เหล็ก (อุตสาหกรรม)

16
หุ้น
491.722B
เงินทุนของตลาด
20.192M
ปริมาณการซื้อขาย
−0.44%
เปลี่ยนแปลง
−3.34%
ประสิทธิภาพ เดือน
+190.18%
ประสิทธิภาพ ปี
+162.68%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
BRSANBORUSAN BIRLESIK BORU FABRIKALARI
701.0 TRY−2.91%729.061K0.40102.344B TRY25.5527.43 TRY+809.62%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
BUCIMBURSA CIMENTO
8.73 TRY−1.80%5.707M0.3613.26B TRY8.860.99 TRY+39.79%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
BURCEBURCELIK
147.2 TRY+4.32%638.394K1.191.189B TRY38.373.84 TRY+77.21%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
CELHACELIK HALAT
41.36 TRY−3.77%172.26K0.701.784B TRY−1.48 TRY−300.47%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
CEMASCEMAS DOKUM
6.97 TRY+6.74%40.139M2.615.165B TRY10.280.68 TRY+21.74%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
CEMTSCEMTAS
11.62 TRY−2.11%4.772M0.665.935B TRY5.931.96 TRY−1.94%0.85%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
DOFERDOFER YAPI MALZEMELERI
39.98 TRY−6.94%1.722M1.03แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ERBOSERBOSAN
216.4 TRY−4.67%334.845K0.644.54B TRY13.3516.21 TRY−10.07%0.50%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ERCBERCIYAS CELIK BORU
114.5 TRY−1.12%241.655K0.429.006B TRY71.631.60 TRY0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
EREGLEREGLI DEMIR CELIK
41.26 TRY+0.49%57.62M0.82139.282B TRY−0.21 TRY−103.64%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ปานกลาง
ISDMRISKENDERUN DEMIR CELIK
36.30 TRY+0.83%2.056M0.87104.4B TRY−0.63 TRY−124.93%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อรุนแรง
IZMDCIZMIR DEMIR CELIK
5.85 TRY−2.99%17.121M1.539.045B TRY−0.10 TRY+69.45%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
KCAERKOCAER CELIK
30.78 TRY−1.09%4.684M0.4120.464B TRY9.943.10 TRY0.74%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อรุนแรง
KRDMAKARDEMIR (A)
21.88 TRY−1.35%1.021M0.2525.103B TRY22.770.96 TRY−75.91%2.47%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อรุนแรง
KRDMBKARDEMIR (B)
20.00 TRY−0.60%497.381K0.2925.103B TRY20.810.96 TRY−75.91%2.72%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อรุนแรง
KRDMDKARDEMIR (D)
24.60 TRY−0.73%30.329M0.6025.103B TRY25.600.96 TRY−75.91%2.21%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อรุนแรง