บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (อุตสาหกรรม)

31
หุ้น
8.088B
เงินทุนของตลาด
230.873K
ปริมาณการซื้อขาย
−1.21%
เปลี่ยนแปลง
−14.65%
ประสิทธิภาพ เดือน
−39.05%
ประสิทธิภาพ ปี
−26.84%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ค่าปริมาตรสัมพันธ์ 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
อีพีเอส เบาบาง
(TTM)
การเติบโตของกำไรต่อหุ้นปรับลด %
(TTM YoY)
ผลตอบแทนเงินปันผล %
(TTM)
ภาค
Analyst Rating
ADKDIAGNOS INC
0.53 CAD0.00%51.53K0.8737.424M CAD−0.04 CAD4.77%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
ALYAALITHYA GROUP INC
2.08 CAD1.46%20.069K0.71199.275M CAD−0.35 CAD−74.80%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
AMPDAMPD VENTURES INC.0.010 CAD0.00%26K0.161.203M CAD−0.11 CAD−39.29%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
APLAPPULSE CORPORATION
0.490 CAD0.00%1.5K0.067.097M CAD16.120.03 CAD83.13%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ARTARHT MEDIA INC
0.130 CAD−3.70%10K0.2225.013M CAD−0.05 CAD−22.52%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
BOILBEYOND OIL LTD.0.610 CAD1.67%1.5K0.1331.776M CAD−0.05 CAD88.22%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
BTCBLUESKY DIGITAL ASSETS CORP.0.035 CAD−12.50%56.51K0.604.733M CAD−0.12 CAD−5.88%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
CBITCATHEDRA BITCOIN INC
0.100 CAD0.00%454.441K1.8313.752M CAD−0.31 CAD−78.44%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ปานกลาง
CDXCLOUD DX INC
0.095 CAD5.56%1K0.036.847M CAD−0.15 CAD−14.86%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
CTZNAMSYS INC
0.95 CAD0.00%3300.0425.24M CAD16.460.06 CAD21.73%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
HIVEHIVE DIGITAL TECHNOLOGIES LTD
4.24 CAD1.19%476.797K2.02362.785M CAD−2.44 CAD−20731.62%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
JOLTJOLT HEALTH INC.0.005 CAD0.00%3.2M15.95385.284K CAD−0.07 CAD82.67%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
JUMPLEVELJUMP HEALTHCARE CORP
0.075 CAD7.14%9K0.097.369M CAD22.730.00 CAD0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
KOVOKOVO HEALTHTECH CORPORATION
0.090 CAD0.00%25K0.425.22M CAD−0.05 CAD40.82%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
KSUM.HALSET CAPITAL INC
0.035 CAD0.00%2.855K0.04460.457K CAD4.320.01 CAD0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
MWRKMETAWORKS PLATFORMS, INC.0.060 CAD−20.00%2K0.146.519M CAD−0.09 CAD−937.50%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ปานกลาง
MYIDREKLAIM LTD
0.080 CAD14.29%274K1.658.761M CAD−0.01 CAD85.79%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
NERDNERDS ON SITE INC.0.075 CAD0.00%2K0.026.706M CAD−0.01 CAD20.19%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
NPAALPHINAT INC
0.065 CAD0.00%1.6K0.024.105M CAD−0.00 CAD−168.75%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
NVEINUVEI CORPORATION
20.20 CAD−0.83%396.722K0.932.809B CAD111.540.18 CAD−72.25%0.67%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
OEEMEMEX INC
0.005 CAD−50.00%20K0.13688.115K CAD−0.00 CAD41.18%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
OSSONESOFT SOLUTIONS INC
0.75 CAD0.00%9.745K0.2291.099M CAD−0.02 CAD45.03%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
PBITPOSABIT SYSTEMS CORPORATION0.690 CAD−1.43%2.5K0.11103.351M CAD20.350.03 CAD0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
PKKTENET FINTECH GROUP INC0.250 CAD−3.85%77.713K0.4528.495M CAD−0.58 CAD5.42%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
PVTPIVOTREE INC
1.90 CAD−4.52%8.6K0.0450.562M CAD−0.23 CAD55.78%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
RWRENOWORKS SOFTWARE INC
0.160 CAD0.00%25K0.976.506M CAD−0.03 CAD−35.62%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
SFTCSOFTCHOICE CORPORATION
14.99 CAD0.13%3.277K0.65867.263M CAD23.330.64 CAD88.17%2.80%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
TINYTINY LTD
3.50 CAD5.11%5.907K0.28620.8M CAD−0.37 CAD−485.62%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
TIXTTELUS INTERNATIONAL (CDA) INC
10.01 CAD−3.10%136.359K0.832.739B CAD20.480.49 CAD−30.38%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
VISVISIONSTATE CORP
0.020 CAD−20.00%69K1.002.923M CAD−0.01 CAD60.27%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
VSTVICTORY SQUARE TECHNOLOGIES INC.0.135 CAD0.00%15.65K0.6113.441M CAD−0.17 CAD45.21%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี