สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร (ภาค)

87
หุ้น
107.773B
เงินทุนของตลาด
156.040K
ปริมาณการซื้อขาย
+0.13%
เปลี่ยนแปลง
−0.53%
ประสิทธิภาพ เดือน
−26.98%
ประสิทธิภาพ ปี
−16.15%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
            
ADW.A ANDREW PELLER LIMITED, CL.A
9.480.42%0.04ซื้อ11.979K401.458M16.660.571437.00เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ADW.A ANDREW PELLER LIMITED, CL.A
9.43-0.95%-0.09ซื้อ1.268K401.458M16.700.571437.00เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ADW.B ANDREW PELLER LIMITED, CL.B
9.81-0.91%-0.09ซื้อ100448.663M18.460.541437.00เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ADW.B ANDREW PELLER LIMITED, CL.B
10.893.12%0.33ซื้อ620448.663M18.290.541437.00เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
BEER HILL STREET BEVERAGE COMPANY INC
0.06-7.69%-0.01ซื้อ10.000K3.438M1.730.04เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์
BEER HILL STREET BEVERAGE COMPANY INC
0.070.00%0.00ซื้อ12.000K3.438M1.730.04เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์
BEV BEVCANNA ENTERPRIS
0.30-1.64%-0.01ขาย29.500K17.036M-0.22เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์
BEV BEVCANNA ENTERPRISES INC.
0.310.00%0.00ขาย4.000K17.036M-0.22เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์
BHSC BIOHARVEST SCIENCES INC.
0.12-11.54%-0.01ขาย2.000K49.236Mอาหาร: รายใหญ่หลายแบรนด์
BHSC BIOHARVEST SCIENCE
0.12-4.17%-0.01แนะนำให้ขาย11.500K49.236Mอาหาร: รายใหญ่หลายแบรนด์
BR BIG ROCK BREWERY INC.
4.8514.12%0.60ซื้อ10033.514M-0.30117.00เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
BR BIG ROCK BREWERY INC.
4.80-4.00%-0.20ซื้อ7.200K33.514M-0.30117.00เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
CNTR CENTR BRANDS CORP
0.460.00%0.00ขาย53.410K28.715Mเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์
CSW.A CORBY SPIRIT AND WINE LTD CLASS A
16.250.74%0.12แนะนำให้ซื้อ200462.903M16.840.96เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
CSW.A CORBY SPIRIT AND WINE LTD CLASS A
16.24-0.12%-0.02แนะนำให้ซื้อ4.394K462.903M16.800.96เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
CSW.B CORBY SPIRIT AND WINE LTD CLASS B
14.40-0.41%-0.06ขาย1.105K411.659M15.290.96เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
CSW.B CORBY SPIRIT AND WINE LTD CLASS B
14.40-2.37%-0.35ขาย200411.659M15.240.96เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
CTU LE CHATEAU INC CL B
0.030.00%0.00ขาย22.000K898.920K-0.81เสื้อผ้า/รองเท้า
CTU LE CHATEAU INC CL B
0.03-16.67%-0.01ขาย43.000K898.920K-0.81เสื้อผ้า/รองเท้า
CYF CANYON CREEK FOOD CO LTD
0.010.00%0.00ขาย420456.937K-0.10อาหารพิเศษเฉพาะ/ลูกอม
CYF CANYON CREEK FOOD CO LTD
0.010.00%0.003.000K456.937K-0.10อาหารพิเศษเฉพาะ/ลูกอม
DWS DIAMOND ESTATES WINES AND SPIRITS INC
0.176.06%0.01ซื้อ106.500K33.001M-0.03เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
DWS DIAMOND ESTATES WINES AND SPIRITS INC
0.176.45%0.01ซื้อ5.000K33.001M-0.03เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
EAC EARTH ALIVE CLEAN TECHNOLOGIES INC
0.1115.79%0.01ซื้อ19.000K21.554M-0.02การดูแลครัวเรือน/บุคคล
EAC EARTH ALIVE CLEAN TECHNOLOGIES INC
0.110.00%0.00แนะนำให้ซื้อ23.000K21.554M-0.02การดูแลครัวเรือน/บุคคล
GABY GABY INC.
0.040.00%0.00ขาย52.000K7.050M-0.11อาหาร: รายใหญ่หลายแบรนด์
GABY GABY INC
0.0412.50%0.01ขาย24.000K7.050M-0.11อาหาร: รายใหญ่หลายแบรนด์
GB GINGER BEEF CORP.
0.120.00%0.00ขาย4502.378M2.990.04อาหารพิเศษเฉพาะ/ลูกอม
GENX GENIX PHARMACEUTICALS CORPORATION
0.163.23%0.01ขาย5.000K8.665M-0.01การดูแลครัวเรือน/บุคคล
GENX GENIX PHARMACEUTICALS CORPORATION
0.150.00%0.00ขาย68.000K8.665M-0.01การดูแลครัวเรือน/บุคคล
GIL GILDAN ACTIVEWEAR INC.
23.7113.17%2.76ซื้อ7.900K4.158B24.610.8753000.00เสื้อผ้า/รองเท้า
GIL GILDAN ACTIVEWEAR INC.
23.7313.11%2.75ซื้อ428.850K4.158B24.610.8753000.00เสื้อผ้า/รองเท้า
GOOS CANADA GOOSE HOLDINGS INC
34.804.50%1.50ซื้อ10.988K3.661B23.141.501219.00เสื้อผ้า/รองเท้า
GOOS CANADA GOOSE HOLDINGS INC
34.844.62%1.54ซื้อ452.906K3.661B23.141.501219.00เสื้อผ้า/รองเท้า
GOP.H GOURMET OCEAN PRODUCTS INC
0.010.00%0.00ขาย30.000K1.001M-0.00อาหาร: เนื้อสัตว์/ปลา/ผลิตภัณฑ์นม
HLF HIGH LINER
6.63-0.15%-0.01ซื้อ60.574K221.268M17.390.391167.00อาหาร: เนื้อสัตว์/ปลา/ผลิตภัณฑ์นม
HLF HIGH LINER
6.63-0.45%-0.03ขาย2.100K221.268M17.450.391167.00อาหาร: เนื้อสัตว์/ปลา/ผลิตภัณฑ์นม
IFA IFABRIC CORP
4.92-2.57%-0.13ซื้อ100132.885M-0.0324.00เสื้อผ้า/รองเท้า
IFA IFABRIC CORP
4.90-3.35%-0.17ซื้อ6.900K132.885M-0.0324.00เสื้อผ้า/รองเท้า
IGP IMPERIAL GINSENG PRODUCTS LTD
0.330.00%0.00ขาย4.700K2.418M-0.43อาหารพิเศษเฉพาะ/ลูกอม
KBEV KOIOS BEVERAGE CORP.
0.09-10.00%-0.01ขาย22.000K7.342M-0.05เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์
KBEV KOIOS BEVERAGE COR
0.100.00%0.00ซื้อ4.750K7.342M-0.05เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์
KPT KP TISSUE INC
10.88-0.18%-0.02แนะนำให้ซื้อ100105.383M-0.30การดูแลครัวเรือน/บุคคล
KPT KP TISSUE INC
10.84-0.28%-0.03ซื้อ17.670K105.383M-0.30การดูแลครัวเรือน/บุคคล
LAS.A LASSONDE INDUSTRIES INC., CL A SV
166.501.45%2.38ซื้อ1.189K1.138B13.8211.872600.00เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์
LAS.A LASSONDE INDUSTRIES INC., CL A SV
167.501.52%2.50ซื้อ1001.138B13.9011.872600.00เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์
LLP LEANLIFE HEALTH INC.
0.0416.67%0.01เป็นกลาง15.000Kอาหาร: รายใหญ่หลายแบรนด์
LLP LEANLIFE HEALTH IN
0.040.00%0.00ซื้อ98.500Kอาหาร: รายใหญ่หลายแบรนด์
LXX LEXARIA BIOSCIENCE
0.380.00%0.00ขาย48.593K34.070M-0.07อาหาร: รายใหญ่หลายแบรนด์
LXX LEXARIA BIOSCIENCE CORP.
0.39-1.27%-0.01ขาย2.000K34.070M-0.07อาหาร: รายใหญ่หลายแบรนด์
MAV MAV BEAUTY BRANDS INC
3.7337.13%1.01ซื้อ9.916K100.001M18.430.15101.00การดูแลครัวเรือน/บุคคล
MAV MAV BEAUTY BRANDS INC
3.7556.25%1.35ซื้อ400100.001M18.500.15101.00การดูแลครัวเรือน/บุคคล
MFI MAPLE LEAF FOODS
25.38-0.74%-0.19ขาย151.413K3.168B154.640.17อาหาร: เนื้อสัตว์/ปลา/ผลิตภัณฑ์นม
MFI MAPLE LEAF FOODS
25.15-1.60%-0.41ขาย1.600K3.168B154.760.17อาหาร: เนื้อสัตว์/ปลา/ผลิตภัณฑ์นม
NSP NATURALLY SPLENDID ENTERPRISES LTD
0.070.00%0.00ซื้อ274.582K9.317M-0.07อาหารพิเศษเฉพาะ/ลูกอม
NSP NATURALLY SPLENDID ENTERPRISES LTD
0.070.00%0.00ซื้อ23.000K9.317M-0.07อาหารพิเศษเฉพาะ/ลูกอม
PBH PREMIUM BRANDS HOLDINGS CORPORATION
84.59-0.89%-0.76ขาย3.178K3.179B36.082.378707.00อาหาร: เนื้อสัตว์/ปลา/ผลิตภัณฑ์นม
PBH PREMIUM BRANDS HOLDINGS CORPORATION
87.583.47%2.94ซื้อ48.459K3.179B36.032.378707.00อาหาร: เนื้อสัตว์/ปลา/ผลิตภัณฑ์นม
PLUS PLUS PRODUCTS INC.
0.852.41%0.02ซื้อ3.000K37.616M-1.20อาหาร: รายใหญ่หลายแบรนด์
PLUS PLUS PRODUCTS INC
0.83-4.60%-0.04ซื้อ4.948K37.616M-1.20อาหาร: รายใหญ่หลายแบรนด์
PRMW PRIMO WATER CORPORATION
17.252.86%0.48แนะนำให้ซื้อ6112.690B-0.3211580.00เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์
PRMW PRIMO WATER CORPORATION
17.322.91%0.49แนะนำให้ซื้อ86.411K2.690B-0.3211580.00เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์
RAMM RAMM PHARMA CORP.
0.400.00%0.00แนะนำให้ขาย16.000Kอาหาร: รายใหญ่หลายแบรนด์
RAMM RAMM PHARMA CORP
0.5213.04%0.06ซื้อ14.500Kอาหาร: รายใหญ่หลายแบรนด์
REW.H REWARDSTREAM SOLUTIONS INC
0.350.00%0.00ขาย200625.895K-0.25เสื้อผ้า/รองเท้า
RYU RYU APPAREL INC
0.010.00%0.00ซื้อ75.000K5.462M-0.03เสื้อผ้า/รองเท้า
RYU RYU APPAREL INC
0.010.00%0.00ซื้อ634.500K5.462M-0.03เสื้อผ้า/รองเท้า
SAP SAPUTO INC.
33.541.27%0.42ขาย296.273K13.537B21.831.5615700.00อาหาร: เนื้อสัตว์/ปลา/ผลิตภัณฑ์นม
SAP SAPUTO INC.
33.541.54%0.51ขาย31.232K13.537B21.791.5615700.00อาหาร: เนื้อสัตว์/ปลา/ผลิตภัณฑ์นม
SBD SBD CAPITAL CORP
0.0412.50%0.01ซื้อ30.000K1.116M-0.02เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
SOY SUNOPTA, INC.
6.65-0.45%-0.03ซื้อ1.295K593.878M-0.471900.00อาหารพิเศษเฉพาะ/ลูกอม
SOY SUNOPTA, INC.
6.65-0.15%-0.01ซื้อ28.880K593.878M-0.471900.00อาหารพิเศษเฉพาะ/ลูกอม
SXP SUPREMEX INC.
1.54-0.65%-0.01ขาย19.253K43.602M5.370.28สินค้าอุปโภคบริโภค
SXP SUPREMEX INC.
1.564.70%0.07ขาย4.400K43.602M5.330.28สินค้าอุปโภคบริโภค
TNY THE TINLEY BEVERAGE COMPANY INC.
0.36-1.37%-0.01ซื้อ4.000K40.399M-0.07เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์
TNY TINLEY BEVERAGE CO
0.36-1.37%-0.01ซื้อ19.525K40.399M-0.07เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์
TPX.A MOLSON COORS CANADA INC., CL.A, LV
59.003.78%2.15ซื้อ85512.537Bเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
TPX.B MOLSON COORS CANADA INC., CL.B, NV
56.504.65%2.51ขาย74012.666Bเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
TPX.B MOLSON COORS CANADA INC., CL.B, NV
59.301.38%0.81ซื้อ2.645K12.666Bเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
UNI UNISYNC CORP
2.35-3.29%-0.08ขาย9.700K43.621M-0.08เสื้อผ้า/รองเท้า
UNI UNISYNC CORP
2.391.70%0.04ขาย2.000K43.621M-0.08เสื้อผ้า/รองเท้า
WBE WESTBOND ENTERPRISES CORPORATION
0.270.00%0.00แนะนำให้ซื้อ11.000K9.589M17.650.02การดูแลครัวเรือน/บุคคล
WBR WATERLOO BREWING LTD
2.960.00%0.00ซื้อ1.900K104.442M344.190.01187.00เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
WBR WATERLOO BREWING LTD
3.001.01%0.03ซื้อ7.850K104.442M344.190.01187.00เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
WTER THE ALKALINE WATER COMPANY INC.
1.78-3.26%-0.06ซื้อ100107.880M-0.4417.00เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์
WTER THE ALKALINE WATER
1.76-1.12%-0.02ซื้อ26.560K107.880M-0.4417.00เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ฟีเจอร์ของชาร์ต อัตราค่าบริการ แนะนำเพื่อน กฎระเบียบการใช้งาน ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชั่นสำหรับเว็บไซต์ & โบรกเกอร์ วิดเจ็ต ชาร์ตโซลูชั่น Lightweight ชาร์ตไลบรารี บล็อก & ข่าว Twitter
โปรไฟล์ ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่เผยแพร่ ผู้ติดตาม ติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ