ตลาดหุ้นสเปน

ส่วนของตลาดหลักทรัพย์ — สเปน

ตารางด้านล่างแสดงส่วนไปด้วยกันกับภาพรวมและเมตริกซ์การดำเนินการเช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนของหลักทรัพย์ การวิจัยส่วนต่างๆ ที่จะพบหลักทรัพย์ที่มีแนวโน้ม

         
3.228B3.16-0.52%68.013K411
77.206B3.54-0.36%1.844M35
2.880B0.16-0.46%562.789K35
100.638B4.080.05%183.010K57
7.122B1.570.33%53.579K713
390.697M1.76-0.13%37434
87.745B1.35-2.56%3.256K34
84.654B0.41-1.46%297.429K23
178.713B2.66-0.38%1.670M985
754.307M1.80-0.41%2.189K23
13.127B0.770.39%143.267K413
77.876B2.15-0.29%73.137K219
%15
102.682B0.92-0.87%24.306K210
11.917B3.01-0.25%16.650K48
19.218B0.69-0.15%121.110K713
12.078B0.47-1.62%262.343K22
25.199B0.090.29%73.156K310
29.729B0.450.36%834.847K33
160.003B3.730.08%305.893K315
โหลดเพิ่ม