โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ (อุตสาหกรรม)

3
หุ้น
981.037M
เงินทุนของตลาด
367.545K
ปริมาณการซื้อขาย
+0.58%
เปลี่ยนแปลง
−8.95%
ประสิทธิภาพ เดือน
−33.34%
ประสิทธิภาพ ปี
−2.78%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
(ปีงบประมาณ)
BKYBERKELEY ENERGIA LIMITED
0.2490 EUR5.96%0.0140 EUR
มีแรงซื้อรุนแรง
3.461M861.809K EUR102.733M EUR2.850.09 EUR
ELZASTURIANA DE LAMINADOS, S.A
0.242 EUR−1.63%−0.004 EUR
มีแรงขาย
10.4K2.517K EUR31.077M EUR
XVOLBVOLCAN COMPANIA MINERA,S.A.A. CLASE B
0.106 EUR0.00%0.000 EUR
มีแรงขาย
00 EUR854.631M EUR−0.03 EUR