แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน (ภาค)

1154
หุ้น
366.152B
เงินทุนของตลาด
808.674K
ปริมาณการซื้อขาย
−0.17%
เปลี่ยนแปลง
+2.39%
ประสิทธิภาพ เดือน
+30.62%
ประสิทธิภาพ ปี
−1.46%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
           
A ARMOR MINERALS INC
0.346.35%0.02ขาย5.500K7.655M-0.01โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ
AA ALBA MINERALS LTD
0.0325.00%0.01ซื้อ41.500K1.348M4.350.00โลหะมีค่า
AAG AFTERMATH SILVER LTD
0.43-1.14%-0.01แนะนำให้ซื้อ80.201K26.300M-0.02โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ
AAN ATON RESOURCES INC
0.030.00%0.00ขาย91.000K8.325M-0.01โลหะมีค่า
AAX ADVANCE GOLD CORP
0.192.70%0.01ซื้อ139.470K6.093M-0.01โลหะมีค่า
AAZ AZINCOURT ENERGY CORP
0.030.00%0.00ขาย119.950K3.798M-0.03โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ
ABI ABCOURT MINES INC.
0.070.00%0.00ขาย8.000K19.975M-0.00โลหะมีค่า
ABJ SUPREME METALS COR
0.010.00%0.00ขาย20.000Kโลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ
ABN ABEN RESOURCES LTD.
0.105.56%0.01ซื้อ27.000K10.568M-0.02โลหะมีค่า
ABR ARBOR METALS CORP
0.14-3.33%-0.01ซื้อ1.817M1.622M-0.06โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ
ABX BARRICK GOLD CORPORATION
23.53-0.30%-0.07ซื้อ1.112M41.956B39.890.59โลหะมีค่า
ABZ ASIABASEMETALS INC.
0.400.00%0.00ขาย50018.645M-0.02โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ
ACP ARCPACIFIC RESOURCES CORP
0.0920.00%0.01ซื้อ8.000K819.223K-0.02โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ
ACS ARCHON MINERALS LIMITED
0.410.00%0.00ขาย2.144K24.760M-0.00โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ
ADD ARCTIC STAR EXPLORATION CORP
0.083.12%0.00ซื้อ49.250K2.155M-0.14โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ
ADE ADEX MINING INC.
0.010.00%0.00ขาย36.000K3.386M-0.00โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ
ADG ARCUS DEVELOPMENT GROUP INC
0.010.00%0.00ขาย1.500K1.373M-0.00โลหะมีค่า
ADN ACADIAN TIMBER CORP
16.380.18%0.03ขาย1.187K272.832M15.591.05ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับป่า
ADZ ADAMERA MINERALS CORP
0.030.00%0.00ซื้อ1.000K4.512M-0.00โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ
ADZN ADVENTUS MINING CORPORATION
0.94-3.09%-0.03ซื้อ19.000K91.469M-0.10โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ
AEC ANFIELD ENERGY INC
0.100.00%0.00ขาย10.000K7.465M-0.113.00โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ
AEL.H AMSECO EXPLORATION LTD
0.0740.00%0.02ซื้อ17.000K775.180K-0.02โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ
AEM AGNICO EAGLE MINES LIMITED
79.160.57%0.45ซื้อ158.518K18.879B-1.439889.00โลหะมีค่า
AEP ATLAS ENGINEERED PRODUCTS LTD
0.39-2.50%-0.01แนะนำให้ขาย13.000K16.831M0.03ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับป่า
AEX AEX GOLD INC
0.38-6.25%-0.03ซื้อ100.000K17.494M-0.06โลหะมีค่า
AFF AFFINITY METALS CORP
0.18-9.76%-0.02แนะนำให้ซื้อ9.500K6.392M-0.01โลหะมีค่า
AFM ALPHAMIN RESOURCES CORP.
0.200.00%0.00ซื้อ500173.207M-0.01โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ
AGC AMARILLO GOLD CORP.
0.200.00%0.00ขาย75.180K28.042M-0.02โลหะมีค่า
AGD ANTIOQUIA GOLD INC.
0.02-20.00%-0.01แนะนำให้ขาย1.000K21.836M-0.01โลหะมีค่า
AGG AFRICAN GOLD GROUP INC.
0.19-5.00%-0.01ขาย229.402K12.442M-0.10โลหะมีค่า
AGI ALAMOS GOLD INC CLS A
7.330.62%0.04แนะนำให้ขาย237.021K2.851B-0.042166.00โลหะมีค่า
AGL AGUILA AMERICAN GOLD LTD.
0.170.00%0.00ขาย1.000K583.020K-0.05โลหะมีค่า
AGLD AUSTRAL GOLD LIMITED
0.080.00%0.00ซื้อ2.000K40.768M-0.06โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ
AGO AURCREST GOLD INC
0.040.00%0.00ซื้อ70.000K3.633M-0.00โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ
AHR AMARC RESOURCES LTD.
0.050.00%0.00ซื้อ5.600K8.530M-0.01โลหะมีค่า
AII ALMONTY INDUSTRIES INC
0.420.00%0.00ขาย22.000K77.655M8.520.05โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ
AIIM WINDFALL GEOTEK INC
0.077.14%0.01ซื้อ305.000K5.588M-0.01โลหะมีค่า
AKG ASANKO GOLD INC
1.184.42%0.05ซื้อ31.750K255.615M-0.86โลหะมีค่า
AL ALX RESOURCES CORP
0.05-9.09%-0.01ซื้อ93.000K6.572M-0.03โลหะมีค่า
ALD กองทุน ETF วิสดอม ทรี เอเชีย โลคอล เด็ท
0.080.00%0.00ขาย20.000K583.189K-0.07โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ
ALDE ALDEBARAN RESOURCES INC
0.43-4.44%-0.02ซื้อ1.500K9.388M-0.01โลหะมีค่า
ALG ALGOLD RESOURCES LTD
0.080.00%0.00ซื้อ24.000K2.226M-0.34โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ
ALLI ALPHA LITHIUM CORPORATION
0.3516.67%0.05ซื้อ23.838K5.801M-0.02โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ
ALM ALLIANCE MINING CORP
0.010.00%0.00ซื้อ20.700K576.866K-0.00โลหะมีค่า
ALO ALIO GOLD INC
0.97-1.02%-0.01ซื้อ20.533K84.273M-2.28โลหะมีค่า
ALS ALTIUS MINERALS CORPORATION
11.42-0.35%-0.04ขาย28.822K482.008M-0.0921.00โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ
ALT ALTURAS MINERALS CORP.
0.010.00%0.00แนะนำให้ขาย81.000K1.449M-0.012.00โลหะมีค่า
AM ACADEMY METALS INC
0.15-3.23%-0.01ขาย8.000K2.666M-0.06โลหะมีค่า
AMC ARIZONA METALS CORP
0.52-10.34%-0.06ซื้อ278.800K20.467M-0.03โลหะมีค่า
AME ABACUS MINING AND EXPLORATION
0.130.00%0.00ซื้อ33.916K8.146M-0.05โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ
AMI ATHABASCA MINERALS INC
0.270.00%0.00ขาย7.150K11.808M-0.07วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
AMK AMERICAN CREEK RESOURCES LTD.
0.090.00%0.00ซื้อ23.000K28.872M-0.00โลหะมีค่า
AMM ALMADEN MINERALS LTD.
0.692.99%0.02ขาย11.290K74.857M-0.039.00โลหะมีค่า
AMO.H ALTAN RIO MINERALS LIMITED
0.010.00%0.00ขาย90.000K445.615K-0.00โลหะมีค่า
AMX AMEX EXPLORATION INC
1.45-0.68%-0.01ซื้อ30.424K96.276M-0.12โลหะมีค่า
AMY AMERICAN MANGANESE INC
0.190.00%0.00ขาย39.400K34.250M-0.04โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ
AMZ AZUCAR MINERALS LTD
0.182.86%0.01ขาย9.500K12.920M2.510.07โลหะมีค่า
AN ARENA MINERALS INC
0.04-10.00%-0.01ขาย40.000K7.131M-0.04โลหะมีค่า
ANE ALTAN NEVADA MINERALS LIMITED
0.03-14.29%-0.01แนะนำให้ขาย44.000K1.907M-0.01โลหะมีค่า
ANG ANGEL GOLD CORP
0.010.00%0.00ขาย0947.970K-0.00โลหะมีค่า
ANK ANGKOR RESOURCES CORP
0.105.26%0.01ซื้อ55.000K10.068M-0.02โลหะมีค่า
ANL.H ATLANTIC INDUSTRIAL MINERALS INC.
0.010.00%0.00แนะนำให้ขาย10.000K405.070K-0.04โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ
ANTL ANTLER GOLD INC
0.100.00%0.00ซื้อ11.000K3.622M-0.02โลหะมีค่า
ANX ANACONDA MINING INC
0.232.27%0.01ขาย53.490K29.748M157.140.00โลหะมีค่า
ANZ ALIANZA MINERALS LTD
0.05-9.09%-0.01ขาย206.800K3.957M-0.02โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ
AORO ALORO MINING CORP
0.040.00%0.00ซื้อ7.000K1.960M-0.00โลหะมีค่า
AOT ASCOT RESOURCES LTD
0.79-1.25%-0.01ซื้อ34.498K185.983M-0.0621.00โลหะมีค่า
API APPIA ENERGY CORP
0.240.00%0.00แนะนำให้ซื้อ3.000Kโลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ
APN ALTIPLANO METALS INC
0.080.00%0.00ซื้อ104.000K5.431M-0.02โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ
APX APEX RESOURCES INC
0.09-5.56%-0.01ขาย3.000K1.466M-0.05โลหะมีค่า
APY ANGLO PACIFIC GROUP PLC
3.13-0.63%-0.02ขาย600547.654M6.980.4210.00โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ
AQA AQUILA RESOURCES INC.
0.153.33%0.01แนะนำให้ขาย2.595K50.771M-0.0517.00โลหะมีค่า
AR ARGONAUT GOLD INC.
1.75-9.11%-0.17แนะนำให้ขาย900.451K344.634M-0.02โลหะมีค่า
ARG AMERIGO RESOURCES LTD.
0.585.45%0.03ซื้อ156.515K99.093M-0.04โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ
ARIC AWALE RESOURCES LIMITED
0.1313.04%0.01ขาย52.000K8.664M-0.03โลหะมีค่า
ARTG ARTEMIS GOLD INC
1.31-1.50%-0.02ขาย903โลหะมีค่า
ARU AURANIA RESOURCES LTD
3.940.25%0.01ขาย22.031K124.586M-0.39โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ
ASE ASANTE GOLD CORP
0.040.00%0.00ซื้อ107.000K975.960K-0.01โลหะมีค่า
ASI ASHANTI SANKOFA INC
0.020.00%0.00ขาย14.000K799.218K-0.00โลหะมีค่า
ASM AVINO SILVER AND GOLD MINES LTD
0.65-4.41%-0.03แนะนำให้ขาย55.520K52.083M-0.03โลหะมีค่า
ASN ASIAN MINERAL RESOURCES LIMITED
0.430.00%0.00ขาย5009.494M-0.04โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ
ASR ALACER GOLD CORP
6.63-0.15%-0.01ขาย141.848K1.957B18.780.352283.00โลหะมีค่า
ATC ATAC RESOURCES LTD.
0.230.00%0.00แนะนำให้ซื้อ3.500K37.139M-0.01โลหะมีค่า
ATV ALTO VENTURES LTD
0.030.00%0.00ซื้อ170.000K1.409M-0.01โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ
ATX ATEX RESOURCES INC
0.280.00%0.00ซื้อ8.010K2.971M-0.07โลหะมีค่า
ATY ATICO MINING CORPORATION
0.417.79%0.03ซื้อ332.220K43.603M-0.01โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ
AU AURION RESOURCES LTD.
1.93-4.46%-0.09ซื้อ5.314K164.495M-0.02โลหะมีค่า
AUAG AUXICO RESOURCES C
0.0525.00%0.01ขาย47.000Kโลหะมีค่า
AUAU ALLEGIANT GOLD LTD
0.202.56%0.01ซื้อ7.500K12.060M-0.05โลหะมีค่า
AUG AURYN RESOURCES INC
1.74-3.87%-0.07ขาย29.023K172.370M-0.1420.00โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ
AUL AURELIUS MINERALS INC
0.040.00%0.00ซื้อ100.000K5.053M-0.03โลหะมีค่า
AUMB 1911 GOLD CORPORATION
0.375.71%0.02ซื้อ59.280K13.164M-0.39โลหะมีค่า
AUMN GOLDEN MINERALS COMPANY
0.370.00%0.00ขาย20.500K40.301M-0.10178.00โลหะมีค่า
AUN AURCANA CORPORATION
0.264.08%0.01ขาย68.610K20.913M-0.07โลหะมีค่า
AUR.H AURORA ROYALTIES INC
0.030.00%0.00ขาย2.500K1.012M-0.00โลหะมีค่า
AURX AUREX ENERGY CORP
0.130.00%0.00ซื้อ15.000K3.112M-0.32โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ
AUT AUSTIN RESOURCES LTD
0.105.56%0.01ซื้อ2.000K685.440K-0.02โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ
AUU AURA RESOURCES INC
0.0412.50%0.01ขาย14.000K1.442M-0.01โลหะมีค่า
AUX AURAMEX RESOURCE CORP
0.0416.67%0.01ขาย47.000K2.007M-0.01โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ
AVL AVALON ADVANCED MATERIALS INC
0.060.00%0.00ซื้อ54.500K18.125M-0.01โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ
AVX ALTAIR RESOURCES INC
0.010.00%0.00ขาย20.000K256.170K-0.11โลหะมีค่า
AWR AURWEST RESOURCES
0.03-25.00%-0.01เป็นกลาง30.000Kโลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ
AWX ARCWEST EXPLORATION INC
0.070.00%0.00ซื้อ10.000K4.251M-0.02โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ
AXM AXMIN INC
0.290.00%0.00แนะนำให้ขาย5.250K39.711M-0.00โลหะมีค่า
AXU ALEXCO RESOURCE CORP
2.42-3.78%-0.10ขาย113.871K298.478M-0.04113.00โลหะมีค่า
AYM ATALAYA MINING PLC
3.602.86%0.10แนะนำให้ซื้อ1.321K456.386M8.680.37417.00โลหะมีค่า
AZM AZIMUT EXPLORATION INC.
1.435.15%0.07ซื้อ749.534K79.663M-0.02โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ
AZR AZARGA METALS CORP
0.0727.27%0.01ซื้อ65.010K6.547M-0.01โลหะมีค่า
AZT AZTEC MINERALS CORP
0.070.00%0.00ขาย1.000K2.080M-0.02โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ
B BCM RESOURCES CORPORATION
0.04-10.00%-0.01ขาย13.000K1.867M-0.00โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ
BAR BALMORAL RESOURCES LTD
0.341.49%0.01ขาย75.518K59.621M-0.01โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ
BAT BATERO GOLD CORP.
0.06-20.00%-0.01ขาย14.500K8.639M-0.01โลหะมีค่า
BATT BLUEBIRD BATTERY METALS INC
0.080.00%0.00ซื้อ16.000K4.167M-0.06โลหะมีค่า
BAU BLUE STAR GOLD CORP
0.04-10.00%-0.01ขาย7.000K6.221M-0.01โลหะมีค่า
BAV.H BRAVERN VENTURES LTD
0.78-11.36%-0.10ซื้อ1.500K3.381M-0.28โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ
BAY ASTON BAY HOLDINGS LTD
0.070.00%0.00ซื้อ150.000K8.683M-0.02โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ
BBB BRIXTON METALS CORPORATION
0.170.00%0.00แนะนำให้ขาย87.000K23.831M-0.06โลหะมีค่า
BBL.A BRAMPTON BRICK LTD., CL.A, SV
7.07-3.55%-0.26ซื้อ80074.214M14.720.46วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
BBR BAM BAM RESOURCES
0.05-16.67%-0.01ขาย6.000Kโลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ
BCK BLIND CREEK RESOURCES LTD
0.040.00%0.00ซื้อ56.355K1.043M2.550.02โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ
BCM BEAR CREEK MINING CORP.
2.560.00%0.00ขาย2.450K264.266M-0.2076.00โลหะมีค่า
BCU BELL COPPER CORPORATION
0.06-7.69%-0.01ขาย36.000K4.281M-0.00โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ
BDGC BOUNDARY GOLD AND COPPER MINING LTD
0.0320.00%0.01ขาย2.035K946.413K-0.61โลหะมีค่า
BEE BEE VECTORING TECHNOLOGIES INTL INC
0.599.26%0.05ซื้อ58.460K39.333M-0.04โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ
BER.H BE RESOURCES INC
0.0412.50%0.01ซื้อ40.000K1.026M11.780.00โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ
BEW BEWHERE HOLDINGS INC
0.200.00%0.00ขาย70.413K13.212M-0.02โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ
BEX BENTON RESOURCES INC
0.050.00%0.00ซื้อ44.500K4.208M-0.04โลหะมีค่า
BFG BULLFROG GOLD CORP
0.14-3.33%-0.01ขาย120.000K20.247M-0.011.00โลหะมีค่า
BGD.H BULLION GOLD RESOURCES CORP
0.08-30.43%-0.04แนะนำให้ขาย2.000K1.819M-0.01โลหะมีค่า
BGF BEAUCE GOLD FIELDS INC
0.130.00%0.00ขาย2.250K2.695M-0.03โลหะมีค่า
BGS BAROYECA GOLD AND SILVER INC
0.0525.00%0.01ขาย2.000K322.620K-0.09โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ
BHNG BHANG INC
0.13-3.70%-0.01ซื้อ85.100K7.218M-0.00โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ
BHR BLACKHEATH RESOURCES INC
0.070.00%0.00แนะนำให้ขาย5.000K439.000K-0.02โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ
BHS BAYHORSE SILVER INC
0.100.00%0.00ขาย60.000K10.677M-0.03โลหะมีค่า
BHT BRAVEHEART RESOURCES INC
0.130.00%0.00ซื้อ20.000K14.525M-0.03โลหะมีค่า
BKI BLACK IRON INC
0.096.25%0.01ซื้อ209.111K15.462M-0.028.00เหล็ก
BKM PACIFIC BOOKER MINERALS INC.
2.13-0.93%-0.02ซื้อ2.600K36.049M-0.06โลหะมีค่า
BKR BERKWOOD RESOURCES LTD
0.030.00%0.00ขาย20.000K1.462M-0.04โลหะมีค่า
BLLG BLUE LAGOON RESOUR
1.740.58%0.01ซื้อ14.845Kโลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ
BME BARSELE MINERALS CORP
0.47-12.04%-0.07ขาย4.500K55.777M-0.01โลหะมีค่า
BMET BEMETALS CORP
0.220.00%0.00แนะนำให้ขาย48.500K22.193M-0.01โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ
BMK MACDONALD MINES EXPL LTD.
0.07-11.76%-0.01แนะนำให้ขาย889.788K13.282M-0.030.00โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ
BMX BOREAL METALS CORP
0.04-12.50%-0.01ขาย4.800K2.657M-0.03โลหะมีค่า
BNCH BENCHMARK METALS INC
0.400.00%0.00ซื้อ280.900K38.552M-0.05โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ
BNKR BUNKER HILL MINING
0.70-10.26%-0.08ซื้อ99.800Kโลหะมีค่า
BOL BOLD VENTURES INC.
0.010.00%0.00ซื้อ1.034M1.257M-0.00โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ
BOLT PACIFIC RIM COBALT
0.18-10.00%-0.02ซื้อ26.250K12.619M-0.05โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ
BRC BLACKROCK GOLD CORP
0.160.00%0.00ขาย41.760K10.050M-0.02โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ
BRO BARKSDALE CAPITAL CORP
0.385.56%0.02ซื้อ9.500K16.326M-0.06โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ
BSK BLUE SKY URANIUM CORP
0.100.00%0.00ขาย34.000K12.611M-0.03โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน Pine Wizards ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library ศูนย์ช่วยเหลือ แนะนำเพื่อน คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ