อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — แคนาดา

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
126.192M0.00-2.79%40.185Kบริการเชิงพาณิชย์4
21.512B0.67-0.87%1.442Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์12
—%วัสดุพื้นฐาน
47.756B0.08-4.22%1.555Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ103
—%ในทางอุตสาหกรรม
1.386B0.920.26%39.123Kระบบขนส่ง2
19.274B1.14-0.37%620.567Kระบบขนส่ง5
20.277B3.92-0.04%209.639Kสาธารณูปโภค9
—%วัสดุพื้นฐาน
—%สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
13.567B1.07-1.39%826.575Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
2.213B0.880.79%95.964Kการค้าปลีก4
25.343B2.570.91%545.411Kการผลิตของผู้ผลิต5
—%สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
31.475B3.80-3.10%2.385Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร11
3.727B1.60-1.34%52.270Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
4.806B0.005.36%419.225Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ40
—%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
2.206B4.24-1.46%551.119Kบริการผู้บริโภค6
478.081M0.500.20%109.300Kการผลิตของผู้ผลิต6
35.448B3.870.02%291.544Kบริการผู้บริโภค6
—%สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
12.571B0.170.26%145.563Kบริการผู้บริโภค8
187.932M0.001.97%65.617Kการค้าปลีก3
35.864B3.81-1.13%704.743Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ16
578.521M2.760.59%495.045Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
5.180B4.950.40%245.260Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
124.353M0.00-4.10%30.772Kแร่พลังงาน6
281.266M0.583.39%627.487Kบริการเชิงพาณิชย์4
—%เทคโนโลยี
265.752M0.00-4.21%83.716Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
10.461M0.000.00%34.535Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
118.926M0.00-0.52%20.416Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
—%สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
64.418M11.350.44%36.834Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
5.093B1.65-0.52%92.804Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ5
1.685B3.08-0.41%416.797Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม9
206.881M0.00-3.67%49.914Kบริการทางด้านเทคโนโลยี16
—%สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
1.667B0.55-2.88%719.977Kการค้าปลีก1
13.998B0.40-1.59%1.026Mการค้าปลีก1
160.161M0.00-1.44%45.899Kการค้าปลีก2
146.492B3.89-0.10%591.402Kสาธารณูปโภค22
—%ในทางอุตสาหกรรม
2.250B0.15-3.24%519.192Kการผลิตของผู้ผลิต13
1.429B0.00-0.23%113.096Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
325.797M0.00-0.21%53.250Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์10
—%เทคโนโลยี
1.395B3.960.47%9.373Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
8.649M0.00-10.00%75.000Kบริการการกระจายสินค้า1
12.473M4.780.00%1.000Kการค้าปลีก1
21.965M0.000.00%194.893Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
20.078B1.580.44%305.405Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม17
32.630B0.79-0.10%267.061Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม10
12.668B3.24-0.67%202.250Kการเงิน28
17.271B4.210.27%743.801Kการเงิน138
46.929B2.040.29%502.475Kบริการเชิงพาณิชย์3
429.655M3.03-0.26%23.157Kบริการการกระจายสินค้า3
67.150B1.66-0.17%455.172Kการค้าปลีก5
159.096M0.00-0.93%78.307Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
23.140B1.880.23%431.850Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
320.910M0.00-3.39%49.455Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
13.114B2.14-1.10%365.206Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน12
1.039B3.130.01%32.261Kสาธารณูปโภค2
—%ในทางอุตสาหกรรม
382.317M0.00-2.97%42.726Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
—%สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
426.919M10.20-0.73%81.717Kการค้าปลีก1
—%สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
2.486B4.580.87%175.896Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ6
—%สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
219.019M0.001.45%142.321Kบริการผู้บริโภค4
245.815M2.96-1.93%15.006Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
—%เทคโนโลยี
—%สาธารณูปโภค
4.726B2.02-0.20%171.854Kการผลิตของผู้ผลิต19
920.651M4.57-2.06%101.648Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ6
123.097B0.12-0.53%232.753Kบริการทางด้านเทคโนโลยี47
—%วัสดุพื้นฐาน
90.771B3.580.43%2.106Mแร่พลังงาน13
121.184M0.000.00%49.500Kการค้าปลีก1
2.690B0.26-0.11%257.622Kบริการทางด้านเทคโนโลยี30
7.247B2.57-0.54%161.544Kการเงิน7
107.350B1.72-0.00%724.594Kการเงิน23
31.568B1.900.08%15.968Kอื่นๆ846
—%ไฟแนนซ์
102.349B4.58-0.06%1.903Mการเงิน3
487.137B4.32-0.18%1.991Mการเงิน6
89.162B4.79-0.83%1.799Mการสื่อสาร2
17.130M0.00-5.26%271.000Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
—%ในทางอุตสาหกรรม
1.610B1.69-1.05%3.089Kระบบขนส่ง3
19.167M0.000.00%108.000Kบริการผู้บริโภค2
58.924M0.00-6.98%261.775Kบริการการกระจายสินค้า4
962.176M0.000.40%70.117Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ22
800.074M0.005.34%239.390Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ11
537.225M3.26-1.24%9.072Kการผลิตของผู้ผลิต4
1.573B0.04-0.79%86.491Kอื่นๆ86
48.958B1.160.22%103.040Kบริการเชิงพาณิชย์40
1.884B1.84-0.14%207.152Kการผลิตของผู้ผลิต6
93.575M0.00-0.86%32.319Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
2.488B4.73-1.64%125.480Kบริการผู้บริโภค9
41.900B3.540.68%959.661Kการเงิน2
—%ไฟแนนซ์
—%สาธารณูปโภค
—%เทคโนโลยี
10.354M0.00-1.37%4.500Kการผลิตของผู้ผลิต1
—%พลังงาน
211.789B5.630.22%3.471Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม9
210.980B4.480.38%1.660Mแร่พลังงาน183
—%พลังงาน
3.376B3.910.71%270.125Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม24
1.855B5.730.82%87.551Kบริการผู้บริโภค11
708.122M3.280.29%149.608Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
73.791B0.720.12%914.542Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน541
1.369B3.12-1.86%182.844Kระบบขนส่ง2
27.018B1.24-0.19%396.664Kบริการทางด้านเทคโนโลยี50
—%วัสดุพื้นฐาน
—%ในทางอุตสาหกรรม
—%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
24.894M7.382.46%2.000Kบริการเชิงพาณิชย์1
161.187M0.003.10%7.665Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
1.321B0.470.45%53.290Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ21
17.542B0.09-0.14%498.084Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ51
—%เทคโนโลยี
250.334B0.860.81%885.819Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน625
—%วัสดุพื้นฐาน
—%ไฟแนนซ์
39.709B2.18-0.23%155.612Kการเงิน4
260.706M0.00-0.40%1.234Kบริการผู้บริโภค2
2.711B5.971.87%193.487Kบริการผู้บริโภค6
3.963B3.89-1.11%39.438Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
128.796B1.550.41%643.078Kระบบขนส่ง2
37.887B4.190.03%160.232Kการเงิน31
90.560B4.450.25%782.443Kการเงิน47
—%สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
9.732B0.37-0.63%179.594Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
32.335B3.65-0.02%860.391Kการเงิน8
—%ไฟแนนซ์
—%พลังงาน
80.328B3.001.81%398.020Kบริการผู้บริโภค9
13.253M0.000.00%675.251Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
83.589M0.002.00%178.890Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
—%ไฟแนนซ์
5.260B3.540.49%159.612Kการเงิน2
122.876B1.040.17%526.690Kการค้าปลีก18
17.071B1.351.57%286.670Kการสื่อสาร12
2.757B3.61-0.46%236.304Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน14
1.375B0.36-0.16%37.620Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์10
—%สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library ศูนย์ช่วยเหลือ แนะนำเพื่อน คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ