สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร (ภาค)

1
หุ้น
12.335B
เงินทุนของตลาด
2.595M
ปริมาณการซื้อขาย
+0.48%
เปลี่ยนแปลง
+0.09%
ประสิทธิภาพ เดือน
−8.70%
ประสิทธิภาพ ปี
−6.79%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. เริ่มต้นเทรด
           
BRES BARWA REAL ESTATE QPSC
3.170.48%0.01ซื้อ2.595M8224786.9012.335B10.010.32
โหลดเพิ่ม