ธุรกิจโรงแรม/รีสอร์ท/เรือสำราญ (อุตสาหกรรม)

2
หุ้น
3.263B
เงินทุนของตลาด
317.915K
ปริมาณการซื้อขาย
+0.48%
เปลี่ยนแปลง
+16.55%
ประสิทธิภาพ เดือน
+5.27%
ประสิทธิภาพ ปี
+40.44%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
(ปีงบประมาณ)
MELMELIA HOTELS INTERNATIONAL, S.A.
5.915 EUR1.20%0.070 EUR
มีแรงซื้อรุนแรง
591.337K3.498M EUR1.302B EUR11.760.50 EUR
NHHNH HOTEL GROUP, S.A.
4.500 EUR0.00%0.000 EUR
มีแรงซื้อ
136.311K613.4K EUR1.96B EUR19.550.23 EUR12.451K