ส่วนของตลาดหลักทรัพย์ — แคนาดา

ตารางด้านล่างแสดงส่วนไปด้วยกันกับภาพรวมและเมตริกซ์การดำเนินการเช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนของหลักทรัพย์ การวิจัยส่วนต่างๆ ที่จะพบหลักทรัพย์ที่มีแนวโน้ม

         
59.643B0.01%34.529K462
222.996B0.87%285.746K343
20.946B0.31%28.960K718
75.634B-0.23%74.206K965
91.618B0.25%47.765K951
29.693B-0.38%60.896K428
19.104B-0.64%531.014K852
270.302B-0.32%1.357M3187
1191.807B0.30%509.095K13505
7.334B-0.15%33.321K428
29.483B2.86%148.533K5140
311.175B0.67%520.284K5108
47.864B0.48%20.894K21145
505.370B0.93%332.173K51267
139.806B-0.45%170.957K7163
55.620B-0.48%187.905K965
240.191B0.72%120.601K955
568.276B0.07%75.940K4222
200.610B0.09%421.742K623
197.498B0.64%146.603K497
โหลดเพิ่ม