บริการทางด้านเทคโนโลยี (ภาค)

147
หุ้น
171.328B
เงินทุนของตลาด
313.452K
ปริมาณการซื้อขาย
+0.39%
เปลี่ยนแปลง
+10.66%
ประสิทธิภาพ เดือน
+94.53%
ประสิทธิภาพ ปี
+9.33%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
           
ABT ABSOLUTE SOFTWARE CORP.
9.101.11%0.10ซื้อ30.016K384.939M29.020.31477.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
ADCO ADCORE INC
0.482.13%0.01ซื้อ92.364K26.571Mชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
ADK DIAGNOS INC.
0.212.44%0.01ซื้อ51.509K8.966M-0.13บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
AIF ALTUS GROUP LIMITED
42.110.02%0.01ซื้อ105.680K1.691B546.880.082500.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ALYA ALITHYA GROUP INC
3.721.09%0.04ซื้อ15.078K180.379M-0.242028.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
AMPD AMPD VENTURES INC
0.35-1.39%-0.01ซื้อ46.570Kบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
APL APPULSE CORP.
0.15-9.09%-0.01แนะนำให้ขาย29.000K2.599M6.530.03บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
APP GLOBAL CANNABIS AP
0.040.00%0.00ขาย41.000K3.518M-0.06บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
AT ACUITYADS HOLDINGS INC
1.573.29%0.05ซื้อ194.155K75.084M-0.26ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
AZ A2Z TECHNOLOGIES CANADA CORP
0.74-1.33%-0.01ซื้อ26.147K11.536M-0.04ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
BB BLACKBERRY LIMITED
8.891.14%0.10ซื้อ1.244M4.907B-0.143945.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
BCFN BLOCKCHAIN FOUNDRY
0.0730.00%0.01ซื้อ10.000K4.576M-0.02บริการประมวลผลข้อมูล
BCX BLOCKCHAIN HOLDING
0.23-6.25%-0.01ขาย17.500K4.551M-0.08บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
BITF BITFARMS LTD
0.633.28%0.02ซื้อ93.042K28.680M82.00บริการประมวลผลข้อมูล
BITK BLOCKCHAINK2 CORP
0.147.69%0.01เป็นกลาง15.500K1.949M-0.18บริการประมวลผลข้อมูล
BKMT BLOCKMINT TECHNOLOGIES INC
0.1011.11%0.01ซื้อ2.007K3.506M-0.16บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
BLK BLOK TECHNOLOGIES
0.01100.00%0.01ซื้อ9.500K1.194M1.150.01บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
BP BACKSTAGEPLAY INC
0.04-10.00%-0.01ซื้อ1.000K1.197M-0.03ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
CBII CB2 INSIGHTS INC
0.140.00%0.00ซื้อ12.000K10.800M-0.07บริการประมวลผลข้อมูล
CBLU CLEAR BLUE TECHNOLOGIES INTL INC
0.128.70%0.01ซื้อ289.000K3.217M-0.21บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
CBP CERTIVE SOLUTIONS
0.0650.00%0.02แนะนำให้ซื้อ3.000Kชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
CK CASCADIA BLOCKCHAI
0.0716.67%0.01ขาย1.000K5.038M-0.04บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
CKK CORDY OILFIELD SERVICES INC.
0.0325.00%0.01แนะนำให้ซื้อ38.000K5.154M83.330.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
CMG COMPUTER MODELLING GROUP LTD
8.180.12%0.01ซื้อ16.627K656.437M27.190.30194.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
CNNA CANNAONE TECHNOLOG
0.16-15.79%-0.03ขาย48.210K3.299Mชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
CRL CARL DATA SOLUTION
0.200.00%0.00ซื้อ53.090K16.942M-0.04ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
CRY CRYPTOLOGIC CORP
0.8011.11%0.08เป็นกลาง9.433K10.175M-2.17บริการประมวลผลข้อมูล
CRYP CRYPTOBLOC TECHNOL
0.030.00%0.00ซื้อ30.000Kบริการประมวลผลข้อมูล
CSTR CRYPTOSTAR CORP
0.04-12.50%-0.01ขาย145.400K3.282M-0.55บริการประมวลผลข้อมูล
CSU CONSTELLATION SOFTWARE INC.
1350.000.21%2.79แนะนำให้ซื้อ31.597K28.609B51.2726.33บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
CTS CONVERGE TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP
1.381.47%0.02ซื้อ27.830K82.986Mบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
CTZ NAMSYS INC
1.081.89%0.02ซื้อ4.514K29.469M22.270.05บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
CWRK CURRENCYWORKS INC
0.070.00%0.00ขาย3.000Kบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
DASH NEPTUNE DASH TECHNOLOGIES CORP
0.138.33%0.01ซื้อ529.150K10.425M-0.05ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
DCBO DOCEBO INC
16.30-0.76%-0.12ขาย4.478K463.942Mชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
DDB DATA DEPOSIT BOX I
0.010.00%0.00ซื้อ50.000K-0.02ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
DIGI DIGICRYPTS BLOCKCH
0.0320.00%0.01ซื้อ22.695K1.818Mบริการประมวลผลข้อมูล
DM DATAMETREX AI LIMITED
0.02-20.00%-0.01แนะนำให้ขาย206.200K4.553M-0.12บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
DSG DESCARTES SYS
60.010.12%0.07ซื้อ124.917K5.050B108.010.561378.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
DSY DESTINY MEDIA TECHNOLOGIES INC.
1.30-7.14%-0.10ซื้อ4.336K14.222M21.880.0629.00ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
ECT ELLIPSIZ COMMUNICATIONS LTD
0.0566.67%0.02ขาย1.000K660.572K-0.14ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
EKG CARDIOCOMM SOLUTIONS, INC.
0.040.00%0.00ขาย20.000K5.343M-0.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
EL ENGAGEMENT LABS INC
0.030.00%0.00ขาย56.000K7.021M-0.0423.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ENGH ENGHOUSE SYSTEMS LIMITED
52.311.10%0.57ซื้อ98.417K2.866B40.351.301680.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
EQ EQ INC
0.940.00%0.00ซื้อ2.512K45.349M-0.03ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
EURO EUROLIFE BRANDS IN
0.040.00%0.00ขาย285.500K14.315M-0.02ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
EYC EYECARROT INNOVATIONS CORP
0.41-1.19%-0.01ซื้อ59.500K12.144M-0.41บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
FD FACEDRIVE INC
2.42-1.22%-0.03ซื้อ5.300Kซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
FTJ FORT ST JAMES NICKEL CORP
0.1011.11%0.01ขาย3.000K2.868M-0.03ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
FUND KATIPULT TECHNOLOGY CORP
0.234.55%0.01ซื้อ52.838K4.612M-0.03ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
GAME TORQUE ESPORTS CORP
1.079.18%0.09ขาย40.250K2.186M-8.79ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
GET GLANCE TECHNOLOGIE
0.05-9.09%-0.01ขาย179.000K6.837M-0.05ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
GIB.A CGI INC
112.890.44%0.50ซื้อ545.272K30.383B24.374.6377500.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
GLL GALLAGHER SECURITY
0.0725.00%0.01ซื้อ7.000K707.364K-0.67ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
HEY HEYBRYAN MEDIA INC
0.1515.38%0.02ซื้อ561.531Kชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
HIVE HIVE BLOCKCHAIN TECHNOLOGIES LTD
0.120.00%0.00ซื้อ672.615K34.992M-0.47บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
HS HEALTHSPACE DATA S
0.0414.29%0.01ซื้อ531.850K5.647M-0.01บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
HUT HUT 8 MINING CORP
1.53-6.71%-0.11ซื้อ197.830K138.370M-1.04บริการประมวลผลข้อมูล
IBIT INTERBIT LTD
0.17-5.56%-0.01แนะนำให้ขาย16.602K4.066M-0.29บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ID IDENTILLECT TECHNOLOGIES CORP
0.010.00%0.00แนะนำให้ขาย11.000K334.226K-0.01ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
IGN IGEN NETWORKS CORP
0.030.00%0.00ขาย1.000K1.314M-0.038.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ILA ILOOKABOUT CORP.
0.230.00%0.00ซื้อ18.500K24.447M-0.0147.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
IMIN IMINING BLOCKCHAIN CRYPTOCURRENCY INC
0.040.00%0.00ขาย19.708K710.234K-0.10บริการประมวลผลข้อมูล
INTL INTELLABRIDGE TECH
0.010.00%0.00ขาย9.000K847.077K-0.06ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
IQ AIRIQ INC.
0.270.00%0.00ซื้อ77.500K7.905M16.880.02บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ISFT ICESOFT TECHNOLOGI
0.160.00%0.00500ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
ITC INTRINSYC TECHNOLOGIES CORP
1.721.18%0.02ซื้อ5.800K34.469M-0.0393.00ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
ITM INTEMA SOLUTIONS INC
0.1011.11%0.01ขาย71.750K6.875M-0.01บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ITT INTERNET OF THINGS INC
0.010.00%0.00ขาย166.600K1.914M-0.01บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
IVI IVRNET INC.
0.0325.00%0.01ซื้อ18.000K1.749M-0.02บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
KASH HASHCHAIN TECHNOLOGY INC
0.010.00%0.00ขาย447.000K3.837M-0.03ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
KIDZ KIDOZ INC
0.289.62%0.03ขาย50037.371M-0.028.00ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
KNO.H CELLSTOP SYSTEMS INC
0.0620.00%0.01ขาย12.000K300.360K-0.04ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
KUU KUUHUBB INC
0.620.00%0.00แนะนำให้ซื้อ73.500K33.101M-0.34ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
KXS KINAXIS INC
106.85-0.93%-1.00แนะนำให้ซื้อ37.349K2.821B117.250.94569.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
LLT LITELINK TECHNOLOG
0.050.00%0.00ขาย134.200K8.620Mบริการประมวลผลข้อมูล
LNK LINK GLOBAL TECHNO
0.40—%5.000Kบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
LSPD LIGHTSPEED POS INC
41.83-1.76%-0.75ซื้อ255.144K3.657B-2.95734.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
LTV LEONOVUS INC
0.010.00%0.00แนะนำให้ขาย88.699K4.282M-0.03ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
LTX LABRADOR TECHNOLOGIES INC
0.010.00%0.00ขาย16.000K889.830K-0.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
LUXX LUXXFOLIO HOLDINGS
0.04-42.86%-0.03ขาย2.000Kชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
MBO MOBIO TECHNOLOGIES INC
0.08-5.88%-0.01ซื้อ1.025K3.052M-0.02บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
MCLD MCLOUD TECHNOLOGIES CORP
5.714.77%0.26ซื้อ47.390K51.995M-2.46ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
MCX MCORPCX INC
0.07-12.50%-0.01ขาย39.000K1.201M-0.0340.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
MDF MEDIAGRIF INTERAC
6.83-2.29%-0.16เป็นกลาง13.596K102.804M-1.91535.00ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
MKT DEEPMARKIT CORP
0.030.00%0.00ขาย3.000K443.650K-0.08ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
MOS MOBI724 GLOBAL SOLUTIONS INC
0.040.00%0.00ซื้อ50.000K8.747M-0.03ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
MRBL MARBLE FINNCIL INC
0.19-5.00%-0.01แนะนำให้ขาย2.045Kชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
MTLO MARTELLO TECHNOLOGIES GROUP INC
0.30-3.17%-0.01ขาย537.823K48.724M-0.02192.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
MTRX LOOP INSIGHTS INC
0.150.00%0.00ขาย3.700K3.181M-0.03บริการประมวลผลข้อมูล
MUST.H MUST CAPITAL INC
0.09-5.56%-0.01ขาย50.000K2.267Mชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
MVAI MINERVA INTELLIGENCE INC
0.100.00%0.00ขาย8.000K3.510M-0.04ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
MVP MEDIAVALET INC
1.331.53%0.02ซื้อ7.700K31.748M-0.22ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
NBVA NUBEVA TECHNOLOGIES LTD
0.06-8.33%-0.01แนะนำให้ขาย202.000K2.365M-0.19ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
NERD NERDS ON SITE INC
0.04-10.00%-0.01ขาย20.000K3.880M-0.04บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
NGH.H NEXIA HEALTH TECHNOLOGIES INC
0.010.00%0.00ขาย31.906K473.795K-0.02บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
NPA ALPHINAT INC.
0.04-20.00%-0.01ซื้อ5.000K3.157M-0.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
NTAR NEXTECH AR SOLUTIO
2.4717.62%0.37ซื้อ330.613K105.810M-0.11ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
NU NEUTRISCI INTERNATIONAL INC
0.0475.00%0.01ซื้อ1.797M3.864M-0.02ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
NXJ NEXJ SYSTEMS INC
0.9011.11%0.09ขาย8.500K18.151M-0.35175.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ONE 01 COMMUNIQUE LABORATORY INC
0.114.76%0.01ซื้อ67.500K8.826M-0.01ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
OPT OPTIVA INC
52.500.00%0.00ซื้อ100281.748M67.420.79ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
OSS ONESOFT SOLUTIONS INC
0.530.00%0.00ขาย12.000K59.859M151.43-0.0417.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
OTEX OPEN TEXT CORPORATION
61.030.64%0.39แนะนำให้ซื้อ397.341K16.503B38.281.5913100.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
PBIT POSABIT SYSTEMS CO
0.040.00%0.00แนะนำให้ขาย1.000K3.017M-0.16บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
PGV PRODIGY VENTURES INC
0.157.14%0.01ขาย50017.341M44.120.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
PKK PEAK POSITIONING T
0.040.00%0.00ขาย428.000K27.034M-0.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
PMTS CPI CARD GROUP INC
1.04-12.61%-0.15ขาย90011.696M-1.131100.00บริการประมวลผลข้อมูล
PTG PIVOT TECHNOLOGY SOLUTIONS INC
1.785.95%0.10ซื้อ132.476K70.531M-0.06829.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
QIS QUORUM INFORMATION TECHNOLOGIES INC.
1.358.00%0.10ซื้อ135.820K82.917M500.000.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
QUIS QUISITIVE TECHNOLOGY SOLUTIONS INC
0.280.00%0.00ซื้อ36.000K10.704M-0.07บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
RAD RADIAL RESEARCH CO
0.10100.00%0.05ขาย2.000Kชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
REAL REAL MATTERS INC
12.230.91%0.11ขาย188.650K1.039B88.880.14ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
RIW RIWI CORP
2.454.26%0.10ซื้อ11.400Kซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
ROI ROUTE1 INC.
0.42-1.16%-0.01ซื้อ50015.303M-0.04ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
RSS RESAAS SERVICES INC
0.300.00%0.00ซื้อ6.000K18.440M-0.06ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
RW RENOWORKS SOFTWARE INC.
0.343.03%0.01แนะนำให้ซื้อ40.500K12.430M-0.02บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
SCR SCORE MEDIA AND GAMING INC
0.800.00%0.00ซื้อ154.739K285.730M-0.03ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
SEB SMART EMPLOYEE BENEFITS INC
0.12-11.11%-0.01แนะนำให้ขาย209.900K19.891M-0.07บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
SHOP SHOPIFY INC
588.300.45%2.66ซื้อ306.937K68.218B-1.504000.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
SIRE SIRE BIOSCIENCE IN
0.020.00%0.00ขาย140.280K8.004M-0.01ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
SIX HYDRO66 HOLDINGS C
0.2113.51%0.03ซื้อ8.000K27.436M-0.05บริการประมวลผลข้อมูล
SOFT SOFTLAB9 SOFTWARE
0.2011.11%0.02ขาย3.000Kชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
SPFY SPACEFY INC
0.0620.00%0.01ขาย98.050Kซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
SPO SPONSORSONE INC
0.10-5.00%-0.01ซื้อ30.000Kบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
SPOT GOLDSPOT DISCOVERIES CORP
0.1519.23%0.03ซื้อ189.934K6.322M-0.31ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
SYZ SYLOGIST LTD
9.35-0.43%-0.04ขาย17.646K222.315M21.120.44ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
TAAL TAAL DISTRIBUTED I
2.557.14%0.17ซื้อ28.823Kบริการประมวลผลข้อมูล
TC TUCOWS INC.
86.772.36%2.00ซื้อ1.488K912.663M50.841.75584.00ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
TCS TECSYS INC J
21.85-1.06%-0.23ซื้อ4.548K285.842M-0.02480.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
THP TOTALLY HIP TECHNOLOGIES INC
0.07-25.00%-0.03แนะนำให้ขาย50.500K15.083M-0.01ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
UI URBANIMMERSIVE INC
0.060.00%0.00แนะนำให้ขาย124.000K4.385M2.180.03ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
UNO.H NORTHERN URANIUM CORP
0.010.00%0.00ซื้อ112.000K1.624M-0.01บริการประมวลผลข้อมูล
UP UPSNAP INC (CA)
0.010.00%0.00ขาย50.000K843.210K-0.00ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
VAI VIRTUALARMOUR INTE
0.0622.22%0.01ขาย5.000Kชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
VENZ VENZEE TECHNOLOGIES INC
0.0610.00%0.01ซื้อ392.000K5.731M-0.06บริการประมวลผลข้อมูล
VHI VITALHUB CORP
2.124.43%0.09ซื้อ30.683K34.408M-0.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
VIS VISIONSTATE CORP
0.040.00%0.00ซื้อ3.000K1.263M-0.02ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
VQS VIQ SOLUTIONS INC.
1.90-5.00%-0.10แนะนำให้ขาย32520.620M-1.09ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
VSBY VSBLTY GROUPE TECH
0.32-1.54%-0.01ซื้อ190.290Kชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
WIKI WIKILEAF TECHNOLOG
0.120.00%0.00ซื้อ2.000K13.643M17.00ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
XAU GOLDMONEY INC
1.94-2.02%-0.04ขาย29.200K151.006M5.370.36ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
XBLK EXEBLOCK TECHNOLOG
0.030.00%0.00ขาย205.000K1.544M-0.01ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
YOO YANGAROO INC
0.120.00%0.00ขาย50.000K7.330M150.000.00ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
ZEU ZEU CRYPTO NETWORK
0.30-18.92%-0.07แนะนำให้ขาย44.773K6.736M-0.110.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
ZOMD ZOOMD TECHNOLOGIES LTD
0.40-20.00%-0.10แนะนำให้ขาย50.100K21.345M-0.13ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
ZONE ZONETAIL INC
0.01-33.33%-0.01ขาย316.326Kชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน Pine Wizards ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library ศูนย์ช่วยเหลือ แนะนำเพื่อน คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ