เชี่ยวชาญพิเศษด้านผู้บริโภคอื่นๆ (อุตสาหกรรม)

1
หุ้น
595.299M
เงินทุนของตลาด
30.016K
ปริมาณการซื้อขาย
+7.17%
เปลี่ยนแปลง
+1.20%
ประสิทธิภาพ เดือน
+63.45%
ประสิทธิภาพ ปี
+95.54%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
           
SERVE SERVE FILM PRODUKSIYON
25.407.17%1.70ซื้อ30.016K762406.40595.299M11.00
โหลดเพิ่ม