อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — สเปน

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

         
130.718M0.00%250บริการเชิงพาณิชย์1
74.988B1.573.13%5.235Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
2.546B2.790.17%32.253Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
6.252B0.72%13.724Mระบบขนส่ง1
16.698B0.451.99%225.769Kสาธารณูปโภค5
68.538B4.891.76%4.928Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
4.848B1.84-0.78%154.716Kการผลิตของผู้ผลิต3
14.835M4.00%12.497Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
23.315B4.150.00%337สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
1.389B0.691.59%40.011Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ4
2.345B3.270.33%289.019Kบริการผู้บริโภค4
372.079M1.87-1.99%195.486Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
3.300B5.660.00%0อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
31.151M3.45%1.373Kบริการเชิงพาณิชย์1
4.467B2.17-0.56%17.272Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
90.303M0.26%4.256Kบริการทางด้านเทคโนโลยี1
754.741M0.00%17.576Mการค้าปลีก1
137.318B4.062.55%4.906Mสาธารณูปโภค9
12.132B-0.39%3.715Mการผลิตของผู้ผลิต1
5.226M0.00%0เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
393.285M2.32%179.610Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
26.748M1.391.52%3.270Kบริการการกระจายสินค้า1
12.051B0.462.86%790การค้าปลีก1
29.698B3.750.42%927.997Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม13
4.228B3.360.63%57.483Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
262.734M0.00-0.07%1.198Kการเงิน3
1.809B0.19-3.11%932การเงิน7
10.978M0.13%82.415Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
164.500M1.23%828.126Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
5.562B6.470.95%1.503Mสาธารณูปโภค1
%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
148.750M3.040.00%0สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
341.985M3.980.48%967บริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
2.860B0.48%574.868Kบริการผู้บริโภค2
263.356M0.001.76%15.581Kการผลิตของผู้ผลิต1
160.631M1.22-3.19%655.727Kการผลิตของผู้ผลิต2
25.758B0.09-0.48%573.018Kบริการทางด้านเทคโนโลยี5
89.300B0.42-2.12%1.246Mแร่พลังงาน2
116.157M-3.80%5.655Kบริการทางด้านเทคโนโลยี1
3.199B2.330.55%18.925Kการเงิน2
512.588M5.46-0.37%2.685Kอื่นๆ6
85.613B2.49-0.33%20.113Mการเงิน6
12.782M3.491.87%545การสื่อสาร1
251.578M1.211.72%592บริการการกระจายสินค้า2
549.667M4.20%26.076Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
92.171M0.880.00%211การผลิตของผู้ผลิต2
2.990B3.180.20%380.569Kบริการเชิงพาณิชย์8
181.627M2.580.54%12.739Kการผลิตของผู้ผลิต2
52.917M-0.39%1.958Kบริการผู้บริโภค3
10.117B4.751.09%3.173Mการเงิน3
14.707M0.450.00%0แร่พลังงาน1
375.791M-0.71%227.823Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
1.439B1.86-0.25%58.491Kบริการผู้บริโภค2
1.490B0.00%0แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
36.244B0.951.16%390.180Kระบบขนส่ง2
694.799M0.00-0.85%134.861Kบริการทางด้านเทคโนโลยี3
33.821M1.69%8.105Kบริการเชิงพาณิชย์1
17.401B1.691.89%741.508Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ6
103.713M9.360.87%13.923Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
100.483M-2.90%1.492Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
353.468M-1.38%11.492Kบริการผู้บริโภค1
83.839M5.212.34%16.541Kบริการผู้บริโภค1
768.309M1.38-2.82%670.177Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
16.890B2.27-0.04%274.175Kการเงิน44
6.644B3.830.30%518.899Kการเงิน23
3.667B0.00-0.10%521.743Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
27.591B3.46-0.12%17.625Mการเงิน2
817.774M1.22%1.638Kบริการผู้บริโภค1
27.739B4.920.23%13.738Mการสื่อสาร1
88.169B1.05-2.97%148.339Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน8
479.452M2.890.00%7.214Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
2.450B5.41-0.48%220.535Kระบบขนส่ง1
1.339B2.65-1.00%57.190Kการผลิตของผู้ผลิต2
340.894M1.911.83%3.129Kบริการการกระจายสินค้า2
88.755B1.500.89%265.156Kการสื่อสาร4
โหลดเพิ่ม