บริการทางด้านเทคโนโลยี (ภาค)

322
หุ้น
328.379B
เงินทุนของตลาด
380.317K
ปริมาณการซื้อขาย
−3.85%
เปลี่ยนแปลง
−2.79%
ประสิทธิภาพ เดือน
+141.86%
ประสิทธิภาพ ปี
+8.68%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
ให้การเทรดของคุณดีขึ้นไปอีกขั้น ทดลองใช้งานฟรี
           
ABST ABSOLUTE SOFTWARE CORPORATION
17.87-3.04%-0.56ขาย2.395K909.296M71.240.28499.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
ABST ABSOLUTE SOFTWARE CORPORATION
17.98-2.76%-0.51ขาย201.413K909.296M71.470.28499.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
ACDC EXTREME VEHICLE BATTERY TECHNOLOGIES CORP.
0.39-16.13%-0.07ขาย443.000K150.553M-0.01บริการประมวลผลข้อมูล
ACDC EXTREME VEHICLE BA
0.40-17.71%-0.09ขาย7.585M150.553M-0.01บริการประมวลผลข้อมูล
ADCO ADCORE INC
1.51-29.77%-0.64ขาย25.400K121.228M54.900.04ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
ADCO ADCORE INC
1.74—%342.271Kชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
ADK DIAGNOS INC.
0.600.00%0.00ซื้อ6.500K40.688M-0.05บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ADK DIAGNOS INC.
0.59-4.84%-0.03ซื้อ227.615K40.688M-0.05บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
AIF ALTUS GROUP LIMITED
59.001.32%0.77ซื้อ3.955K2.360B143.070.422500.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
AIF ALTUS GROUP LIMITED
59.031.36%0.79ซื้อ166.771K2.360B143.100.422500.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ALY ANALYTIXINSIGHT INC
1.07-6.96%-0.08ซื้อ60.800K95.725M-0.02ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
ALY ANALYTIXINSIGHT INC
1.07-9.32%-0.11ซื้อ504.460K95.725M-0.02ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
ALYA ALITHYA GROUP INC
2.77-1.77%-0.05ขาย6.500Kบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ALYA ALITHYA GROUP INC
2.78-1.07%-0.03แนะนำให้ขาย93.050Kบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
AMPD AMPD VENTURES INC.
0.20-2.44%-0.01ขาย5009.678M-0.16บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
AMPD AMPD VENTURES INC
0.18-7.50%-0.01ขาย104.900K9.678M-0.16บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
APL APPULSE CORP.
0.426.25%0.03ซื้อ6.000K5.928M4.420.09บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
APP GLOBAL CANNABIS APPLICATIONS CORP.
0.25-19.35%-0.06ซื้อ63.000K47.977M-0.02บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
APP GLOBAL CANNABIS AP
0.27-14.52%-0.04ซื้อ800.220K47.977M-0.02บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ARD ARMADA DATA CORP.
0.13-7.14%-0.01ขาย1.350K2.527M23.730.01ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
ART ARHT MEDIA INC
0.28-5.00%-0.01แนะนำให้ขาย57.500K27.689M-0.03บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ART ARHT MEDIA INC
0.29-1.67%-0.01ขาย987.157K27.689M-0.03บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
AT ACUITYADS HOLDINGS INC
18.05-18.44%-4.08ขาย70.130K1.177B693.730.03173.00ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
AT ACUITYADS HOLDINGS INC
18.00-18.18%-4.00ขาย2.796M1.177B689.660.03173.00ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
AZ A2Z SMART TECHNOLOGIES CORP
2.35-21.67%-0.65ขาย18.300K125.300Mชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
AZ A2Z SMART TECHNOLOGIES CORP
2.34-22.00%-0.66ขาย247.932K125.300Mชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
BB BLACKBERRY LIMITED
12.51-2.49%-0.32ขาย6.278M7.211B-2.053668.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
BB BLACKBERRY LIMITED
12.48-2.65%-0.34ขาย1.005M7.211B-2.053668.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
BBTV BBTV HOLDINGS INC
10.45-2.70%-0.29แนะนำให้ขาย91.510K220.262Mชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
BBTV BBTV HOLDINGS INC
10.45-2.79%-0.30ขาย3.300K220.262Mชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
BCFN BLOCKCHAIN FOUNDRY
0.51-16.39%-0.10ซื้อ587.436K47.676M-0.01บริการประมวลผลข้อมูล
BCFN BLOCKCHAIN FOUNDRY INC.
0.52-18.75%-0.12ซื้อ24.500K47.676M-0.01บริการประมวลผลข้อมูล
BITF BITFARMS LTD
5.88-14.53%-1.00ซื้อ2.879M667.270M-0.16บริการประมวลผลข้อมูล
BITF BITFARMS LTD
5.99-12.94%-0.89ซื้อ397.574K667.270M-0.16บริการประมวลผลข้อมูล
BITK BLOCKCHAINK2 CORP
1.19-18.49%-0.27ขาย36.000K23.889M-0.02บริการประมวลผลข้อมูล
BITK BLOCKCHAINK2 CORP
1.21-17.69%-0.26ขาย204.356K23.889M-0.02บริการประมวลผลข้อมูล
BKMT BLOCKMINT TECHNOLOGIES INC
0.32-4.48%-0.01ขาย154.724K11.667M-0.01บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
BKMT BLOCKMINT TECHNOLOGIES INC
0.32-1.54%-0.01ขาย9.000K11.667M-0.01บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
BP BACKSTAGEPLAY INC
0.179.38%0.01ซื้อ4.503K3.172M-0.01ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
BXV BEXAR VENTURES INC
0.12-33.33%-0.06ซื้อ10.182K839.272K-0.01ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
CBLU CLEAR BLUE TECHNOLOGIES INTL INC
0.52-16.13%-0.10ขาย28.500K15.701M-0.09บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
CBLU CLEAR BLUE TECHNOLOGIES INTL INC
0.55-9.84%-0.06ขาย263.740K15.701M-0.09บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
CBP CERTIVE SOLUTIONS
0.040.00%0.00ขาย34.773K5.582M-0.01ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
CHN CHINA EDUCATION RESOURCES INC.
0.080.00%0.00ขาย1.000K3.789M-0.01ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
CHN CHINA EDUCATION RESOURCES INC.
0.080.00%0.00ขาย15.300K3.789M-0.01ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
CK CASCADIA BLOCKCHAI
0.18-18.18%-0.04ขาย126.159K15.835M-0.02บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
CKK CORDY OILFIELD SERVICES INC.
0.030.00%0.00แนะนำให้ซื้อ79.000K6.935M-0.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
CKK CORDY OILFIELD SERVICES INC.
0.030.00%0.00ซื้อ552.000K6.935M-0.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
CMG COMPUTER MODELLING GROUP LTD
6.03-3.52%-0.22ขาย58.182K501.788M21.880.29208.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
CMG COMPUTER MODELLING GROUP LTD
5.97-2.61%-0.16ขาย400501.788M21.460.29208.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
CNNA CANNAONE TECHNOLOG
0.73-2.67%-0.02ซื้อ85.100K16.542M-0.08ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
CNNA CANNAONE TECHNOLOGIES INC.
0.740.00%0.00แนะนำให้ซื้อ2.500K16.542M-0.08ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
CNS CONTAGIOUS GAMING INC
0.080.00%0.00ขาย56.000K2.233M-0.02ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
CNS CONTAGIOUS GAMING INC
0.08-5.88%-0.01เป็นกลาง357.677K2.233M-0.02ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
CRL CARL DATA SOLUTIONS INC.
0.28-6.56%-0.02ขาย53.000K26.971Mซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
CRL CARL DATA SOLUTION
0.28-9.68%-0.03ขาย357.823K26.971Mซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
CSTR CRYPTOSTAR CORP
0.23-21.05%-0.06เป็นกลาง2.889M26.256M-0.02บริการประมวลผลข้อมูล
CSTR CRYPTOSTAR CORP
0.23-17.86%-0.05ซื้อ19.202M26.256M-0.02บริการประมวลผลข้อมูล
CSU CONSTELLATION SOFTWARE INC.
1620.23-2.76%-45.92ขาย1.430K35.091B60.6727.46บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
CSU CONSTELLATION SOFTWARE INC.
1623.15-1.98%-32.73ขาย34.091K35.091B60.3027.46บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
CTS CONVERGE TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP
5.16-6.69%-0.37ขาย1.218M900.865M-0.04บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
CTS CONVERGE TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP
5.15-7.54%-0.42ขาย58.331K900.865M-0.04บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
CTZ NAMSYS INC
1.071.90%0.02แนะนำให้ซื้อ5.600K29.196M26.580.04บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
CTZ NAMSYS INC
1.179.35%0.10แนะนำให้ซื้อ31.300K29.196M27.850.04บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
CWRK CURRENCYWORKS INC
1.28-17.95%-0.28ขาย12.715K58.229M-0.023.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
CWRK CURRENCYWORKS INC
1.30-16.67%-0.26ขาย258.390K58.229M-0.023.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
DCBO DOCEBO INC
52.00-3.44%-1.85ขาย147.310K1.757B-0.34ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
DCBO DOCEBO INC
51.63-4.12%-2.22ขาย14.152K1.757B-0.34ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
DEAL PLAYGON GAMES INC
0.54-5.26%-0.03ซื้อ1.111M102.193M-0.05ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
DEAL PLAYGON GAMES INC
0.52-11.86%-0.07ซื้อ29.000K102.193M-0.05ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
DELC DELIC HOLDINGS INC
0.52-10.34%-0.06ขาย178.548K21.847Mซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
DELC DELIC HOLDINGS INC.
0.58-14.71%-0.10แนะนำให้ขาย8.500K21.847Mซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
DGHI DIGIHOST TECHNOLOGY INC
3.42-14.50%-0.58ซื้อ40.400K76.008Mซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
DGHI DIGIHOST TECHNOLOGY INC
3.32-15.09%-0.59ซื้อ289.865K76.008Mซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
DIGI DIGICRYPTS BLOCKCH
0.25-21.88%-0.07ขาย8.250M52.112M-0.01บริการประมวลผลข้อมูล
DIGI DIGICRYPTS BLOCKCHAIN SOLUTIONS INC.
0.25-21.88%-0.07ขาย700.000K52.112M-0.01บริการประมวลผลข้อมูล
DM DATAMETREX AI LIMITED
0.26-13.56%-0.04ซื้อ921.000K81.676M-0.01บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
DM DATAMETREX AI LIMITED
0.26-13.56%-0.04ซื้อ6.004M81.676M-0.01บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
DND DYE AND DURHAM LIMITED
40.98-6.10%-2.66ขาย525.000K2.810B-0.83ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
DND DYE AND DURHAM LIMITED
41.25-5.50%-2.40ขาย110.405K2.810B-0.83ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
DSG DESCARTES SYS
76.874.46%3.28ซื้อ21.801K6.217B101.200.741547.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
DSG DESCARTES SYS
76.724.27%3.14ซื้อ316.792K6.217B101.180.741547.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
DSY DESTINY MEDIA TECHNOLOGIES INC.
1.47-1.34%-0.02ขาย1.400K14.910M38.580.0427.00ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
DSY DESTINY MEDIA TECHNOLOGIES INC.
1.496.43%0.09ซื้อ60014.910M36.250.0427.00ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
DXX DXSTORM.COM INC.
0.04-30.77%-0.02ขาย9.000K1.099M-0.01ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
EAP EURO ASIA PAY HOLD
0.300.00%0.001.000Kชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
EGLX ENTHUSIAST GAMING HOLDINGS INC
7.21-1.64%-0.12ซื้อ23.350K848.506M-1.08250.00ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
EGLX ENTHUSIAST GAMING HOLDINGS INC
7.30-0.41%-0.03ซื้อ807.424K848.506M-1.08250.00ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
EGTI EYEFI TECHNOLOGIES
0.51-15.00%-0.09ขาย13.500Kชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
EKG CARDIOCOMM SOLUTIONS, INC.
0.060.00%0.00ขาย252.350K8.489M-0.01ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
EKG CARDIOCOMM SOLUTIONS, INC.
0.06-7.69%-0.01ขาย43.000K8.489M-0.01ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
EL ENGAGEMENT LABS INC
0.04-11.11%-0.01ขาย1.267M10.534M-0.02ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
EL ENGAGEMENT LABS INC
0.04-11.11%-0.01ขาย737.000K10.534M-0.02ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
ENGH ENGHOUSE SYSTEMS LIMITED
55.40-1.83%-1.03ขาย176.870K3.123B31.981.791763.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
ENGH ENGHOUSE SYSTEMS LIMITED
55.31-2.04%-1.15ขาย9.947K3.123B32.001.791763.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
EQ EQ INC
1.65-2.94%-0.05ขาย8.400K103.125M-0.05ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
EQ EQ INC
1.65-2.37%-0.04ขาย81.380K103.125M-0.05ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
ETHC ETHER CAPITAL CORPORATION
3.01-11.21%-0.38ขาย125.755K78.147M9.870.342.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
FD FACEDRIVE INC
30.09-17.34%-6.31ขาย19.250K3.271B-0.17ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
FD FACEDRIVE INC
30.50-17.55%-6.49ขาย492.038K3.271B-0.17ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
FDGE FARMERS EDGE INC
19.02-4.80%-0.96288.360K146.913Mชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
FDGE FARMERS EDGE INC
19.20-4.00%-0.8024.800K146.913Mชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
FTJ FORT ST JAMES NICKEL CORP
0.22-2.22%-0.01ซื้อ103.402K4.714M-0.01ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
FUND KATIPULT TECHNOLOGY CORP
0.30-6.25%-0.02ซื้อ50021.620M-0.02ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
FUND KATIPULT TECHNOLOGY CORP
0.29-6.35%-0.02ซื้อ4.100K21.620M-0.02ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
GAME ENGINE MEDIA HOLDINGS INC
12.55-6.97%-0.94ซื้อ93.415K189.972M-12.01163.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
GAME ENGINE MEDIA HOLDINGS INC
13.40-4.29%-0.60ซื้อ1.100K189.972M-12.01163.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
GGLD GENERAL GOLD RESOU
0.325.00%0.01ขาย20.375K10.004M27.270.01ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
GIB.A CGI INC
95.60-0.55%-0.53ขาย9.415K24.243B21.574.5276000.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
GIB.A CGI INC
95.75-0.36%-0.35ขาย660.867K24.243B21.564.5276000.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
GLL GALLAGHER SECURITY
0.190.00%0.00ซื้อ44.000K3.278M-0.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
GSQ GAMESQUARE ESPORTS INC.
0.45-2.17%-0.01ขาย4.500K27.829M-0.14ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
GSQ GAMESQUARE ESPORTS
0.41-14.58%-0.07ขาย195.262K27.829M-0.14ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
GSW GETSWIFT TECHNOLOGIES LIMITED
1.80-2.70%-0.05แนะนำให้ขาย500ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
HIVE HIVE BLOCKCHAIN TECHNOLOGIES LTD
4.50-17.13%-0.93ซื้อ1.005M1.979B92.660.06บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
HIVE HIVE BLOCKCHAIN TECHNOLOGIES LTD
4.48-17.65%-0.96ซื้อ9.409M1.979B92.830.06บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
HOC HUNTER TECHNOLOGY CORP
1.300.78%0.01ขาย171.399K53.911M-0.04ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
HOC HUNTER TECHNOLOGY CORP
1.20-7.69%-0.10แนะนำให้ขาย8.100K53.911M-0.04ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
HS HEALTHSPACE DATA SYSTEMS LTD.
1.580.64%0.01ซื้อ10053.742M-0.12บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
HS HEALTHSPACE DATA S
1.50-3.23%-0.05ขาย101.850K53.742M-0.12บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
HUT HUT 8 MINING CORP
9.30-11.93%-1.26ซื้อ2.107M1.203B-0.353.00บริการประมวลผลข้อมูล
HUT HUT 8 MINING CORP
9.25-12.65%-1.34ซื้อ312.585K1.203B-0.353.00บริการประมวลผลข้อมูล
ID IDENTILLECT TECHNOLOGIES CORP
0.04-11.11%-0.01ซื้อ2.643M6.625M-0.01ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
ID IDENTILLECT TECHNOLOGIES CORP
0.040.00%0.00ขาย451.000K6.625M-0.01ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
IGN IGEN NETWORKS CORP
0.01-25.00%-0.01ขาย11.822M21.812M-0.0110.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
IGN IGEN NETWORKS CORP.
0.01-25.00%-0.01แนะนำให้ขาย1.729M21.812M-0.0110.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
IMP INTERMAP TECHNOLOGIES CORPORATION
1.0113.48%0.12แนะนำให้ซื้อ50015.196M0.412.2959.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
IMP INTERMAP TECHNOLOGIES CORPORATION
0.85-3.41%-0.03ซื้อ60.655K15.196M0.382.2959.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
INTL INTELLABRIDGE TECH
0.40-3.66%-0.01ซื้อ1.333M22.068M-0.01ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
INTL INTELLABRIDGE TECHNOLOGY CORPORATION
0.40-4.82%-0.02ซื้อ50.500K22.068M-0.01ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
ISFT ICESOFT TECHNOLOGI
0.14-12.50%-0.021.607K11.216M-0.02ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
ITM INTEMA SOLUTIONS INC
0.550.00%0.00ซื้อ548.601K50.465M-0.02ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
ITM INTEMA SOLUTIONS INC
0.5714.00%0.07ซื้อ22.200K50.465M-0.02ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
IVI IVRNET INC.
0.06-15.38%-0.01ซื้อ1.599M5.888M-0.03บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
IVI IVRNET INC.
0.06-14.29%-0.01ซื้อ116.000K5.888M-0.03บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
JJ JACKPOT DIGITAL INC
0.28-3.51%-0.01ขาย2.000K12.606M-1.85ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
JJ JACKPOT DIGITAL INC
0.27-1.82%-0.01ขาย117.555K12.606M-1.85ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
KBY KONA BAY TECHNOLOGIES INC
0.2011.11%0.02ซื้อ5.000K3.352M-0.03ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
KBY KONA BAY TECHNOLOGIES INC
0.2069.57%0.084.000K3.352M-0.03ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
KSUM.H ALSET CAPITAL INC
0.12-34.21%-0.07แนะนำให้ขาย58.550K610.054K-0.16บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
KSUM.H ALSET CAPITAL INC
0.13-43.48%-0.10ขาย2.000K610.054K-0.16บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
KUU KUUHUBB INC
0.10-17.39%-0.02ขาย3.000K5.297Mชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
KUU KUUHUBB INC
0.09-5.26%-0.01แนะนำให้ขาย39.500K5.297Mชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
KXS KINAXIS INC
135.49-16.96%-27.67ขาย1.483M4.419B143.871.18662.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
KXS KINAXIS INC
135.21-17.12%-27.93ขาย27.299K4.419B143.851.18662.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
LEAF LEAF MOBILE INC
0.384.17%0.01ซื้อ12.000K700.000K-0.03ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
LEAF LEAF MOBILE INC
0.375.71%0.02ซื้อ881.853K700.000K-0.03ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
LHI LENDIFIED HOLDINGS INC
0.0414.29%0.01ขาย10.000K6.708M-0.08บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
LHI LENDIFIED HOLDINGS INC
0.040.00%0.00ซื้อ110.000K6.708M-0.08บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
LNK LINK GLOBAL TECHNOLOGIES INC.
1.30-10.34%-0.15ซื้อ18.800K52.000M-0.11บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ฟีเจอร์ของชาร์ต อัตราค่าบริการ แนะนำเพื่อน กฎระเบียบการใช้งาน ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชั่นสำหรับเว็บไซต์ & โบรกเกอร์ วิดเจ็ต ชาร์ตโซลูชั่น Lightweight ชาร์ตไลบรารี บล็อก & ข่าว Twitter
โปรไฟล์ ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน เพื่อนที่ชวนมา เหรียญ ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ