บริการเชิงพาณิชย์ (ภาค)

1
หุ้น
185.040M
เงินทุนของตลาด
75.420K
ปริมาณการซื้อขาย
−2.16%
เปลี่ยนแปลง
−3.26%
ประสิทธิภาพ เดือน
−30.54%
ประสิทธิภาพ ปี
−41.99%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
FALHAL FALEH EDUCATIONAL HOLDING QPSC
0.771 QAR−2.16%75.42K0.10185.04M QAR15.390.05 QAR−2.91%4.05%บริการเชิงพาณิชย์