สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร (ภาค)

47
หุ้น
544.312B
เงินทุนของตลาด
6.055M
ปริมาณการซื้อขาย
+4.75%
เปลี่ยนแปลง
+14.08%
ประสิทธิภาพ เดือน
+190.20%
ประสิทธิภาพ ปี
+96.26%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
อีพีเอส เบาบาง
(TTM)
การเติบโตของกำไรต่อหุ้นปรับลด %
(TTM YoY)
ผลตอบแทนเงินปันผล %
(TTM)
ภาค
Analyst Rating
AEFESANADOLU EFES
100.1 TRY−2.15%1.561M60.572B TRY10.949.15 TRY227.85%2.85%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
AGHOLANADOLU GRUBU HOLDING
212.8 TRY−2.70%668.461K53.261B TRY8.7224.41 TRY215.68%0.38%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
ATAKPATAKEY PATATES
63.75 TRY−4.85%2.597Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
AVODA.V.O.D GIDA VE TARIM
4.08 TRY0.49%18.549M1.096B TRY9.910.41 TRY73.96%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
BAYRKBAYRAK TABAN SANAYI
11.18 TRY−0.09%1.424M527.329M TRY31.990.35 TRY216.58%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
CCOLACOCA COLA ICECEK
373.9 TRY−0.40%327.417K95.491B TRY16.1523.16 TRY95.69%0.79%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
DAGIDAGI GIYIM
9.09 TRY5.57%2.28M1.118B TRY0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
DARDLDARDANEL
6.16 TRY1.15%18.044M3.569B TRY0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
DERHLDERLUKS YATIRIM HOLDING
26.36 TRY4.60%1.807M1.89B TRY34.300.77 TRY−17.03%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
DERIMDERIMOD
17.80 TRY4.09%1.951M923.4M TRY0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
DESADESA DERI
21.80 TRY1.68%1.556M5.253B TRY11.911.83 TRY294.36%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
ELITEELITE NATUREL ORGANIK GIDA
57.90 TRY9.97%991.653K6.823B TRY34.961.66 TRY186.51%0.59%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
ENSRIENSARI DERI
17.76 TRY−1.06%2.85M2.097B TRY0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
ERSUERSU GIDA
9.26 TRY−1.59%5.224M338.76M TRY−0.02 TRY−135.99%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
FADEFADE GIDA
18.60 TRY−3.33%2.502M1.614B TRY5.753.23 TRY99.99%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
FRIGOFRIGO PAK GIDA
7.79 TRY−3.11%2.961M983.694M TRY15.090.52 TRY−0.81%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
GOKNRGOKNUR GIDA
26.78 TRY−2.97%7.627M9.66B TRY0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
ITTFHITTIFAK HOLDING
3.50 TRY3.24%36.447M1.25B TRY2.651.32 TRY794.44%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
IZINVIZ YATIRIM HOLDING
35.96 TRY5.76%1.439M528.551M TRY0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
KENTKENT GIDA
500.5 TRY10.00%8.048K100.1B TRY126.243.96 TRY712.42%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
KERVTKEREVITAS GIDA
11.60 TRY−2.11%7.297M7.845B TRY11.501.01 TRY17.05%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
KLRHOKILER HOLDING
30.98 TRY−4.32%1.708M52.618B TRY14.642.12 TRY0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
KNFRTKONFRUT GIDA
23.46 TRY9.93%4.296M2.817B TRY27.960.84 TRY−11.68%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
KRPLSKOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ
8.82 TRY1.97%7.415M1.51B TRY24.240.36 TRY0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
KRSTLKRISTAL KOLA
8.37 TRY−1.76%3.849M1.636B TRY20.280.41 TRY443.16%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
KRVGDKERVAN GIDA
23.58 TRY−1.75%1.893M5.746B TRY15.411.53 TRY87.61%1.04%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
MERKOMERKO GIDA
9.17 TRY−2.76%2.441M831.937M TRY51.060.18 TRY65.68%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
METROMETRO HOLDING
2.16 TRY1.41%10.313M1.143B TRY0.892.42 TRY35.10%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
MNDRSMENDERES TEKSTIL
11.22 TRY0.99%6.431M3.081B TRY4.192.68 TRY787.50%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
ORCAYORCAY ORTAKOY CAY SANAYI
10.15 TRY−1.84%2.974M827.2M TRY11.330.90 TRY387.21%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
OYLUMOYLUM SINAI YATIRIMLAR
8.95 TRY−3.56%6.812M788.8M TRY10.740.83 TRY193.38%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
PENGDPENGUEN GIDA
9.96 TRY2.68%13.313M1.697B TRY44.780.22 TRY−35.25%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
PETUNPINAR ET VE UN
78.45 TRY2.68%280.194K3.311B TRY10.417.53 TRY76.34%4.11%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
PINSUPINAR SU
9.67 TRY−7.02%10.236M985.532M TRY0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
PNSUTPINAR SUT
79.30 TRY1.41%398.264K3.515B TRY9.888.03 TRY45.87%4.95%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
RODRGRODRIGO TEKSTIL
56.30 TRY−2.76%249.931K410.222M TRY0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
SELGDSELCUK GIDA
12.48 TRY3.14%546.59K266.2M TRY17.640.71 TRY38.63%0.08%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
SELVASELVA GIDA
13.94 TRY−2.18%2.302M1.112B TRY13.021.07 TRY308.66%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
SUNTKSUN TEKSTIL
57.75 TRY0.35%300.372K7.789B TRY13.544.26 TRY1.12%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
TATGDTAT GIDA
37.70 TRY−1.67%1.378M5.214B TRY0.87%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
ปานกลาง
TBORGT.TUBORG
59.15 TRY−5.66%48.006K20.221B TRY7.308.11 TRY75.06%3.96%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
TETMTTETAMAT GIDA
1863.9 TRY9.95%2.767K1.896B TRY−9.47 TRY−29.89%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
TEZOLEUROPAP TEZOL KAGIT
19.00 TRY−0.21%3.738M8.378B TRY10.751.77 TRY81.82%0.66%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
TUKASTUKAS GIDA
10.11 TRY−3.71%42.756M15.459B TRY11.620.87 TRY80.86%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
ULKERULKER BISKUVI
78.35 TRY−1.14%21.322M29.265B TRY−0.09 TRY98.64%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
VAKKOVAKKO TEKSTIL
88.50 TRY1.26%654.885K13.984B TRY10.118.75 TRY178.44%3.15%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
VKINGVIKING KAGIT
30.10 TRY−2.40%173.255K1.295B TRY−6.09 TRY−84.96%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร