ตลาดหลักทรัพย์กาตาร์

หุ้นกาตาร์ ที่มีรายได้สุทธิสูงสุด

กอร์ดอน เก็กโกะกล่าวว่า ความโลภนั้นดี แต่ความปรารถนาขององค์กรที่กลั่นกรองออกมานั้น ไม่ใช่สำนักงานขนาดใหญ่, เครื่องบินส่วนตัว หรืออุปกรณ์อื่นๆ ในการจัดการ — มันกลับบริสุทธิ์กว่า กำไรตกผลึก ดังนั้นรายได้สุทธิจึงเป็นหัวใจสำคัญของโลกทุนนิยมของเรา ซึ่งแสดงถึงผลกำไรของบริษัทโดยไม่รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าธุรกิจสามารถสร้างรายได้ได้ดีเพียงใด และจัดการค่าใช้จ่ายได้ดีเพียงใด และในรายการนี้ คุณจะพบว่า บริษัทกาตาร์ สร้างรายได้สุทธิสูงสุด

ทิกเกอร์
รายได้สุทธิ
(ปีงบประมาณ)
ราคา
ผันผวน % 1วัน
ผันผวน 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณ 1วัน
Volume * Price 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
ภาค
QNBKQATAR NATIONAL BANK QPSC
12.211BQAR17.97QAR1.53%0.27QAR
มีแรงขาย
4.862M87.367M163.485BQAR12.211.45QAR27.381Kการเงิน
IQCDINDUSTRIES QATAR QPSC
8.089BQAR14.42QAR−0.76%−0.11QAR
มีแรงขายรุนแรง
3.405M49.098M87.906BQAR9.261.57QARแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
QIBKQATAR ISLAMIC BANK QPSC
3.359BQAR23.10QAR−0.04%−0.01QAR
มีแรงขาย
801.916K18.524M54.607BQAR14.461.60QARการเงิน
CBQKTHE COMMERCIAL BANK PSQC
2.04BQAR5.500QAR0.92%0.050QAR
มีแรงขาย
2.56M14.079M22.058BQAR9.200.59QARการเงิน
MPHCMESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING QPSC
1.862BQAR2.218QAR−0.40%−0.009QAR
มีแรงขาย
9.309M20.647M27.978BQAR14.770.15QARอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
MARKMASRAF AL RAYAN QPSC
1.669BQAR3.425QAR−1.15%−0.040QAR
มีแรงขาย
21.006M71.947M32.224BQAR24.490.14QARการเงิน
QEWSQATAR ELECTRICITY AND WATER QPSC
1.468BQAR17.19QAR1.12%0.19QAR
มีแรงขาย
277.805K4.775M18.7BQAR12.131.40QARสาธารณูปโภค
QGTSQATAR GAS TRANSPORT LTD QPSC
1.353BQAR3.813QAR−1.50%−0.058QAR
มีแรงขายรุนแรง
5.003M19.078M21.446BQAR14.430.27QARระบบขนส่ง
BRESBARWA REAL ESTATE QPSC
1.114BQAR3.091QAR−0.61%−0.019QAR
มีแรงขายรุนแรง
3.076M9.509M12.102BQAR10.810.29QARการเงิน
QFLSQATAR FUEL QPSC
974.026MQAR18.20QAR2.25%0.40QAR
มีแรงขาย
1.223M22.256M17.698BQAR16.921.05QARแร่พลังงาน
QIIKQATAR INTERNATIONAL ISLAMIC BANK QPSC
895.091MQAR10.82QAR1.60%0.17QAR
มีแรงขาย
1.196M12.939M16.121BQAR15.130.70QARการเงิน
QAMCQATAR ALUMINIUM MANUFACTURING QPSC
834.544MQAR1.602QAR−0.12%−0.002QAR
มีแรงขาย
5.751M9.213M8.951BQAR8.020.20QARแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
QNNSQATAR NAVIGATION QPSC
724.154MQAR10.31QAR0.19%0.02QAR
มีแรงซื้อ
761.966K7.856M11.598BQAR12.700.81QARระบบขนส่ง
ABQKAHLI BANK QPSC
713.466MQAR4.010QAR0.00%0.000QAR
มีแรงขาย
13K52.13K10.23BQAR0.28QARการเงิน
DHBKDOHA BANK QPSC
703.774MQAR2.050QAR−0.97%−0.020QAR
มีแรงขาย
4.324M8.864M6.418BQAR8.610.24QARการเงิน
QATIQATAR INSURANCE QSPC
466.389MQAR2.000QAR0.30%0.006QAR
มีแรงขาย
1.543M3.086M6.513BQAR−0.05QARการเงิน
VFQSVODAFONE QATAR PQSC
327.397MQAR1.640QAR−0.36%−0.006QAR
มีแรงขาย
444.745K729.382K6.958BQAR15.070.11QARการสื่อสาร
UDCDUNITED DEVELOPMENT QPSC
325.808MQAR1.359QAR−0.80%−0.011QAR
มีแรงขายรุนแรง
278.544K378.541K4.851BQAR13.660.10QARการเงิน
AHCSAAMAL QPSC
304.928MQAR1.007QAR−3.17%−0.033QAR
มีแรงขาย
101.737K102.449K6.552BQAR18.510.06QARบริการการกระจายสินค้า
MCCSMANNAI CORPORATION QPSC
276.076MQAR8.440QAR−0.41%−0.035QAR
มีแรงซื้อ
204.119K1.723M3.866BQAR6.461.31QARบริการทางด้านเทคโนโลยี
GWCSGULF WAREHOUSING QPSC
224.943MQAR3.900QAR−0.76%−0.030QAR
มีแรงขายรุนแรง
384.867K1.501M2.303BQAR9.820.40QARระบบขนส่ง
QNCDQATAR NATIONAL CEMENT QPSC
224.53MQAR4.650QAR0.22%0.010QAR
มีแรงซื้อ
77.401K359.915K3.032BQAR13.300.35QARแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
MERSAL MEERA CONSUMER GOODS QPSC
196.258MQAR16.77QAR−0.77%−0.13QAR
มีแรงขาย
138.87K2.329M3.38BQAR17.770.95QARการค้าปลีก
ZHCDZAD HOLDING QPSC
190.046MQAR15.21QAR0.07%0.01QAR
มีแรงขาย
74.501K1.133M4.161BQAR22.300.68QARสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
QIGDQATARI INVESTORS GROUP QPSC
188.119MQAR1.808QAR1.57%0.028QAR
มีแรงขาย
184.433K333.455K2.213BQAR9.200.19QARแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
QIMDQATAR INDUSTRIAL MANUFACTURING QPSC
139.209MQAR3.170QAR0.60%0.019QAR
มีแรงขาย
34.94K110.76K1.497BQAR8.390.38QARการผลิตของผู้ผลิต
BLDNBALADNA QPSC
133.836MQAR1.599QAR−0.44%−0.007QAR
มีแรงขายรุนแรง
1.526M2.44M3.053BQAR34.840.05QARอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
QLMIQLM LIFE AND MEDICAL INSURANCE QPSC
106.173MQAR4.531QAR−1.50%−0.069QAR
มีแรงขาย
22K99.682K1.61BQAR19.730.23QARการเงิน
QFBQLESHA BANK LLC
100.37MQAR1.206QAR−0.66%−0.008QAR
มีแรงขาย
443.146K534.434K1.36BQAR10.130.12QARการเงิน
QGRIQATAR GENERAL INSURANCE AND REINSURANCE QPSC
98.734MQAR1.689QAR−6.06%−0.109QAR
มีแรงขายรุนแรง
112.5K190.013K1.573BQAR23.560.08QARการเงิน
QISIQATAR ISLAMIC INSURANCE GROUP QPSC
80.11MQAR8.700QAR0.00%0.000QAR
มีแรงซื้อ
001.305BQAR13.450.65QARการเงิน
MCGSMEDICARE GROUP QPSC
79.061MQAR6.590QAR−1.47%−0.098QAR
มีแรงขายรุนแรง
2.584K17.029K1.882BQAR23.090.29QARบริการเกี่ยวกับสุขภาพ
DOHIDOHA INSURANCE GROUP QPSC
73.27MQAR1.950QAR0.00%0.000QAR
มีแรงขายรุนแรง
00975MQAR10.690.18QARการเงิน
ERESEZDAN HOLDING GROUP QPSC
61.108MQAR1.109QAR0.00%0.000QAR
มีแรงขาย
4.745M5.263M29.416BQAR198.040.01QARการเงิน
GISSGULF INTERNATIONAL SERVICES QPSC
54.182MQAR1.561QAR−0.26%−0.004QAR
มีแรงขาย
5.101M7.962M2.908BQAR10.420.15QARแร่พลังงาน
SIISSALAM INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED QPSC
51.636MQAR0.678QAR0.00%0.000QAR
มีแรงขาย
3.653M2.477M775.053MQAR16.660.04QARการค้าปลีก
ORDSOOREDOO QPSC
46.918MQAR9.255QAR0.18%0.017QAR
ปานกลาง
2.94M27.207M29.591BQAR10.360.89QARการสื่อสาร
AKHIAL KHALEEJ TAKAFUL INSURANCE QPSC
40.129MQAR2.250QAR−0.97%−0.022QAR
มีแรงขาย
248.527K559.186K579.994MQAR13.490.17QARการเงิน
MKDMMEKDAM HOLDING GROUP QPSC
28.556MQAR7.563QAR−0.89%−0.068QAR
มีแรงขาย
40.572K306.846K518.908MQAR0.46QARบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
IGRDESTITHMAR HOLDING QPSC
26.325MQAR1.998QAR3.79%0.073QAR
มีแรงซื้อ
6.951M13.889M6.553BQAR19.140.10QARการเงิน
FALHAL FALEH EDUCATIONAL HOLDING QPSC
12.34MQAR1.190QAR0.00%0.000QAR
มีแรงขายรุนแรง
00285.6MQAR23.150.05QARบริการเชิงพาณิชย์
DBISDLALA BROKERAGE AND INVESTMENT HOLDING QPSC
8.493MQAR1.245QAR−3.34%−0.043QAR
มีแรงขายรุนแรง
124.313K154.77K245.219MQAR−0.01QARการเงิน
IHGSINMA HOLDING QPSC
6.076MQAR4.715QAR0.60%0.028QAR
มีแรงขาย
2.709K12.773K265.452MQAR23.830.20QARการเงิน
QOISQATAR OMAN INVESTMENT QPSC
4.996MQAR0.574QAR0.00%0.000QAR
มีแรงขาย
289.297K166.056K180.81MQAR106.300.01QARการเงิน
QCFSQATAR CINEMA AND FILM DISTRIBUTION QPSC
2.156MQAR3.127QAR0.00%0.000QAR
มีแรงขายรุนแรง
00196.4MQAR76.270.04QARบริการผู้บริโภค
QGMDQATARI GERMAN FOR MEDICAL DEVICES QPSC
1.181MQAR1.361QAR−0.07%−0.001QAR
มีแรงขาย
1.299M1.768M157.311MQAR126.110.01QARบริการการกระจายสินค้า
NLCSNATIONAL LEASING HOLDING QPSC
−14.892MQAR0.767QAR0.13%0.001QAR
มีแรงขาย
5.878M4.509M379.018MQAR40.960.02QARการเงิน
WDAMWIDAM FOOD QPSC
−66.215MQAR2.171QAR−1.32%−0.029QAR
มีแรงขาย
77.687K168.658K396MQAR−0.35QARบริการการกระจายสินค้า
MRDSMAZAYA REAL ESTATE DEVELOPMENT QPSC
−248.748MQAR0.765QAR−0.65%−0.005QAR
มีแรงขายรุนแรง
2.655M2.031M891.371MQAR−0.20QARการเงิน