บริษัทแคนาดา companies operating in one industry: เครื่องจักรอุตสาหกรรม

รายชื่อด้านล่างคือ บริษัทแคนาดา ที่ดำเนินงานภายใต้อุตสาหกรรมเดียวกัน เครื่องจักรอุตสาหกรรม รายชื่อช่วยในการติดตามผลการดำเนินงาน งบกำไรขาดทุน และอื่นๆ จัดเรียงตามตัวชี้วัดที่จำเป็น จึงสามารถแสดงหุ้นที่มีราคาแพงที่สุดของอุตสาหกรรม เช่น TERRAVEST INDUSTRIES INC หรือรายชื่อที่มีการเคลื่อนไหวของราคาที่ดีที่สุดอย่าง BEYOND MEDICAL TECHNOLOGIES INC ซึ่งจะช่วยในการออกแบบกลยุทธ์สำหรับทุกการโฟกัส
สัญลักษณ์
มูลค่าตามราคาตลาด
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
หมวดธุรกิจ
Analyst Rating
ATSATS CORPORATION
4.236 B CAD42.82 CAD−1.47%345.791 K0.8623.751.80 CAD+19.83%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
TVKTERRAVEST INDUSTRIES INC
1.259 B CAD69.48 CAD+0.17%17.029 K0.4226.682.60 CAD+1.44%0.79%การผลิตของผู้ผลิต
AFNAG GROWTH INTERNATIONAL INC
1.154 B CAD60.70 CAD−0.10%21.607 K0.6318.953.20 CAD0.99%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
EFXENERFLEX LTD
980.499 M CAD7.91 CAD+1.28%218.71 K0.74−0.89 CAD+0.72%1.26%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
TCWTRICAN WELL SERVICE
891.364 M CAD4.28 CAD+0.94%260.786 K0.367.850.54 CAD+67.76%3.86%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
VLNVELAN INC
121.743 M CAD5.64 CAD−3.42%7.005 K1.22−4.06 CAD−104.03%0.53%การผลิตของผู้ผลิต
TMGTHERMAL ENERGY INTERNATIONAL INC
54.36 M CAD0.330 CAD+10.00%469.083 K2.0625.780.01 CAD0.00%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
BRMBIOREM INC
32.337 M CAD2.06 CAD+5.10%176.476 K3.5715.800.13 CAD+35.97%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
ENWENWAVE CORP
30.441 M CAD0.275 CAD0.00%9.75 K0.21−0.05 CAD+33.88%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
WATRCURRENT WATER TECHNOLOGIES INC
6.368 M CAD0.030 CAD0.00%17.8 K0.070.00 CAD+100.00%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
EWSENVIRONMENTAL WASTE INTERNATIONAL
3.639 M CAD0.010 CAD0.00%5.2 K0.17−0.01 CAD+1.35%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
DELTDELTA CLEANTECH INC.2.872 M CAD0.045 CAD0.00%5 K0.09−0.04 CAD+46.61%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
DDOCTBEYOND MEDICAL TECHNOLOGIES INC395.699 K CAD0.050 CAD+11.11%12 K1.760.00%การผลิตของผู้ผลิต
DDARDARELLE ONLINE SOLUTIONS INC
368.541 K CAD0.005 CAD0.00%8.596 K0.20−0.00 CAD+23.81%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
ATMOATMOFIZER TECHNOLOGIES INC.259.215 K CAD0.030 CAD−60.00%10 K0.63−2.63 CAD+74.66%0.00%การผลิตของผู้ผลิต