บริษัทตุรกี companies operating in one industry: Motor Vehicles

The list below has บริษัทตุรกี that operate under the same industry, Motor Vehicles. The list helps track their performance, income statement, and more. Sorted by any necessary metric, it can show the most expensive stocks of the industry or those with the best price dynamics, thus assisting in designing strategies of any focus.
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
ASUZUANADOLU ISUZU
72.60 TRY−0.34%845.254K0.5918.358B TRY16.064.52 TRY+62.00%1.09%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
FROTOFORD OTOSAN
1008 TRY−0.88%853.559K0.74356.876B TRY10.5995.14 TRY+131.65%4.33%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
OTKAROTOKAR
486.0 TRY−3.95%408.258K0.9560.72B TRY29.6316.40 TRY+58.82%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
TOASOTOFAS OTO. FAB.
261.00 TRY−2.43%2.893M0.51133.75B TRY8.1731.93 TRY+154.14%2.24%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง