สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร (ภาค)

4
หุ้น
3.696B
เงินทุนของตลาด
271.879K
ปริมาณการซื้อขาย
+0.27%
เปลี่ยนแปลง
+3.76%
ประสิทธิภาพ เดือน
+29.39%
ประสิทธิภาพ ปี
+23.44%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
FDRFLUIDRA, S.A.
18.43 EUR+0.55%168.681K0.473.497B EUR39.340.47 EUR−57.72%3.38%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
HANHANNUN, S.A.
0.276 EUR0.00%00.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
ISURINMOBILIARIA DEL SUR S.A.
7.05 EUR0.00%00.00131.086M EUR3.68%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
UBSURBAS GRUPO FINANCIERO, S.A.
0.0048 EUR−2.04%43.914M1.3267.331M EUR16.000.00 EUR−84.21%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร