ตลาดหุ้นสเปน

อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — สเปน

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

อุตสาหกรรม
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราเงินปันผลตอบแทน FWD %
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ภาค
หุ้น
บริการด้านโฆษณา/การตลาด81.592M EUR0.00%498บริการเชิงพาณิชย์1
ยานอวกาศและการป้องกัน100.629B EUR1.41%−0.85%1.13Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร2.785B EUR2.55%−1.09%76.034Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
ขนส่ง/จัดส่งสินค้าทางอากาศ3.122B EUR4.72%−0.17%91.976Kระบบขนส่ง1
สายการบิน9.012B EUR1.59%8.745Mระบบขนส่ง1
การผลิตพลังงานทางเลือก14.692B EUR1.27%−1.47%267.967Kสาธารณูปโภค5
เสื้อผ้า/รองเท้า99.274B EUR2.02%5.67%4.845Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
ชิ้นส่วนยานยนต์: OEM5.969B EUR2.36%0.06%110.062Kการผลิตของผู้ผลิต3
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์20.446M EUR1.88%0.47%2Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์26.635B EUR2.97%0.00%214สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
ไบโอเทคโนโลยี163.181M EUR−0.41%152.641Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3
การออกอากาศกระจายเสียง1.078B EUR6.77%−0.38%230.229Kบริการผู้บริโภค3
เคมีพิเศษเฉพาะ3.251B EUR3.13%0.00%5.163Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ5.653B EUR1.83%−1.41%26.987Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า145.974B EUR3.65%−0.54%3.113Mสาธารณูปโภค8
อุปกรณ์/เครื่องมืออิเลคทรอนิกส์5.113M EUR0.00%0เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
อุปกรณ์การผลิตอิเลคทรอนิกส์398.941M EUR−1.72%164.823Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
ผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์อิเลคโทรนิกส์19.163M EUR1.30%1.56%640บริการการกระจายสินค้า1
ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้า/อิเลคทรอนิกส์13.484B EUR0.45%0.81%502การค้าปลีก1
วิศวกรรมและก่อสร้าง51.976B EUR2.99%−0.46%620.434Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม14
บริการด้านสิ่งแวดล้อม4.179B EUR3.39%−0.73%24.875Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
สินเชื่อ/ให้เช่า/ลีสซิ่ง307.197M EUR0.46%−0.11%10.437Kการเงิน3
กลุ่มบริษัททางการเงิน1.759B EUR0.09%−0.92%0การเงิน7
ค้าปลีกอาหาร801.186M EUR0.72%7.511Mการค้าปลีก1
อาหาร: เนื้อสัตว์/ปลา/ผลิตภัณฑ์นม10.317M EUR2.79%3.701Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
ผู้จัดจำหน่ายก๊าซ4.841B EUR7.69%−0.95%976.903Kสาธารณูปโภค1
ตกแต่งบ้านและที่อยู่อาศัยสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
สร้างบ้าน299.209M EUR2.31%2.33%4.611Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
การจัดการโรงพยาบาล/ด้านพยาบาล295.093M EUR5.82%0.55%3.932Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
ธุรกิจโรงแรม/รีสอร์ท/เรือสำราญ3.33B EUR−0.26%280.653Kบริการผู้บริโภค2
องค์กรที่ประกอบธุรกิจในหลายอุตสาหกรรม252.951M EUR2.08%0.77%6.988Kการผลิตของผู้ผลิต1
เครื่องจักรอุตสาหกรรม180.63M EUR1.25%1.40%789.553Kการผลิตของผู้ผลิต2
บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ33.318B EUR0.92%−1.28%938.508Kบริการทางด้านเทคโนโลยี6
บริการน้ำมันครบวงจร91.498B EUR39.11%1.74%1.377Mแร่พลังงาน2
ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต89.528M EUR0.00%460บริการทางด้านเทคโนโลยี1
วาณิชธนกิจ/โบรกเกอร์401.239M EUR6.36%−0.48%5.455Kการเงิน1
ผู้จัดการด้านการลงทุน3.014B EUR2.85%0.33%4.463Kการเงิน3
กองทรัสต์/กองทุนรวมอื่นๆ5
ธนาคารรายใหญ่129.58B EUR3.05%0.16%10.565Mการเงิน8
โทรคมนาคมรายใหญ่13.369M EUR3.33%0.00%0การสื่อสาร1
ผู้จัดจำหน่ายทางการแพทย์5.252M EUR0.00%0บริการการกระจายสินค้า1
เชี่ยวชาญพิเศษด้านการแพทย์248.674M EUR2.81%2.39%1.429Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2
บริการทางการแพทย์/พยาบาล382.952M EUR−1.79%3.063Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
การผลิตโลหะ84.61M EUR0.96%−2.23%1.062Kการผลิตของผู้ผลิต2
บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด3.673B EUR2.77%0.11%178.319Kบริการเชิงพาณิชย์10
การผลิตเบ็ดเตล็ด169.793M EUR0.00%−1.58%4.271Kการผลิตของผู้ผลิต2
ภาพยนต์/บันเทิง43.81M EUR−0.50%13.422Kบริการผู้บริโภค3
ชุดประกันภัยรวม10.127B EUR4.71%0.28%1.539Mการเงิน3
บริการเกี่ยวกับผู้บริโภคอื่นๆ1.541B EUR1.23%1.63%43.244Kบริการผู้บริโภค2
โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ1.031B EUR0.59%1.398Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3
การขนส่งอื่นๆ21.705B EUR2.66%0.66%105.328Kระบบขนส่ง1
ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป163.319M EUR0.32%2.768Kบริการทางด้านเทคโนโลยี3
บริการด้านบุคลากร26.533M EUR1.54%−1.41%7.493Kบริการเชิงพาณิชย์1
ยารายใหญ่12.292B EUR0.77%−0.78%814.357Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ6
ยาอื่นๆ786.689M EUR1.53%−8.82%191.323Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2
สิ่งพิมพ์: หนังสือ/นิตยสาร390.506M EUR2.84%166.399Kบริการผู้บริโภค1
สิ่งพิมพ์: หนังสือพิมพ์81.444M EUR5.48%3.24%80.672Kบริการผู้บริโภค1
เยื่อกระดาษและกระดาษ717.411M EUR0.00%−0.47%675.94Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
การพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์7.55B EUR4.61%0.24%49.111Kการเงิน26
ทรัสต์การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์13.717B EUR3.27%0.52%379.411Kการเงิน32
ผลิตภัณฑ์เพื่อสันทนาการ3.243B EUR0.00%1.17%859.565Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
ธนาคารในภูมิภาค25.124B EUR5.18%0.14%5.406Mการเงิน1
ร้านอาหาร1.153B EUR1.88%5.899Kบริการผู้บริโภค1
เซมิคอนดักเตอร์323.34M EUR−1.09%12.492Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
โทรคมนาคมพิเศษ48.971B EUR2.85%0.44%28.824Mการสื่อสาร2
เหล็ก82.714B EUR0.80%0.18%61.712Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน7
ยาสูบ433.719M EUR2.93%1.19%3.973Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
เครื่องจักรทางการบรรทุก/ก่อสร้าง/ทำฟาร์ม1.44B EUR1.66%1.97%54.858Kการผลิตของผู้ผลิต2
ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง408.496M EUR1.32%−0.27%5.114Kบริการการกระจายสินค้า2
บริการโทรคมนาคมและการสื่อสารไร้สาย66.229B EUR2.36%1.96%1.061Kการสื่อสาร3