แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน (ภาค)

2146
หุ้น
522.392B
เงินทุนของตลาด
704.954K
ปริมาณการซื้อขาย
−0.62%
เปลี่ยนแปลง
−11.58%
ประสิทธิภาพ เดือน
+17.67%
ประสิทธิภาพ ปี
−5.08%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
           
A ARMOR MINERALS INC
—%7.187M-0.01โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ
A ARMOR MINERALS INC
0.4023.44%0.07ซื้อ6007.187M-0.01โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ
AA ALBA MINERALS LTD.
0.01-50.00%-0.01ขาย1.149K674.245K4.350.00โลหะมีค่า
AA ALBA MINERALS LTD
0.02100.00%0.01ซื้อ57.000K674.245K2.170.00โลหะมีค่า
AAG AFTERMATH SILVER LTD
0.130.00%0.00ขาย108.650K10.051M-0.04โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ
AAN ATON RESOURCES INC
0.030.00%0.00ขาย32.800K10.988M-0.01โลหะมีค่า
AAN ATON RESOURCES INC
0.030.00%0.00แนะนำให้ขาย2.000K10.988M-0.01โลหะมีค่า
AAX ADVANCE GOLD CORP
0.05-16.67%-0.01ขาย176.420K2.334M-0.01โลหะมีค่า
AAX ADVANCE GOLD CORP
0.04-25.00%-0.01แนะนำให้ขาย16.000K2.334M-0.01โลหะมีค่า
AAZ AZINCOURT ENERGY CORP
0.020.00%0.00ซื้อ1.984M2.279M-0.03โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ
AAZ AZINCOURT ENERGY CORP
0.020.00%0.00ขาย242.000K3.038M-0.03โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ
ABI ABCOURT MINES INC.
0.040.00%0.00แนะนำให้ขาย6.000K14.751M-0.00โลหะมีค่า
ABI ABCOURT MINES INC.
0.0511.11%0.01ขาย79.000K14.751M-0.00โลหะมีค่า
ABJ SUPREME METALS COR
0.010.00%0.00ขาย200.000Kโลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ
ABN ABEN RESOURCES LTD.
0.06-8.33%-0.01ขาย158.500K6.458M-0.02โลหะมีค่า
ABN ABEN RESOURCES LTD.
0.06-15.38%-0.01ขาย76.000K7.045M-0.02โลหะมีค่า
ABR ARBOR METALS CORP
0.047.14%0.001.148M4.757M-0.07โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ
ABR ARBOR METALS CORP
0.362.86%0.01ซื้อ10.000K4.893M-0.07โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ
ABX BARRICK GOLD CORPORATION
28.240.14%0.04ซื้อ79.526K47.794B9.032.97โลหะมีค่า
ABX BARRICK GOLD CORPORATION
28.250.32%0.09ซื้อ2.906M47.794B9.042.97โลหะมีค่า
ABZ ASIABASEMETALS INC.
0.32-20.00%-0.08ขาย5.000K10.522M-0.02โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ
ABZ ASIABASEMETALS INC.
0.24-9.43%-0.03แนะนำให้ขาย12.050K10.522M-0.02โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ
ACP ARCPACIFIC RESOURCES CORP
—%411.517K-0.02โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ
ACP ARCPACIFIC RESOURCES CORP
0.040.00%0.00ขาย7.000K411.517K-0.02โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ
ACS ARCHON MINERALS LIMITED
—%5.442M0.03โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ
ACS ARCHON MINERALS LIMITED
0.10-50.00%-0.10แนะนำให้ขาย10.000K14.965M6.580.03โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ
ADD ARCTIC STAR EXPLORATION CORP
0.0657.14%0.02เป็นกลาง45.000K1.566M-0.14โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ
ADD ARCTIC STAR EXPLORATION CORP
0.040.00%0.00แนะนำให้ขาย20.000K1.566M-0.14โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ
ADE ADEX MINING INC.
0.010.00%0.00ขาย143.000K6.772M-0.00โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ
ADE ADEX MINING INC.
0.010.00%0.00ขาย83.000K6.772M-0.00โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ
ADG ARCUS DEVELOPMENT GROUP INC
0.010.00%0.00แนะนำให้ขาย150.000K991.614K-0.00โลหะมีค่า
ADG ARCUS DEVELOPMENT GROUP INC
0.010.00%0.00ขาย4.000K991.614K-0.00โลหะมีค่า
ADN ACADIAN TIMBER CORP
12.02-1.23%-0.15แนะนำให้ขาย15.626K203.081M11.721.04ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับป่า
ADR.H ARCLAND RESOURCES INC.
—%-0.00โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ
ADZ ADAMERA MINERALS CORP
0.030.00%0.00ขาย35.046K4.512M-0.00โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ
ADZN ADVENTUS MINING CORPORATION
0.50-33.33%-0.25ขาย1.000K59.357M-0.10โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ
ADZN ADVENTUS MINING CORPORATION
0.671.52%0.01ขาย27.000K59.357M-0.10โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ
AEC ANFIELD ENERGY INC
0.07-6.67%-0.01ซื้อ40.500K5.801M-0.113.00โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ
AEC ANFIELD ENERGY INC
0.077.14%0.01เป็นกลาง4.000K5.801M-0.113.00โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ
AEL.H AMSECO EXPLORATION LTD
0.06-64.71%-0.11แนะนำให้ขาย122.695K350.424Kโลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ
AEM AGNICO EAGLE MINES LIMITED
63.111.61%1.00ซื้อ667.444K14.249B22.722.6211101.00โลหะมีค่า
AEM AGNICO EAGLE MINES LIMITED
63.141.66%1.03ซื้อ11.650K15.200B23.852.6211101.00โลหะมีค่า
AEP ATLAS ENGINEERED PRODUCTS LTD
0.250.00%0.00ขาย2.270K13.526Mผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับป่า
AEP ATLAS ENGINEERED PRODUCTS LTD
0.23-11.54%-0.03แนะนำให้ขาย8.735K13.526Mผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับป่า
AEX AEX GOLD INC
0.534.95%0.03ซื้อ1.000K22.894M-0.08โลหะมีค่า
AEX AEX GOLD INC
0.573.64%0.02ซื้อ5.000K23.974M-0.08โลหะมีค่า
AFF AFFINITY METALS CORP
0.143.70%0.01ขาย4.000K4.338M-0.01โลหะมีค่า
AFF AFFINITY METALS CORP
0.13-40.91%-0.09แนะนำให้ขาย5004.183M-0.01โลหะมีค่า
AFM ALPHAMIN RESOURCES CORP.
0.14-6.67%-0.01ขาย19.000K121.245M-0.01โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ
AFM ALPHAMIN RESOURCES CORP.
0.1710.00%0.01ขาย2.500K128.173M-0.01โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ
AGC AMARILLO GOLD CORP.
0.130.00%0.00ขาย347.000K24.883M-0.035.00โลหะมีค่า
AGC AMARILLO GOLD CORP.
0.124.55%0.01แนะนำให้ขาย7.500K22.012M-0.035.00โลหะมีค่า
AGD ANTIOQUIA GOLD INC.
0.02-20.00%-0.01ขาย3.000K23.735M-0.01โลหะมีค่า
AGD ANTIOQUIA GOLD INC.
0.0325.00%0.01ขาย1.000K18.988M-0.01โลหะมีค่า
AGG AFRICAN GOLD GROUP INC.
0.2340.62%0.07ซื้อ1.102M20.328M-0.10โลหะมีค่า
AGH.H CANADIAN SILVER HUNTER INC
0.1053.85%0.04เป็นกลาง2.000K919.122K-0.01โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ
AGI ALAMOS GOLD INC CLS A
8.00-0.74%-0.06ซื้อ1.182M3.134B24.910.33โลหะมีค่า
AGI ALAMOS GOLD INC CLS A
8.01-0.12%-0.01ซื้อ43.303K2.997B23.550.33โลหะมีค่า
AGL AGUILA AMERICAN GOLD LTD.
0.21-16.00%-0.0421.000K527.957K-0.04โลหะมีค่า
AGLD AUSTRAL GOLD LIMITED
0.090.00%0.00ขาย2.000K62.080M0.01โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ
AGLD AUSTRAL GOLD LIMITED
0.124.35%0.01แนะนำให้ซื้อ29.082K62.080M8.060.01โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ
AGO AURCREST GOLD INC
0.04100.00%0.02ซื้อ15.000K2.018M-0.00โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ
AGO AURCREST GOLD INC
0.0325.00%0.01แนะนำให้ขาย10.000K1.615M-0.00โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ
AHR AMARC RESOURCES LTD.
0.04-12.50%-0.01ขาย5.000K6.146M-0.01โลหะมีค่า
AHR AMARC RESOURCES LTD.
0.030.00%0.00ขาย104.500K5.268M-0.01โลหะมีค่า
AII ALMONTY INDUSTRIES INC
0.37-3.90%-0.01ขาย1.000K68.799M7.470.05โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ
AII ALMONTY INDUSTRIES INC
0.372.78%0.01ขาย32.000K68.799M7.580.05โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ
AIML AIML RESOURCES INC
0.1529.17%0.04ขาย15.400K1.077M-0.06โลหะมีค่า
AKG ASANKO GOLD INC
1.20-0.83%-0.01ซื้อ140.800K258.009M-0.98โลหะมีค่า
AKG ASANKO GOLD INC
1.20-0.83%-0.01ซื้อ6.700K258.009M-0.98โลหะมีค่า
AL ALX RESOURCES CORP
0.03-16.67%-0.01ขาย108.150K3.585M-0.03โลหะมีค่า
ALDE ALDEBARAN RESOURCES INC
0.23-8.00%-0.02ขาย5.333K6.050M-0.02โลหะมีค่า
ALDE ALDEBARAN RESOURCES INC
0.24-9.43%-0.03ขาย2.000K6.050M-0.02โลหะมีค่า
ALG ALGOLD RESOURCES LTD
0.04-30.00%-0.01แนะนำให้ขาย40.700K974.085K-0.34โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ
ALG ALGOLD RESOURCES LTD
0.04-41.67%-0.03ขาย7.000K974.085K-0.34โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ
ALLI ALPHA LITHIUM CORPORATION
0.453.49%0.01ซื้อ78.153K10.668M-0.07โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ
ALLI ALPHA LITHIUM CORPORATION
0.425.00%0.02ซื้อ50010.668M-0.07โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ
ALM ALLIANCE MINING CORP
0.010.00%0.00ขาย100.000K576.866K-0.00โลหะมีค่า
ALM ALLIANCE MINING CORP
0.01-50.00%-0.01แนะนำให้ขาย3.000K576.866K-0.00โลหะมีค่า
ALO ALIO GOLD INC
0.691.47%0.01ขาย50059.335M-2.12โลหะมีค่า
ALS ALTIUS MINERALS CORPORATION
6.87-7.66%-0.57ขาย98.367K287.235M18.120.4120.00โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ
ALT ALTURAS MINERALS CORP.
0.01-50.00%-0.01ขาย21.000K1.159M-0.012.00โลหะมีค่า
ALTM ALTUM RESOURCE COR
0.09—%10.000Kโลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ
ALTM ALTUM RESOURCE CORP.
—%โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ
AM ACADEMY METALS INC
0.16-5.88%-0.01ขาย3.000K2.400M-0.06โลหะมีค่า
AM ACADEMY METALS INC
0.160.00%0.00ขาย2.000K2.400M-0.06โลหะมีค่า
AMC ARIZONA METALS CORP
0.350.00%0.00ขาย9.035K12.351M-0.03โลหะมีค่า
AMC ARIZONA METALS CORP
0.3134.78%0.08ขาย1.500K12.351M-0.03โลหะมีค่า
AME ABACUS MINING AND EXPLORATION
0.06-14.29%-0.01แนะนำให้ขาย1.000K4.389M-0.05โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ
AME ABACUS MINING AND EXPLORATION
0.06-21.43%-0.01ขาย297.150K4.389M-0.05โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ
AMI ATHABASCA MINERALS INC
0.1515.38%0.02ขาย2.000K5.685M-0.07วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
AMI ATHABASCA MINERALS INC
0.1519.23%0.03ขาย83.525K5.685M-0.07วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
AMK AMERICAN CREEK RESOURCES LTD.
0.050.00%0.00ขาย2.000K15.420M-0.00โลหะมีค่า
AMM ALMADEN MINERALS LTD.
0.38-7.32%-0.03ขาย3.500K45.808M-0.03โลหะมีค่า
AMM ALMADEN MINERALS LTD.
0.41-2.38%-0.01ขาย22.215K45.808M-0.03โลหะมีค่า
AMO.H ALTAN RIO MINERALS LIMITED
0.020.00%0.0015.000K1.395M-0.00โลหะมีค่า
AMO.H ALTAN RIO MINERALS LIMITED
0.01-50.00%-0.01ขาย20.980K1.395M-0.00โลหะมีค่า
AMS ALCHEMIST MINING INC.
0.050.00%0.00แนะนำให้ขาย17.000Kโลหะมีค่า
AMV AMV CAPITAL CORPORATION
—%โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ
AMX AMEX EXPLORATION INC
1.063.92%0.04ขาย8.100K70.609M-0.08โลหะมีค่า
AMX AMEX EXPLORATION INC
1.05-8.70%-0.10ขาย10.400K70.609M-0.08โลหะมีค่า
AMY AMERICAN MANGANESE INC
0.12-7.69%-0.01ขาย90.878K21.670M-0.04โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ
AMY AMERICAN MANGANESE INC
0.120.00%0.00ขาย1.500K21.670M-0.04โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ
AMZ AZUCAR MINERALS LTD
0.1011.11%0.01ขาย8.462K7.383M-0.01โลหะมีค่า
AN ARENA MINERALS INC
0.02-42.86%-0.01ขาย52.020K4.279Mโลหะมีค่า
AN ARENA MINERALS INC
0.03-28.57%-0.01แนะนำให้ขาย1.000K3.566Mโลหะมีค่า
ANE ALTAN NEVADA MINERALS LIMITED
0.01100.00%0.01ขาย75.000K635.570K-0.01โลหะมีค่า
ANG ANGEL GOLD CORP
0.010.00%0.00ขาย43.500K789.975K-0.00โลหะมีค่า
ANK ANGKOR RESOURCES CORP
0.070.00%0.00ขาย22.500K7.670M-0.01โลหะมีค่า
ANK ANGKOR RESOURCES CORP
0.08-5.88%-0.01ขาย1.000K7.670M-0.01โลหะมีค่า
ANL.H ATLANTIC INDUSTRIAL MINERALS INC.
0.02-50.00%-0.02ขาย26.000K526.591K-0.04โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ
ANL.H ATLANTIC INDUSTRIAL MINERALS INC.
0.010.00%0.00แนะนำให้ขาย155526.591K-0.04โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ
ANTL ANTLER GOLD INC
0.06-36.84%-0.04แนะนำให้ขาย2.000K4.199M-0.02โลหะมีค่า
ANTL ANTLER GOLD INC
0.138.33%0.01ซื้อ1.000K4.199M-0.02โลหะมีค่า
ANX ANACONDA MINING INC
0.150.00%0.00ขาย4.000K18.931M60.870.00195.00โลหะมีค่า
ANZ ALIANZA MINERALS LTD
0.069.09%0.01ซื้อ6.000K6.266M-0.02โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ
AORO ALORO MINING CORP
0.030.00%0.00ขาย30.000K1.250M-0.00โลหะมีค่า
AOT ASCOT RESOURCES LTD
0.553.77%0.02ขาย2.000K123.214M-0.0419.00โลหะมีค่า
AOT ASCOT RESOURCES LTD
0.577.55%0.04ขาย96.605K140.464M-0.0419.00โลหะมีค่า
API APPIA ENERGY CORP
0.17-2.78%-0.01ซื้อ7.500Kโลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ
API APPIA ENERGY CORP.
0.1710.00%0.01ขาย9.000Kโลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ
APN ALTIPLANO METALS INC
0.06-8.33%-0.01ขาย4.000K4.421M-0.02โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ
APN ALTIPLANO METALS INC
0.060.00%0.00ขาย40.000K4.802M-0.02โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ
APX APEX RESOURCES INC
0.06-26.67%-0.02ขาย1.000K928.980K-0.05โลหะมีค่า
APX APEX RESOURCES INC
0.060.00%0.00ขาย121928.980K-0.05โลหะมีค่า
APY ANGLO PACIFIC GROUP PLC
1.87-6.03%-0.12ขาย2.292K355.827M10.00โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ
AQA AQUILA RESOURCES INC.
0.129.52%0.01ขาย2.000K40.594M-0.0319.00โลหะมีค่า
AQA AQUILA RESOURCES INC.
0.120.00%0.00ขาย3.750K40.594M-0.0319.00โลหะมีค่า
AR ARGONAUT GOLD INC.
1.002.04%0.02ขาย5.500K176.905M-0.68โลหะมีค่า
ARA ANCONIA RESOURCES CORP
0.0150.00%0.01ซื้อ180.000K1.176M-0.05โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ
ARG AMERIGO RESOURCES LTD.
0.140.00%0.00ขาย56.000K27.115M-0.07โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ
ARG AMERIGO RESOURCES LTD.
0.157.14%0.01ขาย70.500K27.115M-0.07โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ
ARIC AWALE RESOURCES LIMITED
0.077.69%0.01ขาย32.585K4.532M-0.03โลหะมีค่า
ARIC AWALE RESOURCES LIMITED
0.08-5.88%-0.01ขาย4.000K4.532M-0.03โลหะมีค่า
ARTG ARTEMIS GOLD INC
1.110.91%0.01ขาย60032.185M8.210.13โลหะมีค่า
ARTG ARTEMIS GOLD INC
1.11-0.89%-0.01ซื้อ24.830K32.185M8.140.13โลหะมีค่า
ARU AURANIA RESOURCES LTD
2.000.00%0.00ขาย6.358K63.402M-0.39โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ
ARU AURANIA RESOURCES LTD
1.98-1.00%-0.02ขาย80058.964M-0.39โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ
ASE ASANTE GOLD CORPORATION
0.04-12.50%-0.0112.000K759.080K-0.01โลหะมีค่า
ASE ASANTE GOLD CORP
0.0416.67%0.01ขาย15.000K759.080K-0.01โลหะมีค่า
ASI ASHANTI SANKOFA INC
0.02100.00%0.01ซื้อ148.000K666.015K-0.00โลหะมีค่า
ASI ASHANTI SANKOFA INC
0.0150.00%0.01ขาย13.000K666.015K-0.00โลหะมีค่า
ASM AVINO SILVER AND GOLD MINES LTD
0.42-9.68%-0.04ขาย51.557K33.225M-0.55โลหะมีค่า
ASM AVINO SILVER AND GOLD MINES LTD
0.43-9.47%-0.04ขาย5.500K33.225M-0.55โลหะมีค่า
ASN ASIAN MINERAL RESOURCES LIMITED
0.35-22.22%-0.10ขาย1.000K6.145M-0.04โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ
ASR ALACER GOLD CORP
4.90-3.35%-0.17ขาย121.808K1.430B9.360.521926.00โลหะมีค่า
ASR ALACER GOLD CORP
4.92-3.34%-0.17ขาย1.477M1.430B9.360.521926.00โลหะมีค่า
ATC ATAC RESOURCES LTD.
0.160.00%0.00ขาย77.400K24.496M-0.01โลหะมีค่า
ATC ATAC RESOURCES LTD.
0.173.12%0.01ขาย4.000K25.286M-0.01โลหะมีค่า
ATG.H ATLANTA GOLD INC.
—%โลหะมีค่า
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
โปรไฟล์ ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่เผยแพร่ ผู้ติดตาม ติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ