อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — แคนาดา

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
119.992M0.00-2.58%30.063Kบริการเชิงพาณิชย์4
21.035B0.691.04%515.599Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์12
44.507B0.092.30%1.042Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ103
1.392B0.91-1.40%10.727Kระบบขนส่ง3
19.453B1.13-0.66%498.979Kระบบขนส่ง5
20.117B3.95-0.80%134.235Kสาธารณูปโภค9
13.598B1.070.57%307.400Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
2.220B0.881.61%95.383Kการค้าปลีก4
25.802B2.531.83%292.956Kการผลิตของผู้ผลิต5
32.171B3.71-1.25%5.005Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร11
3.671B1.62-0.47%100.282Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
5.140B0.00-0.22%184.315Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ40
2.175B4.301.58%379.642Kบริการผู้บริโภค6
485.234M0.50-0.29%284.448Kการผลิตของผู้ผลิต6
35.332B3.880.73%119.281Kบริการผู้บริโภค6
12.599B0.170.92%118.070Kบริการผู้บริโภค9
191.386M0.000.61%27.559Kการค้าปลีก3
35.278B3.871.46%680.929Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ16
598.445M2.660.86%269.373Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
5.156B4.971.79%166.171Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ9
117.306M0.00-4.96%12.828Kแร่พลังงาน6
295.304M0.552.97%419.657Kบริการเชิงพาณิชย์4
248.923M0.00-0.99%52.770Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
10.252M0.000.00%34.535Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
118.180M0.00-0.57%35.293Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
64.980M11.261.73%15.145Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
5.090B1.650.42%59.028Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ5
1.596B3.260.53%325.928Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม8
201.565M0.00-1.63%28.595Kบริการทางด้านเทคโนโลยี16
1.555B0.592.25%310.868Kการค้าปลีก1
13.684B0.403.03%531.921Kการค้าปลีก1
157.727M0.000.16%78.115Kการค้าปลีก2
146.263B3.89-1.32%477.231Kสาธารณูปโภค22
2.167B0.151.96%185.642Kการผลิตของผู้ผลิต13
1.450B0.003.30%273.624Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
319.786M0.000.31%66.712Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์10
1.374B4.020.14%12.557Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
8.649M0.0020.00%1.433Mบริการการกระจายสินค้า1
12.652M4.720.00%1.000Kการค้าปลีก1
21.085M0.004.17%89.758Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
20.077B1.580.68%184.540Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม18
32.445B0.79-1.11%228.224Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม10
12.548B3.27-0.88%232.239Kการเงิน28
17.254B4.220.71%253.138Kการเงิน130
47.169B2.030.14%188.507Kบริการเชิงพาณิชย์3
431.940M3.01-2.81%40.548Kบริการการกระจายสินค้า3
66.692B1.67-2.26%435.941Kการค้าปลีก6
154.393M0.00-0.02%60.396Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
23.152B1.880.06%189.962Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
315.728M0.00-1.02%16.439Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
12.919B2.170.95%166.133Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน12
1.039B3.130.70%3.380Kสาธารณูปโภค2
367.182M0.003.18%60.058Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
418.365M10.41-2.79%224.975Kการค้าปลีก1
2.462B4.62-0.41%115.332Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ6
224.890M0.001.65%95.091Kบริการผู้บริโภค4
245.412M2.960.52%16.978Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
4.688B2.040.29%125.528Kการผลิตของผู้ผลิต19
889.241M4.731.38%184.152Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ6
122.869B0.12-0.58%122.875Kบริการทางด้านเทคโนโลยี47
90.459B3.591.05%1.137Mแร่พลังงาน13
121.184M0.000.00%49.500Kการค้าปลีก1
2.679B0.270.13%109.978Kบริการทางด้านเทคโนโลยี31
7.285B2.560.31%74.835Kการเงิน8
107.162B1.72-0.82%643.658Kการเงิน22
31.768B1.89-0.12%17.179Kอื่นๆ846
102.130B4.590.72%1.470Mการเงิน3
485.432B4.330.47%1.281Mการเงิน6
88.523B4.820.07%1.774Mการสื่อสาร2
12.236M0.000.00%19.000Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
1.612B1.69-0.20%786ระบบขนส่ง3
19.167M0.000.00%600บริการผู้บริโภค2
58.243M0.00-7.42%41.788Kบริการการกระจายสินค้า4
1.000B0.000.10%108.412Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ23
885.585M0.00-1.85%35.939Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ11
502.119M3.492.28%6.507Kการผลิตของผู้ผลิต4
1.553B0.04-0.08%58.171Kอื่นๆ86
49.018B1.160.05%51.402Kบริการเชิงพาณิชย์39
1.864B1.861.34%188.847Kการผลิตของผู้ผลิต6
94.109M0.003.85%11.302Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
2.400B4.900.70%86.163Kบริการผู้บริโภค9
42.012B3.530.26%388.916Kการเงิน2
10.786M0.00-1.37%4.500Kการผลิตของผู้ผลิต1
211.736B5.63-0.29%1.217Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม9
211.317B4.471.71%1.528Mแร่พลังงาน181
3.375B3.911.32%188.371Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม24
1.875B5.66-0.56%29.674Kบริการผู้บริโภค11
705.599M3.290.57%48.071Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
75.701B0.701.21%713.679Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน540
1.354B3.153.41%401.130Kระบบขนส่ง2
27.033B1.240.30%315.273Kบริการทางด้านเทคโนโลยี50
25.710M7.14-0.79%28.800Kบริการเชิงพาณิชย์1
162.436M0.005.38%1.800Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
1.332B0.461.50%28.152Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ21
17.453B0.096.01%626.769Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ51
256.583B0.83-0.15%926.955Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน620
39.509B2.190.33%75.829Kการเงิน4
258.812M0.000.68%2.095Kบริการผู้บริโภค2
2.884B5.618.86%262.757Kบริการผู้บริโภค6
3.894B3.952.44%24.490Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
129.872B1.530.45%426.306Kระบบขนส่ง2
37.504B4.24-1.00%237.496Kการเงิน32
85.255B4.73-1.35%370.760Kการเงิน47
9.391B0.381.75%174.399Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
32.375B3.64-0.06%379.070Kการเงิน8
80.757B2.98-0.18%141.208Kบริการผู้บริโภค9
12.223M0.00-3.77%480.496Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
84.425M0.000.99%58.138Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
5.278B3.52-0.41%63.329Kการเงิน2
122.228B1.05-0.16%251.959Kการค้าปลีก18
17.473B1.320.66%126.401Kการสื่อสาร12
2.735B3.641.32%144.320Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน14
1.361B0.360.57%16.149Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์10
4.421B3.191.45%114.342Kระบบขนส่ง4
2.364B4.491.84%147.993Kการผลิตของผู้ผลิต10
451.787M1.80-0.89%3.966Kสาธารณูปโภค3
22.839B3.050.42%169.258Kบริการการกระจายสินค้า18
65.117B3.141.27%246.688Kการสื่อสาร7
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library ศูนย์ช่วยเหลือ แนะนำเพื่อน คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ