หุ้นสามัญหุ้นกาตาร์

สามารถแลกเปลี่ยนได้ กล่าวคือ ขายได้ เครื่องมือทางการเงินที่แสดงถึงความเป็นเจ้าของในเศษส่วนของบริษัทหากคุณเป็นเจ้าของหน่วยที่เรียกว่าหุ้น แสดงว่าคุณเป็นเจ้าของส่วนหนึ่งของบริษัท สิ่งนี้ให้สิทธิ์คุณในส่วนหนึ่งของผลกำไรของบริษัทนั้น เมื่อมันถูกแจกจ่ายให้กับนักลงทุนเป็นเงินปันผล และหากองค์กรมีมูลค่าเพิ่มขึ้น มูลค่าหุ้นของคุณก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย (เช่นเดียวกันหากบริษัทมีมูลค่าลดลง) ดังนั้น ไม่ต้องกังวลใจอีกต่อไป นี่คือ หุ้นกาตาร์ ที่คุณสามารถลงทุนได้

สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
ABQKAHLI BANK QPSC
3.600 QAR0.00%00.009.184B QAR11.830.30 QAR5.56%การเงิน
ปานกลาง
AHCSAAMAL QPSC
0.838 QAR+0.96%242.594K1.095.279B QAR14.780.06 QAR+0.89%5.97%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อ
AKHIAL KHALEEJ TAKAFUL INSURANCE QPSC
2.808 QAR−1.72%932.409K0.91728.822M QAR12.490.22 QAR+33.49%3.50%การเงิน
BEMADAMAAN ISLAMIC INSURANCE QPSC
3.650 QAR0.00%00.00การเงิน
BLDNBALADNA QPSC
1.163 QAR−1.19%3.494M1.202.241B QAR24.690.05 QAR+2.17%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อ
BRESBARWA REAL ESTATE QPSC
2.700 QAR−0.04%1.757M0.6410.506B QAR8.940.30 QAR+4.90%6.48%การเงิน
CBQKTHE COMMERCIAL BANK PSQC
5.225 QAR+0.08%732.842K0.4021.329B QAR7.980.65 QAR4.74%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
DBISDLALA BROKERAGE AND INVESTMENT HOLDING QPSC
1.250 QAR−1.57%167.513K0.39242.363M QAR−0.17 QAR−1852.33%0.00%การเงิน
DHBKDOHA BANK QPSC
1.586 QAR−0.38%709.582K0.154.945B QAR10.710.15 QAR4.70%การเงิน
ปานกลาง
DOHIDOHA INSURANCE GROUP QPSC
2.336 QAR−0.60%123.669K1.961.175B QAR7.920.30 QAR+61.73%6.38%การเงิน
DUBKDUKHAN BANK QPSC
3.838 QAR+0.68%14.798M1.1919.9B QAR9.690.40 QAR4.18%การเงิน
ปานกลาง
ERESEZDAN HOLDING GROUP QPSC
0.831 QAR−0.12%10.236M1.4322.016B QAR−0.00 QAR−110.71%0.00%การเงิน
FALHAL FALEH EDUCATIONAL HOLDING QPSC
0.777 QAR0.00%52.754K0.07185.04M QAR15.510.05 QAR−2.91%4.05%บริการเชิงพาณิชย์
GISSGULF INTERNATIONAL SERVICES QPSC
2.594 QAR−0.04%3.643M0.574.778B QAR10.990.24 QAR+57.12%3.89%แร่พลังงาน
มีแรงขาย
GWCSGULF WAREHOUSING QPSC
3.005 QAR−0.73%639.416K0.951.772B QAR7.550.40 QAR−0.60%3.31%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อ
IGRDESTITHMAR HOLDING QPSC
2.023 QAR−0.59%2.715M0.516.914B QAR20.210.10 QAR−0.50%0.00%การเงิน
มีแรงซื้อ
IHGSINMA HOLDING QPSC
3.684 QAR−0.97%91.052K1.08210.968M QAR1.34%การเงิน
IQCDINDUSTRIES QATAR QPSC
11.99 QAR−0.25%2.61M0.8373.145B QAR14.330.84 QAR−46.70%9.10%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อ
MARKMASRAF AL RAYAN QPSC
2.334 QAR−1.35%7.593M0.4222.153B QAR18.470.13 QAR4.20%การเงิน
ปานกลาง
MCCSMANNAI CORPORATION QPSC
3.712 QAR−0.40%471.427K0.541.725B QAR−0.58 QAR−144.60%85.93%บริการทางด้านเทคโนโลยี
MCGSMEDICARE GROUP QPSC
5.377 QAR−0.35%145.496K0.241.517B QAR20.590.26 QAR−9.81%4.87%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
ปานกลาง
MERSAL MEERA CONSUMER GOODS QPSC
12.87 QAR−0.39%50.81K0.792.752B QAR13.870.93 QAR+0.53%3.27%การค้าปลีก
มีแรงซื้อ
MEZAMEEZA QSTP LLC
2.824 QAR+0.50%319.449K0.671.829B QAR0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
MHARAL MAHHAR HOLDING QPSC
1.488 QAR+0.54%172.816K0.57310.5M QAR0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
MKDMMEKDAM HOLDING GROUP QPSC
5.082 QAR0.00%30.831K0.41535.08M QAR11.920.43 QAR+22.22%5.19%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
MPHCMESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING QPSC
1.551 QAR−0.89%3.301M0.6119.686B QAR17.030.09 QAR−39.59%7.02%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
MRDSMAZAYA REAL ESTATE DEVELOPMENT QPSC
0.715 QAR+1.42%13.392M1.26711M QAR23.520.03 QAR0.00%การเงิน
NLCSNATIONAL LEASING HOLDING QPSC
0.702 QAR+0.29%1.593M0.91349.825M QAR23.800.03 QAR+57.75%4.24%การเงิน
ORDSOOREDOO QPSC
10.00 QAR0.00%751.318K0.7232.019B QAR10.760.93 QAR+4.22%4.30%การสื่อสาร
มีแรงซื้อรุนแรง
QAMCQATAR ALUMINIUM MANUFACTURING QPSC
1.220 QAR−0.25%5.943M0.836.813B QAR14.490.08 QAR−57.90%7.37%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อ
QATIQATAR INSURANCE QSPC
2.370 QAR−0.08%618.12K2.787.659B QAR−0.05 QAR+11.59%0.00%การเงิน
มีแรงซื้อ
QCFSQATAR CINEMA AND FILM DISTRIBUTION QPSC
3.000 QAR0.00%00.00188.424M QAR41.670.07 QAR+75.61%2.00%บริการผู้บริโภค
QEWSQATAR ELECTRICITY AND WATER QPSC
16.69 QAR−0.89%606.715K0.9918.645B QAR11.781.42 QAR+1.05%5.60%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อ
QFBQLESHA BANK LLC
1.320 QAR+1.69%3.271M1.371.467B QAR18.800.07 QAR0.00%การเงิน
QFLSQATAR FUEL QPSC
15.72 QAR0.00%336.833K0.6215.809B QAR15.341.02 QAR−2.60%5.66%แร่พลังงาน
ปานกลาง
QGMDQATARI GERMAN FOR MEDICAL DEVICES QPSC
1.420 QAR−1.59%1.369M1.08165.165M QAR−0.00 QAR−117.59%0.00%บริการการกระจายสินค้า
QGRIQATAR GENERAL INSURANCE AND REINSURANCE QPSC
1.248 QAR0.00%00.001.092B QAR−0.64 QAR−943.77%0.00%การเงิน
QGTSQATAR GAS TRANSPORT LTD QPSC
3.267 QAR+1.15%6.338M1.0017.973B QAR12.120.27 QAR+0.48%4.01%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อรุนแรง
QIBKQATAR ISLAMIC BANK QPSC
18.16 QAR+0.28%661.561K0.5743.124B QAR10.191.78 QAR3.42%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
QIGDQATARI INVESTORS GROUP QPSC
1.550 QAR−1.15%459.244K0.421.973B QAR11.830.13 QAR−32.30%9.45%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
QIIKQATAR INTERNATIONAL ISLAMIC BANK QPSC
9.899 QAR−0.05%621.253K1.0915.078B QAR13.030.76 QAR4.02%การเงิน
ปานกลาง
QIMDQATAR INDUSTRIAL MANUFACTURING QPSC
2.931 QAR−2.17%5K0.201.424B QAR8.740.34 QAR−10.73%4.34%การผลิตของผู้ผลิต
QISIQATAR ISLAMIC INSURANCE GROUP QPSC
8.640 QAR0.00%00.001.32B QAR10.090.86 QAR+32.45%5.11%การเงิน
QLMIQLM LIFE AND MEDICAL INSURANCE QPSC
2.600 QAR+2.85%27.806K0.06910M QAR10.510.25 QAR+6.13%4.81%การเงิน
QNBKQATAR NATIONAL BANK QPSC
15.20 QAR−1.94%3.367M1.02145.658B QAR9.971.53 QAR3.80%การเงิน
มีแรงซื้อ
QNCDQATAR NATIONAL CEMENT QPSC
3.717 QAR−0.88%663.507K1.492.419B QAR8.11%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
QNNSQATAR NAVIGATION QPSC
9.401 QAR−0.93%1.482M0.7510.685B QAR10.350.91 QAR+12.10%3.69%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อ
QOISQATAR OMAN INVESTMENT QPSC
0.847 QAR+0.59%3.205M6.27270.9M QAR88.230.01 QAR+20.00%0.00%การเงิน
SIISSALAM INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED QPSC
0.657 QAR−0.15%1.717M0.64745.331M QAR18.460.04 QAR−12.53%0.00%การค้าปลีก
UDCDUNITED DEVELOPMENT QPSC
0.988 QAR0.00%2.775M0.703.537B QAR8.540.12 QAR+15.35%5.51%การเงิน
VFQSVODAFONE QATAR PQSC
1.791 QAR−0.50%1.07M0.527.604B QAR13.520.13 QAR+21.34%5.56%การสื่อสาร
มีแรงซื้อ
WDAMWIDAM FOOD QPSC
2.250 QAR+1.63%582.446K1.12396M QAR−0.55 QAR−56.51%0.00%บริการการกระจายสินค้า
ZHCDZAD HOLDING QPSC
13.47 QAR−0.96%3.068K1.173.909B QAR19.850.68 QAR+4.58%4.34%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร