บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ (อุตสาหกรรม)

2
หุ้น
5.678B
เงินทุนของตลาด
24.428K
ปริมาณการซื้อขาย
+1.65%
เปลี่ยนแปลง
−1.53%
ประสิทธิภาพ เดือน
+25.05%
ประสิทธิภาพ ปี
+7.52%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
(ปีงบประมาณ)
VIDVIDRALA, S.A.
89.3 EUR−0.78%−0.7 EUR
มีแรงขาย
12.974K1.159M EUR2.757B EUR17.944.98 EUR3.684K
VISVISCOFAN, S.A.
63.6 EUR0.95%0.6 EUR
ปานกลาง
33.439K2.127M EUR2.921B EUR21.352.98 EUR5.51K