บริษัทตุรกี engaged in one sector: Utilities

These บริษัทตุรกี operate in the same sector, Utilities. They're equipped with price, change, and other stats to help you get the most details. The list contains stocks for any strategy: from giants with large caps to cheaper options. Filter the list by any metric you need and check companies' performance in a convenient way.
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
Analyst Rating
AHGAZAHLATCI DOGALGAZ
13.04 TRY−0.99%11.088M0.8634.242B TRY12.541.04 TRY0.00%
AKENRAK ENERJI
5.28 TRY−0.94%5.483M0.453.886B TRY−4.40 TRY+9.32%0.00%
AKFYEAKFEN YEN. ENERJI
27.14 TRY−3.42%16.799M0.8828.55B TRY43.700.62 TRY0.00%
AKSENAKSA ENERJI
37.94 TRY−1.86%7.094M0.7647.41B TRY10.993.45 TRY−11.39%2.11%
มีแรงซื้อรุนแรง
AKSUEAKSU ENERJI
15.07 TRY+0.07%5.626M1.46993.96M TRY74.200.20 TRY0.00%
ALFASALFA SOLAR ENERJI
111.3 TRY+0.91%10.954M1.4240.59B TRY12.538.88 TRY0.45%
ARASEDOGU ARAS ENERJI
70.15 TRY−8.42%12.612M5.4819.15B TRY7.679.15 TRY+150.73%0.44%
AYDEMAYDEM ENERJI
27.70 TRY+1.84%5.32M1.0419.176B TRY−3.06 TRY−375.37%0.00%
มีแรงซื้อรุนแรง
AYENAYEN ENERJI
30.00 TRY−1.64%1.422M0.768.464B TRY11.352.64 TRY−40.36%3.22%
AYGAZAYGAZ
154.0 TRY−1.72%705.294K0.5434.443B TRY5.9026.09 TRY+149.83%0.64%
มีแรงซื้อ
BASGZBASKENT DOGALGAZ GMYO
22.34 TRY−3.54%1.696M0.4516.212B TRY6.95%
BIOENBIOTREND CEVRE VE ENERJI
20.90 TRY+0.38%8.008M0.8310.41B TRY18.001.16 TRY+910.62%0.00%
มีแรงซื้อรุนแรง
CANTECAN2 TERMIK
18.73 TRY−2.40%24.41M0.7118.002B TRY8.632.17 TRY+5.77%0.00%
CATESCATES ELEKTRIK
71.15 TRY−2.27%5.899M0.70
CONSECONSUS ENERJI
6.80 TRY−0.87%18.021M1.322.645B TRY160.000.04 TRY0.00%
ENERYENERYA ENERJI
152.0 TRY−0.85%1.203M0.7422.229B TRY0.00%
ENJSAENERJISA ENERJI
63.00 TRY+0.08%12.126M1.1074.348B TRY3.65%
มีแรงซื้อ
ESENESENBOGA ELEKTRIK
20.56 TRY+0.49%5.214M1.305.32B TRY7.802.63 TRY+13.43%0.19%
GWINDGALATA WIND ENERJI
29.00 TRY+0.69%18.323M2.5915.552B TRY15.061.93 TRY+17.02%2.57%
มีแรงซื้อรุนแรง
HUNERHUN YENILENEBILIR ENERJI
8.69 TRY+4.70%27.098M2.044.814B TRY45.740.19 TRY0.00%
IZENRIZDEMIR ENERJI
33.86 TRY+0.12%10.191M0.9419.447B TRY0.00%
KARYEKARTAL YEN. ENERJI
60.00 TRY+0.93%2.137M0.663.27B TRY105.860.57 TRY−75.05%0.00%
KONTRKONTROLMATIK TEKNOLOJI
291.00 TRY−2.02%9.703M1.0759.4B TRY70.224.14 TRY+225.08%0.05%
MAGENMARGUN ENERJI
15.34 TRY+9.96%35.352M1.5516.394B TRY21.310.72 TRY+12.50%0.06%
NTGAZNATURELGAZ
19.00 TRY+2.76%4.242M1.214.253B TRY8.912.13 TRY−3.67%8.23%
ODASODAS ELEKTRIK
10.40 TRY−1.33%74.963M0.6014.756B TRY3.043.42 TRY+90.45%0.00%
PAMELPAMEL ELEKTRIK
160.0 TRY+0.63%567.208K0.724.944B TRY0.00%
TATENTATLIPINAR ENERJI URETIM
42.00 TRY−2.37%7.866M0.7912.067B TRY0.00%
TRCASTURCAS PETROL
26.02 TRY−2.91%1.498M0.466.848B TRY13.401.94 TRY+290.47%0.00%
มีแรงซื้อรุนแรง
YEOTKYEO TEKNOLOJI ENERJI
266.00 TRY−2.83%5.935M1.1526.28B TRY55.294.81 TRY0.00%
ZEDURZEDUR ENERJI
92.80 TRY−2.01%580.274K1.062.367B TRY55.711.67 TRY−82.41%0.00%
ZORENZORLU ENERJI
5.68 TRY−4.05%220.679M0.4529.6B TRY9.600.59 TRY0.00%
ปานกลาง