อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — แคนาดา

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
1.044B0.30%114.522Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ28
416.527M-0.16%18.849Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร11
12.422B0.19-1.66%1.465Mในทางอุตสาหกรรม13
40.449B3.44-2.24%649.051Kวัสดุพื้นฐาน16
1.218B1.07-0.25%22.400Kในทางอุตสาหกรรม3
16.483B1.26-0.27%592.040Kในทางอุตสาหกรรม6
11.718M5.08%9.000Kวัสดุพื้นฐาน1
17.787B0.83-1.61%227.927Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร6
2.975B0.85-0.02%187.547Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร6
71.537M0.00%1.200Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร1
49.289M1.27%26.213Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
309.561M3.54-2.04%24.698Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร1
23.936B2.89-1.84%444.044Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร8
513.847B4.21-0.83%2.119Mไฟแนนซ์10
4.789B-0.67%131.165Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ51
17.434B2.53-0.03%660สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร4
8.152B2.620.39%85.123Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร7
22.701B1.16-0.80%263.473Kในทางอุตสาหกรรม19
2.471B1.78-0.61%53.699Kในทางอุตสาหกรรม3
3.466B0.60-0.11%103.065Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร5
6.799B6.94-0.68%33.625Kไฟแนนซ์28
212.929M0.25-3.81%10.505Kพลังงาน9
2.554B6.02-0.91%68.847Kในทางอุตสาหกรรม2
204.686M7.80-0.49%62.761Kไฟแนนซ์1
5.898B4.42-3.57%134.672Kวัสดุพื้นฐาน7
3.378B1.87-0.89%107.871Kเทคโนโลยี19
19.403M-1.25%13.673Kเทคโนโลยี3
20.341B1.89-2.63%175.284Kในทางอุตสาหกรรม14
333.574M-2.18%8.982Kวัสดุพื้นฐาน7
434.850M10.56-0.71%67.020Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
2.217B1.81-3.01%25.130Kไฟแนนซ์11
383.499M2.12-5.97%4.106Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร6
10.134B3.73-1.13%225.380Kไฟแนนซ์15
20.153B2.85-1.10%42.135Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร5
13.609B0.410.14%232.416Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร1
2.224B2.251.07%3.157Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร5
19.008M-7.12%17.329Kไฟแนนซ์3
49.033M4.460.00%700ไฟแนนซ์1
1.502M-5.56%3.000Kในทางอุตสาหกรรม1
524.919M1.04-0.88%5.692Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร4
55.627B4.200.30%298.271Kสาธารณูปโภค12
585.678M0.68-0.57%25.312Kในทางอุตสาหกรรม14
549.325M0.96%507.238Kเทคโนโลยี10
2.415B2.160.29%46.851Kในทางอุตสาหกรรม3
538.095M-1.37%45.418Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร9
34.586B0.660.01%110.416Kในทางอุตสาหกรรม23
5.455B2.54-1.24%196.898Kไฟแนนซ์18
2.482B2.33-1.78%383.208Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร14
29.071B1.67-0.65%113.931Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร26
160.596B1.080.34%221.157Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร11
12.779B5.23-2.99%167.787Kวัสดุพื้นฐาน13
165.632B1.052.30%772.348Kวัสดุพื้นฐาน309
136.839B1.53-1.77%610.022Kในทางอุตสาหกรรม6
7.710B3.47-1.27%107.932Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ18
1.033B2.29-1.61%53.283Kในทางอุตสาหกรรม4
11.589B3.02-1.55%269.833Kในทางอุตสาหกรรม14
22.101B4.821.81%190.654Kในทางอุตสาหกรรม2
4.318B0.141.48%33.960Kไฟแนนซ์66
1.978B3.37-3.19%22.802Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
725.854M3.990.05%39.964Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร1
126.385M-1.32%12.920Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร1
114.095M1.910.00%100สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร1
66.697M-5.77%119.232Kเทคโนโลยี1
28.094B0.070.10%211.182Kเทคโนโลยี22
24.247B5.60-0.34%107.702Kสาธารณูปโภค10
64.327M6.93-0.99%10.300Kในทางอุตสาหกรรม1
2.894B0.54-2.70%35.656Kในทางอุตสาหกรรม18
70.093B0.54-1.30%854.978Kวัสดุพื้นฐาน396
18.745B3.57-3.65%1.778Mพลังงาน5
129.140B4.370.55%821.765Kบริการโทรคมนาคม10
48.365B0.01-2.28%141.911Kเทคโนโลยี21
1.188B1.13-0.32%18.271Kไฟแนนซ์13
95.222B2.020.02%334.432Kไฟแนนซ์44
981.992M4.27-0.51%3.043Kไฟแนนซ์21
2.548B4.61-0.13%100.867Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร5
125.422B4.49-1.61%1.012Mไฟแนนซ์5
503.121M3.050.00%3.500Kในทางอุตสาหกรรม1
2.583B1.65-0.90%50.249Kในทางอุตสาหกรรม3
380.635M-0.56%31.084Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ7
599.059M-0.38%12.840Kวัสดุพื้นฐาน9
23.626B5.21-1.94%305.932Kไฟแนนซ์3
44.022B4.39-0.25%163.033Kสาธารณูปโภค6
861.203M13.70-1.41%73.281Kไฟแนนซ์13
2.860B5.77-1.23%59.939Kสาธารณูปโภค5
181.576M-4.49%49.128Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร3
26.653B1.240.18%65.479Kวัสดุพื้นฐาน8
3.972M0.00%9.000Kเทคโนโลยี1
2.187B4.68-3.99%577.235Kพลังงาน8
207.015B3.65-3.17%1.003Mพลังงาน161
120.917B3.57-4.25%1.725Mพลังงาน7
203.724B5.46-0.85%1.201Mพลังงาน6
11.071B2.65-2.37%178.483Kพลังงาน30
840.548M1.11-0.50%92.174Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
900.747M1.66-2.49%111.539Kวัสดุพื้นฐาน1
5.338B3.34-1.51%11.975Kวัสดุพื้นฐาน5
3.025M0.00%15.000Kในทางอุตสาหกรรม1
368.458M1.86-0.28%6.719Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร2
4.620B0.81-0.07%29.256Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร5
100.448B-3.35%1.058Mธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ143
48.936M-2.38%110.085Kเทคโนโลยี2
9.290B1.172.25%208.137Kวัสดุพื้นฐาน117
43.793B2.21-0.68%234.976Kในทางอุตสาหกรรม5
38.259B2.52-0.99%72.285Kไฟแนนซ์5
27.849B4.69-0.54%130.501Kไฟแนนซ์24
10.330B1.203.52%67.253Kไฟแนนซ์9
3.780B0.93-2.01%50.693Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
7.021M0.00%280ไฟแนนซ์1
1.362B-4.29%290.961Kพลังงาน8
7.360M-2.44%40.700Kพลังงาน1
47.563B2.910.50%285.538Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร13
1.338B-3.45%78.381Kเทคโนโลยี4
75.644B0.57-1.38%150.799Kเทคโนโลยี85
2.214B6.32-0.96%144.817Kไฟแนนซ์5
719.035M-1.05%184.634Kวัสดุพื้นฐาน4
12.107B0.95-0.33%222.240Kวัสดุพื้นฐาน179
6.613B2.97-2.60%312.881Kวัสดุพื้นฐาน22
218.018M3.00-0.21%2.750Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร1
5.454M0.00%15.000Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร1
4.511B-2.03%22.350Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร1
9.327B0.34-0.83%300.059Kพลังงาน43
280.621M2.96-0.77%700สาธารณูปโภค1
72.498B2.831.44%399.602Kบริการโทรคมนาคม11
โหลดเพิ่ม
TH ภาษาไทย
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต สต็อกชาร์ตไลบรารี่ ขอความช่วยเหลือ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ขอความช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ