อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — แคนาดา

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
934.356M0.40%73.919Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ30
398.779M-0.88%78.175Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร11
13.051B0.181.55%2.310Mในทางอุตสาหกรรม13
39.065B3.341.62%1.160Mวัสดุพื้นฐาน16
1.359B0.96-0.13%46.764Kในทางอุตสาหกรรม3
17.450B1.210.76%893.900Kในทางอุตสาหกรรม6
13.032M1.52%16.000Kวัสดุพื้นฐาน1
17.181B0.861.35%339.781Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร6
2.758B0.92-1.68%234.024Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร6
76.306M0.00%1.000Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร1
66.256M-3.24%65.187Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
282.965M3.88-1.07%27.278Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร1
24.990B2.750.69%921.839Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร7
511.173B4.260.03%1.718Mไฟแนนซ์10
5.012B-0.01%196.855Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ50
30.695B2.90-0.78%3.250Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร5
8.829B2.42-0.21%260.331Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร7
23.786B1.130.17%399.697Kในทางอุตสาหกรรม22
2.353B1.87-1.60%186.477Kในทางอุตสาหกรรม3
3.620B0.580.78%75.943Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร5
6.780B6.420.15%38.286Kไฟแนนซ์31
216.338M0.25-1.81%12.636Kพลังงาน10
2.334B6.590.53%291.036Kในทางอุตสาหกรรม2
201.141M8.080.00%47.724Kไฟแนนซ์1
5.317B4.870.97%277.712Kวัสดุพื้นฐาน8
3.535B1.79-0.66%79.922Kเทคโนโลยี19
19.032M24.76%17.245Kเทคโนโลยี2
19.998B1.920.97%212.262Kในทางอุตสาหกรรม15
314.406M-1.51%37.320Kวัสดุพื้นฐาน7
439.192M10.46-0.35%60.775Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
2.211B1.810.20%9.082Kไฟแนนซ์10
266.789M3.05-1.71%3.612Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
10.270B3.69-0.27%191.156Kไฟแนนซ์15
21.349B2.690.14%53.631Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร5
15.719B0.350.68%797.662Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร1
2.267B2.21-0.34%3.946Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร5
14.969M-1.21%1.763Kไฟแนนซ์2
69.353M3.180.72%600ไฟแนนซ์1
626.477M0.980.58%6.227Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร4
57.880B4.05-0.47%851.250Kสาธารณูปโภค12
596.849M0.67-0.11%82.506Kในทางอุตสาหกรรม14
477.335M-0.83%139.039Kเทคโนโลยี11
2.476B2.110.20%43.422Kในทางอุตสาหกรรม3
524.453M-0.74%48.725Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร10
34.526B0.660.41%180.875Kในทางอุตสาหกรรม24
5.699B2.44-1.08%121.958Kไฟแนนซ์21
2.082B2.77-0.12%163.236Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร13
26.735B1.83-0.64%228.615Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร28
157.247B1.11-0.03%371.124Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร11
12.700B5.260.95%233.903Kวัสดุพื้นฐาน13
205.187B0.84-0.44%1.234Mวัสดุพื้นฐาน314
134.770B1.552.68%860.415Kในทางอุตสาหกรรม6
7.763B3.450.10%152.285Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ18
1.105B2.140.15%44.009Kในทางอุตสาหกรรม4
12.105B3.01-2.10%473.458Kในทางอุตสาหกรรม14
23.241B4.610.51%551.119Kในทางอุตสาหกรรม2
3.490B0.170.26%38.801Kไฟแนนซ์59
2.056B3.264.16%109.997Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
697.251M4.160.64%16.991Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร1
109.201M0.51%12.300Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร1
138.998M1.572.64%6.704Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
55.729M-3.66%124.622Kเทคโนโลยี1
29.180B0.07-0.40%262.176Kเทคโนโลยี21
21.891B5.39-0.04%176.203Kสาธารณูปโภค10
59.480M7.50-1.79%2.242Kในทางอุตสาหกรรม1
2.832B0.550.27%62.567Kในทางอุตสาหกรรม17
77.077B0.470.00%1.411Mวัสดุพื้นฐาน385
19.810B3.40-1.23%1.795Mพลังงาน5
127.155B4.45-0.92%599.271Kบริการโทรคมนาคม10
54.098B0.01-1.60%188.868Kเทคโนโลยี22
1.267B1.06-1.88%86.018Kไฟแนนซ์11
96.201B1.95-0.52%371.813Kไฟแนนซ์42
1.007B4.15-0.43%12.589Kไฟแนนซ์21
2.433B4.830.22%146.581Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร5
125.250B4.480.30%1.118Mไฟแนนซ์5
509.074M3.02-1.70%4.035Kในทางอุตสาหกรรม1
1.861B2.290.88%98.866Kในทางอุตสาหกรรม2
383.496M-0.33%276.838Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ8
611.207M-0.59%25.496Kวัสดุพื้นฐาน9
22.774B5.400.24%471.308Kไฟแนนซ์3
43.396B4.43-0.31%347.012Kสาธารณูปโภค6
778.245M14.98-0.18%46.167Kไฟแนนซ์12
3.105B5.32-0.70%121.121Kสาธารณูปโภค5
200.310M0.06%39.103Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร4
28.925B1.141.12%269.183Kวัสดุพื้นฐาน8
5.902M-4.81%33.503Kเทคโนโลยี2
1.801B5.720.90%426.281Kพลังงาน8
196.913B3.77-0.92%1.204Mพลังงาน165
119.003B3.62-1.42%1.539Mพลังงาน7
200.588B5.56-0.29%1.593Mพลังงาน6
10.227B2.87-0.83%142.455Kพลังงาน30
895.983M1.05-2.11%39.474Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
1.147B1.31-1.88%242.304Kวัสดุพื้นฐาน1
4.968B3.501.03%43.497Kวัสดุพื้นฐาน5
4.241M0.00%191.000Kในทางอุตสาหกรรม1
307.955M2.230.58%4.743Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร2
4.838B0.77-2.63%43.510Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร5
79.617B0.68%1.103Mธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ151
54.713M7.50%423.701Kเทคโนโลยี2
11.100B0.984.47%760.226Kวัสดุพื้นฐาน123
44.455B2.18-0.30%262.441Kในทางอุตสาหกรรม5
39.995B2.40-0.64%116.106Kไฟแนนซ์5
25.979B4.86-0.60%184.104Kไฟแนนซ์26
12.194B1.150.53%50.187Kไฟแนนซ์9
4.727B0.82-0.42%503.775Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
6.223M-11.36%100ไฟแนนซ์1
1.291B-0.54%91.502Kพลังงาน8
7.468M-2.56%1.480Kพลังงาน1
48.830B2.84-0.22%279.190Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร12
1.285B-1.42%91.934Kเทคโนโลยี4
76.065B0.57-0.97%212.411Kเทคโนโลยี86
2.208B6.181.20%43.432Kไฟแนนซ์5
667.610M-0.20%73.552Kวัสดุพื้นฐาน4
12.584B0.890.53%281.025Kวัสดุพื้นฐาน174
6.305B3.12-2.19%242.745Kวัสดุพื้นฐาน23
200.707M3.260.58%234สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร1
8.960M-8.70%106.500Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร1
3.821B-0.67%96.894Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร1
9.195B0.34-0.30%926.203Kพลังงาน43
303.850M2.662.92%2.100Kสาธารณูปโภค1
72.939B2.81-0.58%317.039Kบริการโทรคมนาคม11
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต ขอความช่วยเหลือ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ขอความช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ