ฮาร์ดแวร์ประมวลผลคอมพิวเตอร์ (อุตสาหกรรม)

1
หุ้น
269.957M
เงินทุนของตลาด
999.270K
ปริมาณการซื้อขาย
−0.93%
เปลี่ยนแปลง
−7.28%
ประสิทธิภาพ เดือน
+20.22%
ประสิทธิภาพ ปี
−18.57%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
          
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI
5.35-0.93%-0.05ขาย999.270K269.957M8.840.614.00
โหลดเพิ่ม