ให้การเทรดของคุณดีขึ้นไปอีกขั้น ทดลองใช้งานฟรี

อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — แคนาดา

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
129.612M-0.25%23.412Kบริการเชิงพาณิชย์9
11.124B-1.22%837.738Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์26
61.982B-0.42%319.614Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ193
7.956B-1.73%24.105Kระบบขนส่ง6
12.222B-2.59%1.939Mระบบขนส่ง9
44.172B-1.73%290.714Kสาธารณูปโภค14
14.871B0.05%195.554Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร13
4.468B2.89%168.577Kการค้าปลีก5
41.613B-0.58%225.309Kการผลิตของผู้ผลิต8
33.109B-3.17%1.909Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร16
8.550B-0.84%53.591Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร15
13.995B1.35%310.068Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ69
2.782B-0.83%854.379Kบริการผู้บริโภค11
146.735M1.55%1.180Kการผลิตของผู้ผลิต3
46.604B-0.10%333.012Kบริการผู้บริโภค8
4.135B-0.67%85.688Kบริการผู้บริโภค9
744.730M-0.39%319.856Kการค้าปลีก4
50.736B-1.03%919.958Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ38
623.776M1.13%346.248Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ5
4.915B-3.94%164.752Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ20
322.451M-1.03%28.511Kแร่พลังงาน10
567.489M2.03%44.460Kบริการเชิงพาณิชย์5
1.595M-10.57%19.381Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
165.549M1.28%122.990Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน15
66.387M1.30%31.175Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
9.498B-0.70%75.277Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ7
1.745B-3.78%276.737Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม18
788.604M-2.71%60.597Kบริการทางด้านเทคโนโลยี31
28.528B-0.69%894.596Kการค้าปลีก2
797.754M3.68%574.903Kการค้าปลีก2
203.109B-1.27%637.688Kสาธารณูปโภค37
14.702B3.50%684.342Kการผลิตของผู้ผลิต25
2.906B-1.06%80.638Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์9
732.993M-2.66%82.311Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์16
2.008B0.41%8.590Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
43.760M9.19%25.240Kบริการการกระจายสินค้า6
11.578M-13.33%2.750Kการค้าปลีก1
9.691M0.00%12.570Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
39.104B-1.20%120.465Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม34
70.596B4.69%354.845Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม20
20.178B-1.34%220.533Kการเงิน53
41.304B-0.67%643.037Kการเงิน202
91.550B0.74%168.177Kบริการเชิงพาณิชย์2
765.082M0.88%8.257Kบริการการกระจายสินค้า4
125.003B-0.47%271.838Kการค้าปลีก12
427.121M-2.75%164.488Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร14
39.456B-0.75%100.702Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
1.209B-7.46%62.172Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
23.830B-0.13%112.183Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน22
5.519B-2.23%52.209Kสาธารณูปโภค3
580.193M-0.61%8.881Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
717.622M4.30%128.438Kการค้าปลีก2
254.044M-5.96%47.925Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
3.689B-0.20%124.627Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ14
23.393M25.73%614บริการผู้บริโภค3
462.818M-0.24%11.193Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
20.695M3.24%46.940Kการผลิตของผู้ผลิต3
7.119B-0.65%103.782Kการผลิตของผู้ผลิต28
549.073M5.02%267.658Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ9
142.568B0.32%152.458Kบริการทางด้านเทคโนโลยี83
9.096B-0.62%173.971Kการเงิน2
108.658B-2.11%1.670Mแร่พลังงาน48
331.060B2.98%110.595Kการค้าปลีก7
11.087B4.58%172.275Kบริการทางด้านเทคโนโลยี39
18.393B-0.79%40.927Kการเงิน14
180.371B-1.00%444.743Kการเงิน40
60.144B0.92%18.743Kอื่นๆ1639
112.679B-1.60%1.286Mการเงิน4
775.620B-1.42%1.925Mการเงิน12
156.262B-0.58%1.008Mการสื่อสาร4
12.935M0.00%1.000Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
2.713B-0.30%4.268Kระบบขนส่ง8
151.397M1.81%60.348Kบริการการกระจายสินค้า6
1.955B-1.31%53.340Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ36
1.576B0.60%52.688Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ27
2.459B-2.74%59.986Kการผลิตของผู้ผลิต9
2.797B1.19%117.276Kอื่นๆ132
102.604B0.19%112.802Kบริการเชิงพาณิชย์90
1.660B5.22%87.631Kการผลิตของผู้ผลิต6
233.265M-7.32%132.792Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6
2.600B-0.88%310.595Kบริการผู้บริโภค19
57.247B-0.95%385.764Kการเงิน2
6.327M0.00%200การผลิตของผู้ผลิต1
322.829B-1.21%1.348Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม14
189.974B-0.30%971.832Kแร่พลังงาน260
10.179B-0.04%162.352Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม40
10.039B-0.51%19.037Kบริการผู้บริโภค13
1.203B0.85%99.692Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
156.888B0.65%729.342Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน947
4.617B0.26%54.408Kระบบขนส่ง6
62.831B0.52%217.034Kบริการทางด้านเทคโนโลยี120
24.486M-10.43%7.350Kบริการเชิงพาณิชย์2
186.106M1.64%7.893Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2
2.750B0.50%133.270Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ40
23.941B-1.39%260.063Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ103
755.922B0.06%798.523Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1103
62.399B-0.16%112.564Kการเงิน7
582.815M2.75%2.856Kบริการผู้บริโภค6
5.819B-0.46%50.754Kบริการผู้บริโภค10
4.154B-1.74%20.336Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ6
265.776B-0.49%442.770Kระบบขนส่ง4
32.219B-0.72%238.659Kการเงิน38
73.692B-1.12%357.914Kการเงิน49
14.992B-2.17%62.560Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
51.528B-1.14%469.530Kการเงิน17
105.636B-1.11%865.395Kบริการผู้บริโภค15
113.062M-3.15%229.009Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8
181.798M-2.70%391.166Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
6.789B-1.36%46.555Kการเงิน6
239.046B2.11%496.685Kการค้าปลีก34
29.099B-0.09%90.053Kการสื่อสาร20
4.860B0.10%104.539Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน25
2.056B1.15%56.205Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์17
5.559M23.63%18.131Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
26.150B0.01%67.238Kระบบขนส่ง7
3.168B-2.07%103.686Kการผลิตของผู้ผลิต18
797.593M-1.90%3.166Kสาธารณูปโภค5
40.234B-0.06%110.366Kบริการการกระจายสินค้า36
82.469B-0.30%367.417Kการสื่อสาร10
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ฟีเจอร์ของชาร์ต อัตราค่าบริการ แนะนำเพื่อน กฎระเบียบการใช้งาน ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชั่นสำหรับเว็บไซต์ & โบรกเกอร์ วิดเจ็ต ชาร์ตโซลูชั่น Lightweight ชาร์ตไลบรารี บล็อก & ข่าว Twitter
โปรไฟล์ ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่เผยแพร่ ผู้ติดตาม ติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ