อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — แคนาดา

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
737.351M-0.72%110.212Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ29
326.874M-1.98%9.190Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร10
9.688B0.26-1.91%1.959Mในทางอุตสาหกรรม14
39.402B3.471.61%613.458Kวัสดุพื้นฐาน17
1.371B0.950.18%32.500Kในทางอุตสาหกรรม3
18.145B1.181.19%772.639Kในทางอุตสาหกรรม5
12.000M7.14%15.000Kวัสดุพื้นฐาน1
15.164B0.960.42%443.745Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร5
2.034B0.96-0.04%285.973Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร6
42.842M2.60%15.784Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
224.542M4.883.41%88.879Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร1
25.573B2.592.35%458.057Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร7
517.984B4.270.75%2.817Mไฟแนนซ์10
3.452B-1.27%146.750Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ50
32.355B2.95-1.33%436สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร5
9.003B2.400.63%263.433Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร7
23.567B1.220.19%283.433Kในทางอุตสาหกรรม23
2.287B1.880.03%105.000Kในทางอุตสาหกรรม3
3.305B0.630.73%141.941Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร5
6.448B6.660.40%35.052Kไฟแนนซ์32
178.469M0.30-2.81%17.766Kพลังงาน11
2.631B5.841.17%87.034Kในทางอุตสาหกรรม2
53.115B4.86-1.04%477.108Kไฟแนนซ์29
4.750B5.414.33%339.884Kวัสดุพื้นฐาน8
3.287B2.100.43%111.460Kเทคโนโลยี20
6.658M0.00%191.000Kเทคโนโลยี1
18.000B1.831.45%298.035Kในทางอุตสาหกรรม14
304.944M1.91%9.736Kวัสดุพื้นฐาน7
410.869M11.18-1.10%36.508Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
2.770B1.511.64%82.664Kไฟแนนซ์9
546.070M1.494.44%7.924Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร8
10.931B3.49-0.86%279.653Kไฟแนนซ์21
21.191B2.71-1.11%175.296Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร5
14.883B0.37-0.25%462.479Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร1
2.200B2.280.19%8.517Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร5
13.949M-1.90%10.659Kไฟแนนซ์2
2.692B5.42-1.07%387.588Kไฟแนนซ์3
490.409M1.250.49%15.399Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร3
71.365B4.10-1.25%834.133Kสาธารณูปโภค12
436.545M1.022.02%156.883Kในทางอุตสาหกรรม14
294.438M6.51%453.286Kเทคโนโลยี8
2.633B1.98-0.04%47.511Kในทางอุตสาหกรรม3
510.694M0.15%155.438Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร10
33.080B0.68-0.99%188.203Kในทางอุตสาหกรรม24
6.985B1.99-0.51%270.197Kไฟแนนซ์21
1.724B3.350.48%291.113Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร16
26.626B1.91-0.51%258.082Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร28
157.598B1.11-1.34%555.248Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร11
12.622B2.380.84%205.295Kวัสดุพื้นฐาน13
213.755B0.81-4.42%1.645Mวัสดุพื้นฐาน306
125.917B1.660.75%822.512Kในทางอุตสาหกรรม7
7.216B3.73-1.14%248.746Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ18
695.728M3.690.92%44.644Kในทางอุตสาหกรรม2
11.428B3.191.33%158.947Kในทางอุตสาหกรรม13
8.365M0.00%10.000Kในทางอุตสาหกรรม1
3.184B0.010.01%48.917Kไฟแนนซ์55
1.849B0.78-0.73%37.447Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
771.297M3.762.77%460.857Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร1
89.246M0.62%10.809Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร1
34.025M0.00%1.000Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร1
50.292M-1.33%120.500Kเทคโนโลยี1
28.980B0.07-0.46%310.237Kเทคโนโลยี24
18.744B4.87-1.26%304.489Kสาธารณูปโภค10
26.216B4.16-1.48%386.844Kในทางอุตสาหกรรม2
2.777B0.561.72%95.299Kในทางอุตสาหกรรม23
59.584B0.622.17%997.394Kวัสดุพื้นฐาน404
17.065B4.313.95%4.051Mพลังงาน5
129.693B4.37-0.43%923.087Kบริการโทรคมนาคม11
56.611B0.010.89%269.314Kเทคโนโลยี24
1.085B2.860.50%80.190Kไฟแนนซ์13
106.106B1.94-0.06%724.155Kไฟแนนซ์45
848.605M4.75-0.29%9.564Kไฟแนนซ์17
2.492B4.72-0.07%104.214Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร5
122.349B4.421.45%1.909Mไฟแนนซ์5
516.867M2.951.12%400ในทางอุตสาหกรรม1
2.334B1.830.82%94.862Kในทางอุตสาหกรรม3
386.500M-0.34%241.803Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ7
860.644M0.89%106.911Kวัสดุพื้นฐาน11
23.211B5.300.95%364.846Kไฟแนนซ์2
46.773B4.13-0.93%1.146Mสาธารณูปโภค6
691.953M16.602.05%91.887Kไฟแนนซ์11
1.560B2.940.41%231.460Kสาธารณูปโภค4
216.316M-1.58%49.988Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร6
23.821B1.310.24%116.450Kวัสดุพื้นฐาน7
13.318M6.16%31.094Kเทคโนโลยี3
1.115B6.911.63%772.974Kพลังงาน7
176.892B4.791.81%801.462Kพลังงาน168
106.605B4.010.78%1.655Mพลังงาน7
200.580B5.58-0.29%1.990Mพลังงาน6
8.400B3.550.31%136.743Kพลังงาน29
1.646B0.57-1.45%214.232Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร5
1.094B2.742.10%77.275Kวัสดุพื้นฐาน1
4.121B4.232.44%46.834Kวัสดุพื้นฐาน5
4.627M-7.69%5.000Kในทางอุตสาหกรรม1
246.331M2.802.32%7.213Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร2
4.761B0.770.90%38.944Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร3
53.249B0.89%2.006Mธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ157
43.603M4.34%208.657Kเทคโนโลยี2
12.382B0.87-2.02%488.922Kวัสดุพื้นฐาน116
44.277B2.17-0.99%304.620Kในทางอุตสาหกรรม4
58.591B1.74-0.47%80.852Kไฟแนนซ์6
27.948B4.90-0.11%160.924Kไฟแนนซ์30
13.029B1.090.43%104.623Kไฟแนนซ์8
4.716B0.761.85%408.788Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
1.612B-0.87%303.703Kพลังงาน8
215.732M9.260.94%87.229Kพลังงาน2
17.866B2.83-1.34%288.469Kไฟแนนซ์7
48.235B2.85-1.18%311.798Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร13
1.255B1.59%231.292Kเทคโนโลยี5
77.623B0.560.34%283.447Kเทคโนโลยี85
3.955B6.170.82%124.580Kไฟแนนซ์5
523.776M-1.62%108.307Kวัสดุพื้นฐาน4
18.776B0.643.02%3.346Mวัสดุพื้นฐาน170
4.834B4.074.84%398.038Kวัสดุพื้นฐาน18
168.188M3.89-0.69%9.766Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร1
7.012M20.00%661.000Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร1
4.144B1.00%103.428Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร1
8.312B0.38-2.38%341.951Kพลังงาน40
409.800M2.00-1.39%3.465Kสาธารณูปโภค2
65.235B3.140.55%341.077Kบริการโทรคมนาคม9
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต ศูนย์ช่วยเหลือ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน เหรียญ TradingView ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ