ภาคอุตสาหกรรม
ภาคอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — แคนาดา

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ
อุตสาหกรรม
มูลค่าตามราคาตลาด
Div yield FWD %
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
ภาค
หุ้น
บริการด้านโฆษณา/การตลาด146.562M CAD+0.64%83.063Kบริการเชิงพาณิชย์5
ยานอวกาศและการป้องกัน10.774B CAD0.12%−0.91%188.573Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์13
สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร17.502B CAD0.22%+1.22%758.029Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ74
ขนส่ง/จัดส่งสินค้าทางอากาศ3.618B CAD1.01%+0.85%42.791Kระบบขนส่ง5
สายการบิน9.129B CAD1.36%−1.76%2.07Mระบบขนส่ง4
การผลิตพลังงานทางเลือก25.298B CAD5.44%+0.28%475.75Kสาธารณูปโภค6
เสื้อผ้า/รองเท้า10.328B CAD1.70%−1.92%430.9Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
ค้าปลีกเกี่ยวกับเสื้อผ้า/รองเท้า3.011B CAD+2.66%452.038Kการค้าปลีก3
ชิ้นส่วนยานยนต์: OEM26.243B CAD3.02%+0.18%577.058Kการผลิตของผู้ผลิต7
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์37.61B CAD2.55%+0.52%731สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์4.217B CAD1.98%+0.68%44.963Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร13
ไบโอเทคโนโลยี810.924M CAD+0.71%48.057Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ29
การออกอากาศกระจายเสียง205.019M CAD0.40%+8.33%316.443Kบริการผู้บริโภค4
วัสดุก่อสร้าง191.872M CAD4.45%+0.71%20.852Kการผลิตของผู้ผลิต4
เคเบิ้ลทีวี/ทีวีดาวเทียม18.702B CAD4.25%−0.19%155.205Kบริการผู้บริโภค6
เกมและบ่อนคาสิโน1.076B CAD1.37%+1.05%2.571Kบริการผู้บริโภค3
การจัดจำหน่ายแคตตาล็อก/พิเศษเฉพาะ26.676M CAD−4.09%475.512Kการค้าปลีก2
เคมีทางการเกษตร39.796B CAD3.58%+0.48%814.791Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ22
เคมี: รายใหญ่หลายแบรนด์884.612M CAD2.81%+5.13%430.155Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ5
เคมีพิเศษเฉพาะ4.883B CAD1.40%+1.12%70.635Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ16
ถ่านหิน55.766B CAD0.93%+4.19%601.621Kแร่พลังงาน9
การพิมพ์/ขึ้นรูปเชิงพาณิชย์167.517M CAD−0.71%26.954Kบริการเชิงพาณิชย์3
การสื่อสารคอมพิวเตอร์2.626M CAD−23.02%153.814Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์104.378M CAD+1.11%20.43Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
ฮาร์ดแวร์ประมวลผลคอมพิวเตอร์17.161M CAD+14.29%208.275Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
วัสดุสำหรับการก่อสร้าง263.649M CAD−3.17%38.884Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน8
สินค้าอุปโภคบริโภค97.419M CAD3.70%−1.05%26.524Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ3.773B CAD1.49%−1.99%89.942Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
ขุดเจาะตามสัญญา3.032B CAD1.04%+2.99%393.815Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม10
บริการประมวลผลข้อมูล3.31B CAD1.16%+6.98%2.882Mบริการทางด้านเทคโนโลยี17
ห้างสรรพสินค้า28.167B CAD0.28%−0.78%416.644Kการค้าปลีก1
ร้านค้าส่วนลด20.959M CAD+9.52%48Kการค้าปลีก1
เครือข่ายร้านยา804.124M CAD1.00%+0.04%13.671Kการค้าปลีก2
สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า112.723B CAD4.37%−0.31%758.274Kสาธารณูปโภค21
เครื่องใช้ไฟฟ้า4.046B CAD0.19%+0.72%146.412Kการผลิตของผู้ผลิต21
ชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์5.214B CAD+1.84%443.243Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
อุปกรณ์/เครื่องมืออิเลคทรอนิกส์60.879M CAD+1.88%9.802Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
อุปกรณ์การผลิตอิเลคทรอนิกส์2.459B CAD2.35%+1.14%239.112Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
ผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์อิเลคโทรนิกส์20.511M CAD+0.59%1.346Kบริการการกระจายสินค้า2
ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้า/อิเลคทรอนิกส์10.086M CAD0.00%+5.26%17.061Kการค้าปลีก1
อิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า408.646M CAD1.31%+1.49%27.36Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
วิศวกรรมและก่อสร้าง48.613B CAD0.85%−0.06%192.807Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม16
บริการด้านสิ่งแวดล้อม16.865B CAD0.84%−0.58%264.972Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม13
สินเชื่อ/ให้เช่า/ลีสซิ่ง18.763B CAD3.41%+1.14%292.917Kการเงิน29
กลุ่มบริษัททางการเงิน10.559B CAD3.44%−0.70%130.127Kการเงิน163
ผู้จัดจำหน่ายอาหาร7.133B CAD3.36%+1.53%87.291Kบริการการกระจายสินค้า5
ค้าปลีกอาหาร86.255B CAD1.64%+0.10%408.606Kการค้าปลีก5
อาหาร: รายใหญ่หลายแบรนด์139.353M CAD−0.43%46.372Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร13
อาหาร: เนื้อสัตว์/ปลา/ผลิตภัณฑ์นม11.555B CAD2.88%−1.38%448.412Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
อาหารพิเศษเฉพาะ/ลูกอม786.135M CAD+0.48%47.06Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับป่า16.6B CAD1.24%−2.22%172.353Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน10
ผู้จัดจำหน่ายก๊าซ31.4B CAD4.95%−0.35%378.607Kสาธารณูปโภค5
ตกแต่งบ้านและที่อยู่อาศัย320.723M CAD−0.41%1.353Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
เครือข่ายการพัฒนาปรับปรุงบ้าน645.725M CAD7.55%+6.92%366.302Kการค้าปลีก1
สร้างบ้าน981.983M CAD3.04%−0.18%33.147Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
การจัดการโรงพยาบาล/ด้านพยาบาล2.04B CAD5.72%−0.84%104.862Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ4
ธุรกิจโรงแรม/รีสอร์ท/เรือสำราญ192.123M CAD0.00%0บริการผู้บริโภค1
การดูแลครัวเรือน/บุคคล111.986M CAD7.04%+1.05%21.123Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
องค์กรที่ประกอบธุรกิจในหลายอุตสาหกรรม19.131M CAD−1.55%163.754Kการผลิตของผู้ผลิต3
เครื่องจักรอุตสาหกรรม9.035B CAD0.75%−0.21%124.918Kการผลิตของผู้ผลิต17
เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม1.11B CAD0.00%+1.05%133.824Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ5
บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ169.118B CAD0.06%+0.83%1.473Mบริการทางด้านเทคโนโลยี32
บริการน้ำมันครบวงจร183.61B CAD3.64%+1.95%7.902Mแร่พลังงาน78
ค้าปลีกทางอินเทอร์เน็ต206.973M CAD−0.32%32.784Kการค้าปลีก7
ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต103.841B CAD1.45%−0.17%181.856Kบริการทางด้านเทคโนโลยี19
วาณิชธนกิจ/โบรกเกอร์9.392B CAD2.51%+1.25%291.193Kการเงิน16
ผู้จัดการด้านการลงทุน128.141B CAD1.96%+0.01%769.69Kการเงิน29
กองทรัสต์/กองทุนรวม27.579B CAD3.20%+0.08%322.63Kอื่นๆ1223
ประกันชีวิต/สุขภาพ3.588B CAD1.49%−0.10%786การเงิน1
ธนาคารรายใหญ่481.25B CAD5.05%+0.84%4.91Mการเงิน5
โทรคมนาคมรายใหญ่50.39B CAD7.01%−0.40%3.584Mการสื่อสาร3
การขนส่งทางทะเล2.24B CAD1.80%−0.23%7.739Kระบบขนส่ง3
เชี่ยวชาญพิเศษด้านการแพทย์8.67B CAD+1.59%10.184Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ26
บริการทางการแพทย์/พยาบาล2.49B CAD+2.97%320.929Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ18
การผลิตโลหะ3.99B CAD2.06%+0.48%51.291Kการผลิตของผู้ผลิต6
อื่นๆ1.239B CAD0.69%+0.73%22.714Kอื่นๆ36
บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด39.409B CAD1.23%+0.55%207.423Kบริการเชิงพาณิชย์46
การผลิตเบ็ดเตล็ด48.749M CAD+0.45%38.383Kการผลิตของผู้ผลิต3
ยานพาหนะใช้มอเตอร์735.69M CAD+3.47%250.935Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
ภาพยนต์/บันเทิง1.52B CAD0.43%+0.72%146.581Kบริการผู้บริโภค14
ชุดประกันภัยรวม168.103B CAD4.67%+0.43%2.445Mการเงิน7
ท่อส่งน้ำมันและก๊าซ187.091B CAD7.25%+0.23%2.722Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4
การผลิตน้ำมันและก๊าซ168.79B CAD3.74%+1.36%9.592Mแร่พลังงาน70
บริการ/เครื่องมือเกี่ยวกับบ่อน้ำมัน967.521M CAD1.73%+0.26%76.03Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม10
บริการเกี่ยวกับผู้บริโภคอื่นๆ5.931B CAD0.21%−0.01%39.497Kบริการผู้บริโภค9
เชี่ยวชาญพิเศษด้านผู้บริโภคอื่นๆ1.255B CAD2.94%−0.04%27.318Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ114.321B CAD0.54%+2.38%952.035Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน533
การขนส่งอื่นๆ3.742B CAD2.45%−0.48%210.213Kระบบขนส่ง4
ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป140.564B CAD0.41%+0.63%125.803Kบริการทางด้านเทคโนโลยี137
บริการด้านบุคลากร23.352M CAD0.00%22.7Kบริการเชิงพาณิชย์1
ยารายใหญ่2.44B CAD0.08%+4.40%47.263Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ51
ยาอื่นๆ6.663B CAD0.48%+1.49%160.613Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ44
โลหะมีค่า322.425B CAD2.32%−1.52%863.062Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน813
ประกันภัยทรัพย์สินและประกันวินาศภัย65.297B CAD1.11%+0.48%29.873Kการเงิน4
สิ่งพิมพ์: หนังสือ/นิตยสาร1.426M CAD−22.22%411.135Kบริการผู้บริโภค1
สิ่งพิมพ์: หนังสือพิมพ์2.246B CAD6.90%−2.57%81.611Kบริการผู้บริโภค5
เยื่อกระดาษและกระดาษ95.893M CAD+2.80%18.4Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
รถไฟ195.974B CAD1.41%−0.54%792.012Kระบบขนส่ง2
การพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์26.423B CAD1.32%+0.26%115.052Kการเงิน25
ทรัสต์การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์73.003B CAD5.59%+0.35%273.172Kการเงิน55