ระบบขนส่ง (ภาค)

22
หุ้น
280.595B
เงินทุนของตลาด
161.641K
ปริมาณการซื้อขาย
−0.38%
เปลี่ยนแปลง
+3.53%
ประสิทธิภาพ เดือน
−5.67%
ประสิทธิภาพ ปี
+0.48%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
ACAIR CANADA
17.69 CAD−0.28%2.891M1.666.236B CAD3.015.87 CAD0.00%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อรุนแรง
ACE.HACE AVIATION HLDG INC
0.155 CAD−8.82%1.158K0.025.034M CAD86.110.00 CAD0.00%ระบบขนส่ง
ALCALGOMA CENTRAL CORP
15.11 CAD+0.33%9.052K0.86581.873M CAD6.322.39 CAD+2.33%4.77%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อ
ANDANDLAUER HEALTHCARE GROUP INC
39.36 CAD−2.31%13.445K0.761.64B CAD24.991.57 CAD−39.04%0.81%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อ
CHRCHORUS AVIATION INC
2.20 CAD−3.51%193.845K0.77428.374M CAD5.760.38 CAD+866.58%0.00%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อ
CJTCARGOJET INC
103.38 CAD+1.62%56.04K0.831.779B CAD27.093.82 CAD−76.63%1.11%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อ
CNRCANADIAN NATIONAL RAILWAYS CO
160.61 CAD+0.24%4.721M4.01104.027B CAD21.807.37 CAD+4.56%1.93%ระบบขนส่ง
ปานกลาง
CPCANADIAN PAC KANS CITY LTD
101.02 CAD+0.03%978.468K0.7294.129B CAD22.594.47 CAD+42.17%0.75%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อ
CRPCERES GLOBAL AG CORP
2.24 CAD−0.44%2K0.2269.651M CAD30.900.07 CAD0.00%ระบบขนส่ง
CULTCULT FOOD SCIENCE CORP
0.065 CAD+8.33%90.25K0.713.288M CAD−0.06 CAD+67.17%0.00%ระบบขนส่ง
EIFEXCHANGE INCOME CORPORATION
45.62 CAD−0.89%80.173K1.312.144B CAD18.502.47 CAD−1.35%5.52%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อรุนแรง
GCLCOLABOR GROUP INC
1.11 CAD0.00%26.774K1.60113.205M CAD16.350.07 CAD−14.27%0.00%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อ
LGT.ALOGISTEC CORP
63.70 CAD0.00%00.00828.38M CAD29.222.18 CAD−49.62%0.72%ระบบขนส่ง
LGT.BLOGISTEC CORP
64.10 CAD−0.02%9560.23828.38M CAD29.402.18 CAD−49.62%0.81%ระบบขนส่ง
MTLMULLEN GROUP LTD
13.40 CAD0.00%220.538K1.441.188B CAD7.641.75 CAD+44.49%5.37%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อ
PDOPUDO INC.
0.410 CAD+2.50%6K3.7211.181M CAD−0.02 CAD+30.12%0.00%ระบบขนส่ง
PKGPARCELPAL LOGISTICS INC
0.010 CAD−33.33%289.72K0.312.332M CAD−0.01 CAD+50.00%0.00%ระบบขนส่ง
SVISTORAGEVAULT CANADA INC
4.94 CAD+1.02%359.707K1.081.854B CAD5488.890.00 CAD0.23%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อ
TFIITFI INTERNATIONAL INC
165.04 CAD+0.47%129.777K0.7814.182B CAD20.338.12 CAD−28.10%1.14%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อ
TTNMTITANIUM TRANSN GROUP INC
2.29 CAD+0.44%15.181K0.78102.576M CAD7.640.30 CAD−37.61%3.49%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อรุนแรง
WCNWASTE CONNECTIONS INC (CA)
189.38 CAD+0.54%179.624K0.8348.792B CAD43.664.34 CAD+8.66%0.75%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อ
WTEWESTSHORE TERMINALS INVESTMENT CORP
26.37 CAD−0.57%52.765K0.691.649B CAD17.271.53 CAD+6.30%5.12%ระบบขนส่ง
ปานกลาง