ผลิตภัณฑ์เพื่อสันทนาการ (อุตสาหกรรม)

1
หุ้น
582.120M
เงินทุนของตลาด
143.119K
ปริมาณการซื้อขาย
−2.60%
เปลี่ยนแปลง
−1.72%
ประสิทธิภาพ เดือน
+12.89%
ประสิทธิภาพ ปี
−27.32%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
           
ADEL ADEL KALEMCILIK
24.00-2.60%-0.64ขาย143.119K3434856.00582.120M-0.23
โหลดเพิ่ม