บริษัทแคนาดา companies operating in one industry: Aerospace & Defense

The list below has บริษัทแคนาดา that operate under the same industry, Aerospace & Defense. The list helps track their performance, income statement, and more. Sorted by any necessary metric, it can show the most expensive stocks of the industry or those with the best price dynamics, thus assisting in designing strategies of any focus.
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
AETHAETHER GLOBAL INNOVATIONS CORP.
0.050 CAD+233.33%906.532K18.735.275M CAD−0.00 CAD+97.93%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
BBD.ABOMBARDIER INC
49.92 CAD+1.57%4.728K1.094.86B CAD7.926.30 CAD0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
BBD.BBOMBARDIER INC
49.74 CAD+1.18%456.435K1.214.86B CAD7.906.30 CAD0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
BOSAIRBOSS OF AMERICA CORP
5.22 CAD+1.16%7.792K0.32141.621M CAD17.240.30 CAD7.09%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ปานกลาง
FLTDRONE DELIVERY CANADA CORP
0.245 CAD−3.92%166.954K1.0054.929M CAD−0.04 CAD+29.03%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
FLYFLYHT AEROSPACE SOLUTIONS LTD
0.59 CAD+1.72%6.5K0.2623.009M CAD−0.05 CAD+57.93%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
HRXHEROUX-DEVTEK INC
18.27 CAD−0.71%12.109K1.24614.851M CAD26.090.70 CAD+28.10%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
MALMAGELLAN AEROSPACE
8.04 CAD+0.50%16.138K2.10460.57M CAD−0.20 CAD−69.23%1.24%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
PNGKRAKEN ROBOTICS INC
1.01 CAD−0.98%615.47K0.39208.173M CAD124.690.01 CAD0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
RDRSRDARS INC.
0.080 CAD0.00%8K1.231.418M CAD−10.16 CAD0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
SCANLIBERTY DEFENSE HOLDINGS LTD
0.120 CAD−4.00%177.137K0.6017.289M CAD−0.12 CAD+51.65%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
SNASTAR NAVIGATION SYSTEMS GROUP LTD.
0.020 CAD0.00%708.667K0.9821.375M CAD−0.00 CAD+9.43%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์