บริษัทกาตาร์ ที่มีพนักงานมากที่สุด

ด้านล่างคือ บริษัทกาตาร์ ที่มีจำนวนพนักงานมากที่สุด โดยจัดเรียงตามจำนวนพนักงาน บริษัทเหล่านี้สามารถเติบโตหรือมีสถานะที่มั่นคงในตลาด ดังนั้นวิเคราะห์รายละเอียดเพื่อหาการลงทุนที่เชื่อมั่นได้
สัญลักษณ์
ลูกจ้าง
ปีงบประมาณ
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
CBQKTHE COMMERCIAL BANK PSQC
5.170 QAR−0.39%2.741M0.9020.965B QAR7.790.66 QAR4.83%การเงิน
มีแรงซื้อ
QAMCQATAR ALUMINIUM MANUFACTURING QPSC
1.343 QAR+0.67%14.152M1.137.371B QAR16.810.08 QAR−51.49%6.81%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อรุนแรง
MHARAL MAHHAR HOLDING QPSC
1.600 QAR+0.57%355.543K0.58328.095M QAR0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
QNCDQATAR NATIONAL CEMENT QPSC
3.757 QAR−0.34%528.675K0.732.476B QAR7.92%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
QOISQATAR OMAN INVESTMENT QPSC
0.880 QAR−0.11%653.6K0.63279.72M QAR0.00%การเงิน
WDAMWIDAM FOOD QPSC
2.050 QAR−0.97%1.451M0.66381.6M QAR−0.55 QAR−56.51%0.00%บริการการกระจายสินค้า
MRDSMAZAYA REAL ESTATE DEVELOPMENT QPSC
0.702 QAR−0.99%6.856M0.91705M QAR24.290.03 QAR−29.51%0.00%การเงิน
MKDMMEKDAM HOLDING GROUP QPSC
4.799 QAR−1.38%188.886K0.47511.35M QAR11.750.41 QAR+7.39%5.43%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
UDCDUNITED DEVELOPMENT QPSC
1.021 QAR−0.10%15.004M1.663.622B QAR9.000.11 QAR+3.56%5.38%การเงิน
IQCDINDUSTRIES QATAR QPSC
12.79 QAR+0.16%3.595M0.9675.202B QAR15.130.85 QAR−41.98%8.85%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อรุนแรง
BLDNBALADNA QPSC
1.217 QAR+5.00%29.244M5.112.201B QAR21.090.06 QAR+36.08%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
MEZAMEEZA QSTP LLC
2.620 QAR−0.15%2.659M6.851.731B QAR0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
GWCSGULF WAREHOUSING QPSC
3.130 QAR−0.32%321.867K0.241.838B QAR8.530.37 QAR−10.23%3.19%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อ
MCGSMEDICARE GROUP QPSC
4.616 QAR−0.04%1.325M1.411.283B QAR19.780.23 QAR−17.03%5.76%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
ปานกลาง
QATIQATAR INSURANCE QSPC
2.350 QAR−1.59%1.631M1.647.675B QAR14.820.16 QAR0.00%การเงิน
มีแรงซื้อ
ZHCDZAD HOLDING QPSC
13.80 QAR−1.08%56.207K0.813.935B QAR20.330.68 QAR+4.58%4.31%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
QIBKQATAR ISLAMIC BANK QPSC
20.09 QAR+1.21%2.222M1.2347.731B QAR11.031.82 QAR3.09%การเงิน
มีแรงซื้อ
ERESEZDAN HOLDING GROUP QPSC
0.842 QAR+0.24%4.839M0.5022.201B QAR−0.00 QAR−110.71%0.00%การเงิน
QISIQATAR ISLAMIC INSURANCE GROUP QPSC
9.249 QAR+0.21%135.94K0.541.386B QAR9.720.95 QAR+41.25%4.87%การเงิน
QLMIQLM LIFE AND MEDICAL INSURANCE QPSC
2.219 QAR+1.56%198.489K0.63769.65M QAR10.180.22 QAR−8.40%5.68%การเงิน
QFLSQATAR FUEL QPSC
15.20 QAR+0.07%1.302M1.5515.043B QAR15.360.99 QAR−8.05%5.95%แร่พลังงาน
ปานกลาง
BRESBARWA REAL ESTATE QPSC
3.007 QAR−0.43%2.532M1.2911.752B QAR9.520.32 QAR+8.00%5.79%การเงิน
VFQSVODAFONE QATAR PQSC
1.731 QAR+0.99%9.195M1.257.33B QAR13.540.13 QAR+7.58%5.77%การสื่อสาร
มีแรงซื้อ
QIGDQATARI INVESTORS GROUP QPSC
1.880 QAR+0.16%4.195M0.982.337B QAR12.530.15 QAR−2.98%7.98%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ORDSOOREDOO QPSC
11.40 QAR+3.64%2.05M1.3934.915B QAR12.110.94 QAR+27.78%3.94%การสื่อสาร
มีแรงซื้อรุนแรง
QFBQLESHA BANK LLC
1.339 QAR−0.81%3.899M0.731.511B QAR15.880.08 QAR0.00%การเงิน
QIIKQATAR INTERNATIONAL ISLAMIC BANK QPSC
11.25 QAR+0.99%322.855K0.3516.847B QAR14.620.77 QAR3.59%การเงิน
ปานกลาง
DUBKDUKHAN BANK QPSC
4.064 QAR+1.09%13.181M1.6121.064B QAR17.160.24 QAR3.95%การเงิน
ปานกลาง
DBISDLALA BROKERAGE AND INVESTMENT HOLDING QPSC
1.271 QAR+0.08%775.821K0.63244.076M QAR−0.17 QAR−1852.33%0.00%การเงิน
QIMDQATAR INDUSTRIAL MANUFACTURING QPSC
2.775 QAR−0.32%301.19K0.521.313B QAR8.090.34 QAR+7.19%4.71%การผลิตของผู้ผลิต
QNNSQATAR NAVIGATION QPSC
10.90 QAR−0.82%2.824M2.3211.947B QAR12.020.91 QAR+1.72%3.30%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อรุนแรง
QGTSQATAR GAS TRANSPORT LTD QPSC
4.250 QAR−1.32%9.208M0.8622.327B QAR15.110.28 QAR+8.28%3.23%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อ
IHGSINMA HOLDING QPSC
4.020 QAR−0.07%90.34K0.44226.543M QAR1.25%การเงิน
MCCSMANNAI CORPORATION QPSC
4.296 QAR−0.35%1.035M0.691.956B QAR−0.58 QAR−144.60%75.81%บริการทางด้านเทคโนโลยี
QGRIQATAR GENERAL INSURANCE AND REINSURANCE QPSC
0.979 QAR−9.94%77.23K1.98951.198M QAR−0.64 QAR−943.77%0.00%การเงิน
GISSGULF INTERNATIONAL SERVICES QPSC
2.920 QAR−1.68%6.589M0.655.133B QAR13.850.21 QAR+35.04%3.62%แร่พลังงาน
มีแรงขาย
IGRDESTITHMAR HOLDING QPSC
1.890 QAR−0.79%3.109M0.826.634B QAR18.490.10 QAR−5.19%0.00%การเงิน
มีแรงซื้อ
FALHAL FALEH EDUCATIONAL HOLDING QPSC
0.789 QAR−1.25%80.366K0.62194.88M QAR15.750.05 QAR−2.91%3.85%บริการเชิงพาณิชย์
QCFSQATAR CINEMA AND FILM DISTRIBUTION QPSC
2.910 QAR0.00%00.00182.771M QAR41.690.07 QAR+57.92%2.06%บริการผู้บริโภค
NLCSNATIONAL LEASING HOLDING QPSC
0.740 QAR+0.68%2.287M0.54368.627M QAR23.790.03 QAR−19.43%4.03%การเงิน
MARKMASRAF AL RAYAN QPSC
2.479 QAR+1.60%21.93M1.6322.804B QAR16.400.15 QAR4.08%การเงิน
ปานกลาง
AHCSAAMAL QPSC
0.790 QAR−1.86%5.194M1.215.097B QAR13.550.06 QAR+5.62%6.18%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อรุนแรง
SIISSALAM INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED QPSC
0.670 QAR−0.45%3.942M1.20765.908M QAR18.460.04 QAR−31.12%0.00%การค้าปลีก
QEWSQATAR ELECTRICITY AND WATER QPSC
17.63 QAR−0.56%794.977K1.9218.92B QAR12.441.42 QAR−8.90%5.52%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
QNBKQATAR NATIONAL BANK QPSC
15.00 QAR−0.33%2.723M0.85138.454B QAR9.651.55 QAR4.00%การเงิน
มีแรงซื้อ
QGMDQATARI GERMAN FOR MEDICAL DEVICES QPSC
1.407 QAR+0.14%11.576M1.15164.587M QAR121.290.01 QAR+7.41%0.00%บริการการกระจายสินค้า
DHBKDOHA BANK QPSC
1.599 QAR−0.12%1.845M0.854.967B QAR4.68%การเงิน
มีแรงซื้อ
MERSAL MEERA CONSUMER GOODS QPSC
13.05 QAR+0.85%164.792K1.822.743B QAR14.060.93 QAR+0.53%3.28%การค้าปลีก
ปานกลาง
MPHCMESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING QPSC
1.817 QAR+0.78%15.205M0.8422.262B QAR21.080.09 QAR−38.69%6.21%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
DOHIDOHA INSURANCE GROUP QPSC
2.500 QAR0.00%47.464K0.291.257B QAR5.97%การเงิน
AKHIAL KHALEEJ TAKAFUL INSURANCE QPSC
2.636 QAR−1.46%1.292M0.90691.04M QAR10.420.25 QAR+27.14%3.69%การเงิน