อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ตุรกี

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

อุตสาหกรรม
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราเงินปันผลตอบแทน FWD %
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ภาค
หุ้น
บริการด้านโฆษณา/การตลาด3.499B TRY2.81%0.99%1.012Mบริการเชิงพาณิชย์2
ยานอวกาศและการป้องกัน207.798B TRY0.22%1.50%70.247Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร73.655B TRY0.67%2.27%5.839Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ13
ขนส่ง/จัดส่งสินค้าทางอากาศ18.29B TRY1.67%847.077Kระบบขนส่ง2
สายการบิน418.965B TRY4.05%50.283Mระบบขนส่ง2
การผลิตพลังงานทางเลือก208.121B TRY0.23%2.41%15.522Mสาธารณูปโภค11
อะลูมินั่ม3.817B TRY6.68%1.743Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
เสื้อผ้า/รองเท้า40.732B TRY1.29%0.76%2.467Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
ค้าปลีกเกี่ยวกับเสื้อผ้า/รองเท้าการค้าปลีก1
ชิ้นส่วนยานยนต์: OEM80.977B TRY0.59%8.19%793.513Kการผลิตของผู้ผลิต8
ตลาดหลังการขายของยานยนต์34.956B TRY3.14%0.45%1.131Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์19.786B TRY1.06%45.033Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์219.042B TRY1.01%2.44%1.878Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
ไบโอเทคโนโลยี3.993B TRY3.28%3.69%14.015Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2
วัสดุก่อสร้าง88.515B TRY0.10%0.54%9.035Mการผลิตของผู้ผลิต7
เคมีทางการเกษตร11.898B TRY0.65%−1.41%2.374Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
เคมี: รายใหญ่หลายแบรนด์81.912B TRY0.14%−0.54%78.252Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
เคมีพิเศษเฉพาะ197.399B TRY0.01%1.80%48.574Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ6
การพิมพ์/ขึ้นรูปเชิงพาณิชย์2.757B TRY0.00%−0.39%850.255Kบริการเชิงพาณิชย์3
การสื่อสารคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
ฮาร์ดแวร์ประมวลผลคอมพิวเตอร์2.412B TRY9.97%1.998Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
วัสดุสำหรับการก่อสร้าง348.313B TRY0.55%2.16%13.88Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน18
สินค้าอุปโภคบริโภค3.067B TRY−1.22%6.794Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ42.375B TRY0.68%1.07%5.601Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ14
บริการประมวลผลข้อมูล1.563B TRY0.62%−2.00%592.982Kบริการทางด้านเทคโนโลยี1
สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า305.204B TRY1.33%0.87%63.818Mสาธารณูปโภค15
เครื่องใช้ไฟฟ้า236.52B TRY0.27%−0.14%12.701Mการผลิตของผู้ผลิต8
อุปกรณ์/เครื่องมืออิเลคทรอนิกส์49.386B TRY0.00%1.99%11.875Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
ผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์อิเลคโทรนิกส์42.813B TRY1.01%1.42%6.3Mบริการการกระจายสินค้า8
ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้า/อิเลคทรอนิกส์5.226B TRY−0.77%5.204Mการค้าปลีก1
อิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า159.218B TRY1.35%5.58%12.054Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
วิศวกรรมและก่อสร้าง249.534B TRY1.28%0.84%38.869Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม9
สินเชื่อ/ให้เช่า/ลีสซิ่ง142.32B TRY0.10%−5.47%2.306Mการเงิน13
กลุ่มบริษัททางการเงิน122.705B TRY0.16%3.88%3.54Mการเงิน7
ผู้จัดจำหน่ายอาหาร458M TRY−1.80%591.755Kบริการการกระจายสินค้า1
ค้าปลีกอาหาร282.92B TRY1.36%5.18%6.534Mการค้าปลีก7
อาหาร: รายใหญ่หลายแบรนด์65.914B TRY0.56%1.968Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
อาหาร: เนื้อสัตว์/ปลา/ผลิตภัณฑ์นม13.367B TRY2.32%2.12%8.048Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
อาหารพิเศษเฉพาะ/ลูกอม194.141B TRY0.06%−2.82%6.657Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร18
ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับป่า5.395B TRY6.05%11.987Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
ผู้จัดจำหน่ายก๊าซ93.038B TRY1.82%2.52%12.971Mสาธารณูปโภค5
ตกแต่งบ้านและที่อยู่อาศัย173.652B TRY1.18%1.95%116.689Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6
สร้างบ้าน5.823B TRY2.18%23.909Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
การจัดการโรงพยาบาล/ด้านพยาบาล35.245B TRY1.11%810.897Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ3
ธุรกิจโรงแรม/รีสอร์ท/เรือสำราญ37.065B TRY0.18%2.80%3.964Mบริการผู้บริโภค11
การดูแลครัวเรือน/บุคคล12.534B TRY0.00%0.50%4.227Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
องค์กรที่ประกอบธุรกิจในหลายอุตสาหกรรม31.799B TRY1.04%−1.98%7.988Mการผลิตของผู้ผลิต2
เครื่องจักรอุตสาหกรรม20.833B TRY0.05%2.59%5.045Mการผลิตของผู้ผลิต9
เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม42.986B TRY0.97%1.66%3.476Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ9
บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ32.455B TRY0.53%6.54%1.154Mบริการทางด้านเทคโนโลยี5
บริการน้ำมันครบวงจร11.971B TRY−0.13%10.638Mแร่พลังงาน1
ค้าปลีกทางอินเทอร์เน็ต5.519B TRY0.51%2.19%7.054Mการค้าปลีก1
วาณิชธนกิจ/โบรกเกอร์188.913B TRY0.58%−0.80%19.647Mการเงิน12
ผู้จัดการด้านการลงทุน50.467B TRY0.08%0.78%3.053Mการเงิน18
กองทรัสต์/กองทุนรวม6.795B TRY1.44%1.95%3.299Mอื่นๆ11
ประกันชีวิต/สุขภาพ34.516B TRY1.88%1.73%1.008Mการเงิน3
ธนาคารรายใหญ่2.842T TRY0.94%−4.33%52.623Mการเงิน10
โทรคมนาคมรายใหญ่83.222B TRY0.89%60.6Mการสื่อสาร2
การขนส่งทางทะเล7.851B TRY1.22%1.30%47.873Mระบบขนส่ง3
กลุ่มบริษัทสื่อ873M TRY−4.64%42.29Mบริการผู้บริโภค1
ผู้จัดจำหน่ายทางการแพทย์41.11B TRY0.38%2.57%3.987Mบริการการกระจายสินค้า1
เชี่ยวชาญพิเศษด้านการแพทย์7.645B TRY1.96%2.65%5.597Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3
บริการทางการแพทย์/พยาบาล7.403B TRY0.60%−1.46%1.083Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
การผลิตโลหะ2.764B TRY0.66%−0.89%1.273Mการผลิตของผู้ผลิต4
อื่นๆ60.236B TRY0.66%10.00%66.112Kอื่นๆ1
บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด5.407B TRY−1.91%5.221Mบริการเชิงพาณิชย์5
การผลิตเบ็ดเตล็ด4.89B TRY0.05%1.02%6.543Mการผลิตของผู้ผลิต5
ยานพาหนะใช้มอเตอร์509.645B TRY2.00%−0.40%3.168Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
ภาพยนต์/บันเทิง32.955B TRY0.00%4.81%26.653Mบริการผู้บริโภค5
ชุดประกันภัยรวม68.656B TRY0.23%1.34%8.827Mการเงิน3
อุปกรณ์สำนักงาน/การจัดหา2.394B TRY1.11%3.61%4.04Mการผลิตของผู้ผลิต2
การกลั่นน้ำมันและการตลาดเกี่ยวกับน้ำมัน678.377B TRY2.79%0.90%28.51Mแร่พลังงาน2
บริการเกี่ยวกับผู้บริโภคอื่นๆ8.389B TRY0.20%3.02%1.574Mบริการผู้บริโภค3
เชี่ยวชาญพิเศษด้านผู้บริโภคอื่นๆ1.958B TRY−8.53%64.067Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ31.076B TRY0.63%0.03%3.673Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3
การขนส่งอื่นๆ68.105B TRY1.51%2.97%4.704Mระบบขนส่ง3
ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป23.503B TRY0.21%0.93%2.587Mบริการทางด้านเทคโนโลยี9
ยารายใหญ่81.487B TRY0.80%3.66%5.665Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ5
โลหะมีค่า117.781B TRY1.09%0.23%97.117Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
ประกันภัยทรัพย์สินและประกันวินาศภัย27.65B TRY−2.53%5.069Mการเงิน1
สิ่งพิมพ์: หนังสือ/นิตยสาร1.415B TRY0.90%97.242Kบริการผู้บริโภค1
สิ่งพิมพ์: หนังสือพิมพ์4.382B TRY−1.58%12.813Mบริการผู้บริโภค2
เยื่อกระดาษและกระดาษ13.547B TRY1.75%0.93%1.409Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
รถไฟระบบขนส่ง1
การพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์72.676B TRY0.09%2.99%18.905Mการเงิน12
ทรัสต์การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์283.863B TRY0.66%1.71%64.886Mการเงิน36
ผลิตภัณฑ์เพื่อสันทนาการ12.294B TRY0.15%9.99%353.152Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
ธนาคารในภูมิภาค307.464B TRY4.12%2.78%104.897Mการเงิน3
ร้านอาหาร33.061B TRY0.95%2.63%55.31Kบริการผู้บริโภค4
เซมิคอนดักเตอร์94.66B TRY−1.49%6.913Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
ร้านค้าพิเศษเฉพาะ90.202B TRY5.05%2.78%31.514Mการค้าปลีก4
เหล็ก539.529B TRY0.19%2.40%41.379Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน15
อุปกรณ์โทรคมนาคม16.336B TRY4.63%2.492Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
สิ่งทอ381.05B TRY0.31%−0.86%28.299Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ22
เครื่องจักรทางการบรรทุก/ก่อสร้าง/ทำฟาร์ม114.86B TRY1.83%−1.33%5.298Mการผลิตของผู้ผลิต6
ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง43.698B TRY1.75%1.10%2.409Mบริการการกระจายสินค้า10
บริการโทรคมนาคมและการสื่อสารไร้สาย116.36B TRY1.93%1.59%26.005Mการสื่อสาร1