ให้การเทรดของคุณดีขึ้นไปอีกขั้น ทดลองใช้งานฟรี

อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — แคนาดา

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
129.612M-4.97%25.710Kบริการเชิงพาณิชย์9
11.124B-0.46%353.729Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์26
61.961B7.45%470.742Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ192
7.956B-1.41%19.426Kระบบขนส่ง6
12.222B0.14%1.704Mระบบขนส่ง9
44.191B0.70%207.404Kสาธารณูปโภค14
14.882B2.41%118.068Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร13
4.468B0.54%221.971Kการค้าปลีก5
41.613B2.92%222.861Kการผลิตของผู้ผลิต8
33.110B-0.25%1.480Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร17
8.572B-0.68%43.693Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร16
13.973B-2.07%235.006Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ67
2.782B2.29%310.204Kบริการผู้บริโภค11
146.735M1.26%111การผลิตของผู้ผลิต3
46.604B1.32%362.565Kบริการผู้บริโภค8
4.134B0.13%36.470Kบริการผู้บริโภค8
745.222M2.50%222.982Kการค้าปลีก4
50.679B1.55%682.760Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ37
623.786M2.63%88.646Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ5
4.911B4.04%141.500Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ19
322.451M-1.02%40.270Kแร่พลังงาน10
567.489M-3.25%38.118Kบริการเชิงพาณิชย์5
1.595M0.00%19.795Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
165.549M0.55%39.338Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน15
66.387M2.57%11.200Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
9.498B2.62%78.049Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ7
1.745B0.76%295.443Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม17
788.604M0.79%53.734Kบริการทางด้านเทคโนโลยี30
28.528B1.38%1.346Mการค้าปลีก2
797.754M3.23%399.920Kการค้าปลีก2
203.110B0.87%603.639Kสาธารณูปโภค37
14.695B-0.90%470.889Kการผลิตของผู้ผลิต24
2.906B3.03%150.904Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์9
733.114M-0.38%41.896Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์16
2.008B-1.81%14.163Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
43.760M12.73%1.004Mบริการการกระจายสินค้า6
11.578M-13.33%2.750Kการค้าปลีก1
9.691M5.00%2.000Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
39.089B0.28%92.806Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม33
70.596B2.46%198.725Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม20
20.169B1.01%459.733Kการเงิน53
41.241B2.23%735.805Kการเงิน201
91.550B-0.44%155.796Kบริการเชิงพาณิชย์2
765.082M0.76%14.626Kบริการการกระจายสินค้า4
125.003B0.83%139.903Kการค้าปลีก12
427.192M5.90%198.962Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร14
39.456B1.37%223.445Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
1.209B3.26%34.125Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
23.828B5.56%245.901Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน22
5.519B0.09%42.437Kสาธารณูปโภค3
770.245M2.06%6.391Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6
717.622M2.28%77.535Kการค้าปลีก2
254.044M2.33%39.906Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
3.689B-0.03%143.220Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ14
23.393M-6.74%11.818Kบริการผู้บริโภค3
462.818M0.06%12.958Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
20.695M1.35%15.820Kการผลิตของผู้ผลิต3
7.234B-0.19%79.049Kการผลิตของผู้ผลิต29
549.073M1.74%218.726Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ9
142.570B-0.44%80.204Kบริการทางด้านเทคโนโลยี83
9.096B3.72%163.652Kการเงิน2
108.658B2.80%1.267Mแร่พลังงาน48
331.450B-0.80%76.058Kการค้าปลีก7
11.089B8.88%249.312Kบริการทางด้านเทคโนโลยี39
18.393B-0.57%62.218Kการเงิน14
180.368B0.91%415.935Kการเงิน39
59.416B1.12%20.102Kอื่นๆ1636
112.679B2.47%1.031Mการเงิน4
775.620B2.15%3.206Mการเงิน12
156.262B0.88%1.303Mการสื่อสาร4
12.935M0.00%1.000Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
2.603B0.25%44.935Kระบบขนส่ง8
151.397M1.37%83.957Kบริการการกระจายสินค้า6
1.955B-0.76%60.594Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ36
1.576B-0.54%28.115Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ27
2.459B1.96%38.756Kการผลิตของผู้ผลิต9
2.778B1.27%75.281Kอื่นๆ131
102.655B-0.22%89.346Kบริการเชิงพาณิชย์90
1.660B0.28%76.929Kการผลิตของผู้ผลิต6
233.265M2.54%46.865Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6
2.600B-0.60%159.597Kบริการผู้บริโภค19
57.247B1.81%286.745Kการเงิน2
6.327M0.00%200การผลิตของผู้ผลิต1
322.829B0.52%3.430Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม14
190.100B3.18%1.147Mแร่พลังงาน259
10.247B0.47%203.172Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม42
10.039B-1.47%23.740Kบริการผู้บริโภค13
1.203B-0.38%50.462Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
156.658B1.67%659.097Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน958
4.617B3.97%57.367Kระบบขนส่ง6
62.823B-0.61%227.692Kบริการทางด้านเทคโนโลยี118
24.486M-3.38%550บริการเชิงพาณิชย์2
186.106M-7.21%4.900Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2
2.750B3.97%220.083Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ39
23.940B0.12%172.910Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ104
756.323B-0.93%608.182Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1105
62.399B0.79%83.844Kการเงิน7
582.815M2.70%2.574Kบริการผู้บริโภค8
5.819B0.78%48.231Kบริการผู้บริโภค10
4.158B7.77%35.678Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ6
265.776B0.90%308.754Kระบบขนส่ง4
32.217B-0.06%225.856Kการเงิน38
73.692B0.29%291.420Kการเงิน49
14.992B0.73%92.515Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
51.528B1.75%390.033Kการเงิน17
105.600B0.58%345.546Kบริการผู้บริโภค14
113.084M12.81%259.798Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8
181.798M-3.70%367.329Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
6.789B2.23%76.452Kการเงิน6
239.046B1.47%227.385Kการค้าปลีก34
29.099B0.68%119.197Kการสื่อสาร20
4.860B2.38%95.653Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน25
2.057B0.13%16.327Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์17
5.559M28.60%21.933Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
26.150B-0.28%107.953Kระบบขนส่ง7
3.185B0.05%99.519Kการผลิตของผู้ผลิต18
798.330M0.90%16.134Kสาธารณูปโภค5
40.234B0.93%154.902Kบริการการกระจายสินค้า36
82.473B1.11%300.846Kการสื่อสาร11
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ฟีเจอร์ของชาร์ต อัตราค่าบริการ แนะนำเพื่อน กฎระเบียบการใช้งาน ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชั่นสำหรับเว็บไซต์ & โบรกเกอร์ วิดเจ็ต ชาร์ตโซลูชั่น Lightweight ชาร์ตไลบรารี บล็อก & ข่าว Twitter
โปรไฟล์ ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่เผยแพร่ ผู้ติดตาม ติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ