ชุดประกันภัยรวม (อุตสาหกรรม)

3
หุ้น
9.891B
เงินทุนของตลาด
1.258M
ปริมาณการซื้อขาย
+0.84%
เปลี่ยนแปลง
−1.15%
ประสิทธิภาพ เดือน
−1.62%
ประสิทธิภาพ ปี
−2.24%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
(ปีงบประมาณ)
GCOGRUPO CATALANA OCCIDENTE, S.A.
28.70 EUR1.41%0.40 EUR
มีแรงซื้อ
58.851K1.689M EUR3.386B EUR7.507K
LDALINEA DIRECTA ASEGURADORA, S.A., COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS
0.864 EUR0.58%0.005 EUR
มีแรงซื้อ
983.37K849.632K EUR939.942M EUR15.800.05 EUR
MAPMAPFRE, S.A.
1.852 EUR0.54%0.010 EUR
มีแรงขาย
2.016M3.733M EUR5.648B EUR0.20 EUR31.293K