ตลาดหลักทรัพย์แคนนาดา

อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — แคนาดา

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

         
245.553M1.30%57.575Kบริการเชิงพาณิชย์8
6.361B0.35-10.66%284.890Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์16
26.094B0.14-3.76%536.718Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ98
3.871B0.81-2.08%65.524Kระบบขนส่ง5
8.611B1.24-3.54%2.643Mระบบขนส่ง4
35.314B3.63-2.49%696.955Kสาธารณูปโภค6
9.542B1.68-1.99%645.230Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
5.091B-2.80%262.374Kการค้าปลีก4
24.988B3.06-3.77%704.142Kการผลิตของผู้ผลิต7
29.298B2.96-1.91%778สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
3.857B2.01-1.41%45.637Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร13
1.338B-3.87%81.642Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ32
781.561M6.61-2.45%732.689Kบริการผู้บริโภค5
27.614M0.00-9.39%7.748Kการผลิตของผู้ผลิต2
5.059B4.17-1.77%47.986Kบริการผู้บริโภค5
758.796M1.64-3.45%13.588Kบริการผู้บริโภค5
118.477M-5.64%198.807Kการค้าปลีก2
69.377B1.98-5.08%1.506Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ26
579.474M2.83-6.30%365.267Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
4.310B1.50-5.37%135.262Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ17
42.413B1.25-7.06%787.360Kแร่พลังงาน7
348.866M-3.91%78.257Kบริการเชิงพาณิชย์4
2.435M-4.72%13.083Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
29.034M-1.75%65.200Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
15.016M-12.50%1.255Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
105.924M-0.42%62.302Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน7
110.815M2.82-3.18%68.756Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
3.825B1.47-1.27%160.524Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
2.538B0.71-7.63%255.085Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม9
1.661B-2.30%600.426Kบริการทางด้านเทคโนโลยี17
22.348B0.29-0.20%1.063Mการค้าปลีก2
906.826M0.88-2.48%31.875Kการค้าปลีก3
140.563B3.81-0.85%1.012Mสาธารณูปโภค25
4.433B0.14-2.36%541.492Kการผลิตของผู้ผลิต19
1.647B-2.74%118.735Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
93.786M-7.27%48.116Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
1.007B5.45-2.10%8.745Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
78.438M7.36%9.099Kบริการการกระจายสินค้า3
400.969M1.27-6.69%19.418Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
31.095B1.16-0.95%259.060Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม17
63.440B0.52-0.57%318.561Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม12
14.511B3.60-1.76%343.266Kการเงิน26
12.994B1.48-1.38%27.345Kการเงิน196
6.601B3.41-1.91%168.098Kบริการการกระจายสินค้า5
83.748B1.61-0.45%401.906Kการค้าปลีก7
212.898M0.37%22.747Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร15
14.210B2.21-1.00%643.447Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
1.399B-4.10%91.893Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
15.656B1.43-4.13%389.677Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน9
36.231B4.02-1.57%417.129Kสาธารณูปโภค5
396.197M0.00-7.81%5.037Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
526.268M9.26-0.17%255.896Kการค้าปลีก1
733.416M3.60-3.09%36.336Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
2.097B5.77-2.67%259.075Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ5
162.946M-1.54%2.114Kบริการผู้บริโภค2
163.759M4.81-2.25%16.009Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
26.589M2.27%5.000Kการผลิตของผู้ผลิต1
5.424B0.53-2.91%210.216Kการผลิตของผู้ผลิต19
706.319M0.32-6.83%401.678Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
11.244B0.22-1.67%238.515Kบริการทางด้านเทคโนโลยี39
7.293B3.91-2.98%242.804Kการเงิน1
165.298B3.11-8.30%6.719Mแร่พลังงาน73
183.205M-2.48%124.000Kการค้าปลีก9
70.248B1.600.01%495.681Kบริการทางด้านเทคโนโลยี24
8.518B2.56-1.68%58.918Kการเงิน8
114.553B1.81-3.10%2.668Mการเงิน19
49.582B2.41-2.66%219.975Kอื่นๆ1137
69.271B6.27-2.31%5.046Mการเงิน2
546.547B4.63-1.66%5.081Mการเงิน6
101.971B4.99-0.97%1.827Mการสื่อสาร8
1.626B2.37-1.09%4.854Kระบบขนส่ง3
192.089M-7.50%30.221Kบริการการกระจายสินค้า4
8.921B-2.71%12.935Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ25
2.975B-1.42%246.212Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ23
1.608B2.94-4.16%171.116Kการผลิตของผู้ผลิต4
1.779B0.65-3.13%39.763Kอื่นๆ39
62.813B0.70-1.29%361.028Kบริการเชิงพาณิชย์44
107.577M-2.88%180.437Kการผลิตของผู้ผลิต4
998.452M-0.74%396.747Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
1.653B0.30-0.99%89.669Kบริการผู้บริโภค11
54.517B5.45-2.17%3.989Mการเงิน2
1.510M0.00%0การผลิตของผู้ผลิต1
194.863B6.37-4.93%8.335Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม6
151.494B3.32-6.93%5.524Mแร่พลังงาน78
6.374B4.16-6.65%463.192Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม18
4.225B0.29-2.31%32.267Kบริการผู้บริโภค7
950.822M3.39-1.73%51.313Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
96.220B0.73-5.64%1.510Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน485
4.040B1.98-1.23%224.682Kระบบขนส่ง4
143.480B0.390.15%1.482Mบริการทางด้านเทคโนโลยี139
44.830M-4.94%7.603Kบริการเชิงพาณิชย์2
8.222B0.08-2.08%835.998Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ55
3.407B0.83-4.23%51.780Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ50
270.694B2.54-3.92%2.002Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน827
75.665B1.93-0.40%209.216Kการเงิน7
3.205M12.50%3.000Kบริการผู้บริโภค1
3.354B4.44-0.96%49.865Kบริการผู้บริโภค4
2.409B-0.10%29.315Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
191.692B1.41-1.27%1.169Mระบบขนส่ง2
31.598B1.46-1.86%326.523Kการเงิน31
76.105B5.32-2.20%524.381Kการเงิน56
11.182B0.67-2.87%96.779Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
37.427B4.19-3.09%2.842Mการเงิน12
60.855B3.55-0.41%537.359Kบริการผู้บริโภค11
383.696M-1.52%113.998Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8
192.878M-2.89%49.270Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
1.292B-1.28%48.092Kการเงิน2
81.679B1.52-0.71%1.527Mการค้าปลีก21
9.996B-2.27%69.094Kการสื่อสาร5
4.521B7.48-2.44%905.338Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน15
1.429B0.15-3.05%56.196Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์12
115.856M-8.11%146.215Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
12.357B1.61-2.31%298.536Kระบบขนส่ง3
1.442B1.13-1.88%157.954Kการผลิตของผู้ผลิต7
626.523M1.490.32%100.169Kสาธารณูปโภค4
34.357B2.74-2.36%255.895Kบริการการกระจายสินค้า17
96.726B4.05-0.15%2.291Mการสื่อสาร6
โหลดเพิ่ม