.06%828.040Kไฟแนนซ์43
823.601M4.38-0.02%120.617Kไฟแนนซ์20
2.419B4.70-0.28%276.440Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร6
115.809B4.861.15%2.110Mไฟแนนซ์5
514.997M2.992.90%5.950Kในทางอุตสาหกรรม1
2.058B2.100.73%178.971Kในทางอุตสาหกรรม2
629.464M1.92%119.794Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ8
598.880M-2.36%44.866Kวัสดุพื้นฐาน8
22.396B5.610.59%859.698Kไฟแนนซ์3
37.757B5.040.32%496.211Kสาธารณูปโภค6
782.779M3.052.30%303.599Kไฟแนนซ์12
2.031B6.710.46%119.691Kสาธารณูปโภค4
221.348M-0.55%78.623Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร3
24.400B1.111.59%162.508Kวัสดุพื้นฐาน8
2.590M0.00%700เทคโนโลยี1
2.692B3.80-0.24%629.102Kพลังงาน9
201.335B3.844.06%1.627Mพลังงาน182
126.217B3.400.85%2.737Mพลังงาน8
178.215B5.930.96%4.026Mพลังงาน5
10.761B2.860.50%376.784Kพลังงาน32
816.448M1.140.24%11.065Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
983.485M1.532.57%104.914Kวัสดุพื้นฐาน1
5.984B2.891.16%41.472Kวัสดุพื้นฐาน5
1.815M0.00%58.000Kในทางอุตสาหกรรม1
433.235M1.563.25%10.670Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร2
3.354B1.031.26%67.178Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร5
71.739B0.82%5.314Mธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ118
51.177M1.33%151.534Kเทคโนโลยี2
24.693B1.60-1.11%590.862Kวัสดุพื้นฐาน122
34.342B2.980.71%558.842Kในทางอุตสาหกรรม6
36.818B2.620.60%140.870Kไฟแนนซ์5
19.793B4.97-0.55%446.810Kไฟแนนซ์21
9.325B1.301.15%109.476Kไฟแนนซ์7
3.810B0.922.07%374.102Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
7.149M-4.91%465ไฟแนนซ์1
1.027B-1.53%268.275Kพลังงาน8
40.315B3.150.24%504.105Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร13
1.792B1.79%218.236Kเทคโนโลยี5
54.081B0.731.67%243.639Kเทคโนโลยี79
2.092B6.59-0.24%156.217Kไฟแนนซ์4
444.988M0.13%120.156Kวัสดุพื้นฐาน3
14.675B0.750.18%574.641Kวัสดุพื้นฐาน174
5.141B3.820.67%302.357Kวัสดุพื้นฐาน22
211.188M3.111.58%5.123Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร1
14.007M0.00%70.270Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร1
4.612B-0.34%107.961Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร1
11.274B0.280.83%1.091Mพลังงาน41
276.252M2.93-2.21%600สาธารณูปโภค1
79.562B2.490.49%627.725Kบริการโทรคมนาคม12
โหลดเพิ่ม
TH ภาษาไทย
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต สต็อกชาร์ตไลบรารี่ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย คำอธิบาย & วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ติดต่อฝ่ายสนับสนุนการใช้งาน ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ