รัฐบาล (ภาค)

1
หุ้น
331.200M
เงินทุนของตลาด
50
ปริมาณการซื้อขาย
−0.97%
เปลี่ยนแปลง
+3.27%
ประสิทธิภาพ เดือน
−50.90%
ประสิทธิภาพ ปี
−50.45%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
           
BNB BQUE NAT. BELGIQUE
810.00-2.17%-18.00มีแรงขายรุนแรง238192780.00331.200M
โหลดเพิ่ม