อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — สเปน

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ
อุตสาหกรรม
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราผลตอบแทน % (ระบุ)
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
หมวดธุรกิจ
หุ้น
ธนาคารรายใหญ่182.842 B EUR3.05%−0.19%1.388 Mการเงิน8
สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า139.63 B EUR3.68%−0.49%589.848 Kสาธารณูปโภค7
ค้าปลีกเกี่ยวกับเสื้อผ้า/รองเท้า136.324 B EUR2.85%−0.64%148.733 Kการค้าปลีก1
ยานอวกาศและการป้องกัน125.422 B EUR1.14%−0.91%81เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
บริการน้ำมันแบบครบวงจร108.191 B EUR0.86%+2.97%48.279 Kแร่พลังงาน2
เหล็ก75.192 B EUR0.92%−0.66%54.119 Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน7
วิศวกรรมและก่อสร้าง60.302 B EUR3.04%−0.47%72.038 Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม16
บริการโทรคมนาคมและการสื่อสารไร้สาย55.043 B EUR2.97%+0.00%2การสื่อสาร3
โทรคมนาคมพิเศษ47.579 B EUR4.41%+0.13%766.61 Kการสื่อสาร2
ธนาคารในภูมิภาค38.169 B EUR6.13%+0.12%1.931 Mการเงิน1
บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ32.805 B EUR1.49%+0.17%79.512 Kบริการทางด้านเทคโนโลยี6
เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์30.555 B EUR2.79%+0.15%96สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
การขนส่งอื่นๆ26.595 B EUR3.50%−0.28%9.87 Kระบบขนส่ง1
ทรัสต์การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์15.026 B EUR2.26%−0.11%28.282 Kการเงิน26
การดูแลครัวเรือน/บุคคล14.76 B EUR−0.08%15.952 Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
ยารายใหญ่13.815 B EUR0.93%−0.95%202.972 Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ6
ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้า/อิเลคทรอนิกส์12.958 B EUR0.47%0.00%0การค้าปลีก1
ชุดประกันภัยรวม12.362 B EUR4.31%+0.12%157.798 Kการเงิน3
สายการบิน10.041 B EUR−2.72%7.502 Mระบบขนส่ง1
การผลิตพลังงานทางเลือก9.428 B EUR1.36%−0.46%74.478 Kสาธารณูปโภค5
การพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์9.001 B EUR2.58%−0.37%3.997 Kการเงิน30
บริการด้านสิ่งแวดล้อม6.448 B EUR2.72%−0.40%1.362 Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ6.311 B EUR1.52%−0.12%4.113 Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
ชิ้นส่วนยานยนต์: OEM5.026 B EUR3.17%−0.60%50.628 Kการผลิตของผู้ผลิต3
ผลิตภัณฑ์เพื่อสันทนาการ4.437 B EUR0.00%−0.51%40.456 Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด3.908 B EUR3.39%−0.20%61.769 Kบริการเชิงพาณิชย์10
ผู้จัดจำหน่ายก๊าซ3.65 B EUR10.10%−0.29%227.819 Kสาธารณูปโภค1
ธุรกิจโรงแรม/รีสอร์ท/เรือสำราญ3.625 B EUR−0.81%29.773 Kบริการผู้บริโภค2
ขนส่ง/จัดส่งสินค้าทางอากาศ3.499 B EUR5.65%−0.30%21.559 Kระบบขนส่ง1
เคมีพิเศษเฉพาะ3.475 B EUR1.47%−1.37%139อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
ผู้จัดการด้านการลงทุน3.315 B EUR1.52%+0.92%7.713 Kการเงิน3
การออกอากาศกระจายเสียง3.125 B EUR7.19%+0.61%62.535 Kบริการผู้บริโภค3
สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร2.642 B EUR3.11%−0.00%1.236 Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
บริการเกี่ยวกับผู้บริโภคอื่นๆ1.818 B EUR1.87%+2.38%9.011 Kบริการผู้บริโภค2
เครื่องจักรทางการบรรทุก/ก่อสร้าง/ทำฟาร์ม1.69 B EUR2.36%−0.41%3.458 Kการผลิตของผู้ผลิต2
กลุ่มบริษัททางการเงิน1.513 B EUR0.00%+0.57%76การเงิน2
ร้านอาหาร1.327 B EUR0.00%0บริการผู้บริโภค2
เยื่อกระดาษและกระดาษ847.805 M EUR0.00%−1.03%61.97 Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
ค้าปลีกอาหาร777.963 M EUR+1.49%1.395 Mการค้าปลีก1
ยาอื่นๆ777.099 M EUR2.18%−0.73%5.4 Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2
สินเชื่อ/ให้เช่า/ลีสซิ่ง564.392 M EUR0.22%−0.12%6.253 Kการเงิน4
ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง494.218 M EUR1.86%+0.96%3.112 Kบริการการกระจายสินค้า2
การจัดการโรงพยาบาล/ด้านพยาบาล476.061 M EUR4.36%−0.00%4.959 Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
ยาสูบ472.075 M EUR2.86%+1.56%13สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ414.398 M EUR+1.14%591.121 Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3
สิ่งพิมพ์: หนังสือ/นิตยสาร411.084 M EUR−2.11%5.028 Kบริการผู้บริโภค1
เซมิคอนดักเตอร์368.302 M EUR+2.38%7.479 Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
วาณิชธนกิจ/โบรกเกอร์347.869 M EUR0.72%+0.67%4.074 Kการเงิน1
องค์กรที่ประกอบธุรกิจในหลายอุตสาหกรรม302.371 M EUR2.61%−0.22%6.707 Kการผลิตของผู้ผลิต1
สร้างบ้าน297.498 M EUR2.31%−1.12%1.787 Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
บริการทางการแพทย์/พยาบาล290.997 M EUR−0.26%7.522 Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
เครื่องจักรอุตสาหกรรม260.591 M EUR1.02%+0.61%312.486 Kการผลิตของผู้ผลิต2
เชี่ยวชาญพิเศษด้านการแพทย์226.829 M EUR2.22%−0.75%115เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2
ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป212.363 M EUR0.15%+0.99%1.704 Kบริการทางด้านเทคโนโลยี4
อุปกรณ์/เครื่องมืออิเลคทรอนิกส์212.091 M EUR−0.43%92.314 Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
การผลิตเบ็ดเตล็ด166.5 M EUR2.20%−1.26%5.604 Kการผลิตของผู้ผลิต2
เสื้อผ้า/รองเท้า156.498 M EUR+0.54%29.811 Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
ไบโอเทคโนโลยี155.884 M EUR+2.50%106.063 Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3
ภาพยนต์/บันเทิง109.745 M EUR0.00%0.00%1.869 Kบริการผู้บริโภค2
สิ่งพิมพ์: หนังสือพิมพ์102.045 M EUR3.33%+0.23%21.104 Kบริการผู้บริโภค1
ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต95.441 M EUR0.00%1.791 Kบริการทางด้านเทคโนโลยี1
การผลิตโลหะ76.986 M EUR1.58%0.00%11.009 Kการผลิตของผู้ผลิต2
บริการด้านโฆษณา/การตลาด76.936 M EUR0.00%215บริการเชิงพาณิชย์1
การผลิตน้ำมันและก๊าซ42.638 M EUR2.29%0.00%1.25 Kแร่พลังงาน1
ผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์อิเลคโทรนิกส์30.94 M EUR0.80%+1.29%4.19 Kบริการการกระจายสินค้า1
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์20.732 M EUR1.79%−3.21%943สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
บริการด้านบุคลากร16.256 M EUR2.51%−1.15%306บริการเชิงพาณิชย์1
อุปกรณ์การผลิตอิเลคทรอนิกส์16.222 M EUR−3.75%12 Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
โทรคมนาคมรายใหญ่12.113 M EUR0.00%0.00%15การสื่อสาร1
อาหาร: เนื้อสัตว์/ปลา/ผลิตภัณฑ์นม11.495 M EUR0.00%743สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
การพิมพ์/ขึ้นรูปเชิงพาณิชย์8.996 M EUR4.05%0.00%500บริการเชิงพาณิชย์1
กองทรัสต์/กองทุนรวมอื่นๆ6
ตกแต่งบ้านและที่อยู่อาศัยสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1