ตลาดหุ้นตุรกี

ส่วนของตลาดหลักทรัพย์ — ตุรกี

ตารางด้านล่างแสดงส่วนไปด้วยกันกับภาพรวมและเมตริกซ์การดำเนินการเช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนของหลักทรัพย์ การวิจัยส่วนต่างๆ ที่จะพบหลักทรัพย์ที่มีแนวโน้ม

         
9.619B0.17-2.45%512.831K39
139.310B4.45-1.23%54.952M23
514.868B2.781.38%26.198M619
307.876B1.050.54%2.859M846
65.496B0.07-1.05%5.155M725
71.076B0.83-0.27%1.697M418
172.665B0.27-1.63%46.772M68
313.685B0.730.96%12.219M23
1539.842B0.590.38%61.704M11111
19.647B0.071.09%536.691K24
53.198B1.211.26%5.230M38
232.469B1.801.50%72.482M211
35.073B0.57-1.12%729.545K213
556.431B5.440.18%56.081M640
674.389B0.221.50%17.831M863
181.592B1.08-0.30%4.843M945
182.684B1.001.63%14.033M413
14.496B0.77-0.90%2.468M313
295.897B0.10-2.56%35.973M49
327.952B1.001.27%13.067M325
โหลดเพิ่ม