ให้การเทรดของคุณดีขึ้นไปอีกขั้น ทดลองใช้งานฟรี

อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ตุรกี

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
36.904B1.24%318.481Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์10
7.615B0.77%311.377Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ7
90.691M-2.50%19.399Kระบบขนส่ง1
28.139B0.45%49.673Mระบบขนส่ง2
%สาธารณูปโภค2
514.425M1.39%1.901Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
7.400B0.97%1.416Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
14.852B-0.90%567.730Kการผลิตของผู้ผลิต6
12.410B-1.33%258.643Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
18.896B1.08%394.308Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
26.347B0.56%200.615Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
820.820M9.99%2.604Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
7.684B-0.75%780.759Kการผลิตของผู้ผลิต6
2.442B8.17%325.865Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
8.452B-0.58%4.356Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
34.039B3.31%23.911Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ6
6.111B1.30%14.063Mบริการเชิงพาณิชย์3
2.026B1.62%943.256Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
327.145M0.83%137.013Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
290.454M-2.75%1.931Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
38.216B0.15%1.392Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน17
9.888B-0.29%631.889Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ12
%บริการทางด้านเทคโนโลยี1
725.400M-0.25%280.368Kการค้าปลีก1
37.806B0.48%1.937Mการค้าปลีก1
28.159B0.68%4.275Mสาธารณูปโภค11
11.951B-0.24%433.867Kการผลิตของผู้ผลิต6
%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
3.277B0.98%832.902Kบริการการกระจายสินค้า5
1.373B0.29%3.244Mการค้าปลีก1
39.502B0.33%3.674Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
58.700B1.41%5.535Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม9
%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
18.611B1.08%2.630Mการเงิน10
42.221B0.31%22.735Mการเงิน9
122.000M-0.61%333.177Kบริการการกระจายสินค้า1
17.779B2.66%1.818Mการค้าปลีก3
1.510B-1.03%2.884Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
2.146B0.15%1.653Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
73.700B7.30%294.616Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร16
1.080B3.76%1.871Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
5.970B-0.65%718.486Kสาธารณูปโภค4
29.372B-0.64%21.742Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
1.160B-0.86%30.871Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
5.025B1.06%334.369Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ3
10.152B2.21%978.775Kบริการผู้บริโภค11
225.960M-0.37%394.960Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
4.788B-2.63%19.196Mการผลิตของผู้ผลิต1
4.086B0.37%1.143Mการผลิตของผู้ผลิต5
7.669B0.88%3.794Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ8
4.874B-0.29%306.370Kบริการทางด้านเทคโนโลยี3
3.317B-0.94%7.537Mแร่พลังงาน1
13.258B-0.86%879.627Kการเงิน11
36.904B1.24%318.481Kการเงิน10
12.628B1.54%2.165Mอื่นๆ17
7.241B-0.89%107.496Kการเงิน3
155.415B2.21%23.403Kการเงิน2
761.939M5.52%937.443Kการสื่อสาร1
%ระบบขนส่ง1
324.000M-1.39%2.900Mบริการผู้บริโภค1
5.527B-1.12%2.328Mบริการการกระจายสินค้า1
560.880M-2.41%1.139Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
27.141B1.52%24.231Mการผลิตของผู้ผลิต10
1.014B1.53%25.694Mอื่นๆ2
4.523B1.35%732.364Kบริการเชิงพาณิชย์4
1.032B2.07%192.504Kการผลิตของผู้ผลิต4
83.777B0.41%644.170Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
8.753B0.08%9.816Mบริการผู้บริโภค5
1.606B9.95%308.587Kการเงิน1
598.566M0.00%415.760Kการผลิตของผู้ผลิต1
85.689B0.95%8.537Mแร่พลังงาน2
255.000M-5.51%10.676Mบริการผู้บริโภค1
190.709M2.82%3.356Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
3.000B0.45%949.079Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
15.152B-1.16%5.582Mระบบขนส่ง2
2.446B0.31%563.045Kบริการทางด้านเทคโนโลยี4
6.406B2.04%5.000Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2
4.912B1.47%543.108Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
18.635B-0.33%3.990Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
2.146B0.15%1.653Mการเงิน3
275.589M-1.35%34.410Kบริการผู้บริโภค1
1.625B0.86%2.696Mบริการผู้บริโภค2
783.825M0.47%98.013Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
7.421B-0.18%2.996Mการเงิน10
51.601B-0.31%50.099Mการเงิน26
621.337M0.30%229.594Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
189.101B2.11%72.403Mการเงิน10
8.422B-0.19%14.574Kบริการผู้บริโภค2
1.135B-1.34%388.977Kการค้าปลีก2
24.395B0.57%6.611Mการสื่อสาร1
100.699B0.94%14.970Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน7
2.750B4.80%1.115Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
55.576B-0.78%6.994Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ22
941.727M0.00%1.190Mระบบขนส่ง1
16.260B-0.01%4.802Mการผลิตของผู้ผลิต5
%บริการการกระจายสินค้า
36.807B1.13%14.683Mการสื่อสาร1
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ เกี่ยวกับ ฟีเจอร์ของชาร์ต อัตราค่าบริการ แนะนำเพื่อน กฎระเบียบการใช้งาน ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชั่นสำหรับเว็บไซต์ & โบรกเกอร์ วิดเจ็ต ชาร์ตโซลูชั่น Lightweight ชาร์ตไลบรารี บล็อก & ข่าว Twitter