สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า (อุตสาหกรรม)

21
หุ้น
112.723B
เงินทุนของตลาด
758.274K
ปริมาณการซื้อขาย
−0.31%
เปลี่ยนแปลง
+2.96%
ประสิทธิภาพ เดือน
−6.52%
ประสิทธิภาพ ปี
−4.60%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
ACO.XATCO LTD
37.62 CAD−0.42%149.395K0.834.293B CAD10.233.68 CAD+8.37%5.02%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อ
ACO.YATCO LTD
38.16 CAD0.00%450.124.293B CAD10.383.68 CAD+8.37%4.70%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อ
AQNALGONQUIN POWER & UTILITIES CORP
8.23 CAD−0.48%2.235M0.885.672B CAD−0.46 CAD−1506.97%8.29%สาธารณูปโภค
ปานกลาง
ARRALTIUS RENEWABLE ROYALTIES CORP
7.68 CAD+0.39%16.524K0.63236.449M CAD−0.05 CAD+28.53%0.00%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
BEP.UNBROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS L P
UIT
34.26 CAD−0.95%237.371K1.139.883B CAD−0.67 CAD+6.05%5.35%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อ
BLXBORALEX INC
31.87 CAD−0.31%177.429K0.583.275B CAD44.890.71 CAD+127.71%2.07%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อ
CPXCAPITAL POWER CORPORATION
38.04 CAD+0.21%355.919K0.844.449B CAD8.644.40 CAD+307.78%6.19%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อ
CPX.RCAPITAL POWER CORPORATION
37.60 CAD+0.13%74.434K4.449B CAD8.544.40 CAD+307.78%6.19%สาธารณูปโภค
CUP.UCARIBBEAN UTILITIES CO
11.20 USD+1.82%4.561K1.68577.381M CAD11.381.34 CAD+16.65%6.38%สาธารณูปโภค
ปานกลาง
EMAEMERA INC
49.10 CAD−0.77%647.459K0.6113.453B CAD11.324.34 CAD+46.94%5.68%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อ
FTSFORTIS INC
55.33 CAD−0.40%786.525K0.4827.029B CAD17.933.09 CAD+14.38%4.13%สาธารณูปโภค
ปานกลาง
HHYDRO ONE LTD
38.99 CAD+0.28%1.251M1.1023.344B CAD21.631.80 CAD+4.99%2.95%สาธารณูปโภค
ปานกลาง
INEINNERGEX RENEWABLE ENERGY INC
8.98 CAD−1.64%736.764K1.021.835B CAD−0.17 CAD+22.47%8.02%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อ
JPWR.HJADE POWER TRUST
0.025 CAD−16.67%17.6K0.03556.323K CAD0.021.47 CAD+3551.24%0.00%สาธารณูปโภค
KECKIWETINOHK ENERGY CORP
12.61 CAD+2.02%2.2K0.37552.141M CAD3.163.99 CAD+53.90%0.00%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
MXGMAXIM POWER CORPORATION
4.35 CAD+2.84%2.935K0.52219.903M CAD6214.290.00 CAD−99.92%0.00%สาธารณูปโภค
NKW.HOCEANIC WIND ENERGY INC
0.035 CAD0.00%21K0.972.941M CAD−0.00 CAD+14.81%0.00%สาธารณูปโภค
NPINORTHLAND POWER INC
22.66 CAD−0.61%936.121K0.995.751B CAD14.711.54 CAD−46.16%5.30%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
SAYSPARTA CAPITAL LTD
0.025 CAD0.00%10.75K0.115.386M CAD−0.00 CAD+16.33%0.00%สาธารณูปโภค
SXISYNEX RENEWABLE ENERGY CORP
2.14 CAD0.00%00.009.424M CAD−0.43 CAD−130.12%0.00%สาธารณูปโภค
TATRANSALTA CORP
10.95 CAD−0.90%413.475K0.673.393B CAD5.122.14 CAD+551.13%2.01%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อรุนแรง