บริการทางด้านเทคโนโลยี (ภาค)

272
หุ้น
212.462B
เงินทุนของตลาด
152.266K
ปริมาณการซื้อขาย
+1.44%
เปลี่ยนแปลง
+7.52%
ประสิทธิภาพ เดือน
+35.05%
ประสิทธิภาพ ปี
+31.87%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
ให้การเทรดของคุณดีขึ้นไปอีกขั้น ทดลองใช้งานฟรี
           
ABT ABSOLUTE SOFTWARE CORP.
14.811.09%0.16แนะนำให้ซื้อ2.700K622.955M46.050.33477.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
ABT ABSOLUTE SOFTWARE CORP.
14.800.95%0.14แนะนำให้ซื้อ85.965K622.955M46.090.33477.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
ADCO ADCORE INC
0.590.00%0.00ขาย37.659K32.930M23.410.03ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
ADCO ADCORE INC
0.62-4.62%-0.03ขาย2.000K32.930M25.790.03ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
ADK DIAGNOS INC.
0.14-3.33%-0.01แนะนำให้ขาย77.500K9.205M-0.09บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ADK DIAGNOS INC.
0.150.00%0.00ขาย1.000K9.205M-0.09บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
AIF ALTUS GROUP LIMITED
42.192.93%1.20ซื้อ1.200K1.644B109.600.382500.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
AIF ALTUS GROUP LIMITED
42.213.00%1.23แนะนำให้ซื้อ43.298K1.644B109.570.382500.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ALY ANALYTIXINSIGHT INC
0.533.92%0.02ซื้อ5.500K39.032M-0.03ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
ALY ANALYTIXINSIGHT INC
0.512.00%0.01แนะนำให้ซื้อ54.500K39.032M-0.03ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
ALYA ALITHYA GROUP INC
2.081.96%0.04แนะนำให้ขาย3.000K103.991M-0.732146.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ALYA ALITHYA GROUP INC
2.081.96%0.04ขาย53.495K103.991M-0.732146.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
AMPD AMPD VENTURES INC.
0.170.00%0.00ขาย2.500Kบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
AMPD AMPD VENTURES INC
0.15-14.29%-0.03แนะนำให้ขาย47.000Kบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
APL APPULSE CORP.
0.210.00%0.00ซื้อ2002.806M3.240.07บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
APP GLOBAL CANNABIS AP
0.030.00%0.00ขาย52.000K2.868M-0.04บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
APP GLOBAL CANNABIS APPLICATIONS CORP.
0.02-20.00%-0.01แนะนำให้ขาย6.000K2.868M-0.04บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ARD ARMADA DATA CORP.
0.060.00%0.00แนะนำให้ขาย26.000K1.237M7.790.01ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
ART ARHT MEDIA INC
0.4120.29%0.07ซื้อ1.372M25.678M-0.06บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ART ARHT MEDIA INC
0.4122.06%0.07ซื้อ194.500K25.678M-0.06บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
AT ACUITYADS HOLDINGS INC
1.638.67%0.13ซื้อ47.900K74.177M-0.06173.00ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
AT ACUITYADS HOLDINGS INC
1.637.95%0.12ซื้อ408.589K74.177M-0.06173.00ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
AZ A2Z TECHNOLOGIES CANADA CORP
0.27-18.18%-0.06ขาย4.759K14.476Mชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
BB BLACKBERRY LIMITED
6.311.12%0.07ขาย576.743K3.468B-1.873668.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
BB BLACKBERRY LIMITED
6.311.28%0.08ขาย73.659K3.468B-1.873668.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
BCFN BLOCKCHAIN FOUNDRY INC.
0.080.00%0.00ซื้อ25.000K6.253M-0.01บริการประมวลผลข้อมูล
BCFN BLOCKCHAIN FOUNDRY
0.086.67%0.01ซื้อ64.530K6.253M-0.01บริการประมวลผลข้อมูล
BETS I3 INTERACTIVE INC
0.60-3.23%-0.02แนะนำให้ขาย44.101Kชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
BETS I3 INTERACTIVE INC.
0.611.67%0.01500ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
BITF BITFARMS LTD
0.3810.29%0.04ขาย67.742K15.767M14.110.03บริการประมวลผลข้อมูล
BITF BITFARMS LTD
0.352.94%0.01ขาย2.000K15.767M14.110.03บริการประมวลผลข้อมูล
BITK BLOCKCHAINK2 CORP
0.350.00%0.00ซื้อ70.925K5.688M-0.04บริการประมวลผลข้อมูล
BITK BLOCKCHAINK2 CORP
0.343.03%0.01ซื้อ4.000K5.688M-0.04บริการประมวลผลข้อมูล
BKMT BLOCKMINT TECHNOLOGIES INC
0.1243.75%0.04ซื้อ1.100K3.483M-0.01บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
CBII CB2 INSIGHTS INC
0.1110.00%0.01ขาย11.500K10.622M-0.14บริการประมวลผลข้อมูล
CBII CB2 INSIGHTS INC
0.129.09%0.01ซื้อ88.650K10.622M-0.14บริการประมวลผลข้อมูล
CBLU CLEAR BLUE TECHNOLOGIES INTL INC
0.140.00%0.00ขาย1.000K3.475M-0.10บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
CBLU CLEAR BLUE TECHNOLOGIES INTL INC
0.140.00%0.00ขาย47.000K3.475M-0.10บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
CBP CERTIVE SOLUTIONS
0.0740.00%0.02แนะนำให้ซื้อ75.000Kชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
CK CASCADIA BLOCKCHAI
0.07-7.14%-0.01ขาย15.000K5.038M-0.01บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
CKK CORDY OILFIELD SERVICES INC.
0.010.00%0.00ขาย60.000K3.467M37.500.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
CKK CORDY OILFIELD SERVICES INC.
0.010.00%0.00แนะนำให้ขาย60.000K3.467M37.500.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
CMG COMPUTER MODELLING GROUP LTD
4.49-2.39%-0.11ขาย5.788K369.145M15.740.29208.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
CMG COMPUTER MODELLING GROUP LTD
4.62-0.86%-0.04แนะนำให้ขาย894369.145M15.940.29208.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
CNNA CANNAONE TECHNOLOG
0.2036.67%0.06ซื้อ6.500K3.308M-0.09ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
CNNA CANNAONE TECHNOLOGIES INC.
0.150.00%0.00ขาย15.000K3.308M-0.09ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
CNS CONTAGIOUS GAMING INC
0.02-20.00%-0.01แนะนำให้ขาย9.834K604.141Kชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
CRL CARL DATA SOLUTION
0.120.00%0.00ขาย13.618K11.729M-0.05ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
CRL CARL DATA SOLUTIONS INC.
0.134.00%0.01ขาย1.000K11.799M-0.05ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
CSTR CRYPTOSTAR CORP
0.040.00%0.00แนะนำให้ขาย25.000K3.751M-0.06บริการประมวลผลข้อมูล
CSTR CRYPTOSTAR CORP
0.040.00%0.00ขาย131.000K3.751M-0.06บริการประมวลผลข้อมูล
CSU CONSTELLATION SOFTWARE INC.
1608.542.02%31.90ซื้อ37033.798B76.1120.72บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
CSU CONSTELLATION SOFTWARE INC.
1601.900.44%7.03ซื้อ16.108K33.798B76.9920.72บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
CTS CONVERGE TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP
1.520.00%0.00แนะนำให้ซื้อ15.220K107.284M-0.12บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
CTS CONVERGE TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP
1.541.32%0.02ซื้อ300107.284M-0.12บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
CTZ NAMSYS INC
0.899.88%0.08แนะนำให้ซื้อ1.000K25.103M17.530.05บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
CTZ NAMSYS INC
0.921.10%0.01แนะนำให้ซื้อ5.000K25.103M19.700.05บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
DASH NEPTUNE DASH TECHNOLOGIES CORP
0.080.00%0.00ขาย13.000K6.770M-0.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
DASH NEPTUNE DASH TECHNOLOGIES CORP
0.080.00%0.00ขาย10.000K6.770M-0.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
DCBO DOCEBO INC
37.903.30%1.21ซื้อ15.050K1.045B-0.40ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
DCBO DOCEBO INC
37.934.00%1.46ซื้อ4.400K1.045B-0.40ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
DFS GLOBAL DAILY FANTASY SPORTS INC
0.23-4.17%-0.01ขาย48.400K17.850M-0.03ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
DFS GLOBAL DAILY FANTASY SPORTS INC
0.240.00%0.00ขาย1.000K17.850M-0.03ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
DGHI DIGIHOST TECHNOLOGY INC
0.172.94%0.01ขาย28.600K1.704Mซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
DGHI DIGIHOST TECHNOLOGY INC
0.2130.30%0.05ขาย1.000K1.704Mซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
DIGI DIGICRYPTS BLOCKCH
0.0414.29%0.01ซื้อ140.000K2.424Mบริการประมวลผลข้อมูล
DIGI DIGICRYPTS BLOCKCHAIN SOLUTIONS INC.
0.040.00%0.00ซื้อ10.000K2.424Mบริการประมวลผลข้อมูล
DM DATAMETREX AI LIMITED
0.090.00%0.00ขาย229.755K22.574M-0.01บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
DM DATAMETREX AI LIMITED
0.090.00%0.00ขาย25.000K22.574M-0.01บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
DSG DESCARTES SYS
70.560.13%0.09ซื้อ3005.942B109.650.651547.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
DSG DESCARTES SYS
70.09-0.72%-0.51ซื้อ81.322K5.942B109.850.651547.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
DSY DESTINY MEDIA TECHNOLOGIES INC.
0.91-17.27%-0.19ขาย5009.901M34.430.0329.00ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
DSY DESTINY MEDIA TECHNOLOGIES INC.
0.842.44%0.02ขาย5009.901M25.980.0329.00ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
DXX DXSTORM.COM INC.
0.05-33.33%-0.03ขาย12.300K1.036M-0.01ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
EKG CARDIOCOMM SOLUTIONS, INC.
0.0416.67%0.01ขาย14.000K4.669M-0.01ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
EKG CARDIOCOMM SOLUTIONS, INC.
0.040.00%0.00ขาย75.500K4.669M-0.01ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
EL ENGAGEMENT LABS INC
0.0320.00%0.01ซื้อ20.000K5.851M-0.02ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
EL ENGAGEMENT LABS INC
0.0320.00%0.01ขาย20.000K5.851M-0.02ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
ENGH ENGHOUSE SYSTEMS LIMITED
73.700.53%0.39ซื้อ1.126K4.049B48.961.511680.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
ENGH ENGHOUSE SYSTEMS LIMITED
73.860.31%0.23ซื้อ82.920K4.049B49.171.511680.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
EQ EQ INC
1.401.45%0.02ซื้อ50069.472M-0.04ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
EQ EQ INC
1.440.00%0.00แนะนำให้ซื้อ2.450K69.472M-0.04ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
ETHC ETHER CAPITAL CORPORATION
0.34-1.45%-0.01ซื้อ1.400K7.010M-0.022.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
EURO EUROLIFE BRANDS IN
0.25-3.85%-0.01ขาย17.026K9.932M-0.03ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
FD FACEDRIVE INC
19.99-1.62%-0.33แนะนำให้ซื้อ161.191K1.694B-0.34ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
FD FACEDRIVE INC
19.77-2.66%-0.54ซื้อ10.505K1.694B-0.34ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
FOG FOGCHAIN CORP.
0.02100.00%0.01ขาย12.000K1.154M-0.06ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
FOG FOGCHAIN CORP
0.0233.33%0.01ซื้อ7.500K1.154M-0.06ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
FTJ FORT ST JAMES NICKEL CORP
0.10-4.55%-0.01ขาย12.500K2.708M-0.02ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
FUND KATIPULT TECHNOLOGY CORP
0.2920.41%0.05ซื้อ117.500K18.188M-0.01ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
FUND KATIPULT TECHNOLOGY CORP
0.240.00%0.00ขาย2.000K18.188M-0.01ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
GIB.A CGI INC
89.722.11%1.85ซื้อ2.900K22.766B19.354.6277500.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
GIB.A CGI INC
89.712.11%1.85ซื้อ247.351K22.766B19.354.6277500.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
GLL GALLAGHER SECURITY
0.04-20.00%-0.01ขาย14.800K499.872Kชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
GTI.X GLENBRIAR TECHNOLO
0.010.00%0.00ขาย157.000K257.900K-0.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
HEY HEYBRYAN MEDIA INC
0.0412.50%0.01ขาย31.500Kชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
HEY HEYBRYAN MEDIA INC.
0.0428.57%0.01แนะนำให้ขาย10.000Kชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
HIVE HIVE BLOCKCHAIN TECHNOLOGIES LTD
0.33-1.49%-0.01ซื้อ54.000K110.806M-0.30บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
HIVE HIVE BLOCKCHAIN TECHNOLOGIES LTD
0.33-1.49%-0.01ขาย659.928K110.806M-0.30บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
HS HEALTHSPACE DATA SYSTEMS LTD.
0.086.67%0.01ซื้อ80.000K13.819M-0.01บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
HS HEALTHSPACE DATA S
0.0814.29%0.01ซื้อ381.905K13.819M-0.01บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
HUT HUT 8 MINING CORP
1.231.65%0.02ซื้อ52.937K117.045M44.000.033.00บริการประมวลผลข้อมูล
HUT HUT 8 MINING CORP
1.220.00%0.00ซื้อ13.800K117.045M44.360.033.00บริการประมวลผลข้อมูล
ID IDENTILLECT TECHNOLOGIES CORP
0.0150.00%0.01ขาย60.000K868.989K-0.01ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
ID IDENTILLECT TECHNOLOGIES CORP
0.01-33.33%-0.01ขาย2.000K868.989K-0.01ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
IGN IGEN NETWORKS CORP.
0.010.00%0.00ซื้อ44.000K12.374M-0.0210.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
IGN IGEN NETWORKS CORP
0.010.00%0.00ซื้อ10.000K12.300M-0.0210.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ILA ILOOKABOUT CORP
0.120.00%0.00ขาย8.190K13.038M-0.02บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ILA ILOOKABOUT CORP
0.12-13.79%-0.02ขาย2.500K13.038M-0.02บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
IMIN IMINING BLOCKCHAIN CRYPTOCURRENCY INC
0.069.09%0.01แนะนำให้ซื้อ5.501K1.116M-0.00บริการประมวลผลข้อมูล
IMIN IMINING BLOCKCHAIN CRYPTOCURRENCY INC
0.069.09%0.01ซื้อ10.666K1.116M-0.00บริการประมวลผลข้อมูล
IMP INTERMAP TECHNOLOGIES CORPORATION
1.057.14%0.07ซื้อ32.242K16.923M2.3859.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
IMP INTERMAP TECHNOLOGIES CORPORATION
1.055.00%0.05ซื้อ12.000K16.923M2.3859.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
INTL INTELLABRIDGE TECHNOLOGY CORPORATION
0.020.00%0.00ขาย4.000K1.129Mชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
INTL INTELLABRIDGE TECH
0.020.00%0.00ซื้อ101.000K1.129Mชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
ITM INTEMA SOLUTIONS INC
0.030.00%0.00แนะนำให้ขาย5.000K2.063Mชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
ITM INTEMA SOLUTIONS INC
0.030.00%0.00ขาย126.000K2.063Mชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
IVI IVRNET INC.
0.010.00%0.00ขาย11.000K1.359M-0.03บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
JJ JACKPOT DIGITAL INC
0.10-29.63%-0.04ขาย94.100K1.744M-0.43ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
KABN KABN SYSTEMS NA HOLDINGS CORP.
0.14-3.33%-0.01ขาย2.000Kบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
KABN KABN SYS NA HLDGS
0.150.00%0.00ขาย4.020Kบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
KNO.H CELLSTOP SYSTEMS INC
0.080.00%0.00ซื้อ625980.579K-0.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
KUU KUUHUBB INC
0.2519.05%0.04เป็นกลาง10.000K13.938M-0.29ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
KUU KUUHUBB INC
0.2312.50%0.03ขาย50013.938M-0.29ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
KXS KINAXIS INC
191.24-0.85%-1.64ซื้อ45.969K5.117B179.491.11662.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
KXS KINAXIS INC
191.23-0.06%-0.12ซื้อ6105.117B178.071.11662.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
LEAF LEAF MOBILE INC
0.295.36%0.01ขาย33.100Kชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
LEAF LEAF MOBILE INC
0.336.45%0.02ขาย500ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
LHI LENDIFIED HOLDINGS INC
0.03-28.57%-0.016.000Kบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
LHI LENDIFIED HOLDINGS INC
0.0350.00%0.01ขาย25.000Kบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
LLT LITELINK TECHNOLOG
0.040.00%0.00ขาย2.000K6.062Mบริการประมวลผลข้อมูล
LNK LINK GLOBAL TECHNO
0.38-5.00%-0.02ขาย67.000Kบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
LSPD LIGHTSPEED POS INC
33.743.88%1.26ซื้อ11.405K2.998B-0.831100.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
LSPD LIGHTSPEED POS INC
33.753.85%1.25ซื้อ351.091K2.998B-0.831100.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
LTV LEONOVUS INC
0.030.00%0.00ขาย29.000K7.136M-0.02ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
LTV LEONOVUS INC
0.030.00%0.00ขาย5.450K7.136M-0.02ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
LUXX LUXXFOLIO HOLDINGS
0.0416.67%0.01ซื้อ2.000Kชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
MCLD MCLOUD TECHNOLOGIES CORP
3.201.59%0.05ขาย47.458K30.939M-2.35ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
MCLD MCLOUD TECHNOLOGIES CORP
3.222.55%0.08ขาย4.000K30.939M-2.35ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
MCX MCORPCX INC
0.03-44.44%-0.02แนะนำให้ขาย3.000K-0.0620.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
MDF MEDIAGRIF INTERAC
5.943.85%0.22ซื้อ2.200K102.736M-0.38585.00ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
MDF MEDIAGRIF INTERAC
5.94-0.67%-0.04ขาย100102.736M-0.38585.00ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
MKT DEEPMARKIT CORP
0.04-22.22%-0.01ซื้อ26.000K798.570K-0.05ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
MOS MOBI724 GLOBAL SOLUTIONS INC
0.030.00%0.00ขาย30.000K7.216M-0.02ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
MOS MOBI724 GLOBAL SOLUTIONS INC
0.030.00%0.00ซื้อ87.800K7.216M-0.02ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
MRBL MARBLE FINNCIL INC
0.182.86%0.01ซื้อ59.000Kชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
MTLO MARTELLO TECHNOLOGIES GROUP INC
0.202.50%0.01ขาย67.452K31.956M-0.04104.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
MTLO MARTELLO TECHNOLOGIES GROUP INC
0.212.44%0.01ขาย1.000K31.956M-0.04104.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
MTRX LOOP INSIGHTS INC
0.153.45%0.01ซื้อ10.500K2.969Mบริการประมวลผลข้อมูล
MTRX LOOP INSIGHTS INC
0.1510.71%0.01ซื้อ419.912K2.969Mบริการประมวลผลข้อมูล
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ฟีเจอร์ของชาร์ต อัตราค่าบริการ แนะนำเพื่อน กฎระเบียบการใช้งาน ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชั่นสำหรับเว็บไซต์ & โบรกเกอร์ วิดเจ็ต ชาร์ตโซลูชั่น Lightweight ชาร์ตไลบรารี บล็อก & ข่าว Twitter
โปรไฟล์ ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่เผยแพร่ ผู้ติดตาม ติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ