สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร (ภาค)

60
หุ้น
64.382B
เงินทุนของตลาด
161.638K
ปริมาณการซื้อขาย
+0.54%
เปลี่ยนแปลง
+6.19%
ประสิทธิภาพ เดือน
+6.62%
ประสิทธิภาพ ปี
+13.45%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
ADW.AANDREW PELLER LTD
4.46 CAD−0.89%18.1K0.46199.753M CAD−0.04 CAD−44.69%5.52%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
ADW.BANDREW PELLER LTD
5.50 CAD0.00%40.01199.753M CAD−0.03 CAD−44.73%4.03%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
AMBAMBARI BRANDS INC.
0.300 CAD+7.14%17.995K0.6716.959M CAD−0.04 CAD+30.83%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
BEVBEVCANNA ENTERPRISES INC.
0.025 CAD0.00%56.875K0.606.05M CAD0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
BRBIG ROCK BREWERY INC
1.55 CAD−3.13%1000.0410.817M CAD−0.72 CAD+25.82%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
CANSWILDPACK BEVERAGE INC
0.060 CAD0.00%10K0.065.576M CAD−0.46 CAD−44.56%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
CNTRCENTR BRANDS CORP.
0.075 CAD−6.25%68K2.128.681M CAD−0.07 CAD−148.09%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
CSW.ACORBY SPIRIT & WINE LTD
12.80 CAD+3.64%27.915K0.45360.333M CAD16.860.76 CAD−10.62%6.56%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
CSW.BCORBY SPIRIT & WINE LTD
11.83 CAD+1.02%8.436K0.95360.333M CAD15.580.76 CAD−10.62%7.10%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
CYFCANYON CREEK FOOD
0.015 CAD−25.00%73.7K3.17632.68K CAD−0.14 CAD−52.18%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
DTEADAVIDSTEA INC
0.460 CAD0.00%20.0011.613M CAD−0.53 CAD−87.17%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
DWSDIAMOND ESTATES WINE & SPIRITS INC
0.230 CAD−2.13%10.51K0.436.411M CAD−0.37 CAD−178.28%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
FITKOIOS BEVERAGE CORP.
0.020 CAD0.00%141.11K0.232.693M CAD−0.11 CAD+82.37%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
FLOWFLOW BEVERAGE CORP
0.260 CAD0.00%3800.0114.391M CAD−0.80 CAD+10.43%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
FRSHFRESH FACTORY B C LTD(THE)
0.80 CAD0.00%9.5K1.3241.583M CAD−0.36 CAD+63.77%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
GILGILDAN ACTIVEWEAR INC
50.12 CAD+2.04%482.519K1.328.631B CAD14.263.51 CAD−17.98%2.02%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
GOOSCANADA GOOSE HOLDINGS INC
15.81 CAD+5.05%570.221K1.601.603B CAD31.460.50 CAD−33.97%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
ปานกลาง
GOP.HGOURMET OCEAN PRODS INC
0.005 CAD0.00%108.5K24.661.001M CAD−0.00 CAD+12.50%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
GURUGURU ORGANIC ENERGY CORP
2.17 CAD+1.40%5.5K1.7368.94M CAD−0.38 CAD+37.85%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
HARYHARRYS MANUFACTURING INC.
0.045 CAD+12.50%10K0.354.29M CAD−0.01 CAD+51.75%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
HBFGHAPPY BELLY FOOD GROUP INC.
0.205 CAD+2.50%83.903K0.3822.298M CAD0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
HILLHILL INC
0.500 CAD+13.64%1.5K0.501.622M CAD−0.56 CAD+38.25%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
HLFHIGH LINER FOODS INC
11.09 CAD+1.84%8.98K0.53369.97M CAD7.821.42 CAD−23.10%4.87%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
ปานกลาง
HMPGHEMPSHIRE GROUP INC
0.015 CAD0.00%669.11K15.14441.986K CAD−0.07 CAD+84.38%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
IFAIFABRIC CORP
1.16 CAD−8.66%3.5K0.9135.147M CAD58.880.02 CAD0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
JSDAJONES SODA CO
0.200 CAD0.00%16.5K0.1021.185M CAD−0.07 CAD+34.11%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
KPTKP TISSUE INC
9.37 CAD+0.21%7.8K1.3793.36M CAD−0.79 CAD−36.99%7.68%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
ปานกลาง
LAS.ALASSONDE INDUSTRIES INC
134.00 CAD+5.01%1.918K0.79914.097M CAD11.8811.28 CAD+19.37%1.64%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
MAVMAV BEAUTY BRANDS INC
0.040 CAD0.00%00.001.38M CAD−5.83 CAD−63.96%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
MEALNABATI FOODS GLOBAL INC.
0.005 CAD0.00%80.091K1.01242.129K CAD−0.02 CAD+93.67%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
MEATMODERN PLANT BASED FOODS INC.
0.085 CAD−5.56%3K0.215.611M CAD−0.23 CAD−18.80%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
MILKPLANT VEDA FOODS LTD
0.015 CAD−66.67%3K0.17499.296K CAD−0.05 CAD+72.10%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
MOOOBETTERMOO(D) FOOD CORPORATION
2.450 CAD+1.66%4.5K0.6818.334M CAD0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
MUSHTHE GOOD SHROOM CO INC
0.165 CAD+3.13%57.974K1.417.722M CAD−0.01 CAD+71.64%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
MYLKTHE PLANTING HOPE COMPANY INC
0.105 CAD−4.55%109.27K1.7711.915M CAD−0.13 CAD+48.10%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
NDVAINDIVA LIMITED
0.070 CAD0.00%20.4K0.0610.415M CAD−0.05 CAD+45.89%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
ODDODD BURGER CORPORATION
0.175 CAD+6.06%33.675K2.3011.368M CAD−0.05 CAD+6.25%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
OVATOVATION SCIENCE INC
0.040 CAD+33.33%3.5K0.061.175M CAD−0.03 CAD+67.59%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
PEASGLOBAL FOOD & INGREDIENTS LTD
0.150 CAD+3.45%45K2.263.888M CAD0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
PPBPURE TO PURE BEAUTY INC.
0.020 CAD0.00%5.426K0.161.062M CAD−0.00 CAD0.00%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
PRMWPRIMO WATER CORPORATION CANADA
19.70 CAD+0.97%50.4K0.823.14B CAD19.850.99 CAD2.22%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
PTFYPLANTIFY FOODS INC
0.005 CAD−66.67%634.786K373.401.136M CAD−0.01 CAD−12.39%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
PUMPSTOCK TREND CAPITAL INC.
0.005 CAD0.00%127.089K0.123.286M CAD−0.00 CAD+70.59%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
RAMMRAMM PHARMA CORP.
0.070 CAD0.00%50K0.328.357M CAD−0.17 CAD−209.50%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
ROOTROOTS CORPORATION
2.57 CAD+1.18%1.705K0.71103.305M CAD61.190.04 CAD−91.02%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
ปานกลาง
SAPSAPUTO GROUP INC
26.46 CAD+0.30%453.042K0.8411.203B CAD17.571.51 CAD+54.42%2.74%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
SBDSBD CAPITAL CORP.
0.020 CAD−33.33%22K2.7694.473K CAD0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
SHOEGROUNDED PEOPLE APPAREL INC.
0.500 CAD0.00%82K25.2911.606M CAD−0.11 CAD−51.36%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
SOYSUNOPTA INC
6.91 CAD+1.92%62.287K0.50803.445M CAD−1.93 CAD−1194.06%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
SXPSUPREMEX INC
3.86 CAD+7.22%85.85K1.7799.481M CAD4.310.90 CAD−11.81%3.50%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
TAATTAAT GLOBAL ALTERNATIVES INC.
0.200 CAD−20.00%1.381K0.152.265M CAD−1.38 CAD+47.00%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
TNYTHE TINLEY BEVERAGE COMPANY INC.
0.025 CAD0.00%126K0.883.771M CAD−0.03 CAD+40.08%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
TPX.AMOLSON COORS CANADA INC
82.00 CAD0.00%100.0617.937B CAD54.261.51 CAD−48.22%2.74%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
TPX.BMOLSON COORS CANADA INC
83.20 CAD−0.34%1000.1317.937B CAD55.061.51 CAD−48.22%2.64%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
TYUMTHE YUMY CANDY COMPANY INC
0.240 CAD−4.00%1.5K0.067.442M CAD−0.05 CAD+86.25%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
UNIUNISYNC CORP
1.27 CAD0.00%14.6K1.4324.146M CAD−0.17 CAD−25.98%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
WBEWESTBOND ENTERPRISES CORP
0.130 CAD0.00%20K0.634.631M CAD−0.00 CAD−101.73%15.38%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
YERB.UYERBAE BRANDS CORP
1.28 USD−3.76%6.464K0.225.764M CAD−0.94 CAD−567.94%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
YUMKOMO PLANT BASED FOODS INC.
0.020 CAD−33.33%2K0.04233.256K CAD−0.21 CAD+80.11%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
ZOGZOGLOS FOOD CORP.
0.005 CAD0.00%102.584K0.34477.419K CAD−0.03 CAD+14.68%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร