บริษัทแคนาดา engaged in one sector: Utilities

These บริษัทแคนาดา operate in the same sector, Utilities. They're equipped with price, change, and other stats to help you get the most details. The list contains stocks for any strategy: from giants with large caps to cheaper options. Filter the list by any metric you need and check companies' performance in a convenient way.
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
Analyst Rating
ACO.XATCO LTD
37.12 CAD−1.09%172.787K0.714.282B CAD10.093.68 CAD+8.37%5.07%
มีแรงซื้อ
ACO.YATCO LTD
38.00 CAD0.00%00.004.282B CAD10.333.68 CAD+8.37%4.76%
มีแรงซื้อ
ALAALTAGAS LTD
29.00 CAD+2.36%659.315K0.957.984B CAD14.122.05 CAD+212.14%3.95%
มีแรงซื้อรุนแรง
AQNALGONQUIN POWER & UTILITIES CORP
7.85 CAD−1.88%2.262M0.785.513B CAD−0.46 CAD−1506.97%7.25%
ปานกลาง
ARRALTIUS RENEWABLE ROYALTIES CORP
8.08 CAD+1.00%7.882K0.64246.301M CAD−0.05 CAD+28.53%0.00%
มีแรงซื้อรุนแรง
BEP.UNBROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS L P
UIT
30.22 CAD−2.20%378.109K1.418.914B CAD−0.43 CAD+44.87%5.93%
มีแรงซื้อ
BEPCBROOKFIELD RENEWABLE CORP
31.97 CAD−2.47%245.503K0.795.914B CAD−3.56 CAD−163.18%5.57%
มีแรงซื้อ
BIP.UNBROOKFIELD INFRASTRUCTURE PARTN L.P
UIT
37.54 CAD−2.65%430.177K0.8025.25B CAD190.350.20 CAD−53.38%5.37%
มีแรงซื้อรุนแรง
BIPCBROOKFIELD INFRASTRUCTURE CORP
44.36 CAD−2.27%130.582K0.675.982B CAD5.228.50 CAD4.58%
BLXBORALEX INC
28.69 CAD+0.14%205.142K0.692.944B CAD40.410.71 CAD+127.71%2.30%
มีแรงซื้อ
CFYCF ENERGY CORP
0.220 CAD−15.38%12K2.5816.471M CAD2.370.09 CAD+128.01%0.00%
CHCHARBONE HYDROGEN CORP
0.070 CAD0.00%225.852K1.191.894M CAD−0.06 CAD+91.85%0.00%
CPXCAPITAL POWER CORPORATION
38.14 CAD+0.42%411.864K1.254.445B CAD8.674.40 CAD+307.78%6.29%
มีแรงซื้อ
CUCANADIAN UTILITIES
30.57 CAD−0.07%280.898K0.526.181B CAD14.012.18 CAD−0.73%5.88%
มีแรงซื้อ
CUP.UCARIBBEAN UTILITIES CO
11.85 USD+1.28%8600.69602.109M CAD11.891.32 CAD+16.07%6.11%
ปานกลาง
EMAEMERA INC
46.99 CAD+0.04%666.482K0.6012.87B CAD13.133.58 CAD+0.73%5.99%
ปานกลาง
EPRE-POWER RESOURCES INC.
0.070 CAD0.00%1K0.052.399M CAD−0.05 CAD0.00%
ERTHREPLENISH NUTRIENTS HOLDING CORP.
0.060 CAD0.00%165.684K1.398.513M CAD−0.03 CAD+24.81%0.00%
FTSFORTIS INC
52.44 CAD+0.10%655.845K0.2725.703B CAD16.943.10 CAD+11.47%4.36%
ปานกลาง
GRNGREENLANE RENEWABLES INC
0.125 CAD0.00%133.226K1.2519.142M CAD−0.09 CAD−168.58%0.00%
ปานกลาง
HHYDRO ONE LTD
40.39 CAD−1.25%671.845K1.1124.502B CAD22.351.81 CAD+3.32%2.86%
ปานกลาง
INEINNERGEX RENEWABLE ENERGY INC
8.17 CAD+2.51%877.332K0.811.628B CAD−0.51 CAD−17.58%9.03%
มีแรงซื้อ
JPWR.HJADE POWER TRUST
0.070 CAD−6.67%34K4.151.669M CAD0.0014.68 CAD+3546.83%0.00%
KECKIWETINOHK ENERGY CORP
10.95 CAD+0.46%5.1K1.04483.397M CAD2.753.99 CAD+53.90%0.00%
มีแรงซื้อรุนแรง
MXGMAXIM POWER CORPORATION
4.31 CAD−0.46%1.5K0.49219.083M CAD6157.140.00 CAD−99.92%0.00%
NKW.HOCEANIC WIND ENERGY INC
0.040 CAD−11.11%3.442K0.273.93M CAD−0.00 CAD+26.92%0.00%
NPINORTHLAND POWER INC
23.03 CAD−0.30%660.047K0.685.863B CAD−0.71 CAD−120.48%5.19%
มีแรงซื้อรุนแรง
PIFPOLARIS RENEWABLE ENERGY INC
11.69 CAD−3.71%245.217K2.42255.253M CAD15.550.75 CAD+366.54%6.68%
มีแรงซื้อรุนแรง
SAYSPARTA CAPITAL LTD
0.015 CAD0.00%41K0.203.512M CAD−0.00 CAD+16.33%0.00%
SXISYNEX RENEWABLE ENERGY CORP
2.19 CAD0.00%00.0010.548M CAD−0.27 CAD+27.50%0.00%
TATRANSALTA CORP
9.37 CAD−3.00%487.638K0.692.993B CAD3.792.47 CAD+29702.41%2.28%
มีแรงซื้อ
WWTWATER WAYS TECHNOLOGIES INC
0.030 CAD0.00%16K0.284.91M CAD−0.01 CAD+55.47%0.00%