สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร (ภาค)

19
หุ้น
7.198B
เงินทุนของตลาด
81.549K
ปริมาณการซื้อขาย
+1.64%
เปลี่ยนแปลง
+7.38%
ประสิทธิภาพ เดือน
+3.35%
ประสิทธิภาพ ปี
+3.83%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
BDIBLACK DIAMOND GROUP LIMITED
8.56 CAD+0.47%42.284K0.60514.55M CAD16.370.52 CAD+13.35%0.93%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
BOATTHE LIMESTONE BOAT COMPANY LIMITED
0.005 CAD0.00%135.523K0.44598.33K CAD−0.11 CAD−17.81%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
DBOD-BOX TECHNOLOGIES INC
0.080 CAD−5.88%5.107K0.0417.618M CAD25.810.00 CAD0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
DII.ADOREL INDUSTRIES
5.26 CAD0.00%00.00165.144M CAD−4.14 CAD−168.16%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
DII.BDOREL INDUSTRIES
4.94 CAD−1.79%1.848K0.26165.144M CAD−4.14 CAD−168.16%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
DPRODRAGANFLY INC.
0.730 CAD+4.29%18.563K1.4332.011M CAD−0.98 CAD−1770.65%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
DXTDEXTERRA GROUP INC
5.70 CAD+1.42%17.7K1.58368.433M CAD15.510.37 CAD+129.75%6.14%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
GDCGENESIS LAND DEVELOPMENT CORP
2.23 CAD−0.45%1.028K0.41126.733M CAD13.320.17 CAD+50.81%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
GPVGREENPOWER MTR CO INC
4.12 CAD+7.29%11.945K1.87102.812M CAD−0.79 CAD+19.86%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
LEVTHE LION ELECTRIC COMPANY
2.29 CAD+4.57%336.751K1.58516.146M CAD−0.32 CAD−190.55%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
MENEMENE INC
0.310 CAD+12.73%14.015K2.9375.351M CAD−0.01 CAD−129.63%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
MSPMINAEAN SP CONSTR CORP
0.025 CAD+25.00%4K0.131.41M CAD−0.01 CAD+14.71%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
OGNOROGEN ROYALTIES INC
0.65 CAD−2.99%78.082K1.52125.713M CAD53.280.01 CAD0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
SIQ.HSIQ MOUNTAIN INDUSTRIES INC
0.050 CAD−16.67%4K0.141.382M CAD−0.00 CAD+36.84%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
SISSAVARIA CORP
14.53 CAD+0.55%28.423K0.461.031B CAD35.980.40 CAD+83.30%3.58%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
SWIMSWMBRD SPORTS INC.
0.015 CAD−25.00%128K3.381.244M CAD−0.02 CAD+34.94%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
TGHTORNADO GLOBAL HYDROVACS LTD
0.500 CAD+4.17%46.387K1.5767.936M CAD20.330.02 CAD0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
TOYSPIN MASTER CORP
33.67 CAD+2.03%95.207K1.883.492B CAD16.142.09 CAD−43.04%0.71%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
VCMVECIMA NETWORKS INC
16.17 CAD−0.61%16.576K12.03392.957M CAD19.860.81 CAD+7.85%1.36%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ