กลุ่มบริษัทสื่อ (อุตสาหกรรม)

1
หุ้น
405.000M
เงินทุนของตลาด
5.345M
ปริมาณการซื้อขาย
+2.22%
เปลี่ยนแปลง
+8.24%
ประสิทธิภาพ เดือน
+33.33%
ประสิทธิภาพ ปี
−17.86%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
ทิกเกอร์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
IHYAYIHLAS YAYIN HOLDING
0.91 TRY1.11%0.01 TRY
มีแรงขาย
5.867M5.339M TRY405M TRY4.360.21 TRY986