เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (อุตสาหกรรม)

1
หุ้น
9.707B
เงินทุนของตลาด
19.427K
ปริมาณการซื้อขาย
+6.31%
เปลี่ยนแปลง
−15.25%
ประสิทธิภาพ เดือน
+70.67%
ประสิทธิภาพ ปี
−16.01%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
ทิกเกอร์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
TBORGT.TUBORG
32.00TRY6.31%1.90TRY
ปานกลาง
19.427K621.664K9.707BTRY5.075.94TRY