เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์ (ภาค)

7
หุ้น
112.568B
เงินทุนของตลาด
11.167K
ปริมาณการซื้อขาย
−0.37%
เปลี่ยนแปลง
+10.00%
ประสิทธิภาพ เดือน
+27.33%
ประสิทธิภาพ ปี
+27.09%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
AIRAIRBUS
141.46 EUR−0.38%10.915K2.84111.992B EUR27.815.09 EUR−3.48%1.27%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
ENDENDURANCE MOTIVE, S.A.
1.460 EUR+1.74%10.064K0.2613.827M EUR0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ETCENERGY SOLAR TECH, S.A.
5.120 EUR+3.75%11.267K0.60117.715M EUR0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
GGRGRUPO GREENING 2022, S.A.
5.070 EUR+2.42%5100.10147.136M EUR0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
RBTROBOT, S.A.
1.50 EUR0.00%04.214M EUR0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
SOLSOLTEC POWER HOLDINGS, S.A.
3.220 EUR+0.19%113.155K0.27292.852M EUR33.650.10 EUR0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
USIUMBRELLA SOLAR INVESTMENT, S.A.
6.50 EUR0.00%00.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์