การเงิน (ภาค)

84
หุ้น
191.578B
เงินทุนของตลาด
2.535M
ปริมาณการซื้อขาย
+0.03%
เปลี่ยนแปลง
+3.17%
ประสิทธิภาพ เดือน
+9.19%
ประสิทธิภาพ ปี
+6.40%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
(ปีงบประมาณ)
AEDASAEDAS HOMES, S.A
15.34 EUR−0.13%−0.02 EUR
มีแรงซื้อ
16.468K252.619K EUR679.956M EUR6.362.41 EUR303
ALBCORPORACION FINANCIERA ALBA S.A.
47.75 EUR0.53%0.25 EUR
มีแรงซื้อรุนแรง
2.205K105.289K EUR2.814B EUR6.437.42 EUR825
ALNTALANTRA PARTNERS, S.A.
10.35 EUR−0.96%−0.10 EUR
มีแรงขายรุนแรง
2.153K22.284K EUR401.239M EUR11.950.87 EUR711
ALQALQUIBER QUALITY, S.A.
8.55 EUR0.59%0.05 EUR
มีแรงซื้อ
2131.821K EUR47.241M EUR211
AMENAETERNAL MENTIS, S.A.
9.30 EUR−0.53%−0.05 EUR
ปานกลาง
5K46.5K EUR123.721M EUR
APGAXON PARTNERS GROUP, S.A.
19.0 EUR0.00%0.0 EUR
มีแรงซื้อ
00 EUR100.841M EUR63
ARMARIMA REAL ESTATE, S.A.
REIT
8.30 EUR3.75%0.30 EUR
มีแรงซื้อรุนแรง
1.006K8.35K EUR222.152M EUR14
BBVABANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
6.460 EUR−0.28%−0.018 EUR
มีแรงซื้อ
3.184M20.567M EUR38.97B EUR6.091.06 EUR115.675K
BKTBANKINTER, S.A.
5.656 EUR0.82%0.046 EUR
มีแรงซื้อ
736.794K4.167M EUR5.041B EUR0.62 EUR5.798K
CABKCAIXABANK, S.A.
3.624 EUR0.44%0.016 EUR
มีแรงซื้อ
1.225M4.439M EUR25.124B EUR0.75 EUR44.625K
CEVCIA ESPANOLA DE VIVIENDAS EN ALQUILER (CEVASA)
6.75 EUR0.00%0.00 EUR
มีแรงซื้อ
00 EUR156.286M EUR5.441.24 EUR65
COLINMOBILIARIA COLONIAL, SOCIMI S.A.
REIT
5.805 EUR0.78%0.045 EUR
มีแรงซื้อ
441.345K2.562M EUR3.09B EUR387.000.02 EUR243
DOMODOMO ACTIVOS, S.A.
REIT
1.59 EUR0.00%0.00 EUR
มีแรงซื้อ
00 EUR14.379M EUR
GAMGENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.
1.47 EUR2.08%0.03 EUR
มีแรงซื้อรุนแรง
9K13.23K EUR136.236M EUR18.150.08 EUR1.338K
GCOGRUPO CATALANA OCCIDENTE, S.A.
29.00 EUR−0.68%−0.20 EUR
ปานกลาง
9.833K285.157K EUR3.445B EUR7.034.12 EUR7.244K
GGCGENERAL DE GALERIAS COMERCIALES, S.A.
REIT
141 EUR0.00%0 EUR
ปานกลาง
00 EUR3.666B EUR
HOMENEINOR HOMES, S.A.
8.71 EUR−0.80%−0.07 EUR
มีแรงขายรุนแรง
22.16K193.014K EUR661.512M EUR1.24 EUR330
IFFIFFE FUTURA, S.A.
REIT
1.08 EUR0.00%0.00 EUR
มีแรงซื้อ
1K1.08K EUR39.457M EUR
LDALINEA DIRECTA ASEGURADORA, S.A., COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS
0.879 EUR1.15%0.010 EUR
มีแรงซื้อ
120.013K105.491K EUR945.382M EUR16.070.05 EUR
LIBLIBERTAS 7
0.930 EUR−3.13%−0.030 EUR
มีแรงซื้อ
3K2.79K EUR20.106M EUR13.080.07 EUR
LRELAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI, S.A.
REIT
5.30 EUR1.53%0.08 EUR
มีแรงซื้อ
44.167K234.085K EUR420.827M EUR6.080.87 EUR4
MAPMAPFRE, S.A.
1.890 EUR0.48%0.009 EUR
มีแรงซื้อ
945.437K1.787M EUR5.736B EUR0.20 EUR31.293K
MRLMERLIN PROPERTIES SOCIMI, S.A.
REIT
8.260 EUR0.55%0.045 EUR
มีแรงซื้อ
175.609K1.451M EUR3.835B EUR16.340.51 EUR260
MTBMONTEBALITO, S.A.
1.27 EUR0.00%0.00 EUR
ปานกลาง
1K1.27K EUR39.24M EUR
MVCMETROVACESA, S.A.
7.45 EUR3.91%0.28 EUR
มีแรงซื้อรุนแรง
149.569K1.114M EUR1.086B EUR−0.25 EUR196
NYENYESA VALORES CORPORACION S.A.
0.0072 EUR−5.26%−0.0004 EUR
มีแรงขาย
12.206M87.881K EUR9.092M EUR3.270.00 EUR
PR2CORPFIN CAPITAL PRIME RETAIL II, S.A.
REIT
0.0590 EUR−10.61%−0.0070 EUR
มีแรงขายรุนแรง
00 EUR
PR3CORPFIN CAPITAL PRIME RETAIL III, S.A.
REIT
0.282 EUR−2.76%−0.008 EUR
มีแรงขาย
00 EUR2.715M EUR2.520.11 EUR
R4RENTA 4 BANCO, S.A.
10.1 EUR0.00%0.0 EUR
มีแรงขาย
1.469K14.837K EUR410.268M EUR0.53 EUR
RENRENTA CORPORACION REAL ESTATE, S.A.
1.280 EUR1.59%0.020 EUR
มีแรงซื้อ
1.735K2.221K EUR40.542M EUR11.560.11 EUR44
RLIAREALIA BUSINESS, S.A.
1.030 EUR0.00%0.000 EUR
มีแรงซื้อ
596614 EUR835.422M EUR14.370.07 EUR77
SABBANCO DE SABADELL
0.9914 EUR0.14%0.0014 EUR
มีแรงซื้อ
5.816M5.766M EUR5.523B EUR6.560.15 EUR18.895K
SANBANCO SANTANDER S.A.
3.2070 EUR−0.06%−0.0020 EUR
มีแรงซื้อ
6.46M20.718M EUR52.71B EUR6.160.59 EUR206.462K
SPHPROFITHOL, S.A.
2.80 EUR−3.45%−0.10 EUR
มีแรงขาย
7.671K21.479K EUR
UNIUNICAJA BANCO, S.A.
0.9225 EUR0.44%0.0040 EUR
ปานกลาง
1.131M1.043M EUR2.438B EUR9.460.10 EUR
USIUMBRELLA SOLAR INVESTMENT, S.A.
6.25 EUR0.00%0.00 EUR
มีแรงขาย
00 EUR
XBBARBANCO BBVA ARGENTINA S.A.
2.660 EUR0.00%0.000 EUR
มีแรงซื้อ
00 EUR1.854B EUR0.38 EUR5.888K
XBRPOBRADESPAR, S.A., ORDINARIAS
4.04 EUR1.00%0.04 EUR
มีแรงซื้อ
00 EUR1.635B EUR2.441.65 EUR
XNORGRUPO FINANCIERO BANORTE S.A.B DE C.V. ORDINARIAS
7.250 EUR0.00%0.000 EUR
มีแรงซื้อ
00 EUR22.634B EUR8.550.85 EUR
YADRADRIANO CARE SOCIMI, S.A.
REIT
10.2 EUR0.00%0.0 EUR
มีแรงขาย
2.09K21.318K EUR122.4M EUR71
YADVADVERO PROPERTIES SOCIMI, S.A.
REIT
10.3 EUR0.00%0.0 EUR
มีแรงซื้อ
00 EUR
YAI1ALL IRON RE I SOCIMI, S.A.
REIT
11.0 EUR0.00%0.0 EUR
มีแรงซื้อ
00 EUR145.356M EUR
YAMLAM LOCALES PROPERTY SOCIMI, S.A.
REIT
21.8 EUR0.00%0.0 EUR
ปานกลาง
00 EUR109.611M EUR
YAP67AP67 SOCIMI, S.A.
REIT
4.84 EUR0.00%0.00 EUR
ปานกลาง
00 EUR
YARPARRIENDA RENTAL PROPERTIES SOCIMI ,S.A
REIT
2.92 EUR0.00%0.00 EUR
มีแรงซื้อ
00 EUR60.012M EUR
YATOATOM HOTELES SOCIMI, S.A.
REIT
10.8 EUR0.00%0.0 EUR
มีแรงซื้อ
00 EUR348.719M EUR1
YCPSCASTELLANA PROPERTIES SOCIMI, S.A.
REIT
6.45 EUR0.00%0.00 EUR
มีแรงขาย
00 EUR652.055M EUR10.810.60 EUR32
YDOAINVERSIONES DOALCA SOCIMI, S.A.
REIT
25.4 EUR0.79%0.2 EUR
มีแรงซื้อรุนแรง
2005.08K EUR153.026M EUR
YEXREXCEM CAPITAL PARTNERS SOCIEDAD DE INVERION RESIDENCIAL SOCIMI, S.A.
REIT
0.740 EUR0.00%0.000 EUR
มีแรงซื้อ
00 EUR9.723M EUR−0.00 EUR
YGCSGALIL CAPITAL RE SPAIN, SOCIMI, S.A.
REIT
13.3 EUR0.00%0.0 EUR
ปานกลาง
00 EUR36.047M EUR
YGMPGMP PROPERTY SOCIMI, S.A.
REIT
56.0 EUR0.00%0.0 EUR
ปานกลาง
603.36K EUR1.071B EUR
YGOPGOP PROPERTIES SOCIMI, S.A.
REIT
15.2 EUR0.00%0.0 EUR
มีแรงขายรุนแรง
3305.016K EUR88.476M EUR1
YHSPHISPANOTELS INVERSIONES SOCIMI, S.A.
REIT
5.80 EUR−0.85%−0.05 EUR
มีแรงขายรุนแรง
00 EUR64.519M EUR
YIB.DDERECHOS IBI LION SOCIMI, S.A.
REIT
0.0160 EUR0.00%0.0000 EUR
มีแรงขายรุนแรง
00 EUR
YIBIIBI LION SOCIMI, S.A.
REIT
1.16 EUR0.00%0.00 EUR
มีแรงซื้อ
00 EUR33.515M EUR
YINB2INBEST PRIME II INMUEBLES SOCIMI, S.A.
REIT
0.955 EUR0.00%0.000 EUR
มีแรงขาย
00 EUR23.66M EUR
YINB3INBEST PRIME III INMUEBLES SOCIMI, S.A.
REIT
0.940 EUR0.00%0.000 EUR
มีแรงขาย
00 EUR23.34M EUR
YINB7INBEST PRIME VII INMUEBLES SOCIMI S.A.
REIT
0.880 EUR0.00%0.000 EUR
มีแรงขาย
00 EUR13.2M EUR
YINMINMOFAM 99 SOCIMI, S.A.
REIT
13.9 EUR0.00%0.0 EUR
มีแรงซื้อ
00 EUR29.335M EUR
YIPSINVERSA PRIME SOCIMI S.A
REIT
1.28 EUR0.00%0.00 EUR
มีแรงซื้อรุนแรง
517662 EUR99.973M EUR9.140.14 EUR
YISCISC FRESH WATER INVESTMENT SOCIMI, S.A.
REIT
17.1 EUR0.00%0.0 EUR
มีแรงซื้อ
00 EUR128.199M EUR
YKTSKTESIOS REAL ESTATE SOCIMI, S.A.
REIT
15.0 EUR0.00%0.0 EUR
มีแรงซื้อ
00 EUR
YMCSMICISO REAL ESTATE SOCIMI S.A.
REIT
1.000 EUR0.00%0.000 EUR
มีแรงขาย
00 EUR
YMEIMERCAL INMUEBLES SOCIMI, S.A.
REIT
47.4 EUR0.00%0.0 EUR
ปานกลาง
00 EUR43.559M EUR
YMHREMILLENIUM HOSPITALITY REAL ESTATE I SOCIMI, S.A.
REIT
3.26 EUR0.00%0.00 EUR
มีแรงขาย
75245 EUR377.536M EUR21.270.15 EUR87
YMIBMISTRAL IBERIA REAL ESTATE SOCIMI, S.A.
REIT
1.04 EUR1.96%0.02 EUR
มีแรงซื้อรุนแรง
289.146K300.712K EUR
YMILMILEPRO LOGISITICA ULTIMA MILLA SOCIMI, S.A.
REIT
26.0 EUR0.00%0.0 EUR
ปานกลาง
00 EUR
YMREMERIDIA REAL ESTATE III SOCIMI, S.A.
REIT
0.790 EUR−1.86%−0.015 EUR
ปานกลาง
6.4K5.056K EUR98.579M EUR197.500.00 EUR
YNPCNEXTPOINT CAPITAL SOCIMI, S.A.
REIT
10.7 EUR0.00%0.0 EUR
มีแรงซื้อ
00 EUR10.165M EUR
YOREOLIMPO REAL ESTATE SOCIMI, S.A.
REIT
1.05 EUR0.00%0.00 EUR
มีแรงขายรุนแรง
112.49K118.115K EUR206.444M EUR
YOVAOPTIMUM III VALUE-ADDED RESIDENTIAL SOCIMI, S.A.
REIT
9.7 EUR0.00%0.0 EUR
มีแรงขาย
00 EUR51.867M EUR
YPARKINMOBILIARIA PARK ROSE IBEROAMERICANA SOCIMI, S.A.
REIT
1.55 EUR0.00%0.00 EUR
มีแรงซื้อ
00 EUR
YPSNPREVISION SANITARIA NACIONAL GESTION SOCIMI, S.A.
REIT
16.1 EUR0.00%0.0 EUR
มีแรงซื้อ
00 EUR
YQUOQUONIA SOCIMI, S.A.
REIT
1.40 EUR0.00%0.00 EUR
มีแรงขาย
00 EUR37.96M EUR58.330.02 EUR1
YSILSILICIUS REAL ESTATE SOCIMI, S.A.
REIT
13.8 EUR0.00%0.0 EUR
มีแรงขายรุนแรง
00 EUR427.183M EUR14
YTANTANDER INVERSIONES SOCIMI, S.A.
REIT
12.2 EUR0.00%0.0 EUR
มีแรงซื้อ
00 EUR103.893M EUR
YTARTARJAR XAIRO SOCIMI, S.A.
REIT
62.0 EUR0.00%0.0 EUR
ปานกลาง
00 EUR
YTRATRAJANO IBERIA SOCIMI, S.A.
REIT
4.92 EUR0.00%0.00 EUR
มีแรงซื้อ
76374 EUR69.642M EUR
YTRITRIVIUM REAL ESTATE SOCIMI, S.A.
REIT
45.6 EUR0.00%0.0 EUR
มีแรงขาย
00 EUR227.866M EUR
YTRMTORIMBIA SOCIMI, S.A.
REIT
25.8 EUR0.00%0.0 EUR
ปานกลาง
00 EUR132.072M EUR13
YTSTTESTA RESIDENCAL SOCIMI, S.A.
REIT
4.56 EUR0.00%0.00 EUR
มีแรงขาย
00 EUR600.693M EUR174
YVBAVBARE IBERIAN PROPERTIES, SOCIMI, S.A.
REIT
5.75 EUR0.00%0.00 EUR
มีแรงขาย
00 EUR20.476M EUR31.400.18 EUR
YVITVITRUVIO REAL ESTATE SOCIMI, S.A.
REIT
12.8 EUR−3.03%−0.4 EUR
มีแรงขาย
1.97K25.216K EUR107.966M EUR0.33 EUR
YVIVVIVENIO RESIDENCIAL SOCIMI , S.A
REIT
1.35 EUR0.00%0.00 EUR
ปานกลาง
00 EUR942.522M EUR21