ตลาดหลักทรัพย์แคนนาดา

ส่วนของตลาดหลักทรัพย์ — แคนาดา

ตารางด้านล่างแสดงส่วนไปด้วยกันกับภาพรวมและเมตริกซ์การดำเนินการเช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนของหลักทรัพย์ การวิจัยส่วนต่างๆ ที่จะพบหลักทรัพย์ที่มีแนวโน้ม

         
64.391B0.68-1.35%363.500K458
211.446B4.26-0.65%1.960M319
15.086B0.92-2.92%106.329K619
60.574B2.38-1.75%262.380K964
77.313B3.38-0.71%443.935K951
42.217B2.76-2.34%241.422K429
11.912B0.67-7.76%204.962K955
388.580B2.75-7.61%5.548M3158
1070.792B4.06-1.91%3.648M13368
5.373B2.25-2.04%244.639K329
22.643B0.15-2.93%327.741K4162
309.784B4.32-3.70%5.617M562
52.879B2.28-2.71%219.340K21174
404.363B2.01-4.40%1.805M51343
112.548B1.38-4.62%1.122M7155
39.427B2.19-3.46%569.433K964
195.955B1.38-0.61%942.089K849
227.191B0.75-0.04%1.100M4219
225.417B1.40-1.43%1.133M621
215.877B3.75-1.26%852.422K440
โหลดเพิ่ม