บริการผู้บริโภค (ภาค)

1
หุ้น
194.705M
เงินทุนของตลาด
3.530K
ปริมาณการซื้อขาย
0%
เปลี่ยนแปลง
−0.48%
ประสิทธิภาพ เดือน
−8.15%
ประสิทธิภาพ ปี
−0.48%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
ทิกเกอร์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
QCFSQATAR CINEMA AND FILM DISTRIBUTION QPSC
2.790QAR−10.00%−0.310QAR
มีแรงขายรุนแรง
2.52K7.031K194.705MQAR75.610.04QAR