อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — แคนาดา

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
124.323M5.83%29.167Kบริการเชิงพาณิชย์8
11.370B-1.04%1.450Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์25
62.915B-0.38%299.461Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ203
7.758B3.27%15.013Kระบบขนส่ง6
11.708B-1.80%2.049Mระบบขนส่ง10
44.814B1.77%373.671Kสาธารณูปโภค14
15.642B1.42%148.614Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร13
4.264B4.67%116.714Kการค้าปลีก6
41.563B0.30%354.043Kการผลิตของผู้ผลิต8
35.521B-1.68%1.360Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร18
7.517B1.03%108.094Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร15
15.234B3.25%113.768Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ76
2.917B0.95%389.314Kบริการผู้บริโภค12
152.704M-1.44%775การผลิตของผู้ผลิต5
46.950B-0.56%431.227Kบริการผู้บริโภค10
4.231B-0.84%41.514Kบริการผู้บริโภค10
593.320M2.50%196.643Kการค้าปลีก4
51.884B-1.86%1.095Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ39
643.233M0.17%82.874Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
4.936B-0.86%189.663Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ19
327.833M-1.73%102.529Kแร่พลังงาน11
587.202M3.53%60.574Kบริการเชิงพาณิชย์6
2.177M0.00%10.980Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
239.236M6.39%237.802Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน16
64.699M-2.92%21.298Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
9.647B2.47%57.152Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ7
1.891B1.50%251.754Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม18
664.827M0.68%182.739Kบริการทางด้านเทคโนโลยี29
28.037B0.08%549.808Kการค้าปลีก2
735.992M0.35%579.857Kการค้าปลีก2
212.274B0.85%395.235Kสาธารณูปโภค40
10.969B-1.26%552.793Kการผลิตของผู้ผลิต25
2.998B3.84%256.868Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์9
689.255M2.29%44.789Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์16
1.783B-1.21%25.372Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
43.760M17.45%39.808Kบริการการกระจายสินค้า5
12.348M-11.73%2.431Kการค้าปลีก2
11.629M-3.85%38.635Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
39.788B1.07%159.352Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม34
68.531B1.20%155.711Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม20
20.691B2.49%416.567Kการเงิน52
42.654B2.33%1.119Mการเงิน197
91.461B0.83%197.590Kบริการเชิงพาณิชย์2
742.072M0.80%17.706Kบริการการกระจายสินค้า4
124.180B-1.47%317.100Kการค้าปลีก11
450.353M-4.29%237.300Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร14
40.416B-0.07%207.343Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
1.188B-2.25%56.715Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
22.224B2.26%134.477Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน22
5.776B2.58%40.352Kสาธารณูปโภค3
576.243M-0.51%28.328Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
689.602M1.37%82.558Kการค้าปลีก2
283.882M1.86%24.404Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
3.710B-1.53%229.807Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ14
18.659M6.14%10.294Kบริการผู้บริโภค3
465.739M-1.49%8.401Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
19.788M0.07%7.387Kการผลิตของผู้ผลิต3
7.273B1.44%263.034Kการผลิตของผู้ผลิต31
520.470M1.45%468.181Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ9
136.405B0.12%113.191Kบริการทางด้านเทคโนโลยี77
9.729B3.12%159.877Kการเงิน2
115.640B-0.34%2.204Mแร่พลังงาน47
323.483B2.15%100.652Kการค้าปลีก6
9.735B4.62%154.204Kบริการทางด้านเทคโนโลยี36
18.256B3.48%90.202Kการเงิน14
183.600B0.85%707.672Kการเงิน41
54.515B0.23%23.991Kอื่นๆ1635
115.737B1.89%1.370Mการเงิน4
792.067B0.40%2.493Mการเงิน12
160.606B-0.08%1.127Mการสื่อสาร4
13.984M0.00%1.000Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
2.490B-0.41%35.879Kระบบขนส่ง8
136.659M-0.62%44.013Kบริการการกระจายสินค้า6
1.871B1.62%65.425Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ34
1.565B1.00%32.670Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ27
2.501B-1.62%115.065Kการผลิตของผู้ผลิต9
2.575B3.03%164.303Kอื่นๆ126
95.348B0.33%117.160Kบริการเชิงพาณิชย์89
1.476B-0.38%21.800Kการผลิตของผู้ผลิต6
211.047M10.01%202.156Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6
2.665B-3.25%1.027Mบริการผู้บริโภค19
58.334B2.53%952.646Kการเงิน2
6.256M0.00%395การผลิตของผู้ผลิต1
334.236B0.38%2.600Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม14
127.996B-0.61%2.038Mแร่พลังงาน260
10.439B1.11%325.673Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม37
9.961B0.29%53.414Kบริการผู้บริโภค14
1.262B1.34%81.204Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
146.724B3.10%684.668Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน938
4.672B-0.05%69.380Kระบบขนส่ง6
60.412B-0.05%268.969Kบริการทางด้านเทคโนโลยี124
24.690M-10.53%8.002Kบริการเชิงพาณิชย์2
212.692M-6.40%1.529Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2
2.888B2.53%197.109Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ41
25.231B0.52%214.872Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ104
724.791B2.79%905.254Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1083
65.549B1.01%109.259Kการเงิน8
581.712M-0.32%8.687Kบริการผู้บริโภค6
5.734B0.75%76.453Kบริการผู้บริโภค10
4.235B-1.15%15.734Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ6
264.181B1.05%382.052Kระบบขนส่ง4
33.105B0.16%322.492Kการเงิน45
74.702B1.32%591.014Kการเงิน50
15.118B3.51%166.497Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
52.851B0.76%696.066Kการเงิน17
106.494B-0.42%307.102Kบริการผู้บริโภค17
130.300M-0.41%49.613Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8
190.215M-0.88%314.565Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
6.997B3.10%59.174Kการเงิน5
227.218B0.31%523.469Kการค้าปลีก35
29.800B-1.12%137.224Kการสื่อสาร20
4.720B2.31%73.827Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน23
1.723B2.75%27.942Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์16
3.050M23.29%25.627Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
25.371B1.54%98.074Kระบบขนส่ง8
3.203B0.09%116.453Kการผลิตของผู้ผลิต17
825.096M1.95%5.767Kสาธารณูปโภค5
39.968B1.71%146.266Kบริการการกระจายสินค้า34
84.847B-0.75%298.206Kการสื่อสาร10
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ฟีเจอร์ของชาร์ต อัตราค่าบริการ แนะนำเพื่อน กฎระเบียบการใช้งาน ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชั่นสำหรับเว็บไซต์ & โบรกเกอร์ วิดเจ็ต ชาร์ตโซลูชั่น Lightweight ชาร์ตไลบรารี บล็อก & ข่าว Twitter
โปรไฟล์ ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่เผยแพร่ ผู้ติดตาม ติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ