การพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์ (อุตสาหกรรม)

36
หุ้น
8.954B
เงินทุนของตลาด
17.865K
ปริมาณการซื้อขาย
−0.19%
เปลี่ยนแปลง
−2.21%
ประสิทธิภาพ เดือน
+5.84%
ประสิทธิภาพ ปี
+0.79%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
ทิกเกอร์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
AEDASAEDAS HOMES, S.A
13.04 EUR4.49%0.56 EUR
มีแรงขาย
58.016K756.529K552.464M EUR7.351.70 EUR304
CEVCIA ESPANOLA DE VIVIENDAS EN ALQUILER (CEVASA)
6.75 EUR0.00%0.00 EUR
มีแรงขาย
00156.286M EUR5.441.24 EUR65
HOMENEINOR HOMES, S.A.
8.91 EUR−1.66%−0.15 EUR
มีแรงขาย
23.96K213.484K682.608M EUR1.24 EUR330
LIBLIBERTAS 7
0.870 EUR−1.14%−0.010 EUR
มีแรงขายรุนแรง
9.71K8.448K18.221M EUR12.380.07 EUR
MTBMONTEBALITO, S.A.
1.41 EUR2.92%0.04 EUR
มีแรงขาย
11.486K16.195K42.33M EUR
MVCMETROVACESA, S.A.
6.95 EUR2.36%0.16 EUR
ปานกลาง
33.793K234.861K1.028B EUR31.450.22 EUR
NYENYESA VALORES CORPORACION S.A.
0.0106 EUR−7.02%−0.0008 EUR
มีแรงขาย
12.488M132.368K11.351M EUR5.180.00 EUR
RENRENTA CORPORACION REAL ESTATE, S.A.
1.355 EUR−1.45%−0.020 EUR
มีแรงขายรุนแรง
8.337K11.297K44.242M EUR12.420.11 EUR44
RLIAREALIA BUSINESS, S.A.
1.035 EUR−0.48%−0.005 EUR
มีแรงขาย
19.493K20.175K843.533M EUR14.500.07 EUR77
YAI1ALL IRON RE I SOCIMI, S.A.
REIT
11.0 EUR0.00%0.0 EUR
มีแรงซื้อ
00145.356M EUR
YARPARRIENDA RENTAL PROPERTIES SOCIMI ,S.A
REIT
2.84 EUR0.00%0.00 EUR
มีแรงขาย
0058.367M EUR28.510.10 EUR
YCPSCASTELLANA PROPERTIES SOCIMI, S.A.
REIT
6.60 EUR0.00%0.00 EUR
มีแรงซื้อ
00651.505M EUR11.060.60 EUR32
YENTENTRECAMPOS CUATRO SOCIMI, S.A.
REIT
1.72 EUR0.00%0.00 EUR
ปานกลาง
0093.954M EUR
YFIDFIDERE PATRIMONIO SOCIMI, S.A.
REIT
40.6 EUR0.00%0.0 EUR
ปานกลาง
00409.018M EUR
YGCSGALIL CAPITAL RE SPAIN, SOCIMI, S.A.
REIT
13.4 EUR0.00%0.0 EUR
มีแรงขาย
0036.318M EUR
YGMPGMP PROPERTY SOCIMI, S.A.
REIT
56.0 EUR0.00%0.0 EUR
มีแรงขาย
001.071B EUR
YGOPGRUPO ORTIZ PROPERTIES SOCIMI, S.A.
REIT
15.4 EUR0.00%0.0 EUR
มีแรงขาย
12.988K200.015K89.64M EUR1
YINB2INBEST PRIME II INMUEBLES SOCIMI, S.A.
REIT
0.955 EUR0.00%0.000 EUR
มีแรงซื้อ
0023.66M EUR
YINB4INBEST PRIME IV INMUEBLES SOCIMI, S.A.
REIT
1.03 EUR0.00%0.00 EUR
มีแรงซื้อ
0051.191M EUR
YINB8INBEST PRIME VIII INMUEBLES SOCIMI, S.A.
REIT
1.04 EUR0.00%0.00 EUR
มีแรงซื้อ
0024.024M EUR
YINMINMOFAM 99 SOCIMI, S.A.
REIT
13.9 EUR0.00%0.0 EUR
มีแรงซื้อ
0029.335M EUR4.273.25 EUR
YJSSJSS REAL ESTATE SOCIMI, S.A.
REIT
10.2 EUR0.00%0.0 EUR
มีแรงขาย
00
YLFGLAFINCA GLOBAL ASSETS SOCIMI, S.A.
REIT
4.44 EUR0.00%0.00 EUR
มีแรงขาย
00167.778M EUR
YMATMATRITENSE REAL ESTATE SOCIMI, S.A.
REIT
1.09 EUR0.00%0.00 EUR
มีแรงซื้อ
0019.802M EUR
YMEIMERCAL INMUEBLES SOCIMI, S.A.
REIT
47.2 EUR0.00%0.0 EUR
มีแรงซื้อ
0043.375M EUR
YMHREMILLENIUM HOSPITALITY REAL ESTATE I SOCIMI, S.A.
REIT
3.50 EUR1.16%0.04 EUR
มีแรงขาย
1.425K4.988K400.698M EUR55
YMPIMISTRAL PATRIMONIO INMOBILIARIO SOCIMI, S.A.
REIT
1.08 EUR0.00%0.00 EUR
มีแรงขาย
00
YNPCNEXTPOINT CAPITAL SOCIMI, S.A.
REIT
10.8 EUR0.00%0.0 EUR
มีแรงขาย
0010.26M EUR
YNUMNUMULAE GESTION DE SERVICIOS SOCIMI, S.A.
REIT
1.98 EUR0.00%0.00 EUR
มีแรงขาย
0025.418M EUR
YOREOLIMPO REAL ESTATE SOCIMI, S.A.
REIT
1.09 EUR0.00%0.00 EUR
มีแรงซื้อ
00214.308M EUR24.830.04 EUR
YPARKINMOBILIARIA PARK ROSE IBEROAMERICANA SOCIMI, S.A.
REIT
1.54 EUR0.00%0.00 EUR
ปานกลาง
00
YQPQQUID PRO QUO ALQUILER SEGURO SOCIMI, S.A.
REIT
1.06 EUR0.00%0.00 EUR
มีแรงซื้อ
0011.013M EUR
YTRITRIVIUM REAL ESTATE SOCIMI, S.A.
REIT
46.0 EUR0.00%0.0 EUR
ปานกลาง
00229.865M EUR
YVITVITRUVIO REAL ESTATE SOCIMI, S.A.
REIT
11.9 EUR0.00%0.0 EUR
มีแรงซื้อ
1732.059K97.333M EUR0.33 EUR
YVIVVIVENIO RESIDENCIAL SOCIMI , S.A
REIT
1.35 EUR0.00%0.00 EUR
ปานกลาง
00942.522M EUR21
YZBLZAMBAL SPAIN SOCIMI, S.A.
REIT
1.13 EUR0.00%0.00 EUR
มีแรงขาย
00729.525M EUR