อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — แคนาดา

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
109.124M-0.98%2.839Kบริการเชิงพาณิชย์4
10.004B1.90%7.696Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์11
42.035B-3.43%2.155Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ102
2.333B-0.62%26.203Kระบบขนส่ง3
16.377B-4.13%2.602Mระบบขนส่ง4
16.047B1.07%387.985Kสาธารณูปโภค8
13.034B0.24%373.950Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
2.885B1.99%185.012Kการค้าปลีก5
25.439B-1.75%473.236Kการผลิตของผู้ผลิต5
33.529B1.88%2.516Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร11
3.844B-0.62%64.749Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
6.746B-0.58%160.850Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ40
2.370B-1.76%421.705Kบริการผู้บริโภค6
428.543M2.16%141.232Kการผลิตของผู้ผลิต5
34.214B-1.00%692.758Kบริการผู้บริโภค6
12.631B-0.56%329.605Kบริการผู้บริโภค8
220.792M0.01%221.194Kการค้าปลีก3
35.638B-0.89%992.010Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ16
637.976M1.34%786.325Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
5.610B-1.36%285.235Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ11
118.930M1.29%151.479Kแร่พลังงาน5
351.279M-0.92%65.970Kบริการเชิงพาณิชย์4
289.616M-0.91%100.441Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
10.461M-20.00%34.500Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
140.679M-3.35%14.280Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
66.668M0.00%17.718Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
5.381B-0.91%69.406Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
1.684B-2.33%319.425Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม9
261.957M0.23%104.455Kบริการทางด้านเทคโนโลยี17
2.013B0.09%1.060Mการค้าปลีก1
14.323B0.98%773.688Kการค้าปลีก1
222.544M-2.02%500.547Kการค้าปลีก2
149.240B0.82%675.380Kสาธารณูปโภค21
4.152B-10.93%3.180Mการผลิตของผู้ผลิต13
1.657B-0.61%238.568Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
407.625M-0.91%72.457Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์10
1.421B1.06%22.568Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
7.784M-11.11%370.808Kบริการการกระจายสินค้า2
12.473M7.92%38.500Kการค้าปลีก1
21.616M-2.46%15.877Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
22.736B0.45%374.604Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม18
34.826B0.46%219.315Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม11
13.224B0.87%563.904Kการเงิน27
17.960B-0.34%1.654Mการเงิน133
51.689B-0.18%462.682Kบริการเชิงพาณิชย์2
433.665M-0.53%32.704Kบริการการกระจายสินค้า2
63.512B0.30%368.907Kการค้าปลีก6
149.721M-0.94%71.206Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
23.087B0.42%364.211Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
359.726M-1.49%64.719Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
13.989B-1.94%273.985Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน11
1.043B-0.26%37.703Kสาธารณูปโภค2
411.890M-1.44%20.294Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
424.586M0.55%109.209Kการค้าปลีก1
10.889M1.67%1.663Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
2.492B0.57%119.997Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ6
228.096M-0.33%5.833Kบริการผู้บริโภค3
313.642M-4.84%83.373Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
4.958B-0.87%122.973Kการผลิตของผู้ผลิต19
864.806M0.44%101.248Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ7
138.375B1.54%266.270Kบริการทางด้านเทคโนโลยี47
95.206B-1.11%3.197Mแร่พลังงาน12
2.807B0.13%234.638Kบริการทางด้านเทคโนโลยี27
7.761B1.87%144.110Kการเงิน8
114.240B-0.26%798.025Kการเงิน20
35.394B-0.72%23.539Kอื่นๆ856
109.087B-1.19%3.431Mการเงิน3
492.576B-0.15%3.603Mการเงิน6
87.029B0.05%1.427Mการสื่อสาร2
12.585M0.00%5.000Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
1.534B-1.25%1.556Kระบบขนส่ง3
18.369M0.00%12.570Kบริการผู้บริโภค2
91.629M-1.50%107.419Kบริการการกระจายสินค้า3
768.070M0.94%64.388Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ21
1.182B-0.77%171.558Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ12
529.579M-2.37%13.576Kการผลิตของผู้ผลิต4
1.586B0.87%58.180Kอื่นๆ85
61.795B-0.46%188.531Kบริการเชิงพาณิชย์45
2.072B-1.00%261.132Kการผลิตของผู้ผลิต6
79.356M-10.57%121.819Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
3.076B-0.27%1.084Mบริการผู้บริโภค7
45.358B-0.74%758.995Kการเงิน2
13.086M-23.53%10.200Kการผลิตของผู้ผลิต1
221.245B0.32%3.267Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม8
234.178B-0.39%1.250Mแร่พลังงาน171
3.642B-0.97%249.959Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม24
1.986B-1.41%39.953Kบริการผู้บริโภค12
699.798M-1.74%160.376Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
85.867B-3.28%1.113Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน535
2.706B0.52%191.691Kระบบขนส่ง3
30.894B-0.70%553.041Kบริการทางด้านเทคโนโลยี53
26.935M-3.03%2.400Kบริการเชิงพาณิชย์2
173.932M0.74%3.705Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
1.549B0.83%34.604Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ22
17.780B-0.97%439.392Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ50
265.843B1.12%1.132Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน595
41.505B0.06%156.969Kการเงิน4
281.197M-0.50%3.030Kบริการผู้บริโภค2
3.105B0.03%135.690Kบริการผู้บริโภค6
4.165B-1.90%53.712Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
137.364B-1.08%934.442Kระบบขนส่ง2
29.212B0.05%657.457Kการเงิน27
98.917B0.77%294.960Kการเงิน46
9.361B-1.16%558.523Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
33.018B-0.05%964.418Kการเงิน8
77.270B0.59%422.972Kบริการผู้บริโภค9
34.882M-3.66%254.609Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
75.230M1.11%69.120Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
5.560B0.16%143.708Kการเงิน3
125.565B0.02%532.641Kการค้าปลีก17
17.422B0.59%232.619Kการสื่อสาร11
2.636B-3.77%1.032Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน13
1.414B0.52%22.344Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์10
4.730B-0.09%269.098Kระบบขนส่ง4
2.815B-1.52%258.359Kการผลิตของผู้ผลิต9
446.377M-0.35%2.222Kสาธารณูปโภค3
24.056B-0.32%187.288Kบริการการกระจายสินค้า18
67.279B-0.93%422.911Kการสื่อสาร6
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ