ให้การเทรดของคุณดีขึ้นไปอีกขั้น ทดลองใช้งานฟรี

อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — แคนาดา

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
190.543M0.50%19.918Kบริการเชิงพาณิชย์14
21.565B0.41%436.392Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์26
132.884B-1.21%267.791Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ195
8.882B0.04%15.359Kระบบขนส่ง8
26.364B4.03%2.144Mระบบขนส่ง9
57.822B-0.58%586.454Kสาธารณูปโภค17
28.567B-0.94%118.114Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
7.097B0.22%74.547Kการค้าปลีก10
82.795B-0.40%376.443Kการผลิตของผู้ผลิต8
61.445B2.64%953สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร19
11.009B1.42%44.483Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร20
13.772B-0.01%60.663Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ75
5.375B-0.28%221.922Kบริการผู้บริโภค13
295.629M-1.43%1.059Kการผลิตของผู้ผลิต4
67.589B-0.29%378.516Kบริการผู้บริโภค10
8.727B1.13%55.379Kบริการผู้บริโภค11
1.341B0.59%240.258Kการค้าปลีก4
85.833B-0.58%728.193Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ42
1.568B-0.46%338.079Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ6
8.434B0.12%76.465Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ18
652.949M-1.00%38.152Kแร่พลังงาน11
1.211B-2.92%11.984Kบริการเชิงพาณิชย์6
1.357M0.00%7.080Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
481.144M0.17%11.877Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
370.263M-1.52%41.182Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน17
122.005M-1.13%7.028Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
12.546B-0.00%90.026Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ8
2.872B-1.49%105.790Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม17
12.461B-7.92%511.274Kบริการทางด้านเทคโนโลยี38
36.146B-0.46%630.484Kการค้าปลีก2
2.496B-1.35%694.218Kการค้าปลีก6
264.660B-0.16%345.085Kสาธารณูปโภค42
18.434B1.23%730.417Kการผลิตของผู้ผลิต25
3.485B1.54%135.218Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์9
1.433B-0.08%152.690Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์15
2.527B-2.53%9.953Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8
154.108M-2.17%56.887Kบริการการกระจายสินค้า6
27.929M1.28%10.500Kการค้าปลีก2
40.702M11.07%44.971Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
59.754B0.12%106.340Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม32
79.687B0.09%123.269Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม21
41.242B0.95%223.169Kการเงิน63
16.777B0.14%150.546Kการเงิน254
114.262B-0.51%93.699Kบริการเชิงพาณิชย์2
231.744M-1.20%44.015Kบริการการกระจายสินค้า3
133.383B-0.64%223.632Kการค้าปลีก11
1.281B1.45%40.909Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร12
52.015B-1.03%160.146Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
3.827B-0.82%111.650Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร11
45.915B-0.96%375.254Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน22
20.670B-0.68%313.745Kสาธารณูปโภค6
887.251M-0.92%44.686Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
1.671B-9.40%431.276Kการค้าปลีก2
685.899M0.03%8.739Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
5.091B-0.04%67.073Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ12
289.717M-2.38%4.168Kบริการผู้บริโภค6
738.525M-0.37%13.163Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
78.218M0.62%152.429Kการผลิตของผู้ผลิต4
11.076B-0.91%97.153Kการผลิตของผู้ผลิต33
1.219B-2.19%139.174Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ11
215.956B0.07%100.568Kบริการทางด้านเทคโนโลยี91
14.567B-0.40%66.605Kการเงิน2
132.711B-1.54%1.867Mแร่พลังงาน53
355.071B-4.11%69.820Kการค้าปลีก15
13.709B2.06%160.235Kบริการทางด้านเทคโนโลยี46
25.933B-2.86%170.311Kการเงิน14
223.696B-0.08%513.811Kการเงิน38
88.697B-0.30%23.705Kอื่นๆ1815
167.890B-0.48%1.782Mการเงิน4
1080.762B0.04%1.620Mการเงิน12
175.315B-0.30%972.576Kการสื่อสาร4
61.896M5.09%625บริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
3.696B0.18%8.455Kระบบขนส่ง8
116.703M0.00%465.371Kบริการผู้บริโภค2
161.036M-2.44%48.127Kบริการการกระจายสินค้า8
3.605B0.01%72.216Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ32
3.287B0.21%242.538Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ30
3.927B0.10%102.749Kการผลิตของผู้ผลิต10
4.327B0.55%291.869Kอื่นๆ120
132.622B0.18%82.405Kบริการเชิงพาณิชย์97
3.805B-0.28%73.971Kการผลิตของผู้ผลิต8
1.415B-4.79%82.597Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6
5.686B-0.71%119.429Kบริการผู้บริโภค22
123.552B-0.08%632.874Kการเงิน4
374.836B-0.87%2.077Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม14
284.524B-0.73%1.023Mแร่พลังงาน251
14.580B0.13%158.578Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม40
11.052B0.41%16.254Kบริการผู้บริโภค15
2.395B-0.36%74.728Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
258.593B-1.91%460.654Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1076
6.255B-2.85%60.265Kระบบขนส่ง6
113.530B0.06%341.110Kบริการทางด้านเทคโนโลยี153
78.558M1.96%34.968Kบริการเชิงพาณิชย์2
119.963M0.00%836เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
4.794B-0.69%149.138Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ48
36.693B0.01%195.975Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ113
750.318B-1.48%490.562Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1166
145.180B0.79%53.792Kการเงิน11
513.866M-0.76%8.443Kบริการผู้บริโภค4
6.642B0.24%43.144Kบริการผู้บริโภค6
9.213B-3.35%27.499Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ6
315.260B0.71%683.792Kระบบขนส่ง4
54.262B0.60%181.891Kการเงิน48
93.885B-0.38%308.252Kการเงิน63
27.311B0.30%152.065Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6
76.124B0.23%309.657Kการเงิน15
97.999B0.62%166.064Kบริการผู้บริโภค18
837.027M7.02%108.198Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์10
482.792M-1.86%52.306Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
2.383B0.99%8.917Kการเงิน3
240.994B-0.49%356.964Kการค้าปลีก40
46.451B0.52%60.800Kการสื่อสาร24
11.424B-1.16%236.554Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน27
6.412B0.47%11.415Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์18
16.390M-4.07%7.513Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
50.650B-0.42%97.806Kระบบขนส่ง8
7.263B2.32%157.774Kการผลิตของผู้ผลิต18
1.353B2.77%38.280Kสาธารณูปโภค8
68.090B0.66%197.592Kบริการการกระจายสินค้า36
95.034B-0.32%393.863Kการสื่อสาร11
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ เกี่ยวกับ ฟีเจอร์ของชาร์ต อัตราค่าบริการ แนะนำเพื่อน กฎระเบียบการใช้งาน ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชั่นสำหรับเว็บไซต์ & โบรกเกอร์ วิดเจ็ต ชาร์ตโซลูชั่น Lightweight ชาร์ตไลบรารี บล็อก & ข่าว Twitter
โปรไฟล์ ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน เพื่อนที่ชวนมา เหรียญ ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ