ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต (อุตสาหกรรม)

1
หุ้น
116.157M
เงินทุนของตลาด
5.655K
ปริมาณการซื้อขาย
−3.80%
เปลี่ยนแปลง
−8.00%
ประสิทธิภาพ เดือน
−29.33%
ประสิทธิภาพ ปี
−28.73%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
           
AGIL AGILE CONTENT, S.A.
5.06-3.80%-0.20มีแรงขายรุนแรง5.655K28614.30116.157M
โหลดเพิ่ม