บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม (ภาค)

18
หุ้น
57.252B
เงินทุนของตลาด
488.597K
ปริมาณการซื้อขาย
−0.06%
เปลี่ยนแปลง
+4.56%
ประสิทธิภาพ เดือน
+14.10%
ประสิทธิภาพ ปี
+13.44%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
อีพีเอส เบาบาง
(TTM)
การเติบโตของกำไรต่อหุ้นปรับลด %
(TTM YoY)
ผลตอบแทนเงินปันผล %
(TTM)
ภาค
Analyst Rating
ACSACS,ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS,S.A.
34.36 EUR0.32%304.607K8.529B EUR12.282.80 EUR41.86%4.64%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ปานกลาง
AMPAMPER, S.A.
0.1074 EUR−0.19%831.711K118.323M EUR107.400.00 EUR0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อรุนแรง
ANAACCIONA, S.A.
128.50 EUR0.86%53.79K6.962B EUR9.9412.92 EUR85.55%2.87%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อ
CLRCLERHP ESTRUCTURAS, S.A.
2.71 EUR−1.09%1.25K32.059M EUR36.040.08 EUR0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
DOMGLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.
3.485 EUR1.75%35.805K491.059M EUR14.130.25 EUR33.51%2.33%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อรุนแรง
ENOELECNOR S.A.
14.65 EUR−1.01%18.205K1.253B EUR11.661.26 EUR29.57%2.38%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อ
ENRSENERSIDE ENERGY, S.A.
3.98 EUR5.29%6.453K140.753M EUR0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อ
FCCACCIONES FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.
11.86 EUR−0.17%46.404K5.393B EUR3.41%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อรุนแรง
FERFERROVIAL SE
30.34 EUR−0.75%681.046K22.143B EUR116.290.26 EUR1.86%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อ
GREGRENERGY RENOVABLES, S.A.
25.00 EUR1.21%13.866K744.045M EUR0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อรุนแรง
GRIGRINO ECOLOGIC, S.A.
1.62 EUR0.00%1449.204M EUR0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
MDFDURO FELGUERA, S.A.
0.639 EUR0.63%8.306K60.96M EUR11.770.05 EUR−52.37%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
OHLAOBRASCON HUARTE LAIN, S.A.
0.4298 EUR2.63%2.044M247.305M EUR0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อ
REDREDEIA CORPORACION, S.A.
15.450 EUR0.29%881.07K8.303B EUR5.26%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงขาย
SCYRSACYR, S.A.
2.934 EUR0.69%819.544K1.941B EUR3.78%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อรุนแรง
SPHPROFITHOL, S.A.
1.77 EUR2.31%81.365Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
TRETECNICAS REUNIDAS S.A.
9.105 EUR0.00%150.952K711.007M EUR7.761.17 EUR0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อ
YP3LP3 SPAIN LOGISTIC PARKS SOCIMI, S.A.
REIT
10.5 EUR0.00%0132.463M EUR0.54%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม